Aktuálně

Studenti českých vysokých škol mají díky dohodě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN) větší šanci uspět ve výběrových řízeních do studentských programů této výzkumné organizace. Přihlášky je třeba podat do 11. října 2021 do 12.00 hod. a hlásit se mohou doktorandi, ale i studenti magisterského a bakalářského stupně.
ČVUT v je členem v mezinárodním sdružení CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance) vedeném KU Leuven. Cílem spolupráce je podpora internacionalizace vědy na ČVUT, a to podporou přípravy mezinárodních vědeckých projektů.
Od 15. září mohou neakademičtí pracovníci ČVUT využít možnosti vycestovat na stáž na některou z partnerských univerzit aliance EutoTeQ. Jedná se o pobyt na Technical University of Munich TUM, Technical University of Denmark DTU, Technical University of Eindhoven TU/e , Ecole Polytechnique L’X, nebo Tallinn University of Technology TalTech. Zaměstnanci ČVUT tak mají unikátní možnost navštívit prestižní evropské univerzity, rozšířit si znalosti ve svém oboru a aplikovat nové poznatky na svém pracovišti.
Historickou problematiku navrhování průmyslových staveb přibližuje 69 původních plánů, dvacet dobových publikací, jedna 3D vizualizace a také multimediální prostorová instalace, vytvořená Michalem Cábem, Jiřím Roušem a Kryštofem Peškem. Výstavu připravili Lukáš Beran, Jakub Potůček a Jan Zikmund ve Výzkumném centru průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze coby součást stejnojmenného výzkumného projektu MK ČR v programu NAKI II. Výstava nazvaná „Industriální architektura na starých plánech a v nových médiích“ bude probíhat od 23. září do 15. října 2021 v Galerii Národní technické knihovny v Kampusu Dejvice.
Vítejte na ČVUT, Akce prvák, Strahov Open Air a Dejvická šifrovačka, to jsou akce, které připravili zástupci Studentské unie k zahájení akademického roku 2021/22.

Stalo se

Během mistrovství světa v rychlostní kanoistice v portugalském Montemoru do 23 let skončila kajakářka Anežka Paloudová druhá na kilometrové distanci. Ve finále nestačila jen na Maďarku Emese Kohalmiovou.
Fakulta stavební ČVUT otevřela v úterý 21. září svoje dvě největší posluchárny po jejich kompletní rekonstrukci. Slavnostního přestřižení pásky se ujali rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček, děkan Fakulty stavební prof. Jiří Máca a ředitelka odboru investic Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Yveta Kurfürstová. Rekonstrukce byla zahájena v červnu 2020 a dokončena v březnu letošního roku. Nově může v posluchárnách usednout až 540 posluchačů.
Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhlo v prostorách Autoklubu České republiky v Praze slavnostní vyhlášení vítězů 9. ročníku studentské oborové soutěže Stavby s vůní dřeva 2021, pořádané Nadací dřevo pro život. Soutěže zaměřené na dřevěné stavění v České republice se zúčastnilo 65 česko-slovenských studentů z 9 českých a 7 zahraničních fakult (ze Slovenska, Dánska a Itálie), kteří zpracovali 57 soutěžních děl. Odborná porota, veřejnost a partneři soutěže vybrali 8 vítězů, kteří si rozdělili ceny v hodnotě 200 tisíc korun. I letos studenti soutěžili ve dvou kategoriích: Dřevěné stavby – malé a Dřevěné stavby – velké.
První experimenty v nové laboratoři ukazují, že mobilní sítě budoucnosti umožní vzájemnou komunikaci výrazně vyššího počtu zařízení, než je tomu u stávajících sítí 5G. Řešení založená na hlubokých neuronových sítích pro řízení komunikace v sítích 6G mohou mimo jiné přispět k vyšší bezpečnosti automobilové a železniční dopravy, zefektivnění práce záchranného systému a dalšímu rozvoji „chytrých měst“.
Memorandum o spolupráci uzavřel Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) s Pražským inovačním institutem (Pii) už v lednu 2021. Nyní došlo k několikanásobnému zhmotnění spolupráce na konkrétních projektech, které přinášejí přidanou hodnotu obyvatelům Prahy. První z projektů pomůže školám vytvořit podpůrné programy pro pedagogy v oblasti polytechnického vzdělávání. Druhý má za cíl vytvořit nástroj na včasnou diagnostiku neurodegenerativních chorob, např. Alzheimerovy choroby.