Fakulta architektury ČVUT v Praze zve na probíhající výstavu ateliérových prací z letního semestru. Nabízí projekty 65 ateliérů studujících oborů Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. Vernisáž spojená se zahájením výstavy diplomových prací se uskuteční 13. června v 18 hodin.
Předseda Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl a rektor ČVUT Vojtěch Petráček podepsali memorandum o dlouhodobé spolupráci. V rámci této spolupráce hodlají např. posilovat význam akademického sportu pro rozvoj sportovního prostředí v ČR.
V úterý 6. června 2023 zahájila Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze provoz svého druhého školního štěpného jaderného reaktoru VR-2. Jde celkově o desátý aktuálně provozovaný jaderný reaktor na území České republiky: vedle dvou školních reaktorů provozuje dva výzkumné reaktory Centrum výzkumu v Řeži a šest jaderných reaktorů provozuje ve dvou jaderných elektrárnách ČEZ. Fakulta spouští VR-2 právě rok po oznámení o získání povolení k výstavbě od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Nový reaktor je ve stejné reaktorové hale, kde univerzita od roku 1990 provozuje reaktor VR-1.
V současné době je pro vývoj umělé inteligence nezbytný nepřetržitý výzkum programovacích jazyků. Tímto výzkumem se na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) zabývá prof. Kirsch, vedoucí Laboratoře výzkumu programování, který zde uplatňuje své zkušenosti z kalifornské univerzity v Berkeley v Silicon Valley a Salcburské univerzity v Rakousku. S kolegy-vědci a se studenty hledají ideální řešení, jak inovace programovacích jazyků ve vývoji umělé inteligence co nejefektivněji aplikovat.
Interaktivní projekční stěnu využívající pozoruhodný software připravil tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT vedený dr. Romanem Berkou. Technologie je součástí výstavy ZeMě v Národním muzeu, která začala loni a potrvá do 30. června 2023. Expozice je zaměřena na téma udržitelnosti v každodenním životě a šetrného přístupu k životnímu prostředí. Ačkoliv je první verze stěny na výstavě už v provozu, expertní tým nadále pracuje na rozšíření jejích možností, uvedl dr. Berka, který vede Institut intermédií FEL ČVUT. V současnosti tak skupina v institutu testuje druhou verzi interaktivní stěny. Technologie vznikla v rámci projektu NAKI3D podpořeném Ministerstvem kultury.
Memorandum o spolupráci univerzity s Pražskou diecézí Církve československé husitské podepsali biskup pražský David Tonzar a rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Týká se zejména využití Betlémské kaple v říjnu 2024.
Děkan Fakulty stavební ČVUT prof. Jiří Máca a Dr. Karel Smejkal, zástupce mezinárodní studentské architektonické soutěže Inspireli Awards, se ve středu 24. května setkali při generální audienci se Svatým otcem.
Rektor ČVUT Vojtěch Petráček přijal delegaci z vietnamské univerzity Ton Duc Thang University (TDTU), vedenou Dr. Tran Trong Dao, prezidentem školy. Při setkání podepsali představitelé univerzit také memorandum, jímž deklarovali prohloubení spolupráce obou škol.
Letošní již devátý ročník sympozia, který se konal ve dnech 25. a 26. května 2023, byl u příležitosti 30letého výročí Fakulty dopravní ČVUT v Praze propojen s další významnou mezinárodní konferencí – 21. ročníkem European Transportation Congress. Po několika letech se sympozium navrátilo do krásných prostor Národní technické knihovny v pražských Dejvicích.
V době neustále rostoucí komplexnosti a flexibility českého průmyslu má práce s velkými daty největší potenciál při zvyšování efektivity výrobních firem. Zatímco naprostá většina firem nějaká data sbírá, alespoň v některé části ze svých procesů, s jejich vzájemnou integrací, správným tříděním a vyhodnocením jsou na tom české výrobní firmy o poznání hůře.

Pages