V průběhu loňského roku se rozhodla katedra kybernetiky FEL ČVUT vyřadit počítače ze dvou počítačových učeben s cílem darovat je tam, kde budou ještě potřeba.
Necelé dvacítce studentů Fakulty elektrotechnické doplněné o studenty Fakulty strojní ČVUT se naskytla jedinečná příležitost nahlédnout do zázemí výzkumného, vývojového a výrobního centra společnosti Robert Bosch, spol. s r. o. v Českých Budějovicích.
Cílem motivačního stipendia Fakulty stavební ČVUT v Praze je podpořit středoškoláky vynikající v matematice, kteří se výborně zhostili začátku bakalářského studia na fakultě. Za letošní rok získalo motivační stipendium 100 studentů prvního ročníku bakalářských studijních programů, celkem jim bylo vyplaceno 757 500 korun. Stipendium je připraveno i pro studenty, kteří nastoupí do nového akademického roku, zájemci o studium mohou nyní využít 2. kolo přijímacího řízení, ke studiu se lze hlásit do 31. července 2023.
Navzdory horkému dni zakončenému průtrží mračen vyhledaly 11. ročník oblíbeného popularizačního festivalu vědy davy návštěvníků, dopoledne zejména z řad základních a středních škol. ČVUT, jeden ze spoluorganizátorů akce, se veřejnosti představilo v 11 stáncích i při dvou půlhodinových blocích na pódiu.
Bezpečně a suchou nohou budou přecházet návštěvníci Krkonoš přes horské potoky a strouhy. Šest nových lávek navrhly a vyrobily studentské týmy Fakulty architektury ČVUT v Praze. V úterý 20. června je představily veřejnosti za účasti partnera projektu Správy Krkonošského národního parku. Lávky budou vystavené před budovou fakulty po celé léto, v horách začnou sloužit na jaře příštího roku.
Organizátoři Evropského týdne udržitelné energie (European Sustainable Energy Week) vybrali Ing. Šárku Jablonskou z Fakulty elektrotechnické ČVUT, aby na konferenci v Bruselu promluvila jako ambasadorka mladých. Bude tak jako jediná reprezentovat Českou republiku. Šárka Jablonská je doktorandka katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd a autorka úspěšného projektu Felácká holka.
Datoví vědci jsou v současnosti jednou z nejvyhledávanějších profesí, protože ve svém výzkumu dokáží získat cenné informace z velkých objemů dat. K tomu však musí umět ovládat programovací jazyky speciálně vyvinuté pro účely datové vědy. Tyto jazyky však často obsahují velké množství chyb, které pak mohou daný výzkum ve výsledku zkreslit. Odhalováním a eliminací těchto chyb se zabývá Pierre Donat-Bouillud, Ph.D. z Laboratoře výzkumu programování na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT), který pro svůj výzkum obdržel grant od Evropské komise.
Pozvání na akci „Ochutnej strojařinu“ na Fakultě strojní ČVUT v Praze využilo téměř padesát středoškoláků a středoškolaček. Fakultu navštívili převážně studenti třetích ročníků ze 16 gymnázií a 9 středních průmyslových škol.
V pondělí 19. června se v Kampusu Dejvice uskutečnil Den bezpečnosti. Akci, která veřejnosti představila aktivity studentů a zaměstnanců fakult a institucí dejvického kampusu, které jakkoliv souvisejí s tématem bezpečnosti, uspořádala Praha 6 ve spolupráci s Armádou ČR. Za ČVUT se zúčastnily tři fakulty: Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní a Fakulta biomedicínského inženýrství.
Až do 31. 8. 2023 bude v Galerii Jaroslava Fragnera (GJF), jež je majetkem ČVUT v Praze a součástí projektu Betlémská beseda, k vidění výstava Architektura jako práce. Její kurátorkou je Karolína Plášková, od ledna ředitelka GJF.

Pages