V úterý 27. listopadu se uskutečnilo udělování cen Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2018. Ocenění předal laureátům ministr školství Robert Plaga a náměstek pro vysoké školství, vědu a výzkum Pavel Doleček. Cenu za mimořádný čin studentů získala Alžběta Vachelová z Fakulty stavební ČVUT, která je zakladatelkou akce „Zapiš se někomu do života!“, v rámci které se mohou studenti registrovat jako dárci kostní dřeně. Díky jejímu nasazení a usilovné práci se do registru zapsalo více než 2 300 nových dárců.
Zdokonalit obráběcí nástroje pro titanové slitiny a kompozitní materiály. Vytvořit ložiska či pístní kroužky s nižším třením, které sníží spotřebu oleje a paliva u aut. To jsou některé z cílů, které si v rámci pětiletého projektu ve spolupráci s významnými českými strojírenskými firmami klade tým profesora Tomáše Polcara z katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Získal grant Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropské unie v hodnotě 99 milionů korun.
Katedra fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT pořádala od 29. listopadu do 1. prosince pro středoškolské pedagogy akci Podzimní škola. Připravený program zahrnoval několik zajímavých přednášek a exkurzí do laboratoří. Mimo hlavního programu umožnilo setkání s kolegy ze středních škol prodiskutovat společné problémy, které se prolínají celým školským systémem.
Dne 25. listopadu byly předány ocenění dalšího ročníku soutěže Česká hlava. Projekt CBFEM Navrhování spojů ocelových konstrukcí metodou konečných prvků s komponentami brněnské společnosti IDEA StatiCa s.r.o., získal cenu Česká hlava Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Industrie. Metoda spojuje výhody diskrétního modelování s tradičním inženýrským řešením ověřeným praxí. Byla připravena v rámci společného projektu TAČR TA03010680 univerzit ČVUT v Praze, VUT v Brně a IDEA StatiCa v letech 2013 až 2015. Z Fakulty stavební ČVUT v Praze na projektu pracoval prof. František Wald, který za teoretické poznatky získal evropskou cenu 2018 Charles Massonnet Award.
Mezinárodní tým pod vedením českých vědců prokázal, že jeden ze základních přírodních principů se účastní také vzniku epileptických záchvatů. Odhalení existence tzv. principu kritického zpomalování v epileptickém mozku předpokládá, že záchvatu předchází postupná ztráta stability a odolnosti mozku, který se krok za krokem stává mnohem náchylnějším ke vzniku záchvatů. Získané výsledky přinášejí zásadní poznatky pro pochopení mechanismů vzniku záchvatů, otevírají prostor pro vysvětlení vlivu řady dalších epileptických dějů a sjednocují současné – často i protichůdné – teorie vzniku záchvatu. Výsledky výzkumu přinášejí nové možnosti k objasnění příčin ztráty stability mozku, pro rozvoj technik předpovědi rizika záchvatů, k úpravě léčby v závislosti na výši rizika záchvatů nebo ke zvýšení účinnosti léčebné mozkové stimulace. Vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Fyziologického ústavu AV ČR ve spolupráci s kolegy z Ústavu informatiky AV ČR, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a s kolegy ze zahraničních univerzit v Melbourne, Oxfordu a Birminghamu prokázali v experimentálních modelech epilepsie i přímo u pacientů, že záchvatům mohou předcházet detekovatelné změny v činnosti mozku.
Tým Alquist složený ze studentů Fakulty elektrotechnické ČVUT a Fakulty informačních technologií ČVUT opět vybojoval druhé místo ve finále prestižní soutěže Alexa Prize o nejlepší konverzační umělou inteligenci, pořádanou americkým gigantem Amazon. Již podruhé byl přitom jediným týmem z neanglicky mluvící země ve finálovém klání. Cílem soutěže je vyvinout pro Amazon Alexa umělou inteligenci, schopnou konverzovat s lidmi o populárních tématech, jako filmy, sporty nebo hudba. Soutěže se účastní přední univerzity z celého světa. Do finále navíc Češi opět postoupili z prvního semifinálového místa. Vyhlášení výsledků proběhlo v rámci konference Re:Invent 2018 v pondělí 26. listopadu v Las Vegas ve večerních hodinách místního času. Tým vedený Janem Šedivým z ČVUT CIIRC ve složení Jan Pichl, Petr Marek, Jakub Konrád, Martin Matulík a Petr Lorenc si tak z USA odváží cenu 100 000 dolarů, tedy v přepočtu přes 2 miliony korun.
Dne 26. listopadu byla v rámci zahraniční mise prezidenta republiky Miloše Zemana do Izraele podepsána dohoda o spolupráci, která je prvním krokem pro vznik nové česko-izraelské výzkumné společnosti. Ta by měla být centrem pro pokročilé technologie a výzkumné inovace se sídlem v Praze. Dokument podepsal rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček a prof. Rosa Azhari, prezidentka AtoBe z Azrieli College of Engineering Jerusalem.
Paní Orna Berry je přední izraelská vědkyně, podnikatelka v oblasti high-tech průmyslu, laureátka Ceny univerzity Bena Guriona v Negevu. Je uznávanou expertkou v oblasti podpory podnikání a inovací. Je první ženou, která zastávala pozici šéfky pro vědu, výzkumnou a vývojovou činnost izraelského ministerstva průmyslu, obchodu a práce. Pan Benjamin Soffer je vedoucím T3 - Centra transferu technologií na Izraelském technologickém institutu Technion v Haifě, prestižní izraelské univerzitě a významným partnerem ČVUT v oblasti podpory inovací.
Dne 25. listopadu byli během slavnostního galavečera vyhlášeni vítězové dalšího ročníku soutěže Česká hlava. Dvě ceny v kategoriích technické a přírodní vědy byly uděleny za práce studentů doktorského studia. V první zmíněné uspěl Lukáš Neumann z Fakulty elektrotechnické ČVUT, který jako první vymyslel metodu kombinující strojové učení a nový algoritmus pro vyhledávání písmen nezávisle na jejich orientaci či velikosti.
Dne 20. listopadu předal rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček na Slavnostním zasedání Vědecké rady medaile ČVUT. Ty jsou udělovány osobnostem, které prokázaly významné zásluhy o rozvoj univerzity doma nebo v zahraničí. Dalším bodem programu bylo předání jmenovacích dekretů nově jmenovaným docentům. Akademický titul docent je udělován podle zákona o vysokých školách jako první vědecko-pedagogický stupeň, na nějž navazuje prezidentem udílený titul vysokoškolského profesora. Udělením titulu docent se potvrzují odborné pedagogicko-vědecké kvality pracovníka vysoké školy a předpoklady plnit poslání vysokoškolského učitele. Titul uděluje rektor vysoké školy na základě návrhu habilitační komise a rozhodnutí vědecké rady fakulty, případně na základě usnesení vědecké rady vysoké školy.

Pages