Nerealizované stavby z posledních 10 let představuje nová publikace architektů a pedagogů FA ČVUT Jána Stempela a Jana Jakuba Tesaře. Digitální obrazový doprovod vytvořil grafik Stanislav Bažant.
V lednu 2023 zahajuje svou činnost Evropské centrum pro digitální inovace – EDIH ČVUT podpořený Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Konsorcium zahrnující silné inovační partnery je zaměřeno zejména na podporu firem (SME, startupy) a veřejné správy v oblasti umělé inteligence a strojového učení. EDIH ČVUT nabídne komplexní balíček služeb – nové technologie, transfer znalostí, infastrukturu, řešení na míru i školení. Zájemci budou moci využívat služby EDIHu ČVUT již v tomto roce.
V medicíně i technice může být užitečný projekt, se kterým student Marek Hanus vyhrál desátý ročník Elektrotechnické olympiády. Finále se konalo 16. prosince 2022 na FEL ČVUT v Praze. Hanus odbornou porotu zaujal systémem pro analýzu čistoty a sedimentace nanodiamantů, který vyvinul. Vítěz studuje Střední průmyslovou školu elektrotechniky a informatiky v Rožnově pod Radhoštěm. Do finále Elektrotechnické olympiády se na sklonku loňského roku probojovalo devět talentovaných studentů středních škol. Tři oceněné projekty už jsou využívány v praxi nebo brzy budou. Elektrotechnickou olympiádu organizuje Fakulta elektrotechnická ČVUT.
Architektonická Galerie Jaroslava Fragnera funguje v areálu Betlémské kaple od 50. let minulého století. V roce 2020 budovu s galerií koupilo od Nadace české architektury (NČA) České vysoké učení technické v Praze (ČVUT). V polovině roku 2022 se konalo výběrové řízení na nového ředitele/ku Galerie Jaroslava Fragnera (GJF), komise složená ze zástupců ČVUT a nezávislých odborníků vybrala Karolínu Pláškovou. Ta se v posledních dvou letech podílela mimo jiné na výstavním programu v brněnské galerii architektury pod hlavičkou Fakulty architektury VUT v Brně (FA VUT).
Novou ombudsmankou Fakulty architektury ČVUT se stane Dita Jahodová. Zvítězila v otevřeném výběrovém řízení, a Akademický senát FA ČVUT ji doporučil děkanovi ke jmenování. FA ČVUT začala usilovat o zřízení institutu jako první z fakult ČVUT, výběrové řízení na ombudsmana*ku vyhlásila v červnu. Ombudsmanka se funkce ujme od ledna 2023.
Přiblížit lidem fungování velké energetické firmy a principy energetiky má za cíl nová on-line hra Energo Play. S nápadem na tuto edukativní hru její autoři, studenti Stanislav Sadílek, Ondřej Dolejš a Jakub Pelc, vyhráli loňský ročník Energetické olympiády. Nyní se jim ve spolupráci s odborníky ze společností Energetická gramotnost a ČEPS podařilo projekt dokončit. Hra má podle autorů, kteří v současnosti studují FEL A FJFI ČVUT, přispět ke zvýšení energetické gramotnosti středoškolských studentů i široké veřejnosti. Energetická olympiáda se koná pod záštitou Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Působivé momenty a atmosféru robotické zoo, která byla v říjnu součástí pražského festivalu digitální a kreativní kultury Signal, připomíná letošní vánoční video Fakulty elektrotechnické ČVUT. Rozvíjí tak dále tradici svátečních videí, která začala před osmi lety a snaží se představovat to nejlepší, co během roku v oblasti elektrotechniky a informatiky na FEL ČVUT vzniklo.
Diplomové práce pěti absolventek a absolventů FA byly oceněny ve 23. ročníku soutěžní přehlídky Diplomky. Na druhém místě se umístila Anna Laubová, třetí příčka patří Davidu Foudovi. Zvláštní ceny obdrželi Jakub Kuchař, Kristýna Mastná a Klára Pavelková. Vyhlášení výsledků proběhlo 5. prosince v pražském Centru architektury a městského plánování.
Samuel Lukeš, doktorand na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, získal cenu ministra školství pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů. Ocenění si převzal na slavnostním setkání v budově Senátu ČR v pondělí 12. prosince 2022.
Počátkem prosince došlo k slavnostnímu podpisu dohody o spolupráci mezi Masarykovým ústavem ČVUT v Praze a Fakultou veřejné ekonomie a správy Ekonomické univerzity v Krakově.

Pages