Aktuálně

Nová laboratoř Centrum města budoucnosti / Center of City of the Future [CMB/CCF] bude otevřena 23. května v 16.30 hodin v přízemí objektu ČVUT - CIIRC na adrese Jugoslávských partyzánů 3. CMB/CCF je koncipován jako virtuální experimentální testbed města, regionu, krajiny a v ní rozmístěné technické infrastruktury, ostatních typů urbanistických osídlení a celků, které se v tomto prostoru nacházejí. Vše společně vytváří komplexní systém, který bude sloužit k výzkumu, propojování akademické sféry, komerční sféry a zástupců municipalit, k prezentaci projektů a ke vzdělávacím účelům.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze slavnostně otevře v pátek 25. května 2018 v 11.00 hodin v budově fakulty (Sportovců 2311, Kladno) novou Laboratoř anatomických modelů, která je v rámci České republiky ojedinělým vysokoškolským pracovištěm. Laboratoř anatomických modelů bude sloužit k profesní přípravě studentů biomedicínských, zdravotnických a bezpečnostních studijních oborů. Pracoviště bude vybaveno plastinovanými lidskými těly a autentickými lidskými orgány, které poskytují výrazně lepší možnosti názorné výuky anatomie.
Dne 30. května se v budově ČVUT - CIIRC uskuteční již druhý den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0 a v Národním centru Průmyslu 4.0.

Stalo se

Ve dnech 14. a 15. května snímala skupina autonomních dronů z výzkumného týmu multirobotických systému, který působí pod vedením Dr. Martina Sasky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, gotický proboštský farní kostel svatého Mořice v Olomouci. Díky unikátním technologiím se památkáři mohli „podívat“ do těžko přístupných míst a zhodnotit tak stav církevní památky.
Rektor ČVUT docent Vojtěch Petráček dnes podepsal spolu s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou memorandum, které definuje regionální a odbornou spolupráci. Ta by se měla týkat například poradenské a konzultační činnosti v oblasti ICT, informačních strategií, práce s daty, dopravní obslužnosti, dopravních staveb a projektů Smart (Smart City a Chytrý venkov) nebo Bezpečný Středočeský kraj.
Zástupci Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT, Fakulty elektrotechnické ČVUT, společností ERA-BHC CS s.r.o., Omnipol, a.s., CybEe a velvyslanec Estonska v České republice podepsali smlouvu o poskytnutí platformy Cyber Hygiene e-Learning Software. Ta se skládá z jednoho tisíce uživatelských licencí pro potřeby univerzitních studentů a zaměstnanců, které budou mít – zatím na dobu dvou let – ve spolupráci s distributorem této platformy pro Českou republiku, firmou ERA-HBC CS s.r.o., k dispozici vybraní akademičtí pracovníci a studenti Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze a katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze a Czech Airlines Technics (CSAT), dceřiná společnost Českého Aeroholdingu poskytující služby v oblasti údržby a oprav letadel, uzavřely 2. května memorandum o spolupráci v oblasti Lean managementu a dalších projektech, při kterých si budou vzájemně vyměňovat informace důležité pro rozvoj firmy i pro výuku. Studenti díky partnerství získají teoretické i praktické znalosti přímo v provozu společnosti.
Novou Laboratoř etického hackování otevřela 26. dubna Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze ve spolupráci se společností NN Group. Laboratoř nabídne studentům skvělou příležitost vyzkoušet si teoreticky nabyté zkušenosti v praxi.