Aktuálně

Novoroční koncert ČVUT se uskuteční 28. ledna 2019 od 19.30 hodin ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Pod vedením dirigenta Marka Šedivého zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu spolu se sólistkou Jitkou Čechovou. V průběhu večera zazní skladby od J. Brahmse, R. Schumanna a N. A. Rimského-Korsakova.
Na koncertu v Betlémské kapli, konaném dne 19. prosince 2018 od 19.30 hodin pod záštitou rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka, vystoupí pod vedením dirigenta Jana Šrámka Akademický orchestr ČVUT spolu se zpěvačkou Evou Garajovou, flétnistkou Žofií Vokálkovou a harfenistkou Zbyňkou Šolcovou.
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS) pod patronací rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., vyhlašuje soutěž O nejlepšího sportovce ČVUT pro rok 2018. Pro tyto účely si ÚTVS vytváří přehled výborných výkonů a umístění studentů a zaměstnanců ČVUT na význačných sportovních soutěžích v roce 2018. Mezi ně patří: mistrovství světa, mistrovství Evropy, světová univerziáda, akademické mistrovství světa, mistrovství Evropy univerzit, reprezentace České republiky, nejvyšší příčky na mistrovství České republiky a v nejvyšší soutěži České republiky.
I v letošním podzimním termínu budou na jednotlivých fakultách a ústavech ČVUT probíhat Dny otevřených dveří. Zejména pro zájemce ze středních škol jsou vedle informací o studiu připraveny také prohlídky zajímavých laboratoří a projektů. Během měsíců listopadu a prosince se představí Fakulta architektury, Fakulta elektrotechnická, Fakulta biomedicínského inženýrství, Fakulta stavební, Fakulta dopravní, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Masarykův ústav vyšších studií a Fakulta informačních technologií.
Důležitost a význam vizí v architektuře a urbanismu bude během čtyř listopadových pondělků na Fakultě architektury ČVUT hlavním tématem přednáškového cyklu s názvem November Talks 2018 – Visions, v němž se představí významní architekti ze Slovinska, Španělska a Francie. Čtvrtý ročník přednáškového cyklu, podporovaný Sto-Foundation, je letos věnován čtyřem významným evropským architektům tří různých generací, které spojuje vizionářský a mezioborový přístup k tvorbě. Přednášky se budou konat od 5. listopadu do 26. listopadu od 18.30 hodin v posluchárně, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice. Přednášky v anglickém jazyce jsou určeny studentům i veřejnosti. Vstup je zdarma.

Stalo se

Česká republika si v sobotu 17. listopadu připomněla den, který se do její historie zapsal léty 1939 a 1989. V obou případech byli hybatelé událostí hlavně vysokoškolští studenti, a proto právě jim patřil sobotní svátek. Tradiční připomínkové akce se konaly u Hlávkovy koleje, na Albertově, odkud v roce 1989 vyrazil studentský průvod, a na Národní třídě, kde byla demonstrace za návrat demokracie tvrdě potlačena. Akcí u příležitosti 17. listopadu se účastnil také rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a členové Vedení ČVUT.
Velvyslankyně Indické republiky Narinder Chauhan navštívila Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, aby se blíže seznámila s jejími aktivitami a vybavením a projednala možnosti další spolupráce v oblasti vzdělávání. Na modelu školního jaderného reaktoru VR-1 Vrabec si také vlastnoručně vyzkoušela jeho spuštění. Velvyslankyni na fakultě provázel rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, děkan FJFI prof. Igor Jex a proděkan pro vědu a výzkum FJFI doc. Libor Šnobl.
Studenti ČVUT a Univerzity Karlovy z týmu Alquist vytvořili ve spolupráci s Rebel&Glory a CoFilm vůbec první experimentální film, který může divák ovládat svým hlasem. „The Story of Alquist“ propojuje nejnovější technologie s filmovou produkcí a vytváří tak inovativní interaktivní zážitek. Celá aplikace je v angličtině a klade si za cíl především nastínit současné technologické možnosti. Je dostupná zdarma na internetu nebo ke stažení na Google Play.
Ve středu 31. října proběhl na Fakultě stavební a v Národní technické knihovně Den studia v zahraničí nazvaný Studuj ve světě. Studenti ČVUT měli možnost se dozvědět vše o studiu na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus+ i v rámci bilaterálních dohod, které má ČVUT s univerzitami po celém světě a také ohledně dalších příležitostí studia v zahraničí díky přednáškám partnerů zapojených do této akce.
Více než 300 nových profesionálních počítačů a dalšího vybavení mohou studenti a pedagogové od tohoto akademického roku využívat na Fakultě informačních technologií ČVUT. Fakulta tak modernizací technického zázemí výukových prostor udělala první krok ke kompletní inovaci ICT infrastruktury. Inovaci zahájila fakulta v letních měsících ve svých učebnách tak, aby ji okamžitě pocítili studenti a vyučující přímo ve výuce. Došlo ke kompletní a jednotné obměně používaného hardwaru a nainstalování nového softwaru.