ČVUT v Praze patří k nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Jeho historie sahá až do roku 1717, kdy byla založena Stavovská inženýrská škola. Po řadě peripetií se rozrostla v respektovaný ústav vyučující všechny základní technické disciplíny. V roce 1869 se však kvůli národnostním sporům rozdělila na českou a německou. Císař František Josef I. tak 18. dubna 1869 školu zrušil a zároveň dal souhlas se vznikem dvou nových: Českého a německého polytechnického ústavu království Českého. Právě v rámci tohoto výročí byla na jeden den v Betlémském paláci zřízena speciální poštovní přepážka, kde zájemci mohli získat unikání razítko České pošty a také limitovaný filatelistický arch. Připomínky se zúčastnil rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a ředitel Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT doc. Ivan Štekl.
V akademickém roce 2019/2020 vyšle česko-americký vládní stipendijní program do USA celkem 15 studentů, mezi stipendisty bude i Šárka Malošíková z Ústavu navrhování II Fakulty architektury ČVUT. Na Coloradské univerzitě v Denveru bude zkoumat výuku formou design-build projektů, které studenti sami nejen navrhnou, ale i postaví. Je čtvrtým doktorandem Fakulty architektury ČVUT, který získal prestižní Fulbright-Masarykovo stipendium.
ČVUT ve spolupráci se společností 1st Cloud Republic letos na jaře spustilo studentský projekt a dalo tak studentům jedinečnou příležitost zúčastnit se testování on-line projektu se sociologickým přesahem. Aplikace Common Tongue je totiž prvním produktem určeným k postupnému převedení do výhradního vlastnictví komunitou uživatelů skrze platformu Crowdstarter. Výsledkem bude soběstačná alternativa ke stávajícím korporátním cloudovým projektům. Internetoví uživatelé, jimž není lhostejné, jak je s jejich daty v aplikacích nakládáno, získají možnost vzít situaci do svých rukou. V současnosti je platforma Crowdstarter testována ve spolupráci se studenty ČVUT.
Česko patří do elitního klubu světových výrobců turbovrtulových motorů. Historie se začala psát v 70. letech, kdy turbovrtulový motor M601 poprvé vzlétl na křídlech legendárního letounu L-410.Nyní se píše pokračování této dlouholeté historie. Fakulta strojní ČVUT v Praze započala zkušební provoz své nové supermoderní vrtulové zkušebny leteckých motorů umístěné v Hradci Králové. Dne 9. dubna došlo k prvnímu spuštění testovacího turbovrtulového motoru a již 10. dubna bylo dosaženo volnoběžných otáček tohoto motoru, což je klíčový milník při oživování zkušebny. Zahájení ostrého testování v rámci společného výzkumu turbovrtulových motorů se společností GE Aviation Czech plánuje ČVUT na počátek května.
Systém, který umožní třeba v rodinných domech využívat více než 80 procent potřebné energie z obnovitelných zdrojů, společně vyvinuli vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a odborníci na vytápění ze společnosti Regulus. Systém pro zásobování budovy teplem, chladem a elektřinou kombinuje tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely a sezonní akumulátor umístěný pod základy domu.
Faculty of Electrical Engineering and Faculty of Information Technology of the Czech Technical University in Prague have joined forces and established the Research Center for Informatics (RCI). The most powerful computer cluster for artificial intelligence research in the Czech Republic was built within the project, worth CZK 41.6 million. This unique device, with computing power ranking it among the supercomputers, is located in the underground of the historical building of Faculty of Electrical Engineering on Charles Square.
Žákům UZŠ Lvíčata, jejímž zřizovatelem je ČVUT, se letos podařilo dosáhnout pozoruhodných výsledků v matematických soutěžích. V celostátní soutěži PANGEA získal žák 4. ročníku Marek Sovják obdivuhodné 1. místo z 9 926 účastníků v České republice. Soutěž Pangea se podařila také Kamilu Tomášovi z 5. ročníku, který se umístil na 28. místě z 10 930 účastníků z celé České republiky. Oba žáci postupují do celostátního finále, do kterého se probojovalo 60 nejlepších řešitelů. To proběhne v květnu v Praze.
O víkendu 13. a 14. dubna se konal v Národním zemědělském muzeu 2. ročník rodinného zážitkového Festivalu ABC. Na něm ČVUT zastupovaly Fakulta elektrotechnická, Fakulta biomedicínského inženýrství a Fakulta dopravní. Akce se těšila výraznému zájmu jak dětí, tak jejich rodičů.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci se Společností pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně uspořádala dne 12. dubna v Lékařském domě odbornou konferenci na téma Současné možnosti zdravotnických zařízení při řešení mimořádných událostí a krizových situací. V jejím průběhu zaznělo 19 přednášek, které vyslechli účastníci s velkým zájmem, protože se mohli seznámit se současnou situací v dané problematice ve velkých pražských i mimopražských nemocnicích (Všeobecná fakultní nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Institut klinické a experimentální medicíny, Fakultní nemocnice Motol, Úrazová nemocnice Brno).
Studenti Fakulty architektury ČVUT vytvořili model možné obytné buňky na Marsu. Navržené obydlí jim pomáhal postavit kolaborativní robot (cobot) zapůjčený společností Universal Robots. Model je tvořen ze sérií panelů, které cobot utkal z konopného a jutového vlákna. Fakulta na projektu spolupracovala s technickou univerzitou z nizozemského Delftu. Dva metry vysoký model si mohou návštěvníci prohlédnout v atriu fakulty. Jeho kulovitý tvar tvoří seskládané panely, které jsou utkané z přírodních vláken. Konopné vlákno je silné čtyři milimetry, jutové lanko má průměr dva milimetry. Vlákna byla napuštěna roztokem z klihu, který zajistil jejich vytvrzení.

Pages