Aktuálně

FEL ČVUT se letos poprvé zúčastní Veletrhu vědy, který patří k největším vědecko - popularizačním událostem v Česku. Na letňanské výstaviště za námi na akci, pořádanou Akademií věd ČR, můžete vyrazit mezi 8. až 10. červnem. Náš program pobaví děti i dospělé!
Už v sobotu 10. a v neděli 11. června se na Výstavišti Praha uskuteční festival Maker Faire Prague, největší tuzemský svátek vědeckého kutilství a vynalézavosti. A program Fakulty elektrotechnické ČVUT na něm nebude chybět. Čítá třeba superfinále Robosoutěže pro žákovské týmy, zábavné úkoly spolku wITches, jehož členky popularizují IT a techniku mezi dětmi, ukázky projektů katedry měření nebo originální koncert, za nímž stojí naši doktorandi.
Zajímají vás novinky v oboru podnikové informatiky? Zúčastněte se 25. ročníku mezinárodní konference Business Informatics (IEEE CBI).
Rektor ČVUT vyhlásil výzvu k podávání návrhů na společné výzkumné projekty National Taiwan University of Science and Technology (TAIWAN TECH) a ČVUT v Praze v roce 2024. V rámci spolupráce budou podpořeny společné výzkumné projekty s cílem posílení publikování výsledků v prestižních odborných časopisech a na významných vědeckých konferencích.

Stalo se

Fakulta architektury ČVUT v Praze zve na probíhající výstavu ateliérových prací z letního semestru. Nabízí projekty 65 ateliérů studujících oborů Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. Vernisáž spojená se zahájením výstavy diplomových prací se uskuteční 13. června v 18 hodin.
Předseda Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl a rektor ČVUT Vojtěch Petráček podepsali memorandum o dlouhodobé spolupráci. V rámci této spolupráce hodlají např. posilovat význam akademického sportu pro rozvoj sportovního prostředí v ČR.
V úterý 6. června 2023 zahájila Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze provoz svého druhého školního štěpného jaderného reaktoru VR-2. Jde celkově o desátý aktuálně provozovaný jaderný reaktor na území České republiky: vedle dvou školních reaktorů provozuje dva výzkumné reaktory Centrum výzkumu v Řeži a šest jaderných reaktorů provozuje ve dvou jaderných elektrárnách ČEZ. Fakulta spouští VR-2 právě rok po oznámení o získání povolení k výstavbě od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Nový reaktor je ve stejné reaktorové hale, kde univerzita od roku 1990 provozuje reaktor VR-1.
V současné době je pro vývoj umělé inteligence nezbytný nepřetržitý výzkum programovacích jazyků. Tímto výzkumem se na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) zabývá prof. Kirsch, vedoucí Laboratoře výzkumu programování, který zde uplatňuje své zkušenosti z kalifornské univerzity v Berkeley v Silicon Valley a Salcburské univerzity v Rakousku. S kolegy-vědci a se studenty hledají ideální řešení, jak inovace programovacích jazyků ve vývoji umělé inteligence co nejefektivněji aplikovat.
Interaktivní projekční stěnu využívající pozoruhodný software připravil tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT vedený dr. Romanem Berkou. Technologie je součástí výstavy ZeMě v Národním muzeu, která začala loni a potrvá do 30. června 2023. Expozice je zaměřena na téma udržitelnosti v každodenním životě a šetrného přístupu k životnímu prostředí. Ačkoliv je první verze stěny na výstavě už v provozu, expertní tým nadále pracuje na rozšíření jejích možností, uvedl dr. Berka, který vede Institut intermédií FEL ČVUT. V současnosti tak skupina v institutu testuje druhou verzi interaktivní stěny. Technologie vznikla v rámci projektu NAKI3D podpořeném Ministerstvem kultury.