Dne 10. prosince byli v rámci Vánočního koncertu ČVUT vyhlášeni nejlepší sportovci ČVUT pro rok 2019. Stali se jimi Martina Satková, Anežka Paloudová, Jakub Zavřel, Jakub Dobrý a Tomáš Klinský. Poháry předával sportovcům rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, ředitel Ústavu tělesné výchovy a sportu doc. Jiří Drnek a doc. Zdeněk Valjent.
Ve dnech 28. a 29. listopadu proběhlo již druhé setkání zástupců českých univerzit CZECH UNIVERSITY RANKING GROUP (CURG), kteří se zabývají zpracováním dat pro mezinárodní hodnocení univerzit. Tentokráte byla hostitelem Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO).
Dne 9. prosince byli oceněni kancléřkou ČVUT Ing. Lucií Orgoníkovou žáci Univerzitní základní školy Lvíčata Petr Zeman a Tomáš Chum. Oba dva dosáhli vynikajících výsledků v krajském kole Logické olympiády.
ELLIS (The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) - Evropská laboratoř pro umělou inteligenci vyhlásila 10. prosince na konferenci NeurIPS v kanadském Vancouveru založení 17 tzv. ELLIS units, tedy poboček, které mají za cíl vytvořit pro evropské vědce v oborech založených na strojovém učení špičkové podmínky srovnatelné s nejlepšími světovými pracovišti. Jednou z poboček ELLIS, které se budou nacházet v 10 evropských zemích a Izraeli, se stal i Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT.
V úterý dne 10. prosince slavnostně otevřela Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Laboratoř robotické rehabilitace ve své budově v Kladně. Laboratoř bude sloužit jak pro výuku budoucích fyzioterapeutů, tak k vědeckým účelům. Toto unikátní pracoviště disponuje špičkovými robotickými zařízeními pro obnovu chůze či úchopových funkcí ruky, a to především u pacientů s neurologickými či posttraumatickými diagnózami.
Prezentace „Photon counting detector package optimized for space debris optical tracking“ o nově vyvinutém detektoru fotonů pro optické sledování kosmického smetí byla vyhlášena jako Outstanding Student Presentation na mezinárodní konferenci SPIE Optics+Optoelectronics 2019. Roberta Bimbová, studentka prvního ročníku magisterského studia Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze na katedře fyzikální elektroniky, získala kromě ocenění také roční členství v mezinárodní společnosti pro optiku a fotoniku SPIE Student Membership či možnost stáhnout až 25 článků ze SPIE Digital Library. Prezentace vycházela z článku, který Roberta připravovala spolu s prof. Ivanem Procházkou, Josefem Blažejem a Janem Kodetem. Článek následně vyšel i ve sborníku článků SPIE Proceedings.
Dne 4. prosince proběhlo v rámci European Space Weeku ve finských Helsinkách udělování cen Space Oscars za Galileo Masters a Copernicus Masters. Startup Fakulty informačních technologií ČVUT Dronetag vyhrál regionální soutěž, dostal se do TOP 10 z téměř 200 přihlášených projektů a dále také získal hlavní cenu E-GNSS Akcelerátor.
Dvě lávky s lavičkami na Klínové cestě, konstrukce ve formě příhradového nosníku přes Medvědí potok, lávka ve tvaru trojúhelníku u Hrnčířských bud a lávka pro pěší i auta v Eliščině údolí jsou od podzimu k dispozici návštěvníkům nejvyšších českých hor. Vznikly díky spolupráci Fakulty architektury ČVUT v Praze se Správou Krkonošského národního parku. Na projektu se podílelo celkem 30 studentů z 5 ateliérů Ústavu navrhování II Fakulty architektury ČVUT.
Ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 znají své vítěze. Z rukou ministra Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavla Dolečka převzali dne 29. listopadu ocenění vynikající studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů, špičkoví vědci a vědkyně a nově také vyučující na vysokých školách. Na slavnostním ceremoniálu v Senátu byla předána rovněž Cena Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a Cena Milady Paulové určená vědkyním za celoživotní přínos vědě.
Vzhledem k úspěchům v oblasti aplikovaného výzkumu byla Fakulta strojní ČVUT v Praze nominována Technologickou agenturou ČR do soutěže Vizionáři 2019. Čestné uznání poroty získala Fakulta strojní za celkový přístup k aplikovanému výzkumu, spolupráci s firmami a za praktický přínos ve vztahu k výzkumu, vývoji a uvádění na trh inovací v oblasti strojírenství. Ocenění převzal dne 3. prosince v hotelu Belvedere Praha děkan fakulty prof. Michael Valášek.

Pages