Dne 15. září 2020 začíná na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT (MÚVS) další semestrální kurz koučování. Bude to již 23. běh Specifického kurzu pro kouče. Kurz je postaven podle kompetencí International Coach Federation a je určen pro širokou veřejnost.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK pořádá 24. září 2020 v Praze konferenci Challenges of Journalism in 21. Century – Automated Journalism and AI Journalism, která má za cíl reflektovat rozmach využití metod umělé inteligence (AI) v novinařině. Akce je výstupem společného projektu katedry žurnalistiky FSV UK, katedry počítačů FEL ČVUT, katedry informatiky a výpočetní techniky FAV ZČU a ČTK, který nese název “Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence“. Hlavním řešitelem projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR je PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. (FSV UK).
Od 7. září pořádá Fakulta elektrotechnická pro nové studenty všech fakult Přípravné kurzy matematiky a fyziky.
Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT pořádá první ročník letní školy s názvem Rozvojové září. Program volně navazuje na cyklus přednášek Rozvojové středy, který probíhá 3. rokem. Týdenní workshop ve dnech 7. až 11. září 2020 vůbec poprvé v ČR propojí technicky zaměřené obory s rozvojovými a humanitárními projekty. Přes 20 specialistů z různých odborných oblastí představí různá témata a seznámí posluchače se svými projekty i realizacemi. Cílem letní školy je i podpořit a iniciovat mezioborovou spolupráci.
V rámci ochranných opatření spojených s pandemií koronaviru jsou změněny termíny přijímacího řízení na jednotlivé fakulty a součásti ČVUT.
Na začátku července bylo vyhlášeno mimořádné kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 pro bakalářský studijní program Ekonomika a management na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Přihlášky lze podávat elektronicky do 21. srpna. Termín přijímacích zkoušek je stanoven na 31. srpna.
Téměř 70 tisíc středoškoláků letos skládalo maturitu a velká část z nich bude s největší pravděpodobností pokračovat ve studiu na některé z vysokých škol. Většina studentů sice už přihlášku ke studiu podala v řádném termínu, který měla Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) stanoven do 30. dubna 2020, nicméně možnost studovat na této fakultě je stále otevřená i dalším zájemcům. Fakulta totiž vypsala náhradní termín pro podání přihlášek do 7. září 2020. Přijímací zkoušku do bakalářského studia přitom fakulta letos všem přihlášeným promíjí.
Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), který je součástí ČVUT v Praze, organizují setkání vlády, vědy a průmyslu na nejvyšší úrovni - Národní průmyslový summit 2020. Ten se uskuteční 9. září v Betlémské kapli v Praze. Cílem summitu je poskytnout pravidelnou platformu pro diskusi vrcholných představitelů státu, průmyslu a akademie o dalším směřování průmyslu v České republice, zvýšení jeho konkurenceschopnosti, inovativnosti a přidané hodnoty. Důraz je kladen i na aktivní spolupráci akademické a průmyslové sféry, což se nejen v posledních měsících ukazuje jako klíčové pro to, aby český stát a jeho podniky obstály v mezinárodní konkurenci.
Národní technické muzeum se v úterý 19. května otevřelo pro veřejnost. Provoz muzea v Praze na Letné je přizpůsoben současným podmínkám a NTM zve do muzea na prohlídku 9 expozic a 6 výstav za mimořádné zlevněné vstupné. Ve vstupním sále návštěvníky uvítá výstava, která je poděkováním českým technikům za jejich reakci na koronavirovou krizi. Představeny jsou zde ventilátor, masky, respirátory a další ochranné pomůcky, které vyvinuly týmy vědců a techniků na ČVUT v Praze a Technické univerzitě v Liberci a které zachraňují životy u nás i ve světě. Výstava potrvá do 30. září 2020.
Po úspěšné konferenci CyberSec & AI Prague 2019, která vyhrála cenu AI Awards za "Událost roku", ČVUT v Praze a společnost Avast opět spojily síly, aby propojily experty z oblasti umělé inteligence (AI), strojového učení a kybernetické bezpečnosti. Letošní konference CyberSec&AI Connected 2020 (cybersecai.com) proběhne ve čtyřech světových metropolích a bude živě vysílána online. Účastníci mohou sledovat celý program a poslechnout si řečníky ze všech lokalit podle svého zájmu a časových možností. 8. října 2020 v Praze, Londýně, New Yorku a San Franciscu nabídnou řečníci jako Roger Dingledine (výzkumník a spoluzakladatel projektu Tor) a Garry Kasparov (šachový velmistr a ambasador Avast Security) vhled do využití umělé inteligence v ochraně soukromí a bezpečnosti.