V pátek 12. února byli v rámci vysílání programu TV9P představeni nejlepší sportovci ČVUT za rok 2020. První dvě místa obsadili vodní slalomáři Antonie Galušková a Vít Přindiš, třetí nejlépe hodnocenou sportovkyní je kanoistka Anežka Paloudová. Celkem bylo rektorem ČVUT doc. Vojtěchem Petráčkem za účasti ředitele doc. Jiřího Drnka a doc. Zdeňka Valjenta z Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT oceněno pět sportovců. V anketě o nejlepšího sportovce ČVUT za rok 2020 se umístilo dvanáct sportovců.
Architektonicko-urbanistický návrh nového železničního terminálu Praha východ v podání studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze Maxe Petricova, Darii Vlasove, Erika Soveta a Daniiela Soloveva zaštítěný architekty Radkem Lampou a Liborem Hrdouškem získal 2. místo v prestižní soutěži České komory architektů. Zvítězil jiný pedagog Fakulty architektury ČVUT Štěpán Valouch se svým kolegou Jiřím Opočenským z architektonické kanceláře ov-a. Vyhlašovatelem této otevřené projektové jednofázové architektonicko-urbanistické soutěže byla Správa železnic.
V mezinárodní soutěži Multi-Komfortní dům Saint-Gobain, která je určena studentům architektury a stavebního inženýrství, zvítězil Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová z Fakulty stavební ČVUT. Na druhém místě se umístila Natálie Pěgřímková, opět z Fakulty stavební ČVUT. Kromě finanční odměny postupují oba tyto týmy se svými učiteli i do mezinárodního kola soutěže, které by se mělo konat od 9. do 12. června 2021 v Paříži, pokud pandemická situace dovolí. Třetí místo a odměnu získali Nikola Puchelová a Jan Krsek, také z Fakulty stavební ČVUT. Všichni studenti jsou přitom ze stejného atelieru Katedry architektury na Fakultě stavební ČVUT, kde pracovali pod vedením týmu architektů Josefa Smoly, Ladislava Kalivody, Aleše Brotánka, Martina Starka a Jiřího Tencara. Soutěže společnosti Saint-Gobain se účastnili studenti Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT a Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.
Prestižní žebříček časopisu Forbes 30 pod 30, tedy 30 talentovaných, schopných a úspěšných lidí do 30 let, letos opět vybral studenta Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Letos jde o Petra Hauschwitze z katedry fyzikální elektroniky, který dokončuje doktorát a současně pracuje v Centru HiLASE.
Absolvent Fakulty informačních technologií ČVUT Martin Mazanec se svým spolužákem Matoušem Skálou založili společnost Fitify Workouts, která vyvíjí fitness aplikace. Díky svému nápadu se Martin umístil ve výběru 30 pod 30 prestižního časopisu Forbes Česko.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT obdrželo za svůj technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti hospodaření s energiemi a ochrany životního prostředí čestné uznání odborné poroty soutěže Vizionáři, kterou pořádá Sdružení CzechInno s cílem podporovat pronikání inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb do praxe.
Prof. Karel Roubík
V rámci společného projektu redakcí CzechCrunch a Hospodářských novin byli zvoleni mezi Innovators 20 také prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, vedoucí vědeckého týmu organických Rankinových cyklů a jejich aplikací Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT Ing. Jakub Maščuch, Ph.D., a David Miklas, autor improvizovaných celooobličejových masek COVMASK. Dvacítku oceněných osobností z byznysu, umění i akademické sféry vybrala z několika stovek nominací veřejnosti odborná porota, složená z výrazných postav tuzemské podnikatelské scény.
Rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček předal 29. ledna 2021 Ceny rektora ČVUT 2019 za vynikající výsledky ve výzkumu.
Ve druhé polovině roku 2020 přivítalo Národní centrum Průmyslu 4.0 nové partnery, jako jsou Deloitte Advisory, AutoSAP, Atos nebo Leuze Engineering a další. Černé scénáře snižování nákladů a úspor, které předznamenával vývoj roku 2020, převážila potřeba získat silného a technologicky neutrálního partnera pro Průmysl 4.0 a digitalizaci. Řada firem již pochopila, že inovace a růst produktivity práce je tou správnou cestou do budoucna. Centrum nabízí celou škálu služeb a zároveň v Česku vytváří unikátní ekosystém pro průmysl.
Vytvoření EDIH (Evropský Digitální Inovační Hub) na území ČR je významným krokem pro podporu digitálních dovedností malých a středních podniků. České vysoké učení technické v Praze si uvědomuje důležitost digitalizace pro rozvoj celé ekonomiky a ve svém širokém spektru je schopno nabídnout své služby nejen podnikům, ale i veřejnému sektoru. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) zveřejnilo vítěze národní výzvy na Evropské digitální inovační huby. Ty by měly spolu s evropskými partnery podporovat malé a střední podniky a veřejnou správu při širším zapojení digitálních technologií do výroby, obchodu a veřejných služeb.

Pages