Aktuálně

Na začátku akademického roku 1976 vznikla na ČVUT v Praze samostatná Fakulta architektury. V rámci oslav tohoto jubilea budou na slavnostním shromáždění v Betlémské kapli dne 24. listopadu uděleny významným architektům a pedagogům medaile za mimořádnou pedagogickou a vědeckou činnost. Na stejný den je plánováno zahájení výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera a křest knihy FA ČVUT 1976-2016.
Již potřetí se ČVUT v Praze připojilo k celorepublikové akci Noc vědců. Ta se uskuteční 30. září v době od 17.00 do 23.00 hodin. V rámci letošního tématu Bezpečnost se mohou návštěvníci seznámit se zajímavými projekty z dílen našich fakult. V dejvickém kampusu se představí Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní, Fakulta stavební, Fakulta dopravní a Fakulta informačních technologií, přístupná ale bude i Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská v Břehové ulici. Návštěvníkům tak nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do prostor, které za běžného provozu nejsou veřejnosti přístupné.
Od 3. do 7. října se bude ČVUT v Praze prezentovat na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Univerzitu bude zastupovat zejména Fakulta strojní, která představí to nejlepší ze svého oboru. Bude usilovat o to zaujmout tak nejen odbornou veřejnost, ale i ostatní účastníky veletrhu. Expozice ČVUT bude umístěna v Pavilonu Z na stánku 92 a otevřena ve dnech 3. až 6. října od 9.00 do 18.00 hodin a 7. října od 9.00 do 16.00 hodin.
Dne 3. října se od 19.30 hodin v Betlémské kapli uskuteční tradiční podzimní koncert k zahájení nového akademického roku. Akce se koná pod záštitou rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky.
Již po devatenácté se mohou studenti přihlásit do soutěže Cena Wernera von Siemense, která podporuje a oceňuje výstupy domácí vědy. Termín pro zaslání přihlášek do všech kategorií je 25. listopadu.

Stalo se

Dne 8. září obdržel na konferenci ETFA v Berlíně prof. Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, prestižní cenu ABB Lifetime Contribution to Factory Automation Award. Tu mu předal ředitel výzkumu ABB prof. Alf Isaksson.
Memorandum o spolupráci uzavřeli dne 9. září rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka a ředitel Gymnázia Opatov RNDr. Jan Peřina. Gymnázium Opatov je domovem unikátního zařízení pro výuku částicové fyziky – mlžné komory, které vzniklo v rámci projektu vyučujícího chemie Mgr. Jana Bauera a tehdejších středoškolských studentů Ondřeje Zbytka a Ondřeje Svobody. Ti v současné době studují na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Obě instituce v memorandu vyjadřují zájem spolupracovat na odborných otázkách v souvislosti se vzděláváním žáků i studentů a rozšiřováním odborných znalostí pedagogů Gymnázia Opatov, ale i akademických pracovníků ČVUT.
Během letních prázdnin vzniklo na pláži u Jizery v Mnichově Hradišti několik dřevěných objektů. V rámci letní dílny Ateliéru MáMA Josefa Mádra a Šárky Malošíkové je navrhli a vyrobili studenti Fakulty architektury ČVUT. Spolupráce ateliéru s městem trvala celý uplynulý akademický rok, v průběhu kterého studenti ve svých projektech objevovali skrytý potenciál místa a prověřovali záměry nové výstavby. Mnichovo Hradiště si úpravu pláže vzalo jako jednu ze svých priorit a poskytlo studentům a pedagogům materiál a technickou podporu.
Vědci z Fakulty elektrotechnické, skupiny vizuálního rozpoznávání a strojového učení, se budou podílet na špičkovém výzkumu umělé inteligence v rámci programu FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research) partnership. Cílem projektu je urychlit pokrok a inovaci v oboru umělé inteligence, zejména v oblasti hlubokých neuronových sítí (Deep Neural Networks).
Dne 2. září se v oranžérii v zahradách břevnovského kláštera uskutečnilo slavnostní udílení čestných občanství a Cen Městské části Praha 6. Mezi vyznamenanými byl in memoriam oceněn i prof. Stanislav Hanzl, první rektor ČVUT v Praze po listopadu 1989.