Fakulta dopravní ČVUT v Praze v rámci svého dual-degree studijního programu Smart Cities nyní rozšířila svou spolupráci se společností CITYA a zahájila společný projekt v USA, který si klade za cíl implementovat koncept operativní hromadné dopravy do amerického dopravního systému.
Dne 12. 2. 2024 se konala v belgickém Gentu konference pořádaná European Youth Forum a neziskovou mezinárodní studentskou organizací ESN (Erasmus Student Network).
Průběh kosmického letu, běžný život na oběžné dráze, ale i nebezpečí a rizika, kterým mohou astronauti čelit, představuje nová aplikace využívající virtuální realitu. Na jejím vzniku se podíleli výzkumníci z katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ve spolupráci s poradenskou a technologickou společností Deloitte. Jako odborný garant v projektu figuruje Planetum – Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy, která bude aplikaci využívat k popularizaci vědeckých témat spojených s vesmírem mezi studenty a žáky středních a základních škol.
První Pražská technika roku 2024 je tu! Jejím hlavním tématem je moderní stavebnictví.
K jedněm z vrcholných událostí plesové sezony patří i ples ČVUT. Ani letos tomu nebylo jinak.
Díky nápadu studenta Fakulty stavební ČVUT v Praze Petra Čandy a podpoře institucí i dobrovolníků stojí ve venkovské oblasti Kashitu v Zambii zbrusu nová budova střední školy, která v budoucnu bude hostit až 250 studentů. Česká inovativní technologie stavby umožní kýžené vzdělání a rozvoj afrického regionu. O celém procesu vznikla výstava, jež bude k vidění do konce února v atriu Fakulty stavební ČVUT.
Pátý ročník Studentského akustického semináře opět nabídl aktuální témata, kterými se ve svých pracích a projektech zabývají studenti se zaměřením na akustiku napříč různými pracovišti. Konferenční příspěvky letos pokryly opravdu široké spektrum problematik - od mikrofonů a mikrofonních polí přes sofistikovaná měření hluku a jeho snižování pomocí akustických metamateriálů až po modelování a měření v oblasti slyšení a generování hlasu.
Rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček dnes podepsal s policejním prezidentem Martinem Vondráškem memorandum o spolupráci obou institucí. Dosavadní spolupráce tak získala oficiální rámec a definici oblastí, na něž se univerzita s policejním sborem zaměří.
Výzkum robotiky a optimalizačních algoritmů na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) bude významně přispívat k transformaci českého průmyslu a jeho mezinárodní konkurenceschopnosti. Projekt ROBOPROX s celkovým rozpočtem 467,9 mil. Kč byl vybrán mezi 26 elitních projektů, které ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Evropská komise podpoří v rámci výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OPJAK). ROBOPROX je jediným projektem podpořeným v rámci této výzvy, který se zaměřuje na výzkum v oblasti robotiky a průmyslové informatiky. Bude rozvíjet nové metody pro pokročilou průmyslovou výrobu.
Dnes odstartoval pilotní projekt MČ Praha 6 ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, organizovaný Místním akčním plánem vzdělávání MAP Praha 6. Slavnostního zahájení Projektového dne za účasti místostarostky pro školství Prahy 6 Mariany Čapkové a rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka se na půdě Fakulty strojní ČVUT v úterý dopoledne zúčastnily stovky dětí ze „šestkových“ základních škol. Celkem se do Projektového dne zapojilo 500 žáků 8. a 9. tříd z 18 škol.

Pages