Ve středu 13. května 2020 se uskutečnil od 16.30 do 23.00 hodin v Lucerna Music Baru virtuální hudební festival 9 skupin a hudebníků, kteří za veřejnost vyjádřili srdečné poděkování všem odborníkům za to, co pro veřejnost vytvořili a nadále vytvářejí v čase pandemie koronaviru. Akcí s mottem „Hudebníci vědcům: Člověk Věda Umění Tolerance“ provázel rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.
Pro akademický rok 2020/2021 děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze mimořádně promíjí v souvislosti s koronavirovou krizí přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům o studium v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze. O prominutí přijímací zkoušky z matematiky nemusí uchazeči žádat. Přijati budou všichni uchazeči o studium programů Stavební inženýrství, Stavitelství, Geodézie a kartografie a Civil Engineering splňující podmínky pro přijetí. U zájemců o program Architektura a stavitelství prověří předpoklady ke studiu přijímací zkouška z architektury, přijati budou všichni, kteří z ní získají stanovený počet bodů. Podmínky pro přijetí platí stejné pro I. i II. kolo přijímacího řízení. Do druhého kola lze podávat přihlášky od 1. 6. do 31. 7. 2020.
Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) je na 1. místě v žebříčku týmů českých akademických institucí, které poskytly svůj výpočetní výkon projektu Folding@home, a stala se tak výkonovým lídrem v ČR. Projekt má za cíl hledat řešení na onemocnění COVID-19.
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, který je součástí ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), posiluje svoje výzkumné týmy. Od dubna nastoupil na místo vedoucího výzkumné skupiny Tomáš Mikolov, mezinárodně uznávaná kapacita ve výzkumu umělé inteligence, který se zasadil mimo jiné o zlepšení Google překladače. Jeho příchod do CIIRC ČVUT byl možný také díky projektu nového centra RICAIP, kterým chce CIIRC ČVUT spolu s partnery z ČR a Německa posílit roli na evropském poli výzkumu umělé inteligence a robotiky pro pokročilý průmysl.
Dne 5. května vystoupil v Betlémské kapli během virtuálního koncertu soubor SALOME - Pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru. Účinkovali Pavel Batěk, Barbora Plachá, Tomáš Kůgel a Petr Šťastný. Koncert byl poděkováním všem, kteří jakkoliv pomáhají v boji proti COVID-19, především pak odborníkům a týmům zapojeným v celé řadě projektů, ale i těm, kdo ve ztížených podmínkách udrželi chod výuky a výzkumu.
Ve dnech 1. až 3. května proběhl první český studentský online hackathon UniHack: Inovuj Česko. Cílem soutěže bylo vymyslet inovace, které pomohou firmám, institucím či organizacím zmírnit důsledky současné nepříznivé situace. Akce se zúčastnilo 112 hackerů, kteří měli k řešení 55 konkrétních výzev. Hackathon vznikl z iniciativy studentů ve spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT), CEE Hacks, prg.ai a UNICO.ai a za podpory hlavního města Prahy.
Jakmile začal v České republice nárůst počtu potvrzených nakažených nemocí COVID-19, zmizela z obchodů a skladů veškerá dezinfekce. Její akutní nedostatek obratem začala řešit katedra jaderné chemie (KJCH) na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), která prakticky ze dne na den zahájila výrobu dezinfekce AntiCOVID.
Pozastavení kontaktní výuky ve školách se dotklo také Univerzity třetího věku (U3V) na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Nicméně ani to výuku, podobně jako v případě běžných studentů, nezastavilo, protože se přednášky přesunuly na internet.
Začátkem dubna oslovila lékařka Nemocnice Na Bulovce RNDr. Lenka Richterová, Ph.D. skupinu výzkumníků ČVUT, kteří zde automatizují testování na Covid-19 pomocí pipetovacích robotů. Za vědci a studenty Fakulty elektrotechnické (FEL) a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) přišla s prosbou, zda by uměli navrhnout pomůcku pro usnadnění otevírání zkumavek se vzorky. Dosavadní postup ručního otevírání je totiž velmi nepraktický a v konečném důsledku i nebezpečný. Vyžaduje zasunutí prstu do prohlubně víčka, jeho otočení a následné odklopení. Aplikací tohoto postupu mají však podle Richterové laboranti mozoly a bolestivé puchýře, které praskají. Odklopení víčka směrem do strany navíc způsobuje vznik bublinek, které kontaminují vnější část zkumavky a rukavice laborantů. Užití více vrstev rukavic by zas znemožnilo pevný úchop zkumavky a víčka.
Vědci na Fakultě strojní ČVUT v Praze v Centru vozidel udržitelné mobility (CVUM) nyní otevřeli dvě nové cesty ke snížení spotřeby paliva a emisí u pístových spalovacích motorů. Jedním z řešení je přimíchávání plynů do palivové směsi, například zemního plynu, propan-butanu, vodíku nebo jejich kombinace. Druhým řešením je zapalování chudých směsí v zážehových motorech ve vyplachované předkomůrce a následné zrychlené spalování směsi.

Pages