Paní Orna Berry je přední izraelská vědkyně, podnikatelka v oblasti high-tech průmyslu, laureátka Ceny univerzity Bena Guriona v Negevu. Je uznávanou expertkou v oblasti podpory podnikání a inovací. Je první ženou, která zastávala pozici šéfky pro vědu, výzkumnou a vývojovou činnost izraelského ministerstva průmyslu, obchodu a práce. Pan Benjamin Soffer je vedoucím T3 - Centra transferu technologií na Izraelském technologickém institutu Technion v Haifě, prestižní izraelské univerzitě a významným partnerem ČVUT v oblasti podpory inovací.
Dne 25. listopadu byli během slavnostního galavečera vyhlášeni vítězové dalšího ročníku soutěže Česká hlava. Dvě ceny v kategoriích technické a přírodní vědy byly uděleny za práce studentů doktorského studia. V první zmíněné uspěl Lukáš Neumann z Fakulty elektrotechnické ČVUT, který jako první vymyslel metodu kombinující strojové učení a nový algoritmus pro vyhledávání písmen nezávisle na jejich orientaci či velikosti.
Dne 20. listopadu předal rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček na Slavnostním zasedání Vědecké rady medaile ČVUT. Ty jsou udělovány osobnostem, které prokázaly významné zásluhy o rozvoj univerzity doma nebo v zahraničí. Dalším bodem programu bylo předání jmenovacích dekretů nově jmenovaným docentům. Akademický titul docent je udělován podle zákona o vysokých školách jako první vědecko-pedagogický stupeň, na nějž navazuje prezidentem udílený titul vysokoškolského profesora. Udělením titulu docent se potvrzují odborné pedagogicko-vědecké kvality pracovníka vysoké školy a předpoklady plnit poslání vysokoškolského učitele. Titul uděluje rektor vysoké školy na základě návrhu habilitační komise a rozhodnutí vědecké rady fakulty, případně na základě usnesení vědecké rady vysoké školy.
Na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze uskutečnilo finále prvního ročníku Energetické olympiády. Z celkových 310 přihlášených týmů jich do závěrečného kola postoupilo 29. Na první příčce se umístil tým ve složení Jakub Jelínek, David Klement a Josef Polášek z pražského Gymnázia Nad Alejí.
V předposledním listopadovém víkendu se sportovní reprezentace ČVUT zúčastnila IV. ročníku Světových meziuniverzitních her pořádaných v Barceloně. Možnost reprezentovat naši univerzitu v silné konkurenci 3 kontinentů, 30 zemí, 76 univerzit a asi 2 500 sportovců si vybojovalo celkem 67 našich studentů, členů 7 sportovních družstev. Nejvýraznějšího úspěchu docílily naše basketbalistky, které celou významnou světovou soutěž vyhrály. Ve své silné skupině porazily Ekonomickou univerzitu Bratislava 26 : 14, pařížskou IESEG 29 : 5, petrohradskou Státní univerzitu Mining 29 : 10 a prohrály s Americkou univerzitou Káhira 29 : 32. Ve čtvrtfinále si poradily s Polytechnickou univerzitou Bukurešť 23 : 7, v semifinále s Univerzitou Komenského Bratislava 23 : 11 a ve finále porazily egyptskou Arabskou akademii AASTMT 28 : 14.
Den boje za svobodu a demokracii si Fakulta architektury ČVUT, společně s rektorem ČVUT doc. Vojtěchem Petráčkem a děkanem fakulty prof. Ladislavem Lábusem, připomněla zapálením svíčky na Národní třídě a prohlídkou nové polyfunkční budovy DRN na rohu ulic Mikulandské a Národní.
Dnes si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva.
Česká republika si v sobotu 17. listopadu připomněla den, který se do její historie zapsal léty 1939 a 1989. V obou případech byli hybatelé událostí hlavně vysokoškolští studenti, a proto právě jim patřil sobotní svátek. Tradiční připomínkové akce se konaly u Hlávkovy koleje, na Albertově, odkud v roce 1989 vyrazil studentský průvod, a na Národní třídě, kde byla demonstrace za návrat demokracie tvrdě potlačena. Akcí u příležitosti 17. listopadu se účastnil také rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a členové Vedení ČVUT.
Velvyslankyně Indické republiky Narinder Chauhan navštívila Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, aby se blíže seznámila s jejími aktivitami a vybavením a projednala možnosti další spolupráce v oblasti vzdělávání. Na modelu školního jaderného reaktoru VR-1 Vrabec si také vlastnoručně vyzkoušela jeho spuštění. Velvyslankyni na fakultě provázel rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, děkan FJFI prof. Igor Jex a proděkan pro vědu a výzkum FJFI doc. Libor Šnobl.
Studenti ČVUT a Univerzity Karlovy z týmu Alquist vytvořili ve spolupráci s Rebel&Glory a CoFilm vůbec první experimentální film, který může divák ovládat svým hlasem. „The Story of Alquist“ propojuje nejnovější technologie s filmovou produkcí a vytváří tak inovativní interaktivní zážitek. Celá aplikace je v angličtině a klade si za cíl především nastínit současné technologické možnosti. Je dostupná zdarma na internetu nebo ke stažení na Google Play.

Pages