Aktuálně

Je určen především zájemcům, kteří chtějí studovat na ČVUT Fakultě dopravní.
Na Fakultu elektrotechnickou ČVUT se opět sjedou žáci s nadšením pro robotiku z celého Česka. Jejich vlastnoručně vyrobení roboti se spolu utkají v tradiční Robosoutěži, konané pod záštitou FEL ČVUT. Letos se do této soutěže přihlásilo rekordních 150 týmů z 62 různých škol. Nejlepší z nich postoupí do finále, které se uskuteční v rámci květnového festivalu Maker Faire Prague.
Jak si můžeme poradit s nevyužitými prostory a budovami? Na to odpovídá nová výstavní intervence v Galerii Jaroslava Fragnera od kolektivu Public Space Lab. Zabývá se problematikou dočasného využití míst, což se propisuje i do koncepce samotného projektu: výstava i doprovodný program budou ve vnitřních i venkovních prostorech galerie. Současně zapojuje tvůrčí a stakeholderské komunity v rámci tzv. Laboratoří – setkání, kde se účastnictvo seznámí s prací s veřejným prostorem.
Umělecké sdružení ČVUT - symfonický orchestr si Vás dovoluji pozvat na Jarní koncert, který se koná v pondělí 22. 4. 2024 v 19 hodin v sále Martinů Lichtenštejnského paláce Hudební a taneční fakulty AMU v Praze 1, Malostranské náměstí 13. Koncert se koná pod záštitou děkana FEL ČVUT prof. Mgr. Petra Páty, Ph.D. a ve spolupráci se spolkem ELEKTRA.
Ulice Technická opět ožije tradičními akcemi, i novinkami.

Stalo se

Výuka architektury na ČVUT se posunula o 50 míst v prestižním univerzitním žebříčku. V kategorii Architektura a vystavěné prostředí je v Česku na prvním místě. Je také nejlépe hodnoceným oborem na ČVUT.
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) a Akademie múzických umění v Praze (AMU) navázaly exkluzivní spolupráci na poli vědy a umění. ČVUT je vlastníkem kulturního prostoru s názvem Betlémská beseda. Do něj spadá Betlémská kaple a všechny velkorysé sály, které kapli obklopují. Pořádají se zde promoce, koncerty, výstavy, přednášky, slavnostní akty a galavečery. Pro AMU je tento nádherný prostor jednou z možností, kde prezentovat výstupy svých studujících převážně z Hudební a taneční fakulty či představit spolupráce s dalšími uměleckými tělesy.
Vyšlo druhé letošní číslo časopisu ČVUT - Pražské techniky.
V Praze se dnes odpoledne konalo sympozium o jaderné spolupráci mezi ČR a Jižní Koreou, resp. jihokorejskou firmou KHNP. Ta mimo jiné podala i nabídku na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, a i když dosud v Evropě nic nepostavila, může se pyšnit téměř padesáti roky zkušeností se stavbou a provozem nukleárních elektráren jinde ve světě. Mezi zahajujícími řečníky sympozia byl i rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček, sám vystudovaný jaderný fyzik.
Rektor Univerzity Palackého Martin Procházka a rektor ČVUT Vojtěch Petráček ve středu 10. dubna v kavárně pražského knihkupectví Academia slavnostně představili sborník Santini a Itálie.