Aktuálně

V akademickém roce 2016/17 chystají jednotlivé fakulty ČVUT pro zájemce o studium dny otevřených dveří. Během prezentace jednotlivých fakult se zájemci o studium dozvědí vše potřebné o studijních programech, náležitostech přihlášky, přijímacím řízení a získají mnoho dalších užitečných informací. K vidění budou rovněž zajímavé exponáty, moderní laboratoře a nebude chybět možnost pohovořit si se studenty a pedagogy.
Rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka vás zve na Vánoční koncert ČVUT, který se koná 15. prosince 2016 od 19.30 hod. v Betlémské kapli.
Rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka vás zve na Novoroční koncert ČVUT, který se koná 17. ledna 2017 od 19.30 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina. Pod vedením dirigenta Ondreje Lenárda zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Kühnův smíšený sbor se sólisty Barborou Poláškovou, Jiřím Sulženkem, Janou Šrejmou Kačírkovou, Jaroslavem Březinou a doc. PhDr. Jaroslavem Tůmou. Celý večer se ponese v duchu skladeb Antonína Dvořáka.

Stalo se

Expertní panely Rady vlády pro výzkum, vývoj, inovace (RVVI) vybraly ve II. pilíři Hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI 2015 celkem 276 nejlepších výsledků českého výzkumu za období let 2010 až 2014. Kritériem v tomto pilíři je excelence výsledku, jež se posuzuje u publikačních výsledků jejich ohlasem a u výsledků aplikačních průmyslovým dopadem.
V předposledním listopadovém víkendu se sportovní reprezentace ČVUT v Praze zúčastnila 2. ročníku Světových meziuniverzitních her pořádaných v Římě. Naší univerzitu v silné konkurenci 3 kontinentů, 28 zemí, 57 univerzit a asi 1800 sportovců reprezentovalo celkem 72 studentů, členů 9 sportovních družstev.
Dne 22. listopadu byly vyhlášeny výsledky prestižní vědecké soutěže Česká hlava. Cenu Skupiny ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy získal Ing. Jan Kraček, Ph.D., z katedry elektromagnetického pole Fakulty elektrotechnické. Ten odbornou porotu zaujal svojí dizertační prací věnující se technologii bezdrátového napájení.
Od 14. do 20. listopadu se na různých místech v celé České republice uskutečnila akce Týden podnikání, jejímž partnerem bylo ČVUT. Cílem události, která se paralelně konala v dalších 160 zemích světa, bylo zejména oslovit podnikání a podnikatele, pomoci jim k dalšímu rozvoji, motivovat k podnikání další lidi a přispět tak k růstu globální ekonomiky.
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze spolu s VSK ČVUT pořádal již. 64. ročník Běhu 17. listopadu a 54. ročník Akademického mistrovství České republiky v přespolním běhu pro rok 2016. Závod, který se konal 17. listopadu, je součástí Pražského běžeckého poháru. Nad akcí převzal záštitu rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka a děkani všech fakult ČVUT.