Rektor ČVUT Vojtěch Petráček přijal delegaci z vietnamské univerzity Ton Duc Thang University (TDTU), vedenou Dr. Tran Trong Dao, prezidentem školy. Při setkání podepsali představitelé univerzit také memorandum, jímž deklarovali prohloubení spolupráce obou škol.
Letošní již devátý ročník sympozia, který se konal ve dnech 25. a 26. května 2023, byl u příležitosti 30letého výročí Fakulty dopravní ČVUT v Praze propojen s další významnou mezinárodní konferencí – 21. ročníkem European Transportation Congress. Po několika letech se sympozium navrátilo do krásných prostor Národní technické knihovny v pražských Dejvicích.
V době neustále rostoucí komplexnosti a flexibility českého průmyslu má práce s velkými daty největší potenciál při zvyšování efektivity výrobních firem. Zatímco naprostá většina firem nějaká data sbírá, alespoň v některé části ze svých procesů, s jejich vzájemnou integrací, správným tříděním a vyhodnocením jsou na tom české výrobní firmy o poznání hůře.
V době, kdy vznikal v roce 2013 na Českém vysokém učení technickém v Praze nový institut, který si vetknul za úkol propojit informatiku s dalšími obory, jako je strojírenství, robotika, elektrotechnika, biomedicína, energetika či stavebnictví, se oblastem jako Průmysl 4.0 nebo umělá inteligence v ČR věnovalo velmi málo pozornosti. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) na tuto kartu vizionářsky vsadil a při svém desetiletém výročí, které právě slaví, se může pochlubit řadou úspěchů.
Projekt Udržitelnost ve spolupráci s týdeníkem Euro připravila přehled výjimečných tváří na poli udržitelnosti. Mezi manažery a experty z byznysu, neziskové sféry a vzdělávacích institucí patří i dr. Michaela Valentová z katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Ve dnech 15.-17. 5. 2023 se uskutečnil další ročník Setkání fakult elektrotechnických a podobných technických vysokých škol a univerzit ČR a SR – FELAPO 2023. Jedná se o významné setkání vedoucích pracovníků elektrotechnických a informačních fakult - děkanů, proděkanů, tajemníků a předsedů akademických senátů v oblasti elektrotechniky a informatiky. Tato akce, která se od roku 1990 koná každoročně, se stala prostředkem pro sdílení informací, řešení problémů a prezentaci nejnovějších trendů a zkušeností.
Šanci prezentovat první vlastní výzkumné práce i navázat profesní kontakty vysokoškolským studentům a studentkám nabídl další ročník konference POSTER.
Arogance, povrchnost, soutěživost, chamtivost, pýcha – nejde o výčet smrtelných hříchů, ale o pět lidských vlastností, které již brzy dokonale prověří masivní nástup jazykových modelů umělé inteligence (AI). AI není, stejně jako každá jiná technologie, sama o sobě zlá či nebezpečná, tím se může stát až v lidských rukách.
Vzdělávání nové generace odborníků je pro budoucnost českého jaderného průmyslu naprosto zásadní. Spolupráce s univerzitami je pro Westinghouse jednou z důležitých součástí působení v ČR. Program pracovních stáží pro studenty ze střední a východní Evropy začal v loňském roce. Po úspěšném prvním ročníku se letos do projektu zapojí i tři studenti z Českého vysokého učení technického v Praze.
V uplynulých dvou dnech se v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) setkali zástupci 25 partnerů nové technologické sítě AI-MATTERS, kterou tvoří sedm uzlů a jeden satelit v osmi zemích Evropy s rozpočtem 60 mil. eur na pět let. Hlavním cílem sítě AI-MATTERS, která tímto v Praze uskutečnila svou první valnou hromadu, je podporovat rozvoj evropského zpracovatelského průmyslu při zavádění pokročilých technologií, a tím zvyšovat jeho inovační kapacitu i globální konkurenceschopnost. Český uzel sítě AI-MATTERS vede CIIRC ČVUT, který se tak stává jedním z hlavních testovacích a experimentálních míst pro průmyslové aplikace v oblasti umělé inteligence a inteligentní robotiky.

Pages