V týdnu od 21. do 25. srpna se na ČVUT sejdou dívky ve věku 14 až 19 let, které se budou věnovat programování, kódování a vytváření vlastního blogu, webu nebo hry. Týden Letní IT školy již třetím rokem organizuje ČVUT v Praze se společností Czechitas a snaží se dívkám ukázat, že IT není pouze chlapecká záležitost.
Akademický senát ČVUT na svém zasedání dne 31. května 2017 vyhlásil volbu osoby navržené na funkci rektora ČVUT v Praze.
Možnost dodatečně se přihlásit ke studiu na ČVUT v Praze nabízí uchazečům Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta architektury, Fakulta elektrotechnická, Fakulta dopravní, Fakulta stavební, Fakulta biomedicínského inženýrství, Masarykův ústav vyšších studií a Fakulta strojní.
24. 5. 2017
Dne 17. ledna zahájilo ČVUT v Praze oslavy výročí 310 let od vydání císařského reskriptu, kterým 18. ledna 1707 Josef I. jednoznačně podpořil vznik inženýrské výuky. Až do září letošního roku proběhne řada kulturních, přednáškových, ale i odborných akcí, během nichž bude představena minulost i další směřování nejstarší české technické univerzity.
Do 27. listopadu se mohou studenti, doktorandi, vedoucí jejich prací i aspirující vědci či rovnou celé vědecké týmy hlásit do dvacátého ročníku soutěže o Cenu Wernera von Siemense.
Od 24. dubna je v Respiriu budovy ČVUT - CIIRC instalováno klavírní křídlo Bohemia. Univerzitě nástroj zapůjčila společnost Drnek Piana. Nadace ČVUT Media Laboratory nyní pořádá sbírku na pořízení nástroje, určeného do nových prostor ČVUT - CIIRC. Křídlo má hodnotu 650 000 Kč.