Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga předal 23. června v Karolinu jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům, které jmenoval prezident 15. prosince 2020. Mezi nově jmenovanými jsou tři profesoři z ČVUT.
Vědci z Českého vysokého učení technického v Praze a Technické univerzity v Liberci dnes v pražském Kloknerově ústavu ČVUT představili funkční zařízení pro 3D tisk z cementových směsí. Liberecká univerzita dodala do projektu tiskovou hlavu a testovací tiskové zařízení. Vyvíjí také robotické rameno, které ponese další generace tiskových hlav. Specialisté z laboratoře betonu Kloknerova ústavu pracují na vývoji cementových kompozitů ideálních pro tisk a poskytují cennou zpětnou vazbu pro úpravy 3D tiskárny - testbedu a tiskové hlavy.
Stavebníci i majitelé nemovitostí často musí nechat zjistit rychlost vsakování vody do podloží. Ze zákona odpovídají za vliv stavby na hydrogeologické poměry pozemku, jehož součástí je i hospodaření se srážkovými vodami a jejich eventuální vsakování. Přizvaný hydrogeolog stanoví pomocí vsakovací zkoušky v závislosti na druhu zeminy propustnost horninového prostředí. Bez terénního měření to nejde, protože podloží je velice proměnlivé kvůli častým změnám přírodních typů zemin i výskytu umělých navážek. Terénní zkoušky a celkové hodnocení ale většinou trvají nepříjemně dlouho. Jejich zrychlení umožní nové zařízení, automatická terénní souprava pro měření infiltračních parametrů, VSAKOŇ. Vzniklo na Fakultě strojní ČVUT v Praze ve spolupráci se společností CHEMCOMEX, a.s. v rámci projektu FV 30321, za podpory programu MPO Trio. Vývoj trval tři roky. Strojaři postupně vyzkoušeli různé typy podvozků, pohonu i řídicích a měřicích systémů i kapotáže. Terénní zkoušky prototypu skončily v prosinci roku 2020 úspěchem, který má evropský rozměr. Vsakovací zkoušky jsou v souladu nejen s českou normou, ale také s evropskou normou EN ISO 22282-5.
Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze (FD) v úterý 22. června 2021 otevřela evropsky unikátní laboratoř, která bude sloužit k vývoji a testování systémů komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou, zásadních komponent pro vývoj autonomních vozidel.
Prof. Igor Jex, děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), byl zvolen členem prestižní Evropské akademie (Academia Europaea). Ta sdružuje vědecké špičky různých oborů přírodních přes humanitní vědy až po literaturu. Byla založena v roce 1988 s cílem usilovat o co nejvyšší úroveň evropské vědy, výzkumu a vzdělání.
Obrovský úspěch si v pátek 11. června připsali do svého portfolia studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze Kristýna Klůsová a Jiří Petrželka, kdy v mezinárodním kole studentské architektonické soutěže Multi-Komfortní dům Saint-Gobain získali jednu z pěti hlavních cen. Prosadili se tak nejen v domácí konkurenci jako vítězové českého kola, ale i v mezinárodním finále, do něhož postoupilo 58 nejlepších týmů z celého světa. Studenti obdrželi mimořádně cennou „studentskou cenu“, udělenou na základě demokratického hlasování osmapadesáti globálně nejlepších studentských týmů, které se většinově shodly na kvalitě jejich práce.
Prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium ČVUT v Praze prof. Zbyněk Škvor a prezident výzkumné instituce Korea Electronics Technology Institute (KETI) Dr. Youngsam Kim podepsali 18. června 2021 na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding – MoU). Zástupce KETI přijal 17. června také rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček.
Fakulta stavební ČVUT získala koncem roku 2017 jako první tuzemská univerzita akreditaci od RICS. Jejím držitelům otvírá špičkové uplatnění v prestižních firmách zabývajících se nemovitostmi. Díky ní se mohou absolventi oboru "P – Projektový management a inženýring" od roku 2015 ucházet o získání celosvětově respektovaného titulu MRICS již po dvou letech praxe. Ve standardním procesu by se mohli hlásit až po desetileté praxi. Dalším nositelem tohoto titulu se v květnu 2021 stal Ing. Josef Kupec.
Nová publikace připravená týmem prof. Petra Vorlíka představuje osobní osudy a vzpomínky aktérů tehdejší architektonické scény. Mapuje výzvy, kterým architekti osmdesátých let čelili, důvtipné kličky i aktivity, jimiž se vyrovnávali s nepředvídatelnými hybnými silami v naší nesvobodné, ekonomicky a společensky stagnující zemi. Dává nahlédnout do světa, který je dnes nejen obtížně pochopitelný, ale i překvapivě vzdálený.
Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) se dohodla se společností Krajská zdravotní, a. s., na vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávací i odborné a v oblasti vědecko-výzkumné práce.

Pages