Prezident republiky podepsal v červnu 2022 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. ČVUT v Praze má 11 nových profesorů.
Dva doktorandi z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze uspěli v letošním ročníku prestižního vědeckého ocenění pro mladé vědce v oblasti jaderné fyziky. První místo Cen Henri Becquerela, vědeckého ocenění Francouzského velvyslanectví v České republice, letos získal Pavel Suk z Katedry jaderných reaktorů, třetí příčku pak Marek Sommer z Katedry dozimetrie a ionizujícího záření, který působí v Ústavu jaderné fyziky v Řeži.
Na půdě ČVUT v Praze se konalo zasedání rady rektorů univerzit sdružených v organizaci CESAER. Části pátečního jednání se účastnila také náměstkyně MŠMT pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová. Jednání – jako představitel domovské univerzity – zahájil rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Ten se také na nadcházející dobu, kdy bude Česká republika předsedat Evropské unii, stal zvláštním vyslancem CESAER.
Dne 22. 6. 2022 byly ve ŠKODA muzeu v Mladé Boleslavi představeny dva nové monoposty soutěže Formula Student, které vznikaly v rukách studentů ČVUT pod záštitou Fakulty elektrotechnické. Konkrétně se jedná o 11. generaci pilotované elektrické formule a inovovaný autonomně řízený monopost.
Odhalte aktivity útočníka, najděte zranitelnost systému, případně zjistěte, co způsobuje škodlivý kód. I takto mohou vypadat úlohy, které těsně před koncem školního roku řeší třída účastníků Letní školy Kybersoutěže. Osmnáct studentů, mezi nimiž převládají středoškoláci, se v pondělí 20. června sešlo na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze na úvodním čtyřdenním soustředění.
Ve středu 22. 6. 2022 se kromě jiných událostí, jež byly součástí VědaFestu (letos s podtitulem Věda od A do Z), uskutečnilo na dejvickém Vítězném náměstí také slavnostní podepsání memoranda o spolupráci mezi dvěma školami. Na první pohled to tak nemusí vypadat, ale mají k sobě blízko nejen geograficky.
Dalších 16 absolventů získalo na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT certifikát osvědčující úspěšné absolvování odborného programu Specifický kurz pro kouče.
Vojtěch Janeček a Dagmar Bendová získali první a druhé místo v soutěži o Cenu Milana Odehnala pro rok 2022. Doplnil je ještě Jakub Cimerman, který dostal čestné uznání. Všichni tři ocenění jsou z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI).
Na katedře mikroelektroniky se odehrála mimořádná událost, ke které dochází maximálně jednou za devadesát let. Právě takové jubileum totiž oslavil pan docent Julius Foit. Za celoživotní přínos k rozvoji Fakulty elektrotechnické ČVUT mu při této příležitosti byla udělena Trnkova medaile*. Samotný počet let docenta Foita strávených aktivní činností na fakultě a s fakultou se blíží sedmi desítkám.
Osmdesát výzkumných i průmyslových odborníků na robotiku a průmyslovou umělou inteligenci (AI) z obou stran Atlantiku se minulý týden sešlo v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT) na US-EU workshopu a diskutovalo o tom, co bude pro průmyslovou výrobu v příštím desetiletí určující z hlediska vědeckého a technologického vývoje. Akce byla organizována v úzké spolupráci tří celosvětově uznávaných osobností, prof. Růženy Bajcsy z University Berkeley, prof. Wolfganga Wahlstera z DFKI a prof. Vladimíra Maříka z CIIRC ČVUT. Při této příležitosti byly také prof. Růženě Bajcsy uděleny dvě pamětní medaile. Jaká jsou hlavní zjištění, která ovlivní průmysl, a kam se bude ubírat výzkum a vývoj v robotice a výrobě v blízké budoucnosti?

Pages