Aktuálně

Již po jedenácté se v dejvickém kampusu koná Study Abroad Fair, veletrh studia zahraničí. Akce se uskuteční 26. října od 10.00 hodin v prostorách Nové budovy ČVUT a představí se na ní organizace zajišťující pobyty v zahraničí. Prostor bude vyhrazen také pro studenty, kteří se ze zahraničí vrátili.
Materiály pro zasedání AS ČVUT, které podléhají ze zákona zpřístupnění členům akademické obce v sedmidenním předstihu, budou v případě krátkodobého výpadku dálkového přístupu k dispozici k nahlédnutí v tištěné formě na sekretariátu rektora.
Program dlouhodobých stáží ČT start - znáte svůj cíl, známe váš start nabízí studentům posledních ročníků magisterského studia nebo prvního ročníku doktorandského studia Česká televize. Během následujícího roku budou otevřeny pozice pro šestnáct nových studentů, kteří tak mohou získat praxi ve svém oboru.
Rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka vás zve na Novoroční koncert ČVUT, který se koná 17. ledna 2017 od 19.30 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina. Pod vedením dirigenta Ondreje Lenárda zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Kühnův smíšený sbor se sólisty Barborou Poláškovou, Jiřím Sulženkem, Janou Šrejmou Kačírkovou, Jaroslavem Březinou a doc. PhDr. Jaroslavem Tůmou. Celý večer se ponese v duchu skladeb Antonína Dvořáka.
Dne 4. října byla na Inforeku ČVUT zveřejněna pracovní verze zápisu z 27. zasedání Akademického senátu ČVUT. Ta bude za tři týdny předložena AS ke schválení.

Stalo se

I přes nepřízeň počasí se 12. října od 9.00 do 14.00 představovaly na provizorním závodním okruhu v Technické ulici formule studentů Fakulty elektrotechnické eForce FEE Prague Formula a monopost Fakulty strojní CTU CarTech. Součástí akce Den s formulemi ČVUT byla také prezentace loňské sezóny a představení plánů na následující akademický rok.
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představila společnost KOVOSVIT MAS, a.s., některé ze zkušebních a testovacích dílců, na kterých byla testována a laděna technologie HYBRID MANUFACTURING. Ta vznikla ve spolupráci s vědci z Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, které je organizační součástí Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT. Jedná se o jedinou technologii pro vytváření kovových dílců vyvinutou plně v České republice, v současné době probíhá patentové řízení k její ochraně.
Dne 10. října se před budovou Národní technické knihovny představil nový podnikatelský inkubátor ČVUT InQbay. Pro návštěvníky byl připraven kvíz, který jim zábavnou formou zprostředkoval fungování nového pracoviště univerzity. Na odpoledním workshopu inkubátor prezentoval svou vizi a příběh úspěšné start-upové společnosti.
Dne 10. října proběhla v Konferenčním centru Fakulty strojní 2. společná konference Akademického konsorcia Inženýrské akademie ČR a České lékařské akademie. Na ní byly prezentovány vybrané výsledky spolupráce technického a lékařského výzkumu na reálných projektech a možnosti jejich dalšího rozvoje, včetně námětů pro další vzájemnou spolupráci.
Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představila Fakulta strojní svůj ultralehký dvoumístný letoun UL-39 ALBI. Ten odbornou komisi zaujal natolik, že v kategorii Inovace v transportu a logistice získal Zlatou medaili MSV 2016.