Tokamak Golem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) posloužil v polovině listopadu jako učební pomůcka pro studenty Pensylvánské státní univerzity (Penn State University), aniž by museli cestovat do Prahy. Nejprve si poslechli přednášku o tomto unikátním zařízení a následně sami na dálku provedli hned několik vysokoteplotních plazmatických výbojů.
Absolvent OI Jiří Ulrich je ve finále prestižní soutěže IT SPY 2022 se svou diplomovou prací Multikamerový lokalizační systém založený na detekci černobílých vzorů. Představuje v ní multikamerový lokalizační systém, který na základě vylepšeného algoritmu detekuje černobílé kruhové referenční značky WhyCode, určí jejich pozici a orientaci v prostoru a jednoznačně je identifikuje. Systém WhyCode postavený na levných a široce dostupných kamerách představuje dostupný lokalizační systém jako alternativu k aktuálním drahým a uzavřeným systémům se specializovaným hardwarem.
Dne 14. listopadu proběhly na půdě Fakulty stavební závěrečné prezentace projektů, které vznikly v rámci předmětu EuroTeQ Collider. Samotné zadání vzešlo od průmyslových partnerů aliance EuroTeQ a navržená témata se vázala k výzvě „Leave no Waste Behind“. Odbornou porotu nejvíce zaujaly projekty "ComSIC"; Optimising placing of combined charging lights in the city, "A New Life for Waste Heat" a "Optimum Recycle".
Univerzálnost, uživatelská přívětivost a designová atraktivita – taková byla meta výzkumného týmu studentů z FEL ČVUT a UMPRUM, když vyvíjeli zařízení pro záznam prostorového zvuku v open-source světě. A podařilo se jí dosáhnout, o čemž svědčí i účast v letošním ročníku DesignBloku.
18. 11. 2022
17. listopad. Nejen Den boje za svobodu a demokracii, ale po dlouhé pauze zase už několik let i v ČR uznávaný Mezinárodní den studentstva.
Rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček se ve čtvrtek 17. listopadu zúčastnil pietní akce u Hlávkovy koleje, kde pronesl projev.
Granty JUNIOR STAR, které 4. listopadu 2022 udělila Grantová agentura České republiky (GA ČR), mají podpořit excelenci u začínajících vynikajících vědců. Své projekty základního výzkumu, od kterých se očekává, že budou mít nezanedbatelný vědecký dopad ve světovém měřítku, budou moci díky tomu během následujících pěti let financovat i dva vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT, Ing. Jakub Cikhardt, Ph.D. z katedry fyziky a Ing. Robert Pěnička, Ph.D. z katedry kybernetiky.
Audioprůvodce obsahuje původní zvukové záznamy a vzpomínky přímých účastníků průvodu z pražského Albertova na Národní třídu. Kdokoliv tak může bezprostředně sledovat kroky studentů, které odstartovaly sametovou revoluci v Československu.
Ve čtvrtek 10. listopadu proběhlo na Fakultě architektury ČVUT slavnostní vyhlášení vítězů a vítězek druhého ročníku Ceny děkana. Porotci a porotkyně ocenili nejlepší ateliérové i teoretické práce uplynulého akademického roku. Práce jsou na FA ČVUT vystavené do 5. prosince.
O druhém listopadovém víkendu se sportovní reprezentace ČVUT zúčastnila VII. ročníku Světových meziuniverzitních her pořádaných v Barceloně. Právo reprezentovat naši univerzitu v silné konkurenci 3 kontinentů, 25 zemí, 64 univerzit a asi 2 000 sportovců si vybojovalo přesně 100 studentů, členů 11 sportovních družstev.

Pages