Ve středu 7. 12. se v Betlémské kapli konal vánoční koncert Uměleckého sdružení ČVUT a Muziky Rozmarýn. V průběhu večera byli také slavnostně vyhlášeni nejlepší sportovci ČVUT pro rok 2022. Svá ocenění převzali (buď sami, nebo v zastoupení) z rukou rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka a ředitele Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT Jiřího Drnka. Vyhlášení výsledků moderoval Zdeněk Valjent z ÚTVS.
V sobotu 26. listopadu proběhlo na FEL ČVUT finále Qminers Quant Hackathonu. Soutěž v algoritmickém sportovním sázení organizovala katedra počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT (skupina Inteligentní datové analýzy – IDA) a technologická firma Qminers. Absolutním vítězem se stal čtyřčlenný tým Shimando vedený doktorandem Šimonem Mandlíkem z FEL ČVUT. Díky chytré strategii porazili 29 vysokoškolských týmů z celé ČR. Společně s týmy z MatFyzu, které skončily na 2. a 3. místě, si rozdělili celkovou finanční odměnu 100 000 Kč.
Národní centrum Průmyslu 4.0 připravilo při příležitosti nezávislé debaty osobností průmyslu – Barometr českého průmyslu, která se koná 8. prosince, Analýzu českého průmyslu 3/2022. Analýza vychází z dat získaných během 213 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu, vedení průmyslových svazů a dalších odborníků českého průmyslu. Průzkum byl činěn v září až listopadu 2022.
Národní centrum Průmyslu 4.0 připravilo při příležitosti nezávislé debaty osobností průmyslu – Barometr českého průmyslu, která proběhne 8. prosince, Analýzu českého průmyslu 3/2022. Analýza vychází z dat získaných během 213 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu, vedení průmyslových svazů a dalších odborníků českého průmyslu. Průzkum byl činěn v září až listopadu roku 2022.
Významného úspěchu dosáhl absolvent bakalářského studijního programu Biomedicínská technika a student navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínské inženýrství Bc. Jakub Kollár, který se spoluautory z týmu Bio-Elektromagnetizmu publikoval na pozici prvního autora výsledky své bakalářské práce v prestižním časopise Cancers (dle WOS je impakt faktor časopisu 6,56 a časopis patří v oboru Oncology do prvního kvartilu).
Bc. Ksenia Kulakova, studentka 1. ročníku anglického studijního programu Biomedical Engineering, z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, obsadila druhé místo ve finále soutěže SHE Award, pořádané v Brně dne 24. 11. 2022, o nejlepší bakalářskou práci absolventek technických oborů! Tím se nominovala na konferenci WE Local v Barceloně, kde před publikem složeným ze zástupců akademické sféry a průmyslu představí téma svého aktuálního výzkumu.
Velmi úspěšnou závodní sezónu má letos za sebou studentský tým eForce FEE Prague Formula z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Zároveň „trhl“ rekord v počtu závodů, kterých se jeho elektrická pilotovaná i autonomní formule zúčastnily. O úspěších i novém konceptu formule chystané pro příští rok jsme si povídali s Janem Cábou z mechanické části týmu.
České vysoké učení technické v Praze udělilo u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. Cenu studenti obdrželi v Betlémské kapli během slavnostního koncertu Inženýrské akademie České republiky z rukou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. a doc. Ing. Antonína Pokorného, CSc., předsedy Správní rady Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla.
Ve středu 30. listopadu proběhl v rezidenci primátora hl. města Prahy 2. ročník slavnostní ceremonie předávání Mimořádného stipendia prof. Miroslava Vlčka za příkladnou reprezentaci vysokoškolského studia v České republice.
Ing. Jiří Ulrich získal titul nejlepší diplomové práce z informatiky v soutěži IT SPY 2022. Absolvent programu Otevřená informatika aktuálně působí jako doktorand v Centru umělé inteligence na katedře počítačů. V prestižní soutěži zvítězil s prací na téma Multikamerový lokalizační systém založený na detekci černobílých vzorů. Jako výhru získal 2 000 eur na další rozvoj projektu od softwarové firmy PROFINIT, která soutěž organizuje.

Pages