Přestože počet pracovníků ve výzkumu a vývoji v České republice roste, podíl žen se snižuje. Zatímco v roce 2000 bylo žen v této oblasti 36 procent, v roce 2019 už jenom 30 procent. Změnit tento trend se snaží připomínka Mezinárodního dne dívek a žen ve vědě, která se slaví vždy 11. února už od roku 2015, kdy ho Valné shromáždění OSN poprvé vyhlásilo. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) před sedmi lety začala v tento den pořádat akci Staň se na den vědkyní se snahou ukázat zejména studentkám středních škol, jak práce vědkyň vypadá. Letos se k této akci připojila také Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze (FEL).
Ve čtvrtek 27. ledna 2022 se uskuteční od 14.00 do 16.30 hodin online formou workshop nazvaný Genderově senzitivní komunikace. Určen je pro vedoucí pracovnice nebo pracovníky, vedoucí projektových týmů, pracovnice nebo pracovníky v PR, HR, zaměstnankyně a zaměstnance ČVUT v Praze.
ČVUT se ve dnech 25. až 27. ledna 2022, bude celoškolsky prezentovat na XIV. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2022, který je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia.
Katedra fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT pořádá od 14. února do 22. května 2022 Přípravné kurzy matematiky a fyziky. Kurzy jsou určeny nejen budoucím studentům ČVUT, ale i ostatním zájemcům.
EuroTeQ Engineering University podporuje spolupráci mezi šesti evropskými univerzitami a 45 technologickými partnery a rozvíjí nový přístup ke vzdělávání budoucích inženýrů. V roce 2022 dostanou studenti možnost zapojit se do nového vzdělávacího a výzkumného formátu v rámci výzvy EuroTeQ Collider.
Už nyní se můžete přihlásit do nového kurzu koučování, který nabízí Masarykův ústav vyšších studií ČVUT. Začne 15. února 2022 a konat se bude každé úterý až do 14. června 2022. Kurz je jednosemestrální, zaměřený na výuku základních principů v oblasti koučování. Jedná se o ojedinělý vzdělávací kurz, ze kterého za řadu let vzešlo mnoho úspěšných uchazečů.
Výjimečný celovečerní dokument „Budiž voda!“ mapuje vznik českého vynálezu, který má při téměř nulových nákladech získat i na nejsušších místech planety pitnou vodu a zakládat oázy v pouštích. Film, který produkuje společnost Bio Illusion, má premiéru 23. 11. 2021 a přijde do českých kin 25. 11. 2021.
Světová výstava Expo 2020 otevřela své brány 1. října 2021 a potrvá až do 31. března 2022. Jedná se o historicky první světovou výstavu, která se uskuteční v regionu Střední východ, Afrika a jižní Asie a také je poprvé jejím hostitelem arabská země. Český národní pavilon vyrostl podle architektonického návrhu architektů Jana Tůmy a Jindřicha Ráftla, kteří jsou absolventi Fakulty architektury ČVUT. A co dalšího uvidíte v rámci stálé expozice a rotačních expozic z ČVUT?
Fakulty a ústavy Českého vysokého učení technického v Praze si pro zájemce o studium připravily Dny otevřených dveří. S ohledem na aktuální epidemiologická opatření, se mohou informace průběžně měnit a budeme je zde včas zveřejňovat.
Korespondenční seminář FIKS (Fiťácký korespondenční informatický seminář) nabízí středoškolákům možnost se nejen naučit řešit algoritmické úlohy teoreticky, ale i vytvořit funkční kód. Po úspěšném absolvování mohou být navíc přijati do bakalářského studia bez přijímací zkoušky. Letošním tématem je založení zoologické zahrady.