Studenti ze středních škol se mohou i letos zapojit do 7. ročníku projektu Junior Tech University na ČVUT v Praze. Jedná se o tříměsíční stáže na akademické půdě ČVUT.
Od 17. do 28. července proběhne v rekreačním středisku Meziříčko již osmý ročník tábora ČVUT Jáma lvová. Zúčastní se jej 24 nadaných dětí z druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z celé České republiky. Tábor, který je slavnostním zakončením celoroční matematicko-programátorské korespondenční soutěže, bude letos zaměřen na bioinformatiku.
Akademický senát ČVUT na svém zasedání dne 31. května 2017 vyhlásil volbu osoby navržené na funkci rektora ČVUT v Praze.
Možnost dodatečně se přihlásit ke studiu na ČVUT v Praze nabízí uchazečům Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta architektury, Fakulta elektrotechnická, Fakulta dopravní, Fakulta stavební, Fakulta biomedicínského inženýrství a Masarykův ústav vyšších studií.
24. 5. 2017
Dne 17. ledna zahájilo ČVUT v Praze oslavy výročí 310 let od vydání císařského reskriptu, kterým 18. ledna 1707 Josef I. jednoznačně podpořil vznik inženýrské výuky. Až do září letošního roku proběhne řada kulturních, přednáškových, ale i odborných akcí, během nichž bude představena minulost i další směřování nejstarší české technické univerzity.
Od 10. do 14. července pořádá ČVUT již třetí ročník oblíbené Dětské univerzity. Akce s podtitulem Věda všude kolem nás se koná formou příměstského tábora a nabízí žákům základních škol a příslušných tříd víceletých gymnázií nezapomenutelné prázdninové zážitky. Záštitu na Dětskou univerzitou převzal rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka.
Do 27. listopadu se mohou studenti, doktorandi, vedoucí jejich prací i aspirující vědci či rovnou celé vědecké týmy hlásit do dvacátého ročníku soutěže o Cenu Wernera von Siemense.
I v letošním roce otevřeme prázdninový eClub Summer Camp. Studenti se zájmem o umělou inteligenci, nebo internet věcí se budou moci zúčastnit stáží v délce šest až dvanáct týdnů a získat stipendium na rozvoj svých projektů. Účastníci se budou scházet v prostorách nedávno otevřené budovy ČVUT – CIIRC.
Od 24. dubna je v Respiriu budovy ČVUT - CIIRC instalováno klavírní křídlo Bohemia. Univerzitě nástroj zapůjčila společnost Drnek Piana. Nadace ČVUT Media Laboratory nyní pořádá sbírku na pořízení nástroje, určeného do nových prostor ČVUT - CIIRC. Křídlo má hodnotu 650 000 Kč.