Aktuálně

Vernisáž výstavy se uskuteční 30. května od 18:00, samotná výstava ateliérových prací potrvá až do 28. 6.
Ve dnech 24.-28.6.2024 se uskuteční svátek všech studujících výkonnostních sportovců. 22. ročník ČAH pořádá Technická univerzita v Liberci a sportovci tak zavítají do severočeské metropole.
Až do 29. července je otevřena registrace do online katalogu kurzů EuroTeQ na zimní semestr 2024/25.
Na letošním Veletrhu vědy se představí hned šest z osmi fakult ČVUT. Přijďte se podívat (nejen) na naši expozici do PVA Letňany!
Hlasujte pro fakultní podcast Jedničky a Nuly v soutěži Podcast roku a vyhrajte i vy hodnotné ceny. Vyhlášeni budou jak absolutní vítězové, tak vítězové jednotlivých kategorií.

Stalo se

Fakulta strojní ČVUT v Praze patří mezi první evropské vysoké školy zaměřené na techniku. Letos si připomíná 160 let od začátku výuky strojírenství na ČVUT v Praze, v přímé návaznosti na Český stavovský polytechnický institut z roku 1864. Fakulta strojní ČVUT v Praze po celou historii vzdělává prvotřídní odborníky pro průmysl, vědu, výzkum a další oblasti společnosti. Pedagogové a vědci sledují vývojové trendy ve strojírenství a nové poznatky začleňují do studijních programů. Vlastním vývojem i spoluprací s průmyslovými partnery se podílejí na vývoji nových strojů, výrobních technologií i zdrojů energie a tím pomáhají českému průmyslu udržovat konkurenceschopnost.
V uplynulém týdnu se ve dnech 23. a 24. května již po desáté setkali odborníci z celého světa k diskusi nad tématy udržitelného konceptu dopravy, kvality života a dalších oblastí spojených s chytrými městy.
Poděkování za příspěvek univerzity k obranyschopnosti České republiky v oblasti aktivní zálohy převzal ve Vyškově rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.
První mikrocertifikátový kurz pořádaný Fakultou stavební Českého vysokého učení technického v Praze úspěšně završilo 27 zájemců. V dvousemestrálním kurzu celoživotního vzdělávání „Technická zařízení budov pro energeticky efektivní a zdravé budovy“ se věnovali tématu řešení technických systémů budov v kontextu požadavků nové evropské směrnice o energetické náročnosti budov. Odborným garantem kurzu byl prof. Karel Kabele z Fakulty stavební ČVUT, zde se také konaly přednášky a praktická výuka v laboratořích. Mikrocertifikát, který absolventi získali, představuje celoevropsky uznávaný doklad, a pokud jsou pro výkon určitých povolání stanoveny kvalifikační předpoklady, mikrocertifikát tyto předpoklady doloží.
Šestnáctka českých a slovenských elektrotechnických a IT fakult založila ve středu 15. května Alianci pro elektrotechniku a informatiku (Aliance). V jejím čele stojí děkan Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (FEL ZČU) Zdeněk Peroutka. Cílem Aliance bude mimo jiné zvýšit zájem středoškolských studujících o nabízené elektroinženýrské a IT obory a vzájemně koordinovat strategické výzkumné projekty.