Na podzim 2020 vznikla nová studentská televize TV9P, která vysílá pro studenty a zaměstnance ČVUT. Myšlenka vzešla od pana rektora doc. Vojtěcha Petráčka, který hledal cestu, jak i nadále zůstat ve spojení a komunikovat se studenty v době, kdy nemohou navštěvovat univerzitu a být v osobním kontaktu.
Rektor doc. Vojtěch Petráček předal v rámci vysílání televize TV9P dne 2. dubna 2021 diplomy prezidenta republiky třem novým profesorům ČVUT – prof. Janu Hrdličkovi z Fakulty strojní, prof. Danielu Ryplovi z Fakulty stavební a prof. Tomáši Svobodovi z Fakulty elektrotechnické.
Spíše než konstatování lze v názvu tušit otazník. Podobně jako je architektura mnohovrstevnatá disciplína, pracuje publikace s mnoha ingrediencemi. Jejich syntézu nechávají autoři na čtenáři samotném.
Aplikaci MyDiabetic představila Fakulta elektrotechnická ČVUT na konferenci LIFMAT společně s dalšími technologiemi pro řízení životního stylu. První ročník konference o moderních technologiích v medicíně proběhl virtuálně 8. dubna pod záštitou Fakulty elektrotechnické ČVUT, 1. Lékařské fakulty UK, Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších institucí.
Společnost T-Mobile Czech Republic postaví v nejbližších měsících pro Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT nejmodernější kampusovou síť v České republice. Díky datové komunikaci postavené na nejrychlejších 5G technologiích umožní tato kampusová síť vědcům, firmám a studentům testovat a rozšiřovat koncepty chytrých továren budoucnosti a digitalizované výroby. Výstavba sítě je součástí Memoranda o dlouhodobé spolupráci na rozvoji Průmyslu 4.0, které obě strany podepsaly.
S hlubokým znepokojením jsme se dozvěděli informace o úvahách o možném odvolání ministra školství Roberta Plagy, které se dnes objevily v mediích.
Fakulta stavební ČVUT v Praze dokončila kompletní rekonstrukci svých dvou největších poslucháren. Nový lehký obvodový plášť, který svou barevností a použitými materiály navazuje na v minulosti provedené stavební úpravy části fakulty, nechává vyniknout původní abstraktní plastickou kamennou mozaiku od Martina Sladkého v průčelí poslucháren. Samotný interiér prošel razantní proměnou a díky proskleným bočním stěnám propouštějícím obrovské množství světla byl uvnitř koncipován jako black box. Nejatraktivnějším prvkem poslucháren se stal vysoce funkční absorpční akustický obklad Glasio, vytvořený z černého křišťálového skla, který místu dodává technicistní podobu a jde o český patent společnosti Aveton. Celková investice činila 85,069 milionu korun, zakázku realizovala firma VW Wachal.
Česká verze bezplatného kurzu o umělé inteligenci byla oficiálně spuštěna 25. března, a to prostřednictvím živého streamu na YouTube. Za první víkend se na akci zaregistrovalo již 1 300 zájemců. V rámci kurzu vystoupili primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib, technologický ředitel firmy Avast prof. Michal Pěchouček, nebo výzkumník AI z CIIRC ČVUT Tomáš Mikolov. Cílem programu je přiblížit základy umělé inteligence široké veřejnosti a zvýšit vzdělanost populace. Účastníkům kurzu pomáhají instruktoři z ČVUT a UK, chystají se i didaktická videa k jednotlivým kapitolám.
Projekt univerzitního carsharingu Uniqway se spojil s Českým červeným křížem a poskytuje auta pro rozvoz zdravotníků z Prahy do okolních nemocnic. Dobrovolníky hledá mezi svými uživateli, kteří se mohou zapojit a věnovat svůj čas dobré věci.
Projekt VENT-CONNECT umožňující vzdálené sledování plicních ventilátorů a monitorů vitálních funkcí, zejména u pacientů s COVID-19 připojených k umělé plicní ventilaci, obstál v preklinické fázi a získal kladné stanovisko etické komise Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV). Technické řešení, které vyvinul tým Českého vysokého učení technického v Praze složený z výzkumníků Fakulty elektrotechnické, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) a Fakulty biomedicinského inženýrství ve spolupráci s Klinikou anesteziologie a resuscitace (KAR) 3. LF UK a FNKV, výrazně zefektivňuje kontrolu stavu u pacientů v infekční zóně díky vzdálenému přístupu k obrazovkám ventilátorů a monitorů vitálních funkcí. To umožňuje lékařům nastavovat přesněji parametry plicního ventilátoru v průběhu léčby, což samozřejmě vede k lepší péči o pacienty. Řešení je levné a snadno nasaditelné na jiných pracovištích, ať COVID-19 nebo jiných.

Pages