České vysoké učení technické v Praze spolu s Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha a Výzkumným ústavem pozemních staveb – certifikační společností od roku 2011 provozují, spravují a rozvíjejí nástroj pro hodnocení udržitelnosti budov SBToolCZ. Jeho uživatelé mají od roku 2023 k dispozici aktualizovanou verzi, která nabídne vylepšené funkce a bude odpovídat současné legislativní, environmentální i společenské situaci.
V době předvánoční, právě před měsícem, převzalo ve Velké aule Karolina z rukou ministra školství Vladimíra Balaše deset odborníků z ČVUT své profesorské jmenovací dekrety. Čtyři noví profesoři působí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, tři na Fakultě stavební, po jednom pak mají Fakulta strojní, Fakulta architektury a Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze.
Zaměstnanci a přátelé ČVUT se na pozvání rektora doc. Vojtěcha Petráčka setkali v úterý 17. ledna na Novoročním koncertě v Rudolfinu.
Degradační procesy probíhající v materiálech konstrukčních částí i technologických celků vystavených za provozu účinkům mechanického namáhání, vysokým teplotám, agresivnímu prostředí, radiačnímu záření apod. mohou způsobit závažné provozní havárie vedoucí ke značným ekonomickým a ekologickým škodám, případně i ke ztrátám na životech. Výzkum těchto procesů a fraktografická analýza porušených dílců patří mezi hlavní činností Fraktografického pracoviště Katedry materiálů (KMAT) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), které slaví už 50 let své existence. Ve čtvrtek 19. ledna 2023 proběhne od 13:00 hod. oslava výročí v budově FJFI v Trojanově 13, Praha 2.
Hra Peklo upeklo, v níž hráči jako pekelní úředníci trestají hříšníky, letos zvítězila v soutěži semestrálních projektů studentů a studentek Fakulty elektrotechnické ČVUT. Vítězný tým, tvořený Ondřejem Baštařem, Janem Kabíčkem, Ondřejem Pelikánem a Jakubem Profotou, bodoval v konkurenci dalších 12 skupin. Představení všech herních beta verzí a vyhlášení vítězů se uskutečnilo v úterý 10. ledna v budově FEL ČVUT na pražském Karlově náměstí. O trojici nejlepších projektů rozhodovala patnáctičlenná porota složená z akademiků i zástupců herních studií.
Dvě vítězství v soutěžích v rámci prestižní mezinárodní konference NeurIPS 2022 (Neural Information Processing Systems) si připsali odborníci na umělou inteligenci z Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT). Vědci z FIT ČVUT vyhráli soutěž na modelaci atmosféry exoplanet a soutěž o nejpřesnější předpověď počasí, například extrémních srážek v rozvojových zemích. Konference v New Orleans zaměřené na strojové učení se zúčastnilo 10 tisíc odborníků na umělou inteligenci z celého světa.
Vybranou hudební skladbu i zvuk elektromobilu Škoda Superb měli za úkol syntetizovat studenti a studentky, kteří se utkali v sedmém ročníku soutěže Synth Challenge pořádané Fakultou elektrotechnickou ČVUT a partnery. Zvítězil Tomáš Chaloupecký, student magisterského stupně programu Kybernetika a robotika. Odborná porota ocenila především jeho vydařené naprogramování skladby Typewriter (Psací stroj) od amerického skladatele Leroye Andersona.
Cílem DNS4EU je poskytnout lidem, společnostem a institucím EU bezpečný, soukromí respektující a výkonný rekurzivní DNS, tedy „telefonní seznam internetu“, který umožňuje procházení webu pomocí názvů domén namísto řetězců čísel. Projekt se stane důležitým pilířem evropské internetové suverenity.
V České republice existuje více než 40 tisíc nemovitých kulturních památek, z nichž je velký počet v havarijním stavu. Tyto objekty vyžadují vzhledem ke své památkové povaze vyšší náklady na sanace a údržbu než běžné objekty, zároveň však bývá v jejich případě obtížné stanovit, s jakou částkou je potřeba počítat, aby obnova a údržba mohla být efektivně zajištěna. Včasná a správně provedená údržba by přitom dokázala výrazně prodloužit životnost těchto objektů a snížit náklady na jejich provoz a budoucí opravy. Software Monurev umožní vlastníkům těchto objektů na základě zadaných informací získat co nejpřesnější odhad plánovaných nákladů pro jejich obnovu. Software byl vyvinut na Fakultě stavební ČVUT v Praze, je určen pro vlastníky a správce nemovitých kulturních památek – jednotlivce, kraje, města a obce – a k dispozici je zdarma.
Zákonitosti a zajímavosti fyziky a techniky přibližuje série patnácti výukových videí, která vznikla na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Je určena především pro žáky a žákyně druhého stupně základních škol a studenty a studentky středních škol. Videa jsou postupně zveřejňována jak na instagramovém účtu FEL ČVUT, tak na TikToku a YouTube. Fakulta také poskytne videa učitelům pro zpestření výuky na středních a základních školách.

Pages