Aktuálně

Oblíbený sportovní svátek studentů a zaměstnanců ČVUT se uskuteční 17. května. Ústav tělesné výchovy a sportu na tento den přichystal atraktivní sportovní soutěže, zajímavé aktivity a ukázkové hodiny. Součástí sportovního dne bude také soutěž Studentský železný hasič Fakulty biomedicínského inženýrství a tradiční souboj dračích lodí, na který naváže závěrečné posezení ve sportovním zařízení ČVUT Loděnice Malá Chuchle.
Možnost dodatečně se přihlásit ke studiu na ČVUT v Praze nabízí uchazečům Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Fakulta architektury. Ta také vyhlásila mimořádný termín přijímacích zkoušek
Ve dnech 2. až 4. června se na pražském Rašínově nábřeží pojede další ročník tradičních veslařských závodů Primátorky. Jeho součástí je také závod Univerzitních osem. Za sedm let jeho konání v něm sportovci z ČVUT šestkrát získali zlatou medaili.
17. 1. 2017
Dne 17. ledna zahájilo ČVUT v Praze oslavy výročí 310 let od vydání císařského reskriptu, kterým 18. ledna 1707 Josef I. jednoznačně podpořil vznik inženýrské výuky. Až do září letošního roku proběhne řada kulturních, přednáškových, ale i odborných akcí, během nichž bude představena minulost i další směřování nejstarší české technické univerzity.

Stalo se

Od 26. dubna mají studenti a zaměstnanci možnost využívat nový systém Portál ČVUT. Ten v rámci realizace jednoho z dílčích úkolů Informační strategie ČVUT vytvořil Odbor pro informační systém Rektorátu ČVUT.
Soutěž Hala roku Akademik 2017 pořádala dne 20. dubna Fakulta stavební ČVUT. Úkolem studentů bylo doma vytvořit z určených materiálů model stavební konstrukce a tento model podrobit náročné zatěžovací zkoušce. Kritériem pro vítězství byla efektivita modelu, tedy poměr mezi únosností a vlastní tíhou modelu. Návrh vítězného týmu, studentů Heleny Cuřínové z Fakulty architektury a Jana Mládka z Fakulty stavební, vážil pouhých 139 gramů a unesl přitom zatížení 42,454 kilogramu.
Na katedře počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické vznikla díky dlouholetému vývoji unikátní navigační aplikace pro nevidomé Naviterier. Jejími hlavními autory jsou Zdeněk Míkovec a Jan Balata. Navigace využívá precizně zpracovaných mapových podkladů projektu ROUTE4ALL. Nevidomý je tak informovaný například o tvarech rohů ulic, nebo o sklonu a šířce chodníku. Aplikace bude ke stažení v létě 2017, ale již nyní ji lze na webu předobjednat. Zájemci, kteří se zaregistrují do konce dubna, budou mít Naviterier na půl roku zdarma.
V týdnu od 3. do 7. dubna se za výrazného odborného přispění Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT uskutečnila Česká robotická mise do Japonska. Jejím cílem bylo rozšířit vědeckou spolupráci v oblasti Průmyslu 4.0 a navázat užší styky s obdobnou japonskou iniciativou Robotic Revolution Initiative.
Evropská komise a Europa Nostra představily dne 5. dubna vítěze soutěže o Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví/Europa Nostra Awards 2017. Mezi nimi je i studijní obor Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC), tedy pokročilé magisterské studium inženýrské analýzy památkových objektů a historických konstrukcí.