Studenti proti válce - to byl včerejší koncert čtyř kapel v Kampusu Dejvice.
Ani v době, kdy Bělorusko stojí oficiálně po boku Ruska a napomáhá Putinovu bezprecedentnímu útoku na nezávislou Ukrajinu, nezapomíná akademický svět na podporu svobodné občanské společnosti v Lukašenkově diktatuře. Jedním z projektů je i studentský 11+1, jehož putování po českých univerzitách bylo nyní zakončeno na ČVUT.
Foto zdroj: Petr Neugebauer, FEL ČVUT
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze se rozhodla věnovat dva a půl milionu korun na konto SOS Ukrajina zřízené organizací Člověk v tísni. Na finančním daru, který je reakcí na vývoj v napadené Ukrajině, se podílela všechna pracoviště a katedry.
Dneškem vstoupil v platnost příkaz rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka, kterým se zakazuje například provoz licencovaného software, prodaného Českým vysokým učením technickým do Ruska a Běloruska, či financování výzkumu na území těchto dvou států. Zároveň rektor specifikoval pomoc Ukrajincům, a to nejen těm, kteří na ČVUT studují a pracují.
Mezi důležité úkoly v ochraně životního prostředí patří snahy o snižování produkce CO2, jeho skladování a využívání k produkci cenných látek. Perspektivním řešením je využívání CO2 k produkci mikrořas ve fotobioreaktorech. Simulací fotosyntézy tam dochází k přeměně světla, oxidu uhličitého a živin na biomasu, často označovanou jako biomasa 3. generace. Produkty z mikrořas jsou následně využívány v potravinářském, kosmetickém, farmaceutickém průmyslu i jako krmivo nebo doplňky stravy.
Foto: Jiří Ryszawy, ČVUT
Soutěžní přehlídka Druhá kůže již deset let sleduje, jak se studentům Fakulty architektury daří navrhovat stavby pro bydlení. Vítězkou jubilejního ročníku se stala Ester Maria Dvořáková z ateliéru Redčenkov–Danda s projektem bytového domu na Drůbeží trh v Opavě. Porota ocenila promyšlený koncept a přirozenost návrhu. Vítězné práce a všechny nominované projekty jsou vystaveny do 10. března 2022 v přízemí Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Výzvu „Staň se hrdinou“ podpořili na podnět studentů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) i studenti 3. lékařské fakulty UK (3. LF) a hasiči Hasičského záchranného sboru České republiky. Dne 10. března 2022 se mnozí z nich zúčastní zápisu do registru kostní dřeně, a to v Kladně na FBMI (nám. Sítná 3105) a v Praze na 3. LF UK (Ruská 87).
Zástupci ČVUT v čele s prorektorem Radkem Holým dnes položili květiny u pamětních desek na Karlově náměstí a v Nerudově ulici, aby připomněli 74. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad dne 25. února 1948.
Dnes rektor ČVUT docent Vojtěch Petráček vyjádřil podporu kolegům a studentům z Ukrajiny.
Dnešní útok Ruska na Kyjev a další svrchovaná území Ukrajiny rezonuje celou společností. Média se ptají i na přístup českých univerzit k ukrajinským studentům. Na ČVUT natáčela jako první Česká televize. Hovořila s prorektorem, prof. Ing. Zbyňkem Škvorem, CSc., na jeho mateřské půdě Fakulty elektrotechnické. Na dotazy redaktorky odpovídal i student Ruslan, jehož rodina přímo v Kyjevu žije a jeho starší bratr již ČVUT absolvoval.

Pages