Fakulta architektury ČVUT v Praze (FA) má od 1. února 2022 nového děkana, je jím doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. Z Fakulty architektury chce vybudovat nejlepší školu architektury a urbanismu ve středoevropském prostoru.
V úterý 1. února večer vyhlásili v Centru architektury a městského plánování vítěze soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti architektury, krajinářské architektury a urbanismu. Přehlídku diplomových prací každoročně pořádá Česká komora architektů se záměrem porovnávat úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů. Přestože si studenti Fakulty architektury neobsadili medailové pozice, odnáší si ze soutěže všechny zvláštní ceny. Zajímavostí je, že hned čtyři ocenění získaly práce vytvořené ve školním ateliéru architekta Borise Redčenkova.
Robotičtí agenti jsou roboti, kteří musí spolupracovat s mnoha dalšími zpravidla identickými roboty, aby splnili úkol, na který by jeden samostatný robot nestačil. Jejich naprogramování není vůbec jednoduché. Je nutné je naučit vzájemné spolupráci, aby nedocházelo ke kolizi mezi nimi a roboti spolu vzájemně nesoutěžili, ale aby spolupracovali. Programování takových robotických agentů se naučí studenti v nově otevřené laboratoři Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. Specialitou laboratoře jsou unikátní techniky plánování pro velké množství robotických agentů (100 robotů a více).
Tým fakult a rektorátu ČVUT, reprezentující naši univerzitu na XIV. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2022, který se konal ve dnech 25. – 27. 1. 2022, získal 1. místo v soutěži o nejlepší expozici veletrhu.
Mezinárodní tým vedený Skupinou pokročilých materiálů na katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze (Mengzhou Liao, Paolo Nicolini, Victor Claerbout, Tomáš Polcar) využil unikátních vlastností tzv. dvojrozměrných materiálů a naměřil dosud nejnižší součinitel tření: jednu miliontinu. S tak nízkým třením by teoreticky bylo možné pouhou rukou posunout objekt vážící tisíc tun. Práce byla v lednu 2022 publikována v prestižním časopise Nature Materials.
Moderní strojírenství už dávno nestojí jen na mechanice. Fakulta strojní ČVUT v Praze aplikuje do výuky aktuální technologické směry a nejnovější poznatky robotiky, automatizace, aditivní výroby a řízení procesů. Je unikátní v mnoha technických oblastech. Má vlastní zkušebny leteckých motorů, zajišťuje homologaci nových automobilů a vyvíjí inovativní obráběcí stroje. Nové technologie promítá do studijních programů. Studenti se naučí, jak mohou stroje zkvalitnit život, jak se vylepšují a jak se navrhují s využitím nových objevů a postupů.
Prezident Miloš Zeman jmenoval 26. ledna 2022 na Pražském hradě nové rektory jedenácti vysokých škol. Mezi nimi byl i rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, který byl Akademickým senátem ČVUT zvolen osobou navrženou na rektora 27. října 2021. Nové a pro docenta Petráčka již druhé funkční období začne 1. února 2022 a potrvá do roku 2026.
Aby mohli sportovci podávat co nejlepší výsledky, musí být stoprocentně zdraví. Proto je nutné doplnit tréninkový proces o regenerační fázi, a to už od útlého věku sportovců. Díky možnostem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) započala spolupráce s hokejovým klubem Rytíři Kladno v oblasti rehabilitace mládežnických hokejových oddílů.
Nová laboratoř uspokojí poptávku českých firem po odbornících na návrh a realizaci polovodičových čipů.
Ve čtvrtek 13. ledna 2022 proběhl FEL ON-LINE, on-line Den otevřených dveří Fakulty elektrotechnické ČVUT. O live stream a chat se zástupci bakalářských studijních programů projevilo zájem přes 300 středoškoláků a středoškolaček.

Pages