Letní vědecko-technický tábor ČVUT Jáma lvová se konal ve dnech 18. až 30. července 2020 v penzionu Javor v Jizerských horách. Jeho účastníky bylo 24 úspěšných řešitelů korespondenční soutěže zaměřené na matematiku a informatiku z řad žáků druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT uspělo v soutěži podnikatelských záměrů s názvem Parádní nápad. Zabodovalo v ní s městským mobiliářem Levitee, který zvítězil v kategorii Nejlepší inovace.
Tým doc. Lukáše Vojtěcha a Ing. Marka Nerudy z katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze se dlouhodobě věnuje výzkumu a vývoji elektricky vodivých textilních materiálů. V rekordním čase 3 měsíců v týmu navrhli a otestovali prototyp textilního kompozitního materiálu, který je možné sterilizovat elektrickým proudem. Prototypový kompozit tvoří uhlíkové textilie, nanotextilie a elektrodový systém. Koncept filtru je přihlášen k patentové ochraně a v současné době tým hledá partnery pro zavedení do výroby.
Od 20. do 24. července zkoumali odborníci z katedry kybernetiky a katedry počítačů jeskyně v komplexu Býčí skála v Moravském krasu. K monitorování nepřístupných prostor jim pomohly drony a pozemní roboty.
Koncem roku 2017 získala Fakulta stavební ČVUT jako první tuzemská univerzita akreditaci od RICS. Jejím držitelům otvírá špičkové uplatnění v prestižních firmách zabývajících se nemovitostmi. Díky ní se mohou absolventi oboru „P – Projektový management a inženýring“ od roku 2015 ucházet o získání celosvětově respektovaného titulu MRICS již po dvou letech praxe. Ve standardním procesu by se mohli hlásit až po desetileté praxi.
V Testbedu pro Průmysl 4.0 Českého institutu informatiky robotiky a kybernetiky ČVUT bude implementována a testována tovární jednotka sítě M-NEST pro Českou republiku. Tento projekt má za cíl implementovat provozní podmínky, které budou pomáhat organizacím a jednotlivým uživatelům nezávisle a intuitivně objevovat, zažívat a získávat kvalifikaci pro práci s novými výrobními technologiemi, a to v rozmanitých a inovačních variantách, například v sektoru automobilového průmyslu.
V pondělí 20. července v 15.00 hodin ČVUT v Praze podepsalo memorandum o spolupráci s Národní sportovní agenturou, Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČVUT se bude prostřednictvím Fakulty architektury podílet na návrzích sportovních prostor tak, aby co nejlépe splňovaly svůj účel a byly využívány klienty k jejich maximální spokojenosti. Slavnostního podpisu memoranda se zúčastnil Milan Hnilička, předseda NSA, Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, Ing. arch. Jan Kasl, předseda ČKA, a doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílelo na unikátním vědeckém experimentu. V jeho rámci bylo v Domově seniorů v Berouně instalováno biodynamické osvětlení a následně hodnocena jeho účinnost na fyziologické a psychické funkce klientů i pečujícího personálu. Výsledky ukázaly, že testovaná speciální světla jsou významným přínosem pro zlepšení kvality lidského života.
Projekt „EuroTeQ Engineering University“, do kterého je zapojeno ČVUT, má za cíl společně formovat technické vzdělávání budoucnosti. Studium bude otevřeno nejen studentům zapsaným na partnerských univerzitách, ale také inženýrům pracujícím v průmyslu, kteří mají zájem o celoživotní vzdělávání. Iniciativa oživí symbiózu mezi společností a technikou a bude klást důraz na rozvoj člověka a společnosti.
Národní centrum Průmyslu 4.0 se v prvním pololetí rozrostlo o nové partnery a členy, kteří se zapojí do rozvoje ekosystému pro Průmysl 4.0 v České republice. T-Mobile, Aricoma Group, VDT Technology, Denso Manufacturing Czech, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita J. E. Purkyně, nebo Česká společnost pro údržbu jsou silnými partnery a lídry v oblasti digitalizace průmyslu a jejich aktivní propojení do činností centra rozšíří portfolio poskytovaných služeb i okruh jeho činností.

Pages