Aktuálně

Do Býčí skály v Moravském krasu příští týden poprvé vkročí čtyřnohý robot SPOT a spolu s ním další robotické systémy a drony týmu robotiků z Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT. V jeskynním komplexu, který v zimním období slouží jako jedno z největších zimovišť netopýrů, se budou od 21. do 25. června 2021 připravovat na poslední kolo soutěže DARPA Subterranean Challenge pořádané agenturou amerického ministerstva obrany zodpovědné za vývoj nových technologií. Tým akademiků s robotickou flotilou vyrazí na finále v USA v září. Na přípravy tak mají poslední tři měsíce.
Uchazeči, kteří nestihli podat včas přihlášky do řádného přijímacího řízení, mají stále ještě šanci studovat v nadcházejícím akademickém roce 2021/2022 na těchto šesti fakultách a Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze.
Šestý ročník Studentské vědecké konference jaderného inženýrství Šimáně se uskuteční ve čtvrtek 24. června 2021 v prostorách budovy ČVUT-CIIRC v Dejvicích. Konferenci pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (FJFI) s podporou Mladé generace České nukleární společnosti (ČNS).
Zveme vás v neděli 20. června od 21.30 hodin na první promítání v našem novém letním kině nazvaném Betlémský biograf, který je součástí nového projektu Betlémská beseda. Promítat budeme skvělou švédskou hudební komedii Utíkej, Uje, utíkej!
Pro studenty druhých a vyšších ročníků ČVUT v Praze se zájmem o kybernetiku, robotiku a informatiku připravili vědci z Testbedu pro Průmysl 4.0 na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) přehled letních stáží. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak mohou studenti získat praxi i témata pro bakalářské nebo diplomové práce i semestrální projekty. A to přímo v prostředí moderního vědeckého pracoviště, které je v tomto roce masivně vybavované nejnovějšími technologiemi v rámci mezinárodního centra RICAIP.

Stalo se

Fakulta stavební ČVUT získala koncem roku 2017 jako první tuzemská univerzita akreditaci od RICS. Jejím držitelům otvírá špičkové uplatnění v prestižních firmách zabývajících se nemovitostmi. Díky ní se mohou absolventi oboru "P – Projektový management a inženýring" od roku 2015 ucházet o získání celosvětově respektovaného titulu MRICS již po dvou letech praxe. Ve standardním procesu by se mohli hlásit až po desetileté praxi. Dalším nositelem tohoto titulu se v květnu 2021 stal Ing. Josef Kupec.
Nová publikace připravená týmem prof. Petra Vorlíka představuje osobní osudy a vzpomínky aktérů tehdejší architektonické scény. Mapuje výzvy, kterým architekti osmdesátých let čelili, důvtipné kličky i aktivity, jimiž se vyrovnávali s nepředvídatelnými hybnými silami v naší nesvobodné, ekonomicky a společensky stagnující zemi. Dává nahlédnout do světa, který je dnes nejen obtížně pochopitelný, ale i překvapivě vzdálený.
Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) se dohodla se společností Krajská zdravotní, a. s., na vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávací i odborné a v oblasti vědecko-výzkumné práce.
 Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová s návrhem přeměny reálné industriální zóny v Saint-Denis ve Francii
V letošním roce se mezinárodní kolo Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) vzhledem k pandemii covid19 konalo distanční formou. Pořadatelem byla Fakulta stavební VŠB – Technická univerzita Ostrava. „Fakulta stavební ČVUT v Praze se ho účastnila celkem v osmi sekcích a získala třikrát prvenství, čtyřikrát byla druhá a dvakrát se umístila na třetím místě. Získala tak prvenství v poměru počtu prací na prvních třech místech vůči počtu soutěžících, šlo o 60 procent,“ říká prof. Pavel Kuklík, který je garantem SVOČ na Fakultě stavební ČVUT.
Výzkumný tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT představil výsledky mezinárodního projektu, jehož cílem bylo vypočítat výši potřebných investic, zmapovat jejich současný stav a připravit investiční plány pro dosažení klimaticko-energetických cílů k roku 2030. Výzkum probíhal ve spolupráci s Technickou univerzitou v Rize (Lotyšsko) a Institutem pro ochranu klimatu, energetiku a mobilitu (Německo).