Aktuálně

17. 1. 2017
Dne 17. ledna zahájilo ČVUT v Praze oslavy výročí 310 let od vydání císařského reskriptu, kterým 18. ledna 1707 Josef I. jednoznačně podpořil vznik inženýrské výuky. Až do září letošního roku proběhne řada kulturních, přednáškových, ale i odborných akcí, během nichž bude představena minulost i další směřování nejstarší české technické univerzity.
V historických prostorách Karolina Univerzity Karlovy proběhne 2. února od 9.00 do 16.30 hodin druhý ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol. ČVUT v Praze na něm představí všechny své bakalářské a magisterské studijní programy.
Ve dnech 25. a 26. ledna se ve výstavním areálu PVA EXPO Letňany uskuteční X. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2017. ČVUT na něm nebude chybět se svojí celouniverzitní interaktivní expozicí.
Jednotlivé fakulty ČVUT přichystaly pro zájemce o studium dny otevřených dveří. Během prezentace jednotlivých fakult se zájemci o studium dozvědí vše potřebné o studijních programech, náležitostech přihlášky, přijímacím řízení a získají mnoho dalších užitečných informací. K vidění budou rovněž zajímavé exponáty, moderní laboratoře a nebude chybět možnost pohovořit si se studenty a pedagogy.
Zveme vás na XI. reprezentační ples ČVUT, který se koná v sobotu 18. února 2017 od 19.00 hodin v pražském paláci Žofín. Ples je součástí oslav 310 let ČVUT v Praze.

Stalo se

Na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT, které se uskutečnilo 17. ledna v Betlémské kapli, předal rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka čestný titul doctor honoris causa architektu Miroslavu Šikovi.
Diagnóza vážných psychických a vývojových poruch i onemocnění, stejně jako účinný komunikační prostředek pro postižené. To vše umožňuje zařízení, které je schopné sledovat i ty nejmenší pohyby očí. Vyvinuli ho výzkumníci z katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické pod vedením Ing. Martina Dobiáše, PhD., v rámci projektu „Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách“. Výzkum finančně podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.
Tomáš Záruba, student programu Elektrotechnika, energetika a management Fakulty elektrotechnické, založil společně s dalšími kolegy, startup Byzance. Ten se zaměřuje na rapidně rostoucí trh internetu věcí (IoT). Členové jeho týmu se zabývají nástroji pro vývoj a dlouhodobou správu IoT, a to včetně bezpečnosti. Do příštího roku plánují výrazný rozvoj této technologie, k jehož dosažení vyvinuli univerzální stavebnici hardwaru, jež pomůže překonat problémy mezi vývojem prototypu a masovou produkcí.
Vybraní studenti středních škol měli příležitost zapojit se do VI. ročníku projektu Junior Tech University na ČVUT v Praze. Jedná se o tříměsíční individuální stáže na akademické půdě, během nichž se jim na zvolené fakultě věnují individuálně odborní mentoři. Ti zajišťovali stážistům účast na zajímavých přednáškách a seminářích, představovali jim katedry a ústavy ČVUT, s výzkumnými projekty, studijními programy a obory a celkově je seznamovali je s vysokoškolským prostředím.
Dne 19. prosince 2016 převzalo ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy jmenovací dekret z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové 55 nových profesorek a profesorů. Mezi nimi bylo i šest nově jmenovaných profesorů z ČVUT v Praze.