Fakulta dopravní pořádá osmý ročník mezinárodního multidisciplinárního vědeckého symposia Smart Cities Symposium Prague 2022, které se bude konat ve dnech 26. a 27. května 2022 v Klášteře minoritů na Praze 1.
Vzhledem k velkému počtu zájemců ze strany ukrajinských studentů a naplnění našich kapacit jsme nuceni ukončit registraci uchazečů o studium na ČVUT v Praze v akademickém roce 2021/2022.
Letní škola Design Sprint se letos zaměří na velmi diskutované téma – Město a udržitelný rozvoj. Studenti středních škol se zájmem o moderní technologie si budou moci vyzkoušet, jak za pět dní dovést vlastní projekt od nápadu až k otestovanému prototypu. Vše bude vedeno pomocí metody Design Sprint, vyvinuté společností Google. Kurz opět pořádá Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT), a to ve dnech 25.–29. července 2022.
Přehled trendů v oblasti kvantové teorie představí vědci na týdenní akci Workshop on Modern Trends in Quantum Theory, která začíná v pondělí 23. května 2022 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Přednášky přislíbili přední kapacity v oboru z evropských, ale i vzdálenějších univerzit, například prof. Stephen M. Barnett z University v Glasgow, prof. Rafael Benguria z Pontificia Universidad Católica de Chile a další.
Desátý ročník VědaFestu se uskuteční již 22. června, po dlouhé době opět jen naživo. V jubilejní jednodenní akci na „Kulaťáku“ se spojí vědecké instituce napříč republikou a stejně jako v předešlých ročnících ukážou, že různé způsoby prezentace vědy mají svůj nezastupitelný význam.
Fakulta dopravní vyhlásila mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2022/23.
Hlavní tepnu Kampusu Dejvice, ulici Technická, oživí od 13. dubna do 30. června bohatý program přednášek, workshopů a kulturních akcí pod širým nebem s názvem Vektor Technická. Zázemí s mobiliářem, bistrem a kavárnou vytvoří v Praze 6 nový parkový prostor. Cílem akce je prohloubit propojení mezi akademickou obcí, městskou částí a hlavním městem. Mezi studenty, profesory, zaměstnanci a obyvateli. Mezi odborníky a laickou veřejností. Mezi kulturou a vědou.
Jedná se o unikátní program, do kterého hledáme studenty za účelem vytvoření multikulturních týmů z ČVUT a Technionu, které pod vedením odborných mentorů vytvoří řešení pro jedinečné výzvy.
Již 3. vydání katalogu kurzů EuroTeQ je od 25. dubna do 26. června otevřeno pro registraci. Nová sada technologických, jazykových, kulturních a podnikatelských kurzů je k dispozici na našich evropských partnerských univerzitách od září 2022 do ledna 2023.
ČVUT v Praze participuje díky svému členství v evropském konsorciu EIT Manufacturing v programu EIT Doctoral School. Jedná se o dvouletý paralelní kurz inovací a podnikatelství, který mohou doktorandi ČVUT absolvovat při svém doktorském studiu.

Pages