Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílelo na unikátním vědeckém experimentu. V jeho rámci bylo v Domově seniorů v Berouně instalováno biodynamické osvětlení a následně hodnocena jeho účinnost na fyziologické a psychické funkce klientů i pečujícího personálu. Výsledky ukázaly, že testovaná speciální světla jsou významným přínosem pro zlepšení kvality lidského života.
Projekt „EuroTeQ Engineering University“, do kterého je zapojeno ČVUT, má za cíl společně formovat technické vzdělávání budoucnosti. Studium bude otevřeno nejen studentům zapsaným na partnerských univerzitách, ale také inženýrům pracujícím v průmyslu, kteří mají zájem o celoživotní vzdělávání. Iniciativa oživí symbiózu mezi společností a technikou a bude klást důraz na rozvoj člověka a společnosti.
Národní centrum Průmyslu 4.0 se v prvním pololetí rozrostlo o nové partnery a členy, kteří se zapojí do rozvoje ekosystému pro Průmysl 4.0 v České republice. T-Mobile, Aricoma Group, VDT Technology, Denso Manufacturing Czech, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita J. E. Purkyně, nebo Česká společnost pro údržbu jsou silnými partnery a lídry v oblasti digitalizace průmyslu a jejich aktivní propojení do činností centra rozšíří portfolio poskytovaných služeb i okruh jeho činností.
Útulna studentů ateliéru Hlaváček – Čeněk byla vybrána mezi 27 staveb, které se letos utkají o Českou cenu za architekturu. Stavba navržená a realizovaná studenty uspěla mezi 191 přihlášenými díly známých kanceláří.
Ve čtvrtek 2. červěnce proběhlo ve velké aule Karolina Karlovy univerzity v Praze jmenování nových profesorů.
V pátek 26. 6. ve 14:00 položili členové vedení ČVUT v Praze květinu u pomníku Milady Horákové ve Sněmovní ulici. Nechť je tato vzpomínka mementem pro současnou i budoucí generaci!
Kompletní rekonstrukci svých dvou největších přednáškových sálů spustila Fakulta stavební. Původně mohlo v učebnách postavených v roce 1978 usednout celkem 480 studentů, po přestavbě bude kapacita prostor zvětšena na 540 míst, z toho 12 pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dokončení rekonstrukce je plánováno na závěr letošního roku, studenti by do poslucháren měli znovu usednout v lednu 2021. Zakázku v soutěži získala firma VW Wachal. Autorem projektu je společnost Grebner.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) od roku 2015 zkoumalo spolu s průmyslovým partnerem SKANSKA, a.s., oblast LOP (nyní Wieden, s.r.o.) možnosti integrace energetických prvků do fasádních modulů lehkých obvodových plášťů (LOP). V projektu energeticky aktivního LOP bylo cílem integrovat hybridní fotovoltaicko-tepelný (FVT) kolektor a opticky selektivní odrazný rastr. V probíhajícím projektu autonomního fasádního modulu jsme se zaměřili na využití Peltiérova chladiče v kombinaci s fotovoltaikou integrovanou do LOP společně s bateriovým úložištěm.
Emeritní děkan Fakulty architektury ČVUT prof. Zdeněk Zavřel převzal 24. června 2020 ocenění Pocta ČKA za rok 2019. Česká komora architektů (ČKA) jej uděluje osobnostem v oboru, které se svou prací a morálním kreditem významně zapsaly do moderní historie české architektury. Z nominací odborné veřejnosti včetně členů orgánů ČKA prof. Zavřela vybrala porota ve složení Jakub Chvojka, Zdeněk Jiran, Miroslav Masák, Petr Stolín a Jana Tichá.
Včera v podvečer proběhl v pražském coworkingovém prostoru WeWork finálový večer hackathonu Hack the Crisis Czech Republic. Za účasti předsedy vlády Andreje Babiše, ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly vybrala odborná porota osm vítězných projektů, které si rozdělily 10 milionů korun, věnovaných do soutěže společností Hyundai. Vítězným projektem se stala DIANA Biotechnologies. Na druhém místě skončilo unikátní chráněné řešení plicní ventilace CoroVent, navržené pro léčení nemoci COVID19, týmu prof. Karla Roubíka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci s partnery. Výrobu plicního ventilátoru CoroVent aktuálně zajišťuje společnost MICo Medical.

Pages