Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT navrhli, vyrobili a otestovali první prototyp kombinovaného solárního kolektoru pro ohřev dvojice teplonosných látek voda/vzduch.
Přestože byl přístup na pracoviště v souvislosti s epidemií COVID-19 omezen, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze se rozhodla představit svá zajímavá vědecká pracoviště středoškolákům, ale i dalším zájemcům.
Dne 11. června 2020 došlo ke slavnostnímu předání symbolického šeku speciální finanční sbírky, kterou uspořádala Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK) pro České vysoké učení technické v Praze (ČVUT). Sbírka byla vyhlášena na začátku dubna a do konce května se podařilo komoře vybrat 607 000 Kč. Poskytnutý dar bude použit na projekt improvizovaných celoobličejových masek pro lékaře v první linii, na němž ČVUT spolupracuje s pracovní skupinou COVID19CZ.
Ve všech tramvajích pražského dopravního podniku (DPP) budou nově přijímače, které umožní přijímat signál z navigačních systémů Galileo, GPS, Glonass a BeiDou. Na jejich zavedení se podílí odborníci z katedry radioelektroniky Fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL).
České vysoké učení technické v Praze se pro rok 2021 výrazně zlepšilo v hodnocení prestižního světového žebříčku univerzit QS World University Rankings. Umístilo se v celkovém hodnocení 1604 univerzit na 432. místě, což je významný posun o 66 míst oproti hodnocení pro rok 2020.
V budově ČVUT-CIIRC proběhl podpis darovací smlouvy a předání sponzorského daru pro ČVUT v Praze od společnosti Schaeffler.
Vodohospodáři ze Středočeských vodáren, město Kladno a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) budou pracovat na společném výzkumu. Zaměří se na výskyt a dopad léčiv, nanomateriálů a hormonů v odpadních vodách.
CoroVent bude představen krizovému štábu lucemburské armády. Výroba CoroVentu už se ustálila a aktuálně se montují kusy podle potřeby. Celý květen se navíc využil ke zdokonalování výrobních procesů, které v případě potřeby umožní vyrábět v násobně větším měřítku.
Karel Zavadil, student bakalářského programu Softwarové inženýrství a technologie Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL), vyvinul unikátní aplikaci Sociální pracovník v mobilu, která má jedincům v nepříznivé sociální situaci zprostředkovat relevantní odbornou pomoc na základě vyplnění jednoduchého dotazníku. Aplikaci vyvinul student Karel Zavadil sám v rámci své závěrečné práce, kterou vedl Ing. Martin Komárek z katedry počítačů FEL ČVUT. Její používání je velmi intuitivní. Aplikace nabídne uživateli řadu jednoduchých otázek a na základě zvolených odpovědí vyhodnotí situaci a navrhne další postup včetně kontaktů na konkrétní pracoviště v okolí jako poskytovatele sociálních služeb, úřady a neziskové organizace.
Snímek pořízený v rámci spolupráce katedry materiálů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) s ústavy Akademie věd ČR vloni zvítězil v soutěži prestižního oborového časopisu Materials Today. Jako jeden z deseti vítězných snímků se objevil na titulní straně jednoho z letošních vydání tohoto časopisu.

Pages