Aktuálně

ČVUT se v letošním roce ve dnech 23. až 26. října bude opět celoškolsky prezentovat na XXV. ročníku evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS Brno 2018. Ten je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia a to nejen po maturitě.
Koncert k příležitosti státního svátku 17. listopadu a Mezinárodního dne studentstva se uskuteční 17. 11. od 19.30 hodin v Betlémské kapli. Na akci, konané pod záštitou rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka, vystoupí pod vedením dirigenta Jana Šrámka Komorní sbor pražských filharmoniků a Akademický orchestr ČVUT spolu se sopránem Dagmar Williams, altem Danielou Nemuthovou, tenorem Martinem Slavíkem a basem Janem Morávkem.
České vysoké učení technické v Praze se připojuje k oslavám 100. výročí založení samostatného Československa. K výročí této události připravil Archiv ČVUT samostatný přednáškový cyklus a zajímavý program chystají i jednotlivé fakulty.
Studentský tým Alquist pod vedením Jana Šedivého z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT se letos opět zúčastní finále soutěže The Alexa Prize. Tu již podruhé pořádá americký gigant Amazon. Stejně jako v loňském roce postoupili studenti se svým chatbotem Alquistem z prvního semifinálového místa. V soutěži mají univerzitní týmy z celého světa za úkol vytvořit nejlepší konverzační umělou inteligenci pro chytré zařízení Amazon Echo.
Již po dvacáté prvé se český Siemens chystá oceňovat talentované studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Mezi ty nejlepší rozdělí odměny v řádu statisíců korun. Práce do soutěže je možné zasílat až do 25. listopadu.

Stalo se

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) uspořádala v atriu Fakulty stavební ČVUT výstavu České a slovenské stavby století. V rámci projektu, který vznikl při příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky, jsou mapovány významné stavby napříč Českem a Slovenskem.
Filip Galko navrhl prodejnu s osvětlením jako divadlo, ve kterém se mění kulisy a zájemce si tak může lépe představit, jak vybrané osvětlení do interiéru zapadne. Veronika Indrová ve svém projektu zase mění Strahovský stadion na byty. Za své návrhy se dostali tito studenti Fakulty architektury ČVUT mezi čtyřicet nejúspěšnějších v respektované soutěži Young Talent Architecture Award a na 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách, kde jsou jejich díla až do 25. listopadu vystavena, si koncem září převzali ocenění. Česká republika se díky jejich úspěchu zařadila mezi nejúspěšnější země letošního ročníku této soutěže diplomových projektů architektonických a urbanistických škol.
Rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. dne 15. října 2018 slavnostně otevřel zrekonstruované fraktografické laboratoře katedry materiálů FJFI vybavené novým řádkovacím elektronovým mikroskopem JEOL JSM-IT500 HR s EDS analyzátorem.
Ve středu 10. října proběhla v budově Fakulty elektrotechnické na Karlově náměstí oslava 10. výročí založení katedry počítačové grafiky a interakce. Ta je nejmladší katedrou na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Byla založena v roce 2008 s cílem rozvíjet kvalitní výuku a špičkový výzkum v oblastech Počítačové grafiky (Computer Graphics) a Uživatelských rozhraní (Human-Computer Interaction). Mezi zahraničními partnery je katedra známá pod zkratkou DCGI (Department of Computer Graphics & Interaction). Její kořeny sahají až do 80. let minulého století, kdy klíčoví pracovníci katedry vytvořili skupinu Computer Graphics Group.
Studenti Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ukázali výsledky své práce na Dni s formulemi, který se konal 10. října. Po ulici Technická v pražských Dejvicích, se v pravidelných intervalech proháněly monoposty obou týmů – eForce PragueFormula s elektrickou formulí a CTU CarTech se spalovacím monopostem FS.10.