Přijďte 13. října na Fakultu stavební, kde budou v odpoledních hodinách probíhat přednášky studentů, kteří v loňském roce vyrazili za studiem do zahraničí. Těšit se můžete také na představení studentských klubů, informace o přípravném kurzu pro studenty vyjíždějící na Erasmus i bonusovou přednášku z výjezdu mimo Evropu.
13.–16. 10. 2022 se bude na několika místech v Praze konat desátý ročník Signal Festivalu. Poprvé se ho účastní také Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT, která otevře dvůr univerzitního kampusu na Karlově náměstí. Představí se instalací Forum Robotum, na jejímž vzniku se podíleli výzkumníci, studenti i externí umělci. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní audiovizuální zážitek s interaktivními prvky. Na dvoře fakulty se objeví robotická zoo, která během čtyř večerů přiblíží, jak roboti vnímají své okolí, jak zní jejich magnetické pole a jak v reálném čase reagují na svět kolem sebe. Forum Robotum je příležitost zažít, jak může vypadat společná budoucnost robotů a lidí.
Zveme vás ve středu 12. října 2022 ve 13:00 hod. na přednášku Učení se modelů těla: od lidí k humanoidním robotům Mgr. Matěje Hoffmanna, Ph.D. v rámci obhajoby jeho habilitační práce.
Od října, vždy první středu v měsíci, organizuje Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) spolu s agenturami CEEOR a IQVIA cyklus odborných přednášek Světlo do zdraví (aneb data léčí) v Národní technické knihovně (Technická 2710/6, Praha 6–Dejvice). Tato setkávání jsou iniciována vědeckým týmem FBMI CzechHTA pod záštitou děkana fakulty prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D., MBA.
Přijďte s námi oslavit 10 let od vzniku Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT.
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2022 reprezentuje Fakulta strojní univerzitu ČVUT v Praze pravidelně. Odbornou i zájmovou veřejnost seznamuje s výsledky vývoje konkrétních produktů i se systémovými technologickými novinkami a příklady spolupráce se zahraničními výzkumnými institucemi.
Jedná se o unikátní program, do kterého hledáme studenty za účelem vytvoření multikulturních týmů z ČVUT a Technionu, které pod vedením odborných mentorů vytvoří řešení pro jedinečné výzvy.