Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky, vážení studenti,
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT připravila i v letošním roce výukový modul zabývající se problematikou real estate a developmentu. Akce se uskuteční od 10. března do 12. května 2021 a má podporu RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). Určena je pro studenty a mladé odborníky z praxe.
Mentoring nabízí studentům unikátní příležitost nahlédnout do reálného prostředí českých i mezinárodních firem. Během spolupráce student navštěvuje svého mentora ve firmě, provází ho při každodenní práci a aktivně se zapojuje do reálných projektů. Letošní ročník programu bude trochu jiný a více se přesune do online prostředí. Přihlašovat se můžete od 1. do 31. března 2021.
Studentský klub +/- FEL vyzval studenty Fakulty elektrotechnické ČVUT, aby do 7. března 2021 vymodelovali 3D návrh lvíčka. Figurky vytištěné na 3D tiskárně následně vyrazí jako trekovatelné objekty po geo-keších s cílem nabýt zkušenosti ve všech krajích ČR. Jejich pohyb bude možné sledovat na mapě nebo se do geocachingu aktivně zapojit a pomáhat tak lvíčkům v putování i plnění jejich cílů.
Fakulta informačních technologií ČVUT spolupořádá ve spolupráci s dalšími subjekty studentský mezinárodní online inovační ideathon UniHack, který si klade za cíl pomoci vylepšit vzdělávací systém. Koná se od 5. do 7. března 2021. Rozdělen bude na tři kategorie: Skills and learning certificates, Matchmaking and exchanging knowledge a Project based learning.
Fakulta strojní ČVUT v Praze pořádá 13. března 2021 od 16.00 hodin pro zájemce o studium, ale i širokou veřejnost virtuální prohlídku. Součástí programu na úvodu budou návštěvy několika laboratoří, které jsou při běžných dnech otevřených dveří zavřené. Program bude pokračovat přednáškou a diskuzí, která proběhne na YouTube s možností chatu, během něhož získáte všechny informace o možnostech a podmínkách studia. Chatu se zúčastní i děkan Fakulty strojní ČVUT prof. Michael Valášek a proděkan pro pedagogickou činnost doc. Jan Řezníček.
Studenti vědeckých oborů a mladí výzkumní pracovníci mohou prezentovat své každodenní bádání v rámci mezinárodní soutěže v popularizaci vědy FameLab 2021, kterou pořádá již po jedenácté v České republice British Council a Cheltenham Festivals. Odborná porota hodnotí především obsah, srozumitelnost a schopnost zaujmout. Soutěžní prezentace jsou akceptovány v češtině, slovenštině nebo v angličtině.
Všechny fakulty a Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze se budou účastnit veletrhu Gaudeamus Praha 2021, který bude probíhat online formou. Zájemci budou mít k dispozici vyhledávač studijních programů s více než 12 000 možnostmi, profily 249 škol z ČR, 36 škol ze Slovenska, 320 fakult a 460 vzdělávacích institucí ze zahraničí, a v neposlední řadě záznamy přednášek o studiu a elektronický katalog možností studia po maturitě.
I v letošním akademickém roce připravují jednotlivé fakulty ČVUT a Masarykův ústav vyšších studií ČVUT Dny otevřených dveří. V souvislosti s epidemiologickou situací budou on-line. Pojďte se podívat, jak je možné studovat na ČVUT.