Aktuálně

Na koncertu v Betlémské kapli, konaném dne 19. března od 19.30 hodin pod záštitou rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka, vystoupí pod vedením dirigenta Jana Šrámka Akademický orchestr ČVUT spolu klavíristou Martinem Filou a herečkou Alicí Šnirychovou.
Přednáškový cyklus Rozvojové středy pořádá na Fakultě stavební ČVUT Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty. Tematicky jsou zaměřeny na přípravu, realizaci a vyhodnocení rozvojových projektů. A disciplíny úzce svázané s touto problematikou. Cílem centra je propojování lidí z technických a humanitních oborů, za účelem zvýšení kvality projektů. Určeny jsou jak studentům a zaměstnancům ČVUT, tak i široké veřejnosti. Probíhají od 18.00 hodin v místnosti C204, v zimním semestru do 12. prosince 2018, v letním semestru od 20. února do 24. dubna 2019.

Stalo se

Dne 15. ledna byla před mezinárodní komisí obhájena disertační práce v Celoškolském doktorském studijním oboru Historie techniky v programu double degree/co-tutelle, na kterém ČVUT v Praze spolupracuje s Université Paris 1 Panthén Sorbonne. Autorem byl doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., který zpracoval studii Grafická statika v českých zemích (2. polovina 19. století až počátek 20. století).
Studentky středních škol se na Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který se koná vždy 11. února, mohly stát vědkyněmi. Umožnila jim to Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, která se akcí nazvanou „Staň se na den vědkyní“ k oslavě svátku žen ve vědě připojuje už od jeho první oslavy v roce 2016.
Prof. Miloš Nesládek a Dr. Michal Gulka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT jsou spoluautory článku „Fotoelektrické zobrazování a koherentní čtení spinových stavů individuálních center dusík -vakance v diamantu“ (Photoelectrical Imaging and Coherent Spin State Readout of Single Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond), který vyšel 15. února v prestižním americkém vědeckém magazínu Science.
Vědci z Fakulty strojní ČVUT spolu se zástupci Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy (1. LF UK) vyvíjejí alternativní cévní náhrady pro průtoky menší než 150 mililitrů za minutu a s průměry pod šest milimetrů. Vývoj podporuje ministerstvo zdravotnictví grantovými projekty. Výsledkem budou kompozitní náhrady se sendvičovou stavbou stěny na bázi biologického materiálu, zejména kolagenu. V laboratořích Fakulty strojní ČVUT se provádějí rozsáhlé mechanické testy jak nativních cév, tak vyvíjených cévních náhrad a všech jejich komponent. Prototyp náhrady byl již úspěšně implantován do oblasti krčních tepen zvířecího modelu, ovce. Výsledky naznačují, že v seznamu významných patentů přibude další a možná i celoevropský.
Dne 5. února obhajovali studenti Fakulty architektury své diplomové práce. V podvečer pak pro ně fakulta uspořádala slavnost spojenou s vernisáží studentských prací a večeří pro absolventy. Ti během ceremoniálu pasování dostali také dárek, ochrannou přilbu, která jim bude jejich vysokoškolská studia připomínat.