Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček zaslal dnes otevřený dopis ministrovi zdravotnictví ČR Adamu Vojtěchovi, ve kterém důrazně protestuje proti agresivní kampani, využívající reálné obrazy umírajících a zemřelých na COVID k „motivaci“ k očkování.
Lehký modrý svit, Čerenkovovo záření, vzniká při pohybu nabité částice prostorem vyšší rychlostí, než je rychlost světla v daném prostředí. A právě tento jev na svém školním reaktoru VR-1 Vrabec ukázala začátkem listopadu studentům Katedra jaderných reaktorů (KJR) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI).
Korejská testovací laboratoř (KTL) byla založena v roce 1966 korejským Ministerstvem obchodu, průmyslu a energetiky za účelem podpory nových technologií jejich testováním a vyhodnocováním a za účelem vytváření nových standardů. Nově se zaměřuje na oblast nových technologií Průmyslu 4.0 a aplikování umělé inteligence. KTL je také důležitým článkem při prosazování mobilních 5G sítí do řízení moderních výrobních procesů. Toto jsou i silné stránky i CIIRC ČVUT v Praze, kde v rámci unikátního Testbedu pro Průmysl 4.0 s nově s implementovanou první samostatně stojící 5G privátní sítí CIIRC experimentuje a v rámci Národního Centra Průmyslu 4.0 podporuje šíření těchto technologií do průmyslových firem v České Republice a vytváření společných use casů.
V neděli 24. října se nad Nebušicemi slavnostně otevřelo Oko. Originální vyhlídku navrhli a postavili studenti ateliéru Seho–Poláček z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Oko je vyhlídkovou plošinou i nekonvenční houpačkou.
Je to právě rok, který uplynul od úspěšného připojení prvního pacienta na plicní ventilátor CoroVent, který byl vyvinut týmem pod vedením profesora Karla Roubíka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) v březnu roku 2020 jako reakce na znepokojivé zprávy ze světa o rychlém nárůstu počtu nemocných virem COVID-19 a nedostatku plicních ventilátorů pro léčbu těchto pacientů v Itálii a dalších zemích světa. Stalo se tak 31. října 2020 v Krajské zdravotní – Masarykově nemocnici Ústí nad Labem.
PhDr. Benjamin Fragner, historik architektury působící na Fakultě architektury ČVUT ve Výzkumném centru průmyslového dědictví, obdržel Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury za iniciování a dlouhodobé vedení výzkumu průmyslového dědictví i odbornou popularizaci jeho výstupů.
Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček se dne 28. října 2021 zúčastnil pietního aktu na pražském Hradčanském náměstí. U příležitosti 103. výročí Dne vzniku samostatného československého státu uctil spolu s dalšími rektory památku položením kytice k soše prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.
Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze zvolil dnes docenta Vojtěcha Petráčka osobou navrženou na rektora ČVUT v Praze. V prvním kole volby získal 30 hlasů z celkového počtu 36. Akademickému senátu ČVUT byl navržen jako jediný kandidát. Návrh na jmenování rektorem bude prostřednictvím ministra školství předložen prezidentu republiky. Nové a pro docenta Petráčka již druhé funkční období začne 1. února 2022 a potrvá do roku 2026.
Současný děkan Fakulty stavební ČVUT prof. Ing. Jiří Máca, CSc., FEng., povede fakultu po jmenování rektorem ČVUT i nadále. Akademickým senátem fakulty byl 20. října 2021 zvolen děkanem i pro druhé funkční období, a to na únor 2022 až leden 2026.
Rektor ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., přijal dne 25. října 2021 delegaci z Brazilské federativní republiky vedenou guvernérem státu Bahia Ruiem Costou dos Santosem. Jednání se za ČVUT účastnili také prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., prorektor pro zahraniční vztahy prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., ředitel CIIRC ČVUT Mgr. Ondřej Velek, Ph.D., a kancléřka Ing. Lucie Orgoníková. Návštěva guvernéra navázala na technologickou misi pořádanou CzechInvestem v únoru 2019, které se za ČVUT účastnili zástupci CIIRC a Fakulty strojní ČVUT.

Pages