Cena nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ je určena pro talentované studenty, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let. Spolu s oceněním získávají laureáti nadační příspěvek ve výši 25 tisíc korun. Ocenění za rok 2020 si studenti převzali v 9. září 2021 na zámku v Lužanech, který je součástí nadačního jmění nejstarší české nadace založené v roce 1904. Návrh na udělení ceny zasílají správní radě Nadace rektoři českých vysokých škol pražských a Vysokého učení technického v Brně.
Studenti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT s týmem podobně naladěných kolegů zbudovali v srdci Prahy coworkingové centrum Next Zone, které bylo slavnostně otevřeno 7. října 2021. Studenti bakalářského studijního oboru Informační a komunikační technologie v lékařství Petr Štěpánek, Patrik Seidl a Josef Hnízdo tak vytvořili prostor, kde se mohou mladí začínající inovátoři setkávat, diskutovat a tvořit.
Skupina Multirobotických systémů z Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT představila ve čtvrtek 7. října 2021 v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi nový dron autonomně vystřelující hasicí kapsli, který je schopný velmi rychle zasáhnout při požáru ve vícepodlažních budovách. Během experimentu, který probíhal ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, výzkumníci dron otestovali při cvičném zásahu s rozdělaným ohněm v opuštěném objektu.
Rovnou dva týmy dvou českých univerzit se sešly v reprezentativních prostorách ČVUT, aby si osobně převzaly Cenu evropského občana. Výzkumníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) získali ocenění již v roce 2020 za ochrannou polomasku „CIIRC RP95-3D“. Za rok 2021 si cenu odneslo brněnské Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity za projekt MUNI POMÁHÁ. Medaile týmy obdržely při slavnostní ceremonii v pondělí 11. října 2021 z rukou Dity Charanzové, místopředsedkyně Evropského parlamentu (EP) a kancléřky Ceny evropského občana, poté, co z důvodu pandemických omezení nebylo možné akt uspořádat dříve.
V rámci třístranné vědecké konference „Německo-polsko-česká vědecká platforma“, která se konala v pátek a v sobotu v Drážďanech, podepsali prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), a generální ředitel německého výzkumného institutu pro umělou inteligenci DFKI Prof. Antonio Krüger Memorandum o porozumění. Ceremonie se konala v pátek 8. října 2021 za přítomnosti prof. Wolfa-Dietera Lukase, státního tajemníka německého spolkového ministerstva školství a výzkumu (BMBF), Petra Očka, náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR, a prof. Wolfganga Wahlstera, hlavního výkonného poradce DFKI.
Prof. Stephen Mark Barnett z britské Univerzity v Glasgow a prof. Wolfgang Peter Schleich z německé Univerzity v Ulmu při slavnostním zasedání vědecké rady 5. října 2021 převzali v Betlémské kapli čestný doktorát (dr. h. c.) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Navrhla je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) a doktorát oběma předával prof. Igor Jex, děkan FJFI.
Tým výzkumníků a studentů z Fakulty elektrotechnické ČVUT se účastnil na začátku září cvičení Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany ve vojenském výcvikovém prostoru Tisá. Součástí cvičení byly terénní testy prototypu systému Digital Triage Assistant, diskuze s experty v oblasti vojenského zdravotnického záchranářství a testy vojenské výstroje související s projektem Digital Triage Assistant.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., spolupracuje již několik let na poli vzdělávání budoucích zdravotnických záchranářů, kterým poskytuje možnost praxe na výjezdových základnách a zdravotnickém operačním středisku. Podpisem Memoranda o spolupráci, které 5. října 2021 podepsal děkan FBMI prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, a za Zdravotnickou záchrannou službu KVK ředitel MUDr. Jiří Smetana, došlo k rozšíření portfolia spolupráce i na poli výzkumném.
Martin Schäfer, absolvent Katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) a pracovník Ústavu jaderné fyziky AV ČR, získal druhé místo letošní ceny Henriho Becquerela za nukleární výzkum. Třetí pak byl Ondřej Novák z Katedry jaderných reaktorů FJFI. Ceny udělované Francouzským velvyslanectvím v České republice předával Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii, Pavel Doleček, náměstek ministra pro vysoké školství, vědu a výzkum (MŠMT), a francouzský velvyslanec Alexis Dutertre.
V úterý 5. října proběhlo na Staroměstské radnici slavnostní předání certifikátů novým absolventům programu prg.ai Minor. Cílem meziuniverzitního programu je vychovat novou generaci odborníků na umělou inteligenci (AI). Na programu participují Fakulta elektrotechnická ČVUT, Fakulta informačních technologií ČVUT a Fakulta sociálních věd a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Události se zúčastnili nejen zástupci spolku prg.ai a jednotlivých fakult, ale také primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib a radní hlavního města Prahy Vít Šimral.

Pages