Aktuálně

Studenty, kteří sportují na vrcholové úrovni, podpoří nový stipendijní program UNIS. O podporu z projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR mohou žádat studenti s mimořádnou sportovní výkonností.
Zájemci o účast v celorepublikové středoškolské soutěži, která se točí kolem energetických fenoménů budoucnosti, se mohou zaregistrovat už jen do konce října. Úspěch jim otevře cestu na vysokou školu bez přijímacích zkoušek.
Ve dnech 6. až 8. listopadu se uskuteční na Fakultě architektury ČVUT Dny otevřených dveří. Z důvodu protiepidemických opatření převážně v on-line prostředí. Kromě obecných informací se uchazeči mohou přihlásit do kurzů výtvarné tvorby a deskriptivní geometrie nebo na přednášku o architektuře.
V pondělí 12. 10. 2020 byl rekordní počet nově hospitalizovaných, a to téměř 400. Od začátku září do dnešního dne kopíruje s naprostou přesností exponenciální růst. Exponenciálně roste i počet kritických případů a zároveň exponenciálně roste počet nakažených lékařů a sester. Toto vše znamená, že opatření zavedená v průběhu září nefungovala nebo spíše nebyla dodržována tak, aby fungovala.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo souhrnné a doplňující informace k usnesením vlády vydaným 12. října 2020 vztahujících se k oblasti vysokého školství.

Stalo se

Lávku propojující pražskou Troju s Císařským ostrovem budou po celou dobu její životnosti online monitorovat speciální snímače a čidla a nepřetržitě hlídat její technický stav. V rámci pilotního projektu bude sledování pod správou Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK Praha) zajišťovat Fakulta stavební ČVUT v Praze. Přístroje zde odborníci z Katedry betonových a zděných konstrukcí nainstalovali společně s pracovníky firmy ALIMEX při výstavbě lávky, využili přitom své zkušenosti z vědecko-výzkumného projektu, na kterém společně pracují.
Vyšel nový žebříček amerického mediálního domu U.S. News, který srovnává kvalitu univerzit po celém světě, Best Global Universities. Letos hodnotil činnost téměř osmnácti set vysokých škol z celého světa, přičemž do žebříčku bylo zařazeno patnáct set nejlepších. Žebříček U.S News má přitom dlouhou tradici – již posledních třicet let každoročně srovnává nejlepší americké školy a má nezanedbatelný vliv na to, jak je tamější veřejné mínění vnímá. Mediální dům před sedmi lety proto zavedl také žebříček Best Global Universities, který porovnává americké školy vůči zbytku světa. Z českých univerzit skončily nejlépe Univerzita Karlova a ČVUT v Praze.
Posluchači U3V při exkurzi u mostu přes Lužnici v Bechyni (v prvé řadě uprostřed v šedých kalhotách Ing. Vl. Hynek, v červené bundě doc. K. Trtík)
Frekventant kurzů Univerzity třetího věku (U3V) na ČVUT, emeritní vědecký pracovník VŠCHT, ing. Vladimír Hynek, CSc., a dlouholetý garant kurzů Univerzity třetího věku na ČVUT, doc. Karel Trtík, CSc., jsou spoluautory článku s názvem „Neutronové zobrazování povrchových jevů, bobtnání kapalin a difuze při absorpci metanu v etanolu and n-dekanu za vysokých tlaků“, v impaktovaném open-access časopise PLoS One.
České vysoké učení technické v Praze dnes ráno obdrželo informaci, že plicní ventilátor CoroVent, vyvinutý na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze a vyráběný firmou MICo Medical, získal povolení k prodeji a použití jako zdravotnický prostředek od Ministerstva zdravotnictví ČR. CoroVent je určen jako nouzový ventilátor pro pacienty postižené respiračním selháním v důsledku onemocnění COVID-19. To znamená, že počínaje dnešním dnem můžeme zahájit distribuci plicních ventilátorů CoroVent do nemocnic, kde mohou začít zachraňovat naše občany. Po srpnovém získání americké certifikace FDA (Food and Drug Administration) jde o zásadní úspěch i v České republice.
Na celém světě je nyní 53 funkčních tokamaků – fúzních jaderných reaktorů – dva z nich jsou v Česku. Jeden, tokamak Golem, provozuje Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), a to v samotném centru města hned naproti Židovskému hřbitovu, druhý – tokamak Compass – pak na Praze 8 Ústav fyziky plazmatu AV ČR (IPP).