Právě vyšlo nové číslo našeho časopisu TecniCall na téma: Udržitelná budoucnost.
Svaz průmyslu a dopravy ČR udělil společnosti P-D Refractories CZ a.s. za realizaci výrobní linky pro keramické komínové vložky, kterou navrhovala Fakulta strojní ČVUT v Praze, Cenu za Průmysl 4.0. Na slavnostním večeru Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ji 10. října 2023 za fakultu spolu generálním ředitelem společnosti P-D Refractories CZ a.s. převzal Ing. Libor Beránek, Ph.D., vedoucí Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie.
Dekarbonizace stavebnictví, recyklace stavebního materiálu, obnovitelné zdroje energie nebo dřevostavby. Série čtyř moderovaných diskuzí, které se uskutečnily na půdě Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, otevírá témata, jež kladou důraz na udržitelnost ve stavebnictví, a představuje cesty, kterými se tento obor v současnosti ubírá. Za projektem stojí koprodukce UCEEB a online TV kanálu Tvize.
Za přítomnosti českého velvyslance Pavla Procházky byla v zambijském Kashitu otevřena dílna, kterou v průběhu tří měsíců postavili čeští stavaři a architekti s místními dobrovolníky. Dílna bude sloužit jako zázemí pro navazující stavbu střední školy. Byla využita inovativní stavební technologie zámkových nepálených cihel stabilizovaných cementem, ve které byli proškoleni místní dobrovolníci. Technologie tak může být na místě využita ke zkvalitnění výstavby jak obytných budov, tak například při plánované výstavbě střední školy. Dílna je první budovou této školy pro 250 studentů. Než stavba postoupí do další etapy, bude fungovat jako tréninkové centrum této nové stavební technologie a při další výstavbě by měla sloužit jako zázemí pro stavbu.
Už 8. ročník největší události v oblasti inovací a umělé inteligence byl slavnostně zahájen v pondělí 9. října večer v pražské galerii DOX.
V pátek 6. října v podvečer se uskutečnil další ročník oblíbené vědecko-popularizační akce Noc vědců. Jedním ze spolupořadatelů bylo i ČVUT. Zúčastnilo se sedm fakult z osmi, k tomu Ústřední knihovna ČVUT, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky a v Infocentru si Rektorát připravil pro návštěvníky soutěžní kvíz o věcné ceny.
Již za týden vyrazí studentský závodní tým CTU Lions na finálový závod do španělského Aragonu a změří zde síly s dalšími téměř 50 týmy z celého světa v kategorie MOTOSTUDENT ELECTRIC v rámci již 7. ročníku mezinárodního projektu MOTOSTUDENT. Ještě před jejich odjezdem byla slavnostně odhalena a pokřtěna nová motorka na elektrický pohon EVO 3.0, kterou tým navrhoval a následně postavil v rámci tohoto ročníku soutěže.
Pro Dětskou univerzitu ČVUT bylo nesmírnou ctí pozvání výkonnou ředitelkou paní Ing. Evou Hanákovou na prestižní SingularityU Czech Summit. Konal se dne 2. 10. 2023 v Praze na Žofíně a sešlo se na něm 25 vizionářů ze Silicon Valley a z dalších částí světa. Hosty summitu byli evropští lídři, inovátoři, podnikatelé, politici, významní světoví vědci, ale i zástupci nevládních organizací či vynikající studenti, kteří si měli možnost vyzkoušet ty nejmodernější technologie v praxi.
Pracovníci zahraničního oddělení rektorátu ČVUT v Praze a zástupce Fakulty elektrotechnické se zúčastnili již 33. ročníku největší evropské konference pro mezinárodní vysokoškolské vzdělávání EAIE v nizozemském Rotterdamu od 26. do 29. září 2023.
V prostorách Testbedu pro průmysl 4.0 představil tým CTU Space Research Illustrii, největší studentskou raketu v Česku, se kterou se během října zúčastní prestižní mezinárodní soutěže European Rocketry Challenge v Portugalsku. Tým raketu vyvinul na půdě ČVUT v Praze za podpory akademických a průmyslových partnerů.

Pages