Aktuálně

Dne 1. března se od 20.00 hodin otevřou prostory Fakulty strojní v Dejvicích, které nejsou běžně přístupné veřejnosti. V rámci akce Studentská noc mohou návštěvníci například projít branou z driftových závodních vozů předních českých jezdců, jako jsou například Lukáš Bubeníček, Lucie Wangová, Lukáš Hájek a jiní. Ve dvoraně fakulty bude přichystána stage, na které vystoupí Mydy Rabycad, na místě bude také zářit obří vzducholoď, na parkovišti budou parkovat car bary závodních vozů a mezi tím DJ auto Saurus. Z něho zahrají DJ z řad studentů. Program bude doplňovat druhá stage, která bude přímo mezi stroji v halových dílnách Fakulty strojní. Vystoupí na ní formace Noisy Pots.
Dne 28. března od 19.30 hodin se v Betlémské kapli uskuteční Inaugurační koncert. Akce se koná pod záštitou rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka. Na koncertě vystoupí Symfonický orchestr pražských symfoniků a Akademický orchestr ČVUT pod vedením dirigenta Jana Šrámka.
Dne 27. února od 10.00 hodin proběhne v Betlémské kapli slavnostní inaugurace nového rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., a děkanů čtyř fakult ČVUT.

Stalo se

Unikátní spolupráce soukromého a akademického sektoru povede k rozvoji leteckého průmyslu v České republice a upevní postavení ČVUT v oblasti Průmyslu 4.0. Díky spojení speciálního softwaru GE a technického know-how ČVUT budou moci studenti v reálném čase zpracovávat terabyty dat z provozu a testování turbovrtulového motoru a porovnávat je s teoretickým modelem. Společnost GE Aviation podepsala dohodu o spolupráci s ČVUT, která umožní Centru pokročilého leteckého a kosmického výzkumu založeného na Fakultě strojní ČVUT získat znalosti a digitální modely – dvojčata moderních turbovrtulových motorů pro výzkum individuálního monitorovacího systému provozu a prediktivní údržby letadlových motorů. ČVUT, které tímto získává příležitost, aby při výzkumu výrobních technologií budoucnosti zdokonalilo vzdělávání svých studentů, je vůbec první vysokou školou v regionu střední a východní Evropy, kterou si GE pro takto úzkou spolupráci vybrala.
Do soutěže v rámci klíčového českého programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, koordinovaného Technologickou agenturou České republiky, bylo na podzim 2017 podáno třistašest projektů. Celkem dvěstědevadesát z nich vyhovělo formálním požadavkům a postoupilo k hodnocení. Technologická agentura České republiky doporučila k podpoře devadesátčtyři projektů, mezi nimi tři (z původně podaných čtyř), které předložil nebo na nichž se podílel Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze.
V září 2017 vyšla v Nakladatelství ČVUT kniha Praha nepostavená. Klára Brůhová z Fakulty architektury v ní představuje neuskutečněné architektonické návrhy od konce 19. století po první republiku. V současné době je již více než polovina nákladu vyprodaná a téma knihy zaujalo také média.
Ve čtvrtek 1. února se v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze uskutečnil třetí ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol. Akce, zaměřená na sdělování relevantních informací o možnostech studia na vysokých školách, přilákala téměř dva tisíce návštěvníků.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy v demisi Robert Plaga předal dne 30. ledna jmenovací dekrety dvanácti novým rektorům a rektorkám veřejných vysokých škol. Za ČVUT byl nově do funkce jmenován doc. Vojtěch Petráček. Rektory jmenoval 29. ledna prezident České republiky, na jeho žádost ministr předal jmenovací dekrety v pražském Karolinu. Rektoři se funkce ujali 1. února a jejich mandát potrvá čtyři roky.