Aktuálně

Od 1. srpna do 12. října se mohou tříčlenné týmy studentů středních škol hlásit do zcela nové a unikátní soutěže nazvané Energetická olympiáda. Samotná olympiáda pak bude zahájena 19. října. Soutěžící se během ní dozví důležité informace z energetiky, ať už se jedná o klasické zdroje elektrické energie, nebo o moderní technologie 21. století. Finále soutěže se uskuteční 16. listopadu v prostorách Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a také v Národní technické knihovně.
Již po dvacáté prvé se český Siemens chystá oceňovat talentované studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Mezi ty nejlepší rozdělí odměny v řádu statisíců korun. Práce do soutěže je možné zasílat až do 25. listopadu.
Už podesáté se zapojí studenti Fakulty strojní ČVUT v Praze do mezinárodního závodu studentských formulí. Letos se pokusí uspět s vylepšenou verzí formule, s modelem 2018. Nová verze studentské formule zaznamenala největší změny v motoru. Odfrézovaný spodek sériového motoru nahradila hliníková olejová vana vytisknutá na 3D tiskárně. Čerpadla, písty, vačkové hřídele a převodovku studenti nahradili vlastními součástkami. Nová vana s integrovanými sacími kanály zajišťuje, že olej nezůstává v motoru jako u standardních motorů, ale je vyváděn do vyrovnávací nádoby.
Možnost dodatečně se přihlásit ke studiu na ČVUT v Praze nabízí uchazečům Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní a Masarykův ústav vyšších studií.

Stalo se

Ve dnech 1. až 4. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal závod studentských formulí Formula Student Czech Republic. V něm získal celkové prvenství monopost týmu eForce FEE Prague Formula Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Historicky se jedná o vůbec první vítězství vozu s elektrickým pohonem v této soutěži. Špičková studentská formule týmu CTU CarTech Fakulty strojní ČVUT se spalovacím vozem označením FS.10 si dojela pro celkové třetí místo ve své kategorii. Na týmy se v sobotu 5. srpna přijel podívat a studenty v soutěži podpořit rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a děkan Fakulty strojní ČVUT prof. Michael Valášek.
Ve druhé polovině července proběhl ve vzdělávacím centru pro kybernetickou bezpečnost Fakulty elektrotechnické ČVUT jeden ze tří tréninkových kempů Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti, které připravují české studenty pro evropské finále. To organizuje Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a uskuteční se v Londýně ve dnech 15. až 17. října.
Dne 26. července proběhla na Císařském ostrově v Praze ukázka zařízení na detekci a eliminaci nelegálně se pohybujícího dronu pomocí nového systému Eagle.one. Zařízení vzniklo jako výsledek smluvního výzkumu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, zadaného společností 601 s.r.o. Ta se zaměřuje na distribuci špičkového systému DeDrone v České republice a jeho instalaci pro ochranu kritické infrastruktury (elektrárny, vládní sídla, průmyslové komplexy, stadiony, koncerty, ale i firemní sídla a soukromé rezidence) proti možnému útoku dronem, nebo proti použití dronu při špionáži a paparazzi.
Rektor Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., a prezident výzkumné instituce Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) Dr. Chunhong Park podepsali Memorandum o porozumění. Uzavření Memoranda inicioval KIMM jako projev zájmu o prohloubení spolupráce na úrovni celého ČVUT na základě úspěšného řešení dosavadních projektů spolupráce, především Fakulty strojní. Tu na podpisu memoranda zastupoval děkan prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., dále vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) Ing. Petr Kolář, Ph.D., a Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., vedoucí pro projekty spolupráce.
Dne 9. července pořádala Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze ve spolupráci se Společností pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pod záštitou předsedkyně výboru pro zdravotnictví Sněmovny Parlamentu České republiky prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc., celostátní konferenci věnovanou Připravenosti zdravotnických zařízení na mimořádné události. Během konference zazněly přednášky odborníků katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství, fakultních nemocnic, Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v. v. i., Ministerstva zdravotnictví České republiky, Policejní akademie České republiky a Asociace záchranných služeb České republiky.