Celkem 11 týmů se proti sobě utkalo v letošním ročníku Pražského inovačního hackathonu Nakopni Prahu. Jejich úkolem bylo vymyslet projekt, který by pomocí technologií pomohl zlepšit život Pražanů. Na prvním místě se umístil tým Metacity vyvíjející stejnojmenný open-source nástroj, který si klade za cíl zjednodušit komunikaci mezi občany, developery a dalšími organizacemi, podílejícími se na rozvoji a plánování města, skrze vizualizaci dat.
Za návrhem a realizací zahrady stojí studenti programu Krajinářská architektura Fakulty architektury ČVUT v Praze Háta Enochová, Petr Stojaník, Marek Kratochvíl a Jan Trpkoš pod vedením pedagoga a zkušeného krajinářského architekta Vladimíra Sitty.
Globální letecká společnost Bell Textron Inc., dceřiná společnost Textron Inc. (NYSE: TXT), podepsala s Fakultou elektrotechnickou (FEL) ČVUT v Praze smlouvu o spolupráci na inovativním výzkumném projektu. Výzkumný tým pro inteligentní mobilitu Centra umělé inteligence FEL ČVUT bude modelovat rozhodování spotřebitelů při výběru možností přepravy. Získané poznatky pomohou vytvořit společnosti Bell jasnější představu o tom, jak by mohla začlenit svá nejmodernější řešení do stávající infrastruktury veřejné dopravy.
Pětice předních českých a moravských univerzit se v roce 2019 spojila, aby pod značkou jediné elitní asociace dokázala lépe prosazovat své zájmy a prorazit mezi nejlepší v Evropě. Asociaci výzkumných univerzit (AVU) založily Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, které se umístily na prvních pěti místech mezi českými vysokými školami v aktuálním mezinárodním žebříčku QS World University Rankings. Od 1. července 2021 vystřídá doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze, rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimu na pozici předsedy AVU.
Na záběrech z dronu z roku 2016 byl v americkém státě Utah zachycen neznámý, rychle letící objekt a řada lidí od té doby žila v domnění, že jde o UFO. Pět let poté, 4. června tohoto roku, se podařilo prokázat, že šlo ve skutečnosti o sokolovitého ptáka raroha velkého. K vyvrácení hypotézy o UFO přispěla podrobná analýza dostupných záběrů s pomocí metody DeFMO. Za speciálním algoritmem, který z jednoho rozmazaného obrázku dokáže zrekonstruovat původní objekt, stojí výzkumník Denys Rozumnyi z Fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL).
Od 1. července 2021 povede Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT na pozici ředitele Ing. Robert Jára, Ph.D. Ředitelem pro vědu a výzkum se stane Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. Odstupující ředitel doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., plánuje další spolupráci se svým dosavadním zaměstnavatelem UCEEB při rozjezdu nové spin-off firmy Envitrail.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga předal 23. června v Karolinu jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům, které jmenoval prezident 15. prosince 2020. Mezi nově jmenovanými jsou tři profesoři z ČVUT.
Vědci z Českého vysokého učení technického v Praze a Technické univerzity v Liberci dnes v pražském Kloknerově ústavu ČVUT představili funkční zařízení pro 3D tisk z cementových směsí. Liberecká univerzita dodala do projektu tiskovou hlavu a testovací tiskové zařízení. Vyvíjí také robotické rameno, které ponese další generace tiskových hlav. Specialisté z laboratoře betonu Kloknerova ústavu pracují na vývoji cementových kompozitů ideálních pro tisk a poskytují cennou zpětnou vazbu pro úpravy 3D tiskárny - testbedu a tiskové hlavy.
Stavebníci i majitelé nemovitostí často musí nechat zjistit rychlost vsakování vody do podloží. Ze zákona odpovídají za vliv stavby na hydrogeologické poměry pozemku, jehož součástí je i hospodaření se srážkovými vodami a jejich eventuální vsakování. Přizvaný hydrogeolog stanoví pomocí vsakovací zkoušky v závislosti na druhu zeminy propustnost horninového prostředí. Bez terénního měření to nejde, protože podloží je velice proměnlivé kvůli častým změnám přírodních typů zemin i výskytu umělých navážek. Terénní zkoušky a celkové hodnocení ale většinou trvají nepříjemně dlouho. Jejich zrychlení umožní nové zařízení, automatická terénní souprava pro měření infiltračních parametrů, VSAKOŇ. Vzniklo na Fakultě strojní ČVUT v Praze ve spolupráci se společností CHEMCOMEX, a.s. v rámci projektu FV 30321, za podpory programu MPO Trio. Vývoj trval tři roky. Strojaři postupně vyzkoušeli různé typy podvozků, pohonu i řídicích a měřicích systémů i kapotáže. Terénní zkoušky prototypu skončily v prosinci roku 2020 úspěchem, který má evropský rozměr. Vsakovací zkoušky jsou v souladu nejen s českou normou, ale také s evropskou normou EN ISO 22282-5.
Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze (FD) v úterý 22. června 2021 otevřela evropsky unikátní laboratoř, která bude sloužit k vývoji a testování systémů komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou, zásadních komponent pro vývoj autonomních vozidel.

Pages