Ve dnech 4. až 5. listopadu 2021 se uskuteční třetí ročník virtuální konference CyberSec&AI Connected 2021, která se zaměří na roli umělé inteligence (AI) v oblasti soukromí internetových uživatelů. Cílem události je propojit zástupce akademické sféry a průmyslu v otázkách týkajících se ochrany soukromí v digitálním světě. Organizátory jsou softwarová společnost Avast a České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), ke kterým se letos přidalo výzkumné pracoviště Private AI Collaborative Research Institute při Technické univerzitě Darmstadt.
Přednáškový cyklus November Talks se po roční pauze vrací na Fakultu architektury ČVUT. Představí mezinárodně úspěšné osobnosti, které se nebojí ve svém profesionálním životě riskovat. O své zkušenosti se podělí mimo jiné architektka Eva Jiřičná.
Dovolujeme si vás pozvat na tradiční koncert pořádaný u příležitosti Státního svátku 17. listopadu a Mezinárodního dne studenstva, který pořádá ČVUT v Praze společně s nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, ve středu, 17. listopadu 2021 od 19.00 hodin v Betlémské kapli.
V týdnu od 11. do 18. října 2021 bude v celé České republice probíhat Týden inovací 2021, který přináší desítky příkladů inovačního pokroku a technologických novinek. ČVUT je i letos hlavním akademickým partnerem akce. Slavnostní zahájení, kterého se zúčastní i rektor Vojtěch Petráček, proběhne v pondělí 11. října od 8.30 hodin v Cubex Centru. Zde budou probíhat po celý den hlavní akce, jako je mezinárodní konference, inovační veletrh a odborné semináře.
Mimořádně populární série přednášek Matematické problémy nematematiků se vrací z online prostoru do poslucháren. Nicméně online přenos pro další zájemce zůstává. Společný projekt Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF) začíná ve středu 6. října 2021 v 17.30 hod. přednáškou Algokracie, etika a společnost Josefa Holého z firmy Semantic Visions v posluchárně K1 na MFF v Karlíně (Sokolovská 83, Praha).
Děkan Fakulty architektury prof. Ladislav Lábus vyhlašuje zpětně za akademický rok 2020/2021 historicky 1. ročník soutěže o Cenu děkana a Cenu akademické obce Fakulty architektury za mimořádný počin. Předmětem ocenění jsou studentské projekty a práce vypracované v rámci výuky na Fakultě architektury ČVUT v akademickém roce 2020/2021 nebo mimořádné počiny studentů fakulty bakalářského, magisterského a doktorského studia. Mezi vítěze a oceněné, jednotlivce nebo týmy bude rozděleno až 150 000 Kč.
ČVUT v je členem v mezinárodním sdružení CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance) vedeném KU Leuven. Cílem spolupráce je podpora internacionalizace vědy na ČVUT, a to podporou přípravy mezinárodních vědeckých projektů.
Od 15. září mohou neakademičtí pracovníci ČVUT využít možnosti vycestovat na stáž na některou z partnerských univerzit aliance EutoTeQ. Jedná se o pobyt na Technical University of Munich TUM, Technical University of Denmark DTU, Technical University of Eindhoven TU/e , Ecole Polytechnique L’X, nebo Tallinn University of Technology TalTech. Zaměstnanci ČVUT tak mají unikátní možnost navštívit prestižní evropské univerzity, rozšířit si znalosti ve svém oboru a aplikovat nové poznatky na svém pracovišti.
Akademický senát Fakulty architektury ČVUT v Praze (FA) vyhlásil volby na děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze pro čtyřleté funkční období s počátkem od 1. 2. 2022, a to v souladu se Zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách a souvisejícími předpisy v platném znění a dle Jednacího řádu AS FA ČVUT v Praze.
Čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce byl vyhlášen. Kandidáti se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek až do 30. listopadu 2021. Finanční odměny, které společnost Siemens v minulých 23 letech rozdělila mezi 410 studentů, vědců a pedagogů, dosáhly částky 13,4 milionů korun. Letošní ročník v osmi kategoriích rozdělí 900 000 Kč, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce spolu se studenty ocenění získají i vedoucí prací.

Pages