17. 1. 2017
Dne 17. ledna zahájilo ČVUT v Praze oslavy výročí 310 let od vydání císařského reskriptu, kterým 18. ledna 1707 Josef I. jednoznačně podpořil vznik inženýrské výuky. Až do září letošního roku proběhne řada kulturních, přednáškových, ale i odborných akcí, během nichž bude představena minulost i další směřování nejstarší české technické univerzity.
V historických prostorách Karolina Univerzity Karlovy proběhne 2. února od 9.00 do 16.30 hodin druhý ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol. ČVUT v Praze na něm představí všechny své bakalářské a magisterské studijní programy.
Ve dnech 25. a 26. ledna se ve výstavním areálu PVA EXPO Letňany uskuteční X. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2017. ČVUT na něm nebude chybět se svojí celouniverzitní interaktivní expozicí.
Jednotlivé fakulty ČVUT přichystaly pro zájemce o studium dny otevřených dveří. Během prezentace jednotlivých fakult se zájemci o studium dozvědí vše potřebné o studijních programech, náležitostech přihlášky, přijímacím řízení a získají mnoho dalších užitečných informací. K vidění budou rovněž zajímavé exponáty, moderní laboratoře a nebude chybět možnost pohovořit si se studenty a pedagogy.
Zveme vás na XI. reprezentační ples ČVUT, který se koná v sobotu 18. února 2017 od 19.00 hodin v pražském paláci Žofín. Ples je součástí oslav 310 let ČVUT v Praze.