Studenti českých vysokých škol mají díky dohodě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN) větší šanci uspět ve výběrových řízeních do studentských programů této výzkumné organizace. Přihlášky je třeba podat do 11. října 2021 do 12.00 hod. a hlásit se mohou doktorandi, ale i studenti magisterského a bakalářského stupně.
ČVUT v je členem v mezinárodním sdružení CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance) vedeném KU Leuven. Cílem spolupráce je podpora internacionalizace vědy na ČVUT, a to podporou přípravy mezinárodních vědeckých projektů.
Již sedmkrát se ČVUT v Praze připojilo k Noci vědců, po osmé tomu nebude jinak. Tato celorepubliková vědecko-technická popularizační akce proběhne v pátek 24. září od 17.00 do 23.00 hodin, tentokrát na téma čas. Návštěvníky během večera seznámíme se zajímavými projekty z dílny naší univerzity a nabídneme unikátní příležitost nahlédnout do prostor, které za normálních okolností nejsou veřejnosti přístupné. Kromě obvyklých prezenčních událostí se některé aktivity uskuteční pouze v online prostoru, bude tedy možné zažít vědu i z pohodlí domova.
Poslední kolo DARPA Subterranean Challenge pořádané agenturou amerického ministerstva obrany proběhne ve dnech 21. až 24. září 2021 v podzemním komplexu MegaCavern v americkém státě Kentucky.
Od 15. září mohou neakademičtí pracovníci ČVUT využít možnosti vycestovat na stáž na některou z partnerských univerzit aliance EutoTeQ. Jedná se o pobyt na Technical University of Munich TUM, Technical University of Denmark DTU, Technical University of Eindhoven TU/e , Ecole Polytechnique L’X, nebo Tallinn University of Technology TalTech. Zaměstnanci ČVUT tak mají unikátní možnost navštívit prestižní evropské univerzity, rozšířit si znalosti ve svém oboru a aplikovat nové poznatky na svém pracovišti.
Historickou problematiku navrhování průmyslových staveb přibližuje 69 původních plánů, dvacet dobových publikací, jedna 3D vizualizace a také multimediální prostorová instalace, vytvořená Michalem Cábem, Jiřím Roušem a Kryštofem Peškem. Výstavu připravili Lukáš Beran, Jakub Potůček a Jan Zikmund ve Výzkumném centru průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze coby součást stejnojmenného výzkumného projektu MK ČR v programu NAKI II. Výstava nazvaná „Industriální architektura na starých plánech a v nových médiích“ bude probíhat od 23. září do 15. října 2021 v Galerii Národní technické knihovny v Kampusu Dejvice.
Vítejte na ČVUT, Akce prvák, Strahov Open Air a Dejvická šifrovačka, to jsou akce, které připravili zástupci Studentské unie k zahájení akademického roku 2021/22.
V úterý dne 5. října 2021 se od 14.00 hod. v areálu Kampusu Dejvice opět uskuteční tradiční štafetový běh Cross Campus, odkazující na jarní akci, která se letos nemohla konat. Běhu se zúčastní registrovaní závodníci z řad studentů, pracovníků institucí kampusu, ale i široké veřejnosti.
Tallinnská univerzita TalTech je, stejně jako ČVUT, součástí aliance EuroTeQ. V rámci tohoto společného projektu nabízí všem zaměstnancům ČVUT možnost zúčastnit se online akce TalTech Teachers' Day. Workshop proběhne 5. října od 13.00 hodin a je pojata jako série workshopů.
Akademický senát Fakulty architektury ČVUT v Praze (FA) vyhlásil volby na děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze pro čtyřleté funkční období s počátkem od 1. 2. 2022, a to v souladu se Zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách a souvisejícími předpisy v platném znění a dle Jednacího řádu AS FA ČVUT v Praze.

Pages