Fakulta stavební ČVUT otevřela v úterý 21. září svoje dvě největší posluchárny po jejich kompletní rekonstrukci. Slavnostního přestřižení pásky se ujali rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček, děkan Fakulty stavební prof. Jiří Máca a ředitelka odboru investic Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Yveta Kurfürstová. Rekonstrukce byla zahájena v červnu 2020 a dokončena v březnu letošního roku. Nově může v posluchárnách usednout až 540 posluchačů.
Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhlo v prostorách Autoklubu České republiky v Praze slavnostní vyhlášení vítězů 9. ročníku studentské oborové soutěže Stavby s vůní dřeva 2021, pořádané Nadací dřevo pro život. Soutěže zaměřené na dřevěné stavění v České republice se zúčastnilo 65 česko-slovenských studentů z 9 českých a 7 zahraničních fakult (ze Slovenska, Dánska a Itálie), kteří zpracovali 57 soutěžních děl. Odborná porota, veřejnost a partneři soutěže vybrali 8 vítězů, kteří si rozdělili ceny v hodnotě 200 tisíc korun. I letos studenti soutěžili ve dvou kategoriích: Dřevěné stavby – malé a Dřevěné stavby – velké.
První experimenty v nové laboratoři ukazují, že mobilní sítě budoucnosti umožní vzájemnou komunikaci výrazně vyššího počtu zařízení, než je tomu u stávajících sítí 5G. Řešení založená na hlubokých neuronových sítích pro řízení komunikace v sítích 6G mohou mimo jiné přispět k vyšší bezpečnosti automobilové a železniční dopravy, zefektivnění práce záchranného systému a dalšímu rozvoji „chytrých měst“.
Memorandum o spolupráci uzavřel Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) s Pražským inovačním institutem (Pii) už v lednu 2021. Nyní došlo k několikanásobnému zhmotnění spolupráce na konkrétních projektech, které přinášejí přidanou hodnotu obyvatelům Prahy. První z projektů pomůže školám vytvořit podpůrné programy pro pedagogy v oblasti polytechnického vzdělávání. Druhý má za cíl vytvořit nástroj na včasnou diagnostiku neurodegenerativních chorob, např. Alzheimerovy choroby.
Jedenáctý ročník Univerzitních osem, který se konal 17. září na pražském Rašínově nábřeží, vyhrála mezi studentkami i studenty Univerzita Karlova. Ani v jedné finálové jízdě nebyl vítěz zcela jednoznačný, především u mužů to bylo drama do posledních metrů. Až za cílovou rovinkou tak mohli studenti Karlovky s úlevou zvednout ruce nad hlavu.
Cyklističtí nadšenci se v sobotu 18. září 2021 opět sjeli do Kampusu Dejvice, kde se na start oblíbeného závodu Author Pražská padesátka postavilo přes 1000 účastníků ve všech věkových kategoriích. Závod horských kol poprvé nesl podtitul Memoriál Jana Hrubeše. S velkým ohlasem se setkal i nově rozšířený dětský závod, na jehož start se postavily přes dvě stovky dětí od nejmenších kategorií.
Velký zájem středoškoláků o akci Den reaktorovým fyzikem (DRF) vedl k rozšíření termínů z původně plánovaných dvou na tři dny. Celkem tak školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec, který provozuje Katedra jaderných reaktorů (KJR) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), v půlce září 2021 navštívilo 60 středoškoláků.
Rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček se dnes setkal se Sebastianem Gemkowem, který zastává v saské státní vládě pozici ministra pro vědu na Ministerstvu pro vědu, kulturu a turismus. Společně diskutovali o česko-německé spolupráci v oblasti vědy a výzkumu podpořené nedávnou návštěvou německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, který na ČVUT zavítal do česko-německého centra excelence RICAIP. S tím souviselo i projednávané téma postoje obou zemí k evropskému klimatickému plánu.
Sestavu humanoidních robotů na Fakultě elektrotechnické ČVUT (FEL) rozšířil iCub, první robot vybavený všemi smysly. Jeho vlastnosti, zejména elektronická kůže, otevírají na katedře kybernetiky FEL ČVUT nové možnosti poznávání lidského mozku s pomocí umělé inteligence.
Devatenáctý ročník Českých akademických her v Olomouci skončil. Do celkového hodnocení škol získali během šesti dnů sportovního zápolení nejvíce bodů reprezentanti domácí Univerzity Palackého. V těsném závěsu druhá skončila Masarykova univerzita a třetí místo v žebříčku patří Univerzitě Karlově. ČVUT obsadilo celkové 4. místo se ziskem 63 bodů a 40 medailí.

Pages