Devadesát tisíc, to je počet studujících, kteří za dvacet let prošli dveřmi Centra informačních a poradenských služeb, zřizovaného Rektorátem ČVUT v Praze. Je to devadesát tisíc příběhů, otázek, studijních a osobních těžkostí, které CIPS pomáhal řešit. V tomto čísle se však skrývají i tisíce radostí z vyřešeného problému, zvládnuté zkoušky a úspěšně zvládnutého studia.
Náčelník Generálního štábu AČR genpor. Ing. Karel Řehka se dne 29. listopadu 2023 setkal se studenty bezpečnostních programů Fakulty biomedicínského inženýrství.
Pedagog a popularizátor hravé vědy Jiří Zemánek prožil díky Fulbright-Masarykovu stipendiu akademický rok 2019/2020 na MIT. Po třech letech se na nejlépe hodnocenou technologickou univerzitu světa dle žebříčku QS vrátil, již v doprovodu svého kolegy Krištofa Pučejdla a dvou magisterských studentů. O jejich pracovní cestě, inspiracích pro jejich vlastní výzkum v oblasti digitálních materiálů, ale i rozdílech mezi jejich studenty a studenty na MIT jsme s oběma výzkumníky z katedry řídicí techniky FEL ČVUT vedli následující rozhovor.
Úspěšná aliance EuroTeQ Engineering University, jejíž další rozvoj podpořila Evropská komise částkou 12,8 milionů eur, se nyní rozrostla o HEC Paris a IESE Business School Barcelona. Ve dnech 21. a 22. listopadu se zástupci všech osmi partnerských univerzit sešli na Technické univerzitě v Mnichově (TUM), kde oficiálně zahájili další etapu čtyřletého projektu EuroTeQ2030 a zároveň se zavázali ke společné transformaci výuky na vysokých školách a celoživotního vzdělávání.
České vysoké učení technické v Praze udělilo u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. Předání ceny se uskutečnilo dne 28. listopadu 2023 v Betlémské kapli během slavnostního koncertu Inženýrské akademie České republiky, Ocenění převzali studenti z rukou rektora ČVUT v Praze doc. Vojtěcha Petráčka, doc. Antonína Pokorného, předsedy správní rady Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla, děkana Fakulty strojní doc. Ing. Miroslava Španiela, CSc. a emeritního rektora ČVUT prof. Ing. Petra Zuny, CSc. D.Eng. h. c.
Odborníci z katedry jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze si připsali další úspěch – letošní ocenění Inženýrské akademie ČR za vynikající realizovaný technický projekt 2023 připadlo projektu „Podkritický reaktor VR-2“. Za přípravou a vedením výstavby a uvedení reaktoru do provozu stojí kolektiv katedry jaderných reaktorů (KJR), který vedli Ing. Jan Rataj Ph.D. a Ing. Filip Fejt, Ph.D.
Ve čtvrtek 23. listopadu se konalo na Fakultě architektury ČVUT slavnostní vyhlášení vítězných projektů třetího ročníku Ceny děkana. Porota ocenila nejlepší ateliérové a diplomové práce uplynulého akademického roku. Vystavené jsou na FA ČVUT až do 15. ledna 2024.
V pátečních odpoledních hodinách se uskutečnilo setkání představitelů Tchaj-wanu s vedením ČVUT v Praze. Výsledkem byl reálný příslib vysokých tchajwanských investic do výzkumu ČVUT a oboustranné spolupráce, a to zejména v oblastech polovodičů a IC technologií.
Letos již po šesté se ve dnech 9. a 10. listopadu na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT uskutečnilo finále Energetické olympiády, kterou pořádá společnost Energetická gramotnost. Soutěž zaznamenala rekordní zájem mezi studenty, do školního kola se přihlásilo 541 týmů, tedy přes 1500 studentů. Do dvoudenního finále v Praze se probojovalo 74 studentů a studentek středních škol a gymnázií rozdělených do 25 týmů.
Na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic bylo oceněno 54 nejlepších studentů a absolventů pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladí talentovaní vědečtí pracovníci Akademie věd ČR. Mezi oceněnými byli i studenti ČVUT.

Pages