Učená společnost České republiky na svém 28. valném shromáždění 17. května 2022 zvolila řádným členem profesora Jiřího Matase z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Porota Ceny Břetislava Štorma vybírala nejlepší práce v oblasti památkové péče. Studentské projekty reflektují rozdílné přístupy k rekonstrukcím památkových objektů a zasahují i do odborné debaty. Oceněná diplomová práce se stala součástí dokumentace pro nominaci Žatecka na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Brazílie, Mexiko, Spojené státy americké, Jižní Korea, Japonsko, Spojené arabské emiráty, Indie, Nigérie, Austrálie či řada evropských států včetně Česka.
Evropská komise uděluje uznání vynikajícím výzkumným pracovníkům nebo inženýrům, kteří přišli s inovativními nápady nebo navrhli nová řešení v oblasti využívaní jaderné energie, pomocí takzvané Nuclear Innovation Prize. V kategorii bezpečnosti reaktorových systémů získal letos první místo a prémii 50 tisíc eur projekt MultiProtectFuel Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), který vede Martin Ševeček z Katedry jaderných reaktorů (KJR).
Cypřišová zahrada s názvem Akrobat, navržená studentkami a studenty z Fakulty architektury ČVUT, je jedním z 24 projektů, které se letos představují na největším zahradním festivalu v Evropě. Zahrady budou v Chaumontu nad Loirou k vidění až do listopadu.
V červenci uspořádal Rektorát ČVUT v Praze zážitkový příměstský tábor pro děti z rodin ukrajinských studentů a pracovníků ČVUT. Tábor s názvem Věda dětem se konal za podpory rektora doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. a vedení fakult a součástí ČVUT, pod záštitou prorektora pro zahraniční vztahy prof. Ing. Oldřicha Starého, CSc. Akce se zúčastnilo 31 dětí ve věku 8–14 let.
EuROBIN je síť excelence, která spojuje evropskou expertizu v oblasti robotiky a umělé inteligence a zakládá jednotnou celoevropskou platformu pro výzkum a vývoj. Poprvé se propojuje velký počet předních výzkumných laboratoří v celé Evropě včetně Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), aby společně vyvíjely robotiku založenou na umělé inteligenci. Mezi cíle projektu patří jak významný vědecký pokrok v klíčových otázkách inteligentní robotiky, tak posílení vědecké robotické komunity v Evropě poskytnutím integrační komunitní platformy. Síť je otevřena celé robotické komunitě a poskytuje mechanismy kaskádového financování pro navýšení počtu členů v nadcházejících letech.
Kvalitní spolupráce a poznání praxe patří mezi priority Masarykova ústavu vyšších studií. Memorandum o spolupráci mezi MÚVS ČVUT v Praze a Ministerstvem financí ČR, které dne 21. 7. 2022 slavnostně podepsali ředitelka MÚVS prof. Vladimíra Dvořáková a ministr financí Zbyněk Stanjura, je potvrzením tohoto trendu.
Fakulta dopravní ČVUT v Praze dne 20. července 2022 podepsala Memorandum of Understanding s Korean Automotive Technology Institute (KATECH), a to o spolupráci v oblasti nových technologií, testování a validace kooperativních systémů a autonomních vozidlových systémů.
Uživatelská přívětivost na úrovni Netflixu či Amazon Prime charakterizuje novou aplikaci, kterou navrhl a implementoval Viktor Sinelnikov pro nekomerční televizní společnost Czech-American TV. Aplikace pro chytré televize od čerstvého absolventa Fakulty elektrotechnické ČVUT tak přispívá k rozšiřování povědomí o České republice v USA.

Pages