Aktuálně

Zhruba 50 českých a slovenských vědců podílejících se na experimentu ATLAS v mezinárodním vědeckém středisku CERN se setká na dvoudenním pracovním setkání ATLAS CZ+SK 2019. Uskuteční se v pondělí a úterý 24 až 25. června v Praze na půdě Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Kromě prezentace dosažených výsledků a vzájemné výměny zkušeností bude jeho součástí i přednáška určená širší veřejnosti, v rámci které vědci ATLAS představí a zdůrazní roli a výsledky českých a slovenských badatelů. Přednáška pro veřejnost se uskuteční v pondělí od 8.30 hodin.
Studenti, doktorandi, vedoucí prací se mohou do 30. listopadu hlásit do 22. ročníku soutěže o Ceny Wernera von Siemense 2019.
Mimořádné přijímací řízení pro bakalářské studium vyhlásily Fakulta architektury, Fakulta elektrotechnická, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta stavební, Fakulta biomedicínského inženýrství, Masarykův ústav vyšších studií a Fakulta strojní.
Účastníci architektonické přehlídky Young Architect Award se letos zaměří na návrh řešení nájemního bydlení. Své práce mohou do 28. června přihlašovat jak studenti, tak začínající architekti do 33 let. Stejně jako v loňském roce pokračuje spolupráce s Institutem plánování a rozvoje města Prahy (IPR Praha). ČVUT v Praze jednou z partnerských škol soutěže.

Stalo se

Ze sídla Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu byl na cestu do Spojených arabských emirátů vypraven systém S.A.W.E.R., který by tam měl v reálných pouštních podmínkách zahájit zkušební výrobu vody ze vzduchu pomocí solární energie.
České vysoké učení technické v Praze se pro rok 2020 výrazně zlepšilo v hodnocení prestižního světového žebříčku univerzit QS World University Rankings. Umístilo se v celkovém hodnocení na 498. místě, což je významný posun o 40 míst oproti hodnocení pro rok 2019. Žebříček zpracovává přes deset let poradenská společnost QS. Výsledky zahrnují šest kritérií, a to akademickou pověst, pověst u zaměstnavatelů, počty citací, počty citací na fakultu, počty zahraničních pracovníků, počty zahraničních studentů a poměr mezi studenty a učiteli. První dvě kritéria se vyhodnocují na základě celosvětového dotazníkového šetření mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli, citace se určují na základě údajů v databázi Scopus společnosti Elsevier.
Dne 20. června převzalo ve Velké aule Karolina profesorské jmenovací dekrety sedm pedagogů z ČVUT.
Vědci a studenti z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se opět dokázali dostat do finále prestižní mezinárodní robotické soutěže Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge (MBZIRC), která se koná ve Spojených arabských emirátech v Abu Dhabi. Tým ČVUT, který spolupracuje s předními robotickými pracovišti universit v Pensylvánii a v New Yorku, do finále soutěže postoupil na prvním místě z více než 200 registrovaných týmů z celého světa, což dává velké šance v souboji o ceny za v součtu neuvěřitelných 45 miliónu Kč.
Dne 13. 6. se rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček poklonil památce prof. Hanzla, prvního porevolučního rektora ČVUT.