Dne 18. září v 10.00 odstartuje v Kampusu Dejvice již 23. ročník tradičního závodu horských kol Author Pražská padesátka, který je určen pro širokou veřejnost a ČVUT je partnerem akce.
I letos stejně jako loni můžete pomáhat kdekoliv a kdykoliv od 16. 9. dále s aplikací Strava. Za každý váš terimetr, který můžete ujít, uběhnout nebo ujet na kole, dostanou ohrožené děti 20 Kč. Start je 16. 9. v 10:00 hodin. Konec bude stanoven po dosažení částky 10 mil. Kč.
Ve dnech 20. září až 1. října 2021 pořádá Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT workshop EuCAPT Astroneutrino Theory. Akce je součástí aktivity Evropského konsorcia pro astročásticovou teorii (EuCAPT), jehož cílem je spojit evropské společenství teoretických astročásticových fyziků a kosmologů.
Uchazeči, kteří nestihli podat včas přihlášky do řádného přijímacího řízení, mají stále ještě šanci studovat v nadcházejícím akademickém roce 2021/2022 na těchto šesti fakultách a Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze.
O víkendu 7. a 8. srpna 2021 můžete zdarma objevovat 80 běžně nepřístupných budov a architektonicky zajímavých prostorů v rámci sedmého ročníku akce Open House Praha 2021. Mottem festivalu je Architektura pro všechny, prohlídky budov jsou totiž určené pro širokou veřejnost, včetně rodin s dětmi i osoby se zrakovým a sluchovým postižením. Z ČVUT se do akce zapojí dejvické prostory Fakulty stavební (Thákurova 7, Praha 6) a Fakulty elektrotechnické (Technická 2, Praha 6).
Skupina radiofarmaceutické chemie katedry jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI) za podpory České společnosti nukleární medicíny (ČSNM) pořádá 10. září 2021 konferenci Studentský den nukleární medicíny. Určena je mladým lékařům a studentům z oborů nukleární medicína, radiofarmacie, dozimetrie a radiologická technika, ale i dalším zájemcům o nukleární medicínu.
Ve dnech 2. až 7. září se uskuteční svátek všech studujících výkonnostních sportovců pod patronací Univerzity Palackého v Olomouci – České akademické hry 2021. Pořadatelství se ujala Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého. ČVUT na této sportovní události roku mohou reprezentovat sportovci, jejichž sportovní výkonnost je na úrovni akademického mistrovství ČR.
Národní divadlo od 1. 7. poskytuje zaměstnancům ČVUT 30% slevu na všechna představení všech 4 scén (Národní divadlo, Státní opera, Nová scéna a Stavovské divadlo). Výjimkou jsou představení v tzv. speciálním režimu a to jsou: Kytice, Audience u královny, Louskáček a Labutí jezero a zářijový koncert Štefan Margita 65 dne 14.9.
Již od zimního semestru 2021/2022 se mohou studenti zapojit do virtuálního studia na prestižních partnerských univerzitách aliance EuroTeQ, které je ČVUT členem. Šest předních technických univerzit: Technical University of Munich (Mnichov, Německo), Technical University of Denmark (Lyngby, Dánsko), Ecole Polytechnique (Paříž, Francie), Tallinn University of Technology (Talin, Estonsko), Eindhoven University of Technology (Eindhoven, Nizozemí) a ČVUT v Praze otevírá pro své studenty 60 virtuálních kurzů. Kurzy jsou nabízeny v angličtině. K dispozici je také řada jazykových kurzů pro začátečníky v místních jazycích. Studenti si mohou předměty zapisovat od července 2021.
Od 6. do 10. září 2021 se uskuteční na ČVUT v Praze v Dejvicích Letní škola nazvaná Rozvojové září, která se bude tematicky soustředit na rozvojové a humanitární projekty a jejich technické aspekty. Přes dvacet odborníků z různých oborů představí svá témata nebo seznámí účastníky se svými projekty. Cílem Rozvojového září je propojit odborníky a studenty technického i netechnického zaměření tak, aby byla podpořena mezioborová spolupráce.

Pages