Roboty, drony nebo umělá inteligence působí neutrálně, stojí však za nimi lidé, kteří do nich vkládají své zkušenosti, vědomosti i sociální faktory. Technologické týmy, které nejsou rozmanité, proto mohou vyvíjet řešení přehlížející společenské i biologické odlišnosti různých skupin a selhávat tak v naplnění jejich potřeb. Budování rozmanitějšího prostředí je tedy v technologiích sílící téma a neopomíjí ho ani Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Zahajuje jej vstupním průzkumem rozmanitosti, na kterém spolupracuje s technologickými partnery ŠKODA AUTO a Continental Automotive.
Student z Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) vyvinul nový volební systém pro Mensu České republiky, nezávislé organizace, která podporuje rozvoj inteligence. Ručně sčítané hlasovací lístky tak nahradil nový elektronický systém, který garantuje ochranu citlivých údajů a bezpečný průběh voleb.
Studenti Fakulty stavební Kristýna Klůsová z oboru „Architektura a stavitelství“, Barbora Macková a Tadeáš Zahradník z oboru „Projektový management a inženýring" zvítězili ve smíšeném česko-americkém týmu v soutěži Associated Schools of Construction v kategorii Design&Build. Jejich projekt zahrnoval přípravu návrhu a výstavby domů budoucnosti s nulovými emisemi uhlíku, které volně vycházely z demonstrátoru standardu Future Homes. Soutěžící museli navrhnout alternativní uhlíkově neutrální řešení s využitím výstavby mimo staveniště.
Desítky evropských univerzit včetně ČVUT, prostřednictvím Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI), se spojily v rámci evropského projektu QTEdu Open Master spadajícího do evropského projektu Quantum Flagship. Cílem univerzit a dalších zapojených organizací je vychovat kvantové odborníky, kteří budou potřeba pro už začínající rozvoj kvantových technologií.
Ve středu 24. listopadu 2021 se uskutečnilo slavnostní shromáždění akademické obce v Betlémské kapli, kterým si fakulta připomněla 45. výročí své samostatnosti. Na oslavě, při níž se nejvýznamnější představitelé fakulty představili v nových talárech od Liběny Rochové, byly předány medaile významným osobnostem, udělena Cena děkana nejlepším studentům, zahájeny dvě výstavy a pokřtěny dvě nové knihy.
Robot se automaticky nerovná robota a práce, ale toto slovo se může právě naopak spojovat s lehkostí, hravostí a pohodou. Takto přistoupili výzkumníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT k natočení svého vánočního videa, kterým chtějí popřát šťastné a veselé Vánoce, ale také stylově oslavit úspěšný rok 2021. Rok, kdy si připomínáme 100 let od chvíle, kdy slovo robot poprvé zaznělo ve hře Karla Čapka R.U.R., aby se v následujících desetiletích stalo patrně světově nejpoužívanějším českým slovem.
České vysoké učení technické v Praze udělilo u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. Předání ceny proběhlo dne 23. listopadu 2021 v Betlémské kapli během slavnostního koncertu Inženýrské akademie České republiky z rukou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., a doc. Ing. Antonína Pokorného, CSc., předsedy správní rady Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla.
Projekty Junior Star podpořené Grantovou agenturou České republiky mají za cíl podpořit nejlepší začínající vědce do 8 let po získání titulu Ph.D. Umožní jim jednak věnovat se vlastním vědeckým tématům, ale také založit vlastní výzkumnou skupinu a podpořit excelenci. V letošní výzvě bylo ve všech vědních oborech v celé ČR podpořeno pouze 16 projektů z celkem 315 podaných návrhů. Z toho byly podpořeny dva projekty z ČVUT v Praze, konkrétně z Fakulty elektrotechnické a Fakulty dopravní.
Tým fakult, součástí a Rektorátu ČVUT, reprezentující naši univerzitu na XXVII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2021, který se koná ve dnech 23. až 26. 11. 2021, získal 1. místo v soutěži o nejlepší expozici veletrhu.
V týdnu od 13. do 20. listopadu 2021 zorganizovalo ČVUT ve spolupráci s VŠCHT celkem 11 intenzivních kurzů v rámci programu Athens, kterých se zúčastnilo 206 zahraničních studentů z předních technických evropských univerzit.

Pages