Cena bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt. Návrhy na udělení Ceny IA CR mohou předkládat právnické a fyzické osoby ČR.
Chcete přispět k environmentální udržitelnosti měst?
Zájemci o studium, kteří si dosud nestihli podat přihlášku, mají na Fakultě stavební ČVUT v Praze ještě šanci. Až do 31. července 2024 se mohou hlásit v druhém kole přijímacího řízení do pěti bakalářských studijních programů v češtině a jednoho v angličtině.
V rámci celoživotního vzdělávání bude možnost studovat od září na Českém vysokém učení technickém v Praze tři nové kurzy v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti, které znamenají vynikající příležitost pro odborníky i začátečníky.
Vernisáž výstavy se uskuteční 30. května od 18:00, samotná výstava ateliérových prací potrvá až do 28. 6.
Ve dnech 24.-28.6.2024 se uskuteční svátek všech studujících výkonnostních sportovců. 22. ročník ČAH pořádá Technická univerzita v Liberci a sportovci tak zavítají do severočeské metropole.
Až do 29. července je otevřena registrace do online katalogu kurzů EuroTeQ na zimní semestr 2024/25.