Projekty Junior Star podpořené Grantovou agenturou České republiky mají za cíl podpořit nejlepší začínající vědce do 8 let po získání titulu Ph.D. Umožní jim jednak věnovat se vlastním vědeckým tématům, ale také založit vlastní výzkumnou skupinu a podpořit excelenci. V letošní výzvě bylo ve všech vědních oborech v celé ČR podpořeno pouze 16 projektů z celkem 315 podaných návrhů. Z toho byly podpořeny dva projekty z ČVUT v Praze, konkrétně z Fakulty elektrotechnické a Fakulty dopravní.
Tým fakult, součástí a Rektorátu ČVUT, reprezentující naši univerzitu na XXVII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2021, který se koná ve dnech 23. až 26. 11. 2021, získal 1. místo v soutěži o nejlepší expozici veletrhu.
V týdnu od 13. do 20. listopadu 2021 zorganizovalo ČVUT ve spolupráci s VŠCHT celkem 11 intenzivních kurzů v rámci programu Athens, kterých se zúčastnilo 206 zahraničních studentů z předních technických evropských univerzit.
V sobotu 20. listopadu 2021 se uskutečnil v Oboře hvězda již 68. ročník běžeckého závodu a 58. ročník Akademického mistrovství v přespolním běhu. Pořadatelem závodu byl Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT a konal se pod záštitou rektora ČVUT v Praze doc. Vojtěcha Petráčka.
Cena nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ je určena pro talentované studenty, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let. Spolu s oceněním získávají laureáti nadační příspěvek ve výši 25 tisíc korun. Ocenění za rok 2021 si studenti převzali v 16. listopadu 2021 na zámku v Lužanech, který je součástí nadačního jmění nejstarší české nadace založené v roce 1904. Návrh na udělení ceny zasílají správní radě Nadace rektoři českých vysokých škol pražských a Vysokého učení technického v Brně. Oceněni byli také mladí talentovaní pracovníci Akademie věd České republiky.
V úterý 23. listopadu během slavnostního večera v Betlémské kapli v Praze předala Inženýrská akademie ČR (IA ČR) již po dvacáté čtvrté cenu za vynikající technický projekt. Ocenění za rok 2020 obdržel tým Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze, a to za ochrannou polomasku RP95-3D. V rámci slavnostního večera také došlo ke jmenování čestného zahraničního člena IA ČR, kterým se stal prof. Wolfgang Wahlster, jeden ze zakladatelů Průmyslu 4.0 z Německého výzkumného centra pro umělou inteligenci DFKI. Ceremonie se uskutečnila pod záštitou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., a děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc.
Ve dnech 19. až 21. listopadu 2021 se v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) utkalo téměř 200 českých a zahraničních hackerů na akci European Health Hackathon 2021. Cílem akce, která se konala částečně také online, bylo během 48 hodin vytvořit inovace ve zdravotnictví. Vítězem víkendového maratonu se stal projekt UrineMeter studentů Fakulty informačních technologií ČVUT a Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), který umožňuje automatické a přesné měření vydané moči pacientů. Díky zařízení se šetří čas zdravotníků, a navíc není potřeba vyrušovat během měření pacienta. Vítěznému týmu s názvem Bit Beasts předal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch šek na 3 000 eur.
Kandidátem na funkci děkana Fakulty dopravní ČVUT byl 16. listopadu na zasedání Akademického senátu Fakulty dopravní zvolen vedoucí Ústavu aplikované matematiky profesor Ondřej Přibyl. Po jmenování rektorem vystřídá od února 2022 ve funkci dosavadního děkana fakulty docenta Pavla Hrubeše.
Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) otevírá moderně vybavenou Učebnu virtuální reality. Studentům je tak nyní k dispozici 25 brýlí pro virtuální realitu. Díky nim má každý student inovační prostor pro to si samostatně vytvořit svůj virtuální svět a naučit se jej ovládat. Fakulta tak pružně reaguje na celosvětově narůstající význam virtuální reality a kromě nového špičkového vybavení rozšiřuje výuku virtuální reality o předmět Technologie virtuální reality.
Tým odborníků z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v čele s prof. MUDr. Leošem Navrátilem, CSc. MBA, dr. h. c., začal využívat již na jaře 2021 vysokovýkonnou laserovou terapii, běžně používanou v rehabilitaci pohybového aparátu, k minimalizaci následků covidových pneumonií. Tento typ záření se ukazuje jako účinná léčebná metoda, která dokáže transformovat jizvy v plicní tkáni zpět na elastickou funkční tkáň.

Pages