V pátek 24. listopadu od 9.00 hodin proběhne v Hlavním sále Valdštejnského paláce konference na téma Spolupráce mezi akademickým, soukromým a veřejným sektorem v oblasti obranného průmyslu.
V akademickém roce 2017/18 chystají jednotlivé fakulty ČVUT a Masarykův ústav vyšších studií pro zájemce o studium dny otevřených dveří. Během prezentace jednotlivých fakult se návštěvníci dozvědí vše potřebné o studijních programech, náležitostech přihlášky, přijímacím řízení a získají mnoho dalších praktických informací. K vidění budou také zajímavé exponáty, moderní laboratoře a nebude chybět možnost pohovořit si se studenty a pedagogy.
Rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka vás zve na Novoroční koncert ČVUT, který se uskuteční 17. ledna 2018 od 19.30 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina. Pod vedením dirigenta Ondreje Lenárda zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu se sólistou Romanem Patočkou. Na koncertě zazní skladby Bílá paní od F. A. Boildieuho, Skotská fantazie od M. Brucha, skladby Antonína Dvořáka Othello a V přírodě.
Dne 13. prosince se od 19.30 hodin v Betlémské kapli uskuteční Vánoční koncert ČVUT. Na akci, konané pod záštitou rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky, vystoupí pod vedením Jana Steyera a Radka Šalši Umělecké sdružení ČVUT – symfonický orchestr a pěvecký sbor spolu se sopranistkou Zuzanou Lászlóovou, altem Ludmilou Kromkovou, tenorem Václavem Barthem, basem Martinem Vodrážkou a s varhanistkou Marií Pochopovou.
Na pěti fakultách proběhnou na podzim letošního roku volby nových děkanů. Harmonogramy a podrobnosti naleznete níže.
Do 27. listopadu se mohou studenti, doktorandi, vedoucí jejich prací i aspirující vědci či rovnou celé vědecké týmy hlásit do dvacátého ročníku soutěže o Cenu Wernera von Siemense.