V době od 13. do 15. května se konal v Prášilech 10. ročník Plzeňského poháru záchranářů, ve kterém soutěžní tým Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT obsadil 1. místo ve složení: Dominik Pánek, Marek Ječmen a Samuel Klíma (studenti 3. ročníku oboru Zdravotnický záchranář).
Ve čtvrtek 19. 5. zveřejnili generální ředitel Siemensu ČR Eduard Palíšek a předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová na tiskové konferenci v budově AV ČR výsledky prestižní soutěže Ceny Wernera von Siemense. Ve 24. ročníku bylo nejúspěšnější ČVUT v Praze se šesti oceněními, následuje Akademie věd ČR se čtyřmi oceněními a bronzové bylo VUT Brno se třemi; přihlášek do soutěže přišlo 568. Konference se zúčastnila čtveřice vítězů z ČVUT (na snímku zleva): Roman Lavička, Petr Hauschwitz, Nikola Pokorný a Martin Hodek.
Možnost důkladně si „osahat“ vysokoškolské studium a poznat svoje možné budoucí pedagogy se nově otevřela studentům Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební v Dušní ulici v Praze. Právě ji si za svoji historicky první „Partnerskou školu“ vybrala Fakulta stavební ČVUT v Praze. Středoškoláci se tak budou moci například účastnit některých experimentů na fakultě či je budou přímo vyučovat vysokoškolští pedagogové z Fakulty stavební ČVUT.
Na úspěšný Den s Huyndai navázala exkurze do jedné z nejmodernějších automobilek v Evropě, Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v Nošovicích. Účastnili se jí učitelé a studenti MÚVS ČVUT, respektive další studenti spjati s MÚVS, protože této příležitosti využili i zahraniční studenti, včetně těch, kteří na MÚVS studovali v rámci programu konsorcia technických univerzit EuroTeQ.
Pět počítačových her vytvořily studentské týmy v rámci 48hodinové programovací soutěže GameJam. Druhý ročník akce pořádala grafická skupina Grafit z Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) ve dnech 15. až 17. dubna 2022. Účastníci měli za úkol vytvořit hru dle zadání, které bylo odhaleno až na začátku akce. Jak se jim to povedlo, můžete posoudit sami. Vzniklé hry je možné si stáhnout na webu akce.
Ve středu 11. května se konečně zase naplno uskutečnil Rektorský den.
S problematikou jaderné bezpečnosti se nejen na půdě Jaderky seznamovali zahraniční studenti začátkem května 2022. Katedra dozimetrie a ionizujícího záření (KDAIZ) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) pro ně připravila intenzivní týdenní kurz NIRM2022 (Training in Nuclear Industry Risk Management).
Silná bouřka způsobila výpadky elektřiny. Z dobíjecích stanic umístěných na stožárech vysokého napětí vylétá skupina dronů. Proletí určenou trasu a jejich kamery snímají vybrané prvky elektrického vedení. Získané záběry jsou již během letu analyzovány s využitím strojového učení a zaslány pro finální vyhodnocení pracovníkům inspekce. Ti tak mohou okamžitě identifikovat místo poruchy a zahájit opravu v mnohem kratším čase, než je dnešní běžná praxe.
Jubilejní desátý ročník Poháru děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) proběhl v tradiční sváteční den 8. května 2022. Na rozdíl od předchozích dvou ročníků ho tentokrát pandemie nepřekazila a do bojů o vítězství se zapojily desítky týmů ve čtyřech hlavních disciplínách. Vše samozřejmě pod dohledem děkana FJFI doc. Václava Čuby.
Nová metodika pasportu univerzitních budov pomůže veřejným vysokým školám nejen při jednání s ministerstvem školství, ale poslouží jim pro lepší přehled o budovách, které univerzita vlastní a spravuje. MŠMT tak může připravovat dotační programy na základě porovnatelných informací o univerzitních nemovitostech. Metodiku vytvořila expertní skupina složená z odborníků z VUT, ČVUT, MU a UPCE, a to na základě rozhodnutí MŠMT. Metodiku připomínkovala široká komunita techniků všech univerzit.

Pages