Kateřina Rydlová z ateliéru Karel – Šafařík z Ústavu průmyslového designu na Fakultě architektury ČVUT spolu s odborníky z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze navrhla unikátní dámské body tričko z elektricky vodivých textilií - inovativní pomůcku proti bolestivé menstruaci. Praktický oděv je nyní ve fázi příprav na uživatelské testování.
O pohybu v davu lidé většinou příliš nepřemýšlí, prostě jdou odněkud někam. Nicméně i tento pohyb má své zákonitosti a matematika se je snaží popsat, a to dokonce v poměrně nové vědní disciplíně dynamika chodců (Pedestrian Dynamics). Téma se dostalo až na titulní stranu zářijového časopisu Vesmír.
Přelomový webový portál Data Stewardship Wizard vyvinutý na Fakultě informačních technologií ČVUT usnadňuje práci výzkumníkům a správcům dat v současném trendu obrovského nárůstu datových objemů. Jedná se o mimořádnou spolupráci českých a holandských pracovišť ohledně řešení jednoho z palčivých témat současnosti a blízké budoucnosti – velkých dat.
Fakulta architektury ČVUT v Praze otevře nový ateliér, který povede Lukáš Kordík z GutGut, ze slovenského architektonického studia s rozpoznatelným rukopisem minimalistického low-tech stylu. Ateliér Kordík nahradí v nadcházejícím akademickém roce na Ústavu navrhování II ateliér emeritního děkana Zdeňka Zavřela.
Zábavnou vědecko-technickou laboratoř, která se uskutečnila ve středu 4. září na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích a také v přilehlé Technické ulici, navštívilo více než 17 tisíc lidí. Bylo vidět, že jak základní, tak střední školy, a v odpoledních hodinách i široká veřejnost, mají o edukativní akce tohoto typu velký zájem. Pro účastníky Festivalu vědy byl na venkovních stanovištích připraven bohatý interaktivní program se zajímavými prezentacemi ve 115 vědecko-popularizačních expozicích. Téma letošního 7. ročníku bylo „Věda v profesích“.
Dne 2. září se konala v budově ČVUT – CIIRC v Dejvicích vernisáž výstavy nazvané Roboti a my, na které se se začátkem školního roku sešly děti ze ZŠ Lvíčata a jejich rodiče. Na výstavu připravily děti ze ZŠ Lvíčata kresby, modely robotů, sádrové modely robotů a dále i videa. Malovanými letadýlky přispěly také děti, které se letos v létě účastnily Dětské univerzity ČVUT.
Děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) prof. Ing. Igor Jex, DrSc., se stal členem strategického poradního sboru evropského výzkumného projektu QuantERA. Ten podporuje spolupráci v oblasti výzkumu kvantových technologií a propojuje 31 organizací z 26 zemí, účast českých vědců v projektu koordinuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT dále rozvíjí úspěšně založenou tradici, v jejímž rámci uspořádal letos již třetí ročník mezinárodní letní školy MIAS International Summer School, tentokrát na téma Innovation Leadership for Industry. Účastnilo se ho 49 zahraničních bakalářských studentů jedenácti národností a různých oborů technických univerzit, zahrnujících ekonomiku, ekonomii, strojírenství, ale i leteckou konstrukci, informatiku a chemické technologie.
Česká republika se v umělé inteligenci zaměří zejména na bezpečnost obyvatel, například v dopravě, v boji proti kriminalitě či při teroristických útocích. Nejen s tímto tématem bude Česko usilovat o to, aby získalo prestižní status jednoho ze čtyř excelentních center umělé inteligence v Evropě. Rozhodnout by se o tom na evropské úrovni mělo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v prvním čtvrtletí příštího roku. Ministr to řekl na tiskové konferenci konané 29. srpna. Dále ministr Havlíček také podepsal memorandum o spolupráci v umělé inteligenci mezi státem, akademickou sférou a průmyslem. Podpis připojili generální ředitelka Svazu průmyslu a obchodu ČR Dagmar Kuchtová, rektor Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Václav Snášel a rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček.
Dobrovolnická skupina studentek Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze učí děti základy IT a elektrotechniky. Workshopy pro děti od 10 let do 15 let pořádají zcela zdarma již od roku 2016. Aktuálně nabízí pět různých témat - stavění a programování robotů ze stavebnice LEGO MINDSTROMS, základy programování v prostředí SCRATCH, základy elektrických obvodů se stavebnicí BOFFIN, základy programování a algoritmizace s roboty OZOBOT a základy elektrotechniky s programovatelným mikropočítačem MICRO:BIT. Pro účastníky zařizují exkurze do IT a technologických firem, aby děti věděly, jak vše vypadá v praxi. Studentky si program i pomůcky vytváří a zajišťují samy, stejně jako vývoj webových aplikací, grafiku PR, nebo management.

Pages