Jan Šafařík, Tomáš Bašta a Tomáš Stanovčák získali Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné činy studentů či absolventů pro rok 2020. Studenti vytvořili webovou aplikaci www.koronavirus24.cz, kde počítačový program, tzv. chatbot, odpovídal během jarní vlny pandemie 24 hodin denně na dotazy týkající se koronaviru.
Během dvou vyučovacích hodin navštívilo školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec, který provozuje Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), téměř 700 studentů středních škol z celé České republiky. Tuto on-line edukativní zkušenost jim umožnil vzdělávací pořad nazvaný Vrabec letí do škol, který se poprvé vysílal ve čtvrtek 19. listopadu 2020 od 9.00 a od 11.00 hod.
Studentka Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Alžběta Šabouková získala Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné činy studentů či absolventů pro rok 2020, a to za záchranu života řidičky v havarovaném autě. Té poskytla rychlou pomoc 18. listopadu loňského roku, když se mezi Třeští a Jezdovicemi ocitla u náhlé dopravní nehody.
I bez rozhodnutí primátora hlavního města Prahy či hejtmanů jednotlivých krajů v současné době pomáhá v první linii ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v odběrových místech či u záchranných služeb dvě stě studentů z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT: budoucích zdravotnických záchranářů, fyzioterapeutů, zdravotních laborantů, radiologických asistentů, biomedicínských techniků nebo studentů bezpečnostních programů.
Online doučování v matematice a dalších předmětech, konzultace rodinám i správcům školních sítí, zajištění workshopů a počítačového vybavení – to jsou konkrétní formy pomoci, které dobrovolníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL) zajišťují pro školy a jejich žáky v době koronavirové epidemie. K dispozici pro praktickou výuku středoškoláků z domova je rovněž inovativní přístroj LEO.
Tři přední české vysoké školy – Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně – se dohodly na prohloubení dosavadní spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti a založily zapsaný ústav, CyberSecurity Hub. Kromě posílení společných odborných aktivit se zaměří také na podporu průmyslu a firem a evropskou certifikaci špičkových technologií v oblasti kyberbezpečnosti. Zakládací listinu ústavu podepsali zástupci vysokých škol 18. listopadu.
České vysoké učení technické v Praze udělilo u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. V souladu s odkazem emeritního rektora profesora Stanislava Hanzla je podpora nadačního fondu směřována zejména k modernizaci studia a k prohloubení jeho kompatibility se studiem na evropských technických univerzitách, ke zvýšení mobility studentů a internacionalizaci studia. V letošním roce získalo cenu devět studentů ČVUT, a to za vynikající výsledky ve studiu a za vědeckou, odbornou a další významnou činnost.
ČVUT a společnost ENESA se dohodly na rozšíření projektu energetických úspor v kolejích a menzách ČVUT. Celková roční úspora energií po rozšíření projektu dosáhne 21,7 milionů korun, místo původních 20,5 milionu. Úspora emisí CO2 se navýší na téměř 4 400 tun a náklady na vodné a stočné klesnou celkem o 5,1 mil. korun. ENESA je dceřinou společností ČEZ ESCO.
Rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček dnes podepsal spolu s Ing. arch. Martinem Peterkou, předsedou správní rady Nadace české architektury, kupní smlouvu zastřešující koupi Galerie Jaroslava Frágnera (č. p. 169) na Betlémském náměstí, Praha 1.
Na začátku listopadu vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) povolení k umístění podkritického reaktoru VR-2 Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Příprava pokračuje podle harmonogramu, a nový reaktor by tak měl být spuštěn v roce 2022.

Pages