V průběhu akademického roku vznikne v téměř sedmdesáti fakultních ateliérech více než dva a půl tisíce ateliérových a závěrečných prací. Z pestré škály různorodých projektů vybíral letošní kurátorský tým ty nejlepší, které prezentují společné hodnoty napříč osobitými přístupy i odlišnými školními programy.
Na půdě ČVUT, ve Svatováclavském sálu Betlémské kaple, byla včera zahájena putovní výstava fotografií Ukraine: War and Resistance. Tento projekt vznikl z iniciativy Fulbrightovy komise na Ukrajině, realizace se ujala Fulbrightova komise v České republice a ČVUT v Praze.
V úterý 9. ledna se v krásné Dvořákově síni Rudolfina uskutečnil tradiční novoroční koncert pro zaměstnance, partnery a přátele ČVUT. Jako každým rokem i letos byl o koncert obrovský zájem.
Systém je schopen nejen během několika sekund detekovat střelbu a určit polohu střelce, ale i odhadnout ráži a typ použité zbraně. Na identifikaci typu zbraně se podílí umělá inteligence, díky tomu systém z katedry měření Fakulty elektrotechnické ČVUT převyšuje stávající dostupné technologie. Akustický detektor, který je schopen odlišit střelbu od falešných poplachů s úspěšností 99 procent, bude využitelný jak pro speciální vojenské, tak civilní využití v budovách, jako jsou školy či nemocnice, ale i v městské zástavbě.
Od dubna do prosince roku 2023 realizovali pracovníci Masarykova institutu vyšších studií ČVUT v Praze v rámci České zahraniční pomoci financované Ministerstvem zahraničí ČR a Českou rozvojovou agenturou projekt mezinárodní univerzitní spolupráce „Transfer zkušeností z plánování rozvoje a obnovy měst do Moldavska“.
​V prestižní soutěži IT SPY zabodovala i letos absolventka programu Otevřená informatika Fakulty elektrotechnické ČVUT. Ing. Pavlína Koutecká navrhla pod vedením docenta Přemysla Šůchy z katedry řídicí techniky možnosti lepšího plánování chirurgických zákroků v nemocnicích. S využitím metody branch-and-price zrychlené strojovým učením tak její řešení přinese významnou úsporu času i zdrojů. Porota práci Pavlíny Koutecké ocenila 2. místem.
V pátek 22. 12. je možno přijít bez předchozí domluvy. Ve dnech 27. 12. - 29. 12. jsme k dispozici v čase mezi 10:00 a 14:00 po předchozím objednání na mail cips@cvut.cz nebo na telefonním čísle 777 666 845.
Vedení ČVUT v Praze je šokováno událostí na FF UK, vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým a věří v brzké uzdravení všech raněných.
Fakulta elektrotechnická ČVUT má hned dvojnásobné zastoupení v seznamu oceněných prestižní cenou ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj. Získal ji tým doc. Jana Rusze, který zkoumá řečové poruchy u pacientů a pacientek s Parkinsonovou chorobou a v němž působí i dr. Michal Novotný a dr. Tereza Tykalová. Stejnou cenu obdržel i tým prof. Pavla Krška (2. LF UK) za výzkum epilepsie, v jehož řešitelském týmu působí dr. Radek Janča jako zástupce FEL ČVUT. Fakulta elektrotechnická je součástí konsorcia EpiReC společně s 2. LF UK, FN Motol a Fyziologickým ústavem AV ČR. Všichni ocenění výzkumníci z FEL ČVUT jsou z katedry teorie obvodů.
V týdnu od 4. do 8. prosince se v Praze uskutečnila exkurze za příklady dobré praxe pro skupinu studentů a pedagogů ze Státní univerzity Alecu Russo v moldavském Balti, kterou v rámci zahraniční pomoci ČR pro partnery připravili akademici z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze.

Pages