Unikátní spolupráce soukromého a akademického sektoru povede k rozvoji leteckého průmyslu v České republice a upevní postavení ČVUT v oblasti Průmyslu 4.0. Díky spojení speciálního softwaru GE a technického know-how ČVUT budou moci studenti v reálném čase zpracovávat terabyty dat z provozu a testování turbovrtulového motoru a porovnávat je s teoretickým modelem. Společnost GE Aviation podepsala dohodu o spolupráci s ČVUT, která umožní Centru pokročilého leteckého a kosmického výzkumu založeného na Fakultě strojní ČVUT získat znalosti a digitální modely – dvojčata moderních turbovrtulových motorů pro výzkum individuálního monitorovacího systému provozu a prediktivní údržby letadlových motorů. ČVUT, které tímto získává příležitost, aby při výzkumu výrobních technologií budoucnosti zdokonalilo vzdělávání svých studentů, je vůbec první vysokou školou v regionu střední a východní Evropy, kterou si GE pro takto úzkou spolupráci vybrala.
Do soutěže v rámci klíčového českého programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, koordinovaného Technologickou agenturou České republiky, bylo na podzim 2017 podáno třistašest projektů. Celkem dvěstědevadesát z nich vyhovělo formálním požadavkům a postoupilo k hodnocení. Technologická agentura České republiky doporučila k podpoře devadesátčtyři projektů, mezi nimi tři (z původně podaných čtyř), které předložil nebo na nichž se podílel Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze.
V září 2017 vyšla v Nakladatelství ČVUT kniha Praha nepostavená. Klára Brůhová z Fakulty architektury v ní představuje neuskutečněné architektonické návrhy od konce 19. století po první republiku. V současné době je již více než polovina nákladu vyprodaná a téma knihy zaujalo také média.
Ve čtvrtek 1. února se v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze uskutečnil třetí ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol. Akce, zaměřená na sdělování relevantních informací o možnostech studia na vysokých školách, přilákala téměř dva tisíce návštěvníků.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy v demisi Robert Plaga předal dne 30. ledna jmenovací dekrety dvanácti novým rektorům a rektorkám veřejných vysokých škol. Za ČVUT byl nově do funkce jmenován doc. Vojtěch Petráček. Rektory jmenoval 29. ledna prezident České republiky, na jeho žádost ministr předal jmenovací dekrety v pražském Karolinu. Rektoři se funkce ujali 1. února a jejich mandát potrvá čtyři roky.
Oslavy byly zahájeny 24. ledna slavnostním večerem na půdě Betlémské kaple. Připomenout jubileum si přišli profesoři, studenti a spolupracovníci fakulty z akademické, komerční i státní sféry. Na programu večera bylo vzpomínání na uplynulých 25 let fakulty. Vzpomínková slova zazněla od rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky a zakladatele Fakulty dopravní prof. Petra Moose. Kontinuitu v podobě předání děkanského úřadu zajistil prof. Miroslav Svítek a doc. Pavel Hrubeš. Následovalo předávání Gerstnerových medailí za obětavou a příkladnou činnost ve prospěch školy. Mezi oceněnými byli například prezidentka americké univerzity UTEP Diana Natalicio, architekt Michal Postránecký nebo primátorka Adriana Krnáčová.
Tým, reprezentující ČVUT na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2018, získal první místo v soutěži o nejlepší expozici veletrhu. Akce se konala od 23. do 25. ledna na Výstavišti PVA v Praze Letňanech. Hodnocení vystavovatelů letos prováděli sami středoškolští studenti. ČVUT se umisťuje na předních příčkách v této soutěži již od roku 2010.
Na stavbě lávek pracovali studenti před budovou Fakulty architektury, kde je 18. ledna za účasti vedení fakulty, rektora ČVUT a zástupců Správy Krkonošského národního parku představili veřejnosti. Než na horách roztaje sníh, budou lávky k vidění dejvickém kampusu ČVUT.
Dne 17. ledna se ve Dvořákově síni Rudolfina uskutečnil tradiční Novoroční koncert ČVUT. V jeho průběhu byla slavnostně udělena za potlesku stojícího publika první stříbrná medaile Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Tu z rukou ředitele institutu prof. Vladimíra Maříka a viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy České republiky Mgr. Mileny Jabůrkové, převzal stávající rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka.
Dne 17. ledna se v Betlémské kapli uskutečnilo slavnostní zasedání vědecké rady ČVUT. Na něm byl udělen i čestný titul Doktor Honoris causa, který z rukou rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky obdržela prof. Ruzena Bajcsy a prof. Steffen Leonhardt.

Pages