Aktuálně

Pomozte s kolegy z ČVUT těm, kdo neměli v životě zatím moc štěstí… a choďte či běhejte v Letenských sadech! Za každý Váš kilometr dostane někdo potřebný 25 korun. Start je 12. 9. v 17:00 hodin na Letné. Konec bude stanoven po dosažení částky 10 mil. Kč, nebo 18. 9.
Až do konce září se bude na nádvoří Betlémské kaple v samém centru Prahy konat program pod širým nebem. Na své si při úterních a čtvrtečních večerech přijdou milovníci kina i koncertů.
UZMŠ Lvíčata otevírá II. kolo zápisu do mateřské školy pro děti zaměstnanců a studentů ČVUT a VŠE, volná kapacita je na obou pracovištích mateřské školy.
Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. vyhlásila mimořádné kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023.
Fakulta dopravní vyhlásila mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2022/23.

Stalo se

Učená společnost České republiky na svém 28. valném shromáždění 17. května 2022 zvolila řádným členem profesora Jiřího Matase z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Porota Ceny Břetislava Štorma vybírala nejlepší práce v oblasti památkové péče. Studentské projekty reflektují rozdílné přístupy k rekonstrukcím památkových objektů a zasahují i do odborné debaty. Oceněná diplomová práce se stala součástí dokumentace pro nominaci Žatecka na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Brazílie, Mexiko, Spojené státy americké, Jižní Korea, Japonsko, Spojené arabské emiráty, Indie, Nigérie, Austrálie či řada evropských států včetně Česka.
Evropská komise uděluje uznání vynikajícím výzkumným pracovníkům nebo inženýrům, kteří přišli s inovativními nápady nebo navrhli nová řešení v oblasti využívaní jaderné energie, pomocí takzvané Nuclear Innovation Prize. V kategorii bezpečnosti reaktorových systémů získal letos první místo a prémii 50 tisíc eur projekt MultiProtectFuel Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), který vede Martin Ševeček z Katedry jaderných reaktorů (KJR).
Cypřišová zahrada s názvem Akrobat, navržená studentkami a studenty z Fakulty architektury ČVUT, je jedním z 24 projektů, které se letos představují na největším zahradním festivalu v Evropě. Zahrady budou v Chaumontu nad Loirou k vidění až do listopadu.