Aktuálně

Z čeho se skládá neutronová hvězda? To zatím nikdo přesně neví, nicméně částicoví fyzici pracují na tom, aby to zjistili.
Domácí meteostanice provozované nadšenci, rádiová spojení v páteřní síti mobilních operátorů, antény přijímající signál ze satelitů. Tyto nekonvenční typy senzorů a mnohé další by mohly být v budoucnu využívány pro předpovědi a monitoring dešťových srážek, systémy včasného varování před povodněmi, hydrologické modelování předpovídající povodně i sucha. Získaná data, která jsou s očekávanou klimatickou změnou stále potřebnější, by se uplatnila v zemědělství, městském odvodnění, řízení dopravy, telekomunikacích, pojišťovnictví i řadě dalších oblastí. O možnostech jejich získávání, využití, výměně, definování standardů a vývoji nových vědeckých metod a cest jejich zpracování budou jednat vědci a další specialisté na mezinárodním workshopu projektu COST Action OpenSense, jehož organizátorem je Fakulta stavební ČVUT v Praze. Setkání šedesátky odborníků proběhne 28.–30. června 2022.
Na mezinárodním výzkumném setkání PESW organizovaném Katedrou číslicového návrhu a výzkumnou skupinou DDD doktorandi prezentují a diskutují své výsledky a pokroky ve všech aspektech návrhu, testování a aplikací vestavných systémů.
Fakulta informačních technologií ČVUT organizuje 27. až 29. června 33. ročník sympozia Combinatorial Pattern Matching (CPM). Konference se zaměřuje na kombinatorické porovnávání vzorů, které se zabývá problémy vyhledávání, indexování a porovnávání řetězců a složitějších struktur, jako jsou stromy, regulární výrazy, grafy, množiny bodů nebo pole.
Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT v Praze na začátku srpna pořádá už čtvrtý FEL_Camp, týdenní letní akci pro studentky a studenty se zájmem o elektroniku, robotiku či informační a komunikační technologie. Účastníci z řad středoškoláků si letos vlastnoručně sestaví hledač kovových předmětů či podniknou experimenty s ultrazvukem pro odhalování zbytků staveb zatopených po vzniku přehrady před více než šedesáti lety.

Stalo se

Dva doktorandi z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze uspěli v letošním ročníku prestižního vědeckého ocenění pro mladé vědce v oblasti jaderné fyziky. První místo Cen Henri Becquerela, vědeckého ocenění Francouzského velvyslanectví v České republice, letos získal Pavel Suk z Katedry jaderných reaktorů, třetí příčku pak Marek Sommer z Katedry dozimetrie a ionizujícího záření, který působí v Ústavu jaderné fyziky v Řeži.
Na půdě ČVUT v Praze se konalo zasedání rady rektorů univerzit sdružených v organizaci CESAER. Části pátečního jednání se účastnila také náměstkyně MŠMT pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová. Jednání – jako představitel domovské univerzity – zahájil rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Ten se také na nadcházející dobu, kdy bude Česká republika předsedat Evropské unii, stal zvláštním vyslancem CESAER.
Dne 22. 6. 2022 byly ve ŠKODA muzeu v Mladé Boleslavi představeny dva nové monoposty soutěže Formula Student, které vznikaly v rukách studentů ČVUT pod záštitou Fakulty elektrotechnické. Konkrétně se jedná o 11. generaci pilotované elektrické formule a inovovaný autonomně řízený monopost.
Odhalte aktivity útočníka, najděte zranitelnost systému, případně zjistěte, co způsobuje škodlivý kód. I takto mohou vypadat úlohy, které těsně před koncem školního roku řeší třída účastníků Letní školy Kybersoutěže. Osmnáct studentů, mezi nimiž převládají středoškoláci, se v pondělí 20. června sešlo na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze na úvodním čtyřdenním soustředění.
Ve středu 22. 6. 2022 se kromě jiných událostí, jež byly součástí VědaFestu (letos s podtitulem Věda od A do Z), uskutečnilo na dejvickém Vítězném náměstí také slavnostní podepsání memoranda o spolupráci mezi dvěma školami. Na první pohled to tak nemusí vypadat, ale mají k sobě blízko nejen geograficky.