Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., je mezinárodně uznávaný teoretik a specialista v oblasti matematické fyziky. V současné době působí na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Za svůj přínos k rozvoji matematických metod používaných v kvantové fyzice, byl v červenci 2021 jmenován zahraničním členem Národní akademie věd Ukrajiny.
Tři obří historické vodíkové kompresory z roku 1911 a jeden menší stroj z roku 1957 sloužily ke stlačování vodíku pro ztužování rostlinných olejů na margarín v bývalých Schichtových závodech, dnešní Setuze v Ústí nad Labem. Tento týden začaly tyto evropsky unikátní památky stěhovat do svého depozitáře ve čtvrti Klíše ústečtí muzejníci a v budoucnosti si je bude moci prohlédnout i veřejnost. Na záchraně historické technologie se podílí také odborníci z Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) se představila v osmém ročníku soutěže Zelená střecha roku, v němž získala čestné uznání za výzkum pro společnost Metrostav.
Krkonoše mají nový informační kiosek. Objekt, jehož organický tvar připomíná oblíbený cukrářský pamlsek, navrhli a postavili studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze. Piškot je mobilní, v zimě jej Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) zazimuje v údolí a na léto instaluje podle aktuálních potřeb. Od začátku letních prázdnin stojí na Zlatém návrší.
Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) se bude ve spolupráci s Ústavem hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) ve svých superčistých prostorách aktivně podílet na výrobě imunoterapeutických léčivých přípravků a na přípravě budoucích odborníků, z řad studentů z FBMI, se znalostmi náročných farmaceutických výrobních procesů.
Závodní tým Fakulty dopravní ČVUT v Praze CTU Lions se zúčastnil mezinárodní soutěže Motostudent 2019/2021 ve španělském Aragonu, kde představil svůj nový prototyp elektrického závodního motocyklu EVO 2.0 Electric. V konkurenci dalších 45 studentských týmů z celého světa, které závodily se svými prototypy elektrických závodních motocyklů, obsadil jako jediný český univerzitní tým celkové 12. místo.
Týmy odborníků z Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK), Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) a Univerzity obrany (UNOB) spolupracují na unikátním projektu TERESA (TEleREhabilitation Self-training Assistant), který umožní rehabilitaci pacientů s přetrvávajícími následky po prodělaném onemocnění COVID-19 v domácím prostředí. Současně budou mít pacienti možnost díky fitness náramkům sdílet s lékaři data o své fyzické aktivitě. Systém by v budoucnu mohli využívat i pacienti s jinými plicními onemocněními.
Studentský tým působící na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) pod vedením Jana Šedivého postoupil do finále soutěže Alexa Prize Social Bot Grand Challenge, kterou již počtvrté vyhlásil Amazon. Zda se konečně podaří získat zlato a převálcovat mezinárodní konkurenci, bude jasné v průběhu srpna. Tým Alquist byl v předchozích ročnících dvakrát stříbrný a v roce 2020 bronzový.
Profesor Miloš Nesládek a Dr. Michal Gulka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT jsou hlavními autory článku „Room-temperature control and electrical readout of individual nitrogen-vacancy nuclear spins“, který publikoval 20. července 2021 prestižní britský vědecký časopis Nature Communications. Článek navazuje na předchozí práci česko-belgického týmu zveřejněnou v roce 2019 v americkém časopise Science.
Desetičlenný tým odborníků z ČVUT, Univerzity Pardubice, VŠB-TUO a ČZU dokončil v červnu projekt Fondu rozvoje CESNET zaměřený na kybernetickou bezpečnost veřejných vysokých škol pod názvem „Tvorba metodik a dokumentace v oblasti kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ“. Jeho cílem bylo pomoci ostatním vysokým školám se zavedením opatření, daných Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti, která se na vysoké školy, jakožto orgány veřejné moci, vztahuje.

Pages