Aktuálně

Dne 3. října se od 19.30 hodin v Betlémské kapli uskuteční tradiční podzimní koncert k zahájení nového akademického roku. Akce se koná pod záštitou rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky.
Zábavnou vědeckou laboratoř pod širým nebem si budou moci prohlédnout návštěvníci všech věkových kategorií 7. září 2016 od 8.30 do 17.30 hodin na Vítězném náměstí v Dejvicích, kde se bude konat Festival vědy. Ten interaktivní a populární formou představí přírodovědné a technické obory. Na místě budou připraveny zajímavé prezentace a nevšední pokusy z nejrůznějších oborů.
Možnost dodatečně se přihlásit ke studiu na ČVUT v Praze nabízí uchazečům Fakulta elektrotechnická, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta biomedicínského inženýrství, Fakulta dopravní, Fakulta stavební, Fakulta strojní a Masarykův ústav vyšších studií.
Již po devatenácté se mohou studenti přihlásit do soutěže Cena Wernera von Siemense, která podporuje a oceňuje výstupy domácí vědy. Termín pro zaslání přihlášek do všech kategorií je 25. listopadu.

Stalo se

Na katedře počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT vyvinul tým doc. Daniela Sýkory nový nástroj pro automatickou stylizaci 3D obrazu StyLit. Ten dokáže věrně reprodukovat výtvarníkův styl a vytvořit tak reálné syntetické malby. Unikátní software je sofistikovanější než současné dostupné komerční nástroje.
Pracovníci Kloknerova ústavu ČVUT zpracovali v letech 2013 a 2015 diagnostiku stavu zastřešení kulturní památky nástupišť železniční stanice Plzeň hlavní nádraží. Výsledky jejich posudku sloužili jako podklad pro rozsáhlou rekonstrukci objektu.
Od 26. července do 4. srpna proběhl na základně v Hříběcí nedaleko Pelhřimova již sedmý ročník tábora ČVUT Jáma lvová. Toho se zúčastnilo 24 nadaných dětí z druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií z celé České republiky. Tábor, který je slavnostním zakončením celoroční matematicko-programátorské korespondenční soutěže, měl letos tematické zaměření Čestná vesmírná universita tisíciletí.
Dva týmy formulí ČVUT v Praze CTU CarTech z Fakulty strojní a eForce FEE Prague Formula Fakulty elektrotechnické se představily 5. a 6. srpna na závodech Formula Student Czech Republic. Soutěž se konala na autodromu v Mostě a startovalo na ní více než 40 družstev z celého světa. V rámci akce, které se zúčastnili také rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka, děkan Fakulty strojní prof. Michael Valášek a děkan Fakulty elektrotechnické prof. Pavel Ripka, získaly studentské monoposty na další rozvoj finanční příspěvek v celkové výši 1 750 000 Kč.
Po úspěšném fyzikálním a matematickém modelování dráhy pro vodní slalom na Olympijských hrách v Riu, byly odborníci z Vodohospodářského experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT pod vedením doc. Ing. Jaroslava Pollerta, PhD., opět vyzváni ke spolupráci na řešení hydraulických a funkčních problémů navržené dráhy Kasai Parku pro soutěže ve vodním slalomu při Olympiádě v Tokiu 2020. Kompletní stavba vodáckého areálu by měla být v provozu v roce 2019.