Aktuálně

Den otevřených dveří on-line Fakulty dopravní proběhne 29. 1. 2021 od 9:00 hodin. Stejně jako tradiční, prezenční den otevřených dveří, nabízí jeho on-line podoba možnost všem zájemcům o studium (či třeba fanouškům dopravních prostředků) zúčastnit se vybraných přednášek našich profesorů živě na YouTube kanále FD, prohlédnout si záznam komentovaných prohlídek fakultou a jejími unikátními laboratořemi či zeptat se na jakýkoliv dotaz našeho studijního oddělení. To vše z pohodlí domova.
Většina fakult ČVUT a Masarykův ústav vyšších studií se budou, vzhledem k přetrvávající pandemické situaci online formou, prezentovat na interaktivním veletrhu VysokeSkoly.cz. Veletrh bude probíhat v termínu od 26. do 28. ledna 2021. Jedná se o komunikační akci zacílenou na propojení středoškolských studentů s vysokými školami.
Ještě více prostoru pro dotazy uchazečů, živé rozhovory se zástupci fakulty a stávajícími studenty, virtuální prohlídky a zajímavosti ze všech odvětví stavařiny a architektury. Tak by se dal stručně shrnout základ online Dne otevřených dveří Fakulty stavební 29. ledna.
Z pohodlí svého domova se dozvíte vše, co chcete vědět o studiu na Fakultě biomedicínského inženýrství a mnohem více. Začínáme v pátek 29. ledna ve 13 hodin živě na Facebooku a YouTube, provázet vás bude student fakulty Marek Tošovský.
Široké spektrum zajímavých oblastí, které lze na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) studovat, se snaží zájemcům představit Den otevřených dveří (DOD). Proběhne v úterý 26. ledna 2026 od 10.00 hod. Vzhledem k epidemické situaci bude i tentokrát v online podobě.

Stalo se

Koncept převzatý z univerzity ETH Zürich, ale zcela originální provedení s použitím běžně dostupných technologií a součástek. Tak vypadá nový experimentální robot s názvem SK8O (‚Skejto‘) vytvořený na půdě katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT, který dokáže balancovat na dvou nohách s kolečky. Bude sloužit k výuce dynamického řízení, ve finále by měl zvládnout za jízdy přeskakovat překážky nebo skákat do schodů. Takto koncipovaný dynamický pohyb robota přitom ještě nedávno patřil spíše do říše sci-fi.
Tým Fakulty strojní ČVUT v Praze ve spolupráci s GE Aviation poprvé spustil experimentální motor na své létající zkušebně, která se připravuje ke svému prvnímu letu.
ČVUT v Praze a Pražský inovační institut (Pii) se dnes dohodly na spolupráci. Společně se budou věnovat propagaci nových vědeckých poznatků, inovačních řešení a témat, která budou přispívat k rozvoji moderní městské infrastruktury metropole a ochrany jejího životního prostředí. Faktická spolupráce už začala. Pii je součástí projektového konsorcia v žádosti do takzvaného evropského digitálního inovačního hubu, jenž by měl zpřístupnit kapacity umělé inteligence pro podporu podnikání, optimalizaci městských procesů i vzdělávání.
Výzkumníci v oblasti astronomie poprvé využili metodu umělé inteligence zvanou aktivní hluboké učení (active deep learning). Vědci z Fakulty informačních technologií ČVUT s aktivní účastí studentů a ve spolupráci s Astronomickým ústavem Akademie věd poprvé v historii astronomického výzkumu využili potenciál umělé inteligence. Článek publikoval prestižní časopis Astronomy and Astrophycics.
Národní centrum Průmyslu 4.0 připravilo při příležitosti nového seriálu online diskusí významných osobností průmyslu – Barometr českého průmyslu novou analýzu. Její výsledky byly zveřejněny dne 13. ledna. Analýza vychází z dat získaných během 352 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu během října až prosince 2020.