Představit středoškolákům přednosti studia, ale také nastínit možnosti uplatnění po jeho ukončení má za cíl den otevřených dveří (DOD) na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), který proběhne v úterý 29. listopadu 2022 od 9:00 hod. Fakulta disponuje celosvětově unikátním vybavením – tokamak Golem, štěpný jaderný reaktor VR-1, který už brzy doplní druhý VR-2 –, které na fakultu přivádí také zahraniční studenty a další zájemce.
V úterý 29. listopadu 2022 od 19:00 hodin se uskuteční koncert Symfonického orchestru Uměleckého sdružení ČVUT.
Ve středu 30. listopadu se v Galerii NTK uskuteční přednáška historičky architektury Petry Svobodové o funkcionalistické vile na Velvarské v Dejvicích.
Termín a místo: 5. 12. 2022, 18:00, FIT ČVUT, posluchárna T9:107
November Talks, listopadové přednášky na Fakultě architektury ČVUT, ukáží nový pohled na budoucnost měst. Přednášková série s podtitulem FUTURE(S) Time for a Change – BUDOUCNOST(I): Čas na změnu nabídne čtveřici zahraničních osobností architektury, urbanismu a designu, které spojuje vizionářství a radikální přístup. November Talks se budou konat po čtyři listopadové pondělky, vždy od 18.00 hodin – 7. 11. (Winy Maas), 14. 11. (Alice Cabaret), 21. 11. (Karen Cook) a 28.11. (Carlo Ratti) – v posluchárně 155 Gočár / 105 Kotěra (Winy Maas), Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6. Přednášky v anglickém jazyce jsou určeny široké veřejnosti, vstup je volný, bezbariérový.
Od října, vždy první středu v měsíci, organizuje Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) spolu s agenturami CEEOR a IQVIA cyklus odborných přednášek Světlo do zdraví (aneb data léčí) v Národní technické knihovně (Technická 2710/6, Praha 6–Dejvice). Tato setkávání jsou iniciována vědeckým týmem FBMI CzechHTA pod záštitou děkana fakulty prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D., MBA.