EuROBIN je síť excelence, která spojuje evropskou expertizu v oblasti robotiky a umělé inteligence a zakládá jednotnou celoevropskou platformu pro výzkum a vývoj. Poprvé se propojuje velký počet předních výzkumných laboratoří v celé Evropě včetně Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), aby společně vyvíjely robotiku založenou na umělé inteligenci. Mezi cíle projektu patří jak významný vědecký pokrok v klíčových otázkách inteligentní robotiky, tak posílení vědecké robotické komunity v Evropě poskytnutím integrační komunitní platformy. Síť je otevřena celé robotické komunitě a poskytuje mechanismy kaskádového financování pro navýšení počtu členů v nadcházejících letech.
Kvalitní spolupráce a poznání praxe patří mezi priority Masarykova ústavu vyšších studií. Memorandum o spolupráci mezi MÚVS ČVUT v Praze a Ministerstvem financí ČR, které dne 21. 7. 2022 slavnostně podepsali ředitelka MÚVS prof. Vladimíra Dvořáková a ministr financí Zbyněk Stanjura, je potvrzením tohoto trendu.
Fakulta dopravní ČVUT v Praze dne 20. července 2022 podepsala Memorandum of Understanding s Korean Automotive Technology Institute (KATECH), a to o spolupráci v oblasti nových technologií, testování a validace kooperativních systémů a autonomních vozidlových systémů.
Uživatelská přívětivost na úrovni Netflixu či Amazon Prime charakterizuje novou aplikaci, kterou navrhl a implementoval Viktor Sinelnikov pro nekomerční televizní společnost Czech-American TV. Aplikace pro chytré televize od čerstvého absolventa Fakulty elektrotechnické ČVUT tak přispívá k rozšiřování povědomí o České republice v USA.
Nizozemský architekt a urbanista Winy Maas, zakladatel ateliéru MVRDV a výzkumného think-tanku The Why Factory, bude v akademickém roce 2022/23 působit jako hostující profesor na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Jeho téma NEXT PLANET bude zkoumat různé způsoby, kterými mohou architektura a design reagovat na globální změny klimatu.
Dotknout se žezla, složit akademický slib a stát se oficiálně bakalářem či inženýrem... absolventům Dětské univerzity na to stačilo pět dní studia.
Česká konference rektorů dnes vydala prohlášení k útoku Ruska na univerzity v ukrajinském Mykolajivu:
Fakulta elektrotechnická ČVUT ve čtvrtek odpoledne v Praze hostila zástupce pro digitální technologie ze stálých zastoupení členských zemí při Evropské unii v Bruselu. Výzkumníci z kateder kybernetiky a počítačů diplomatům z 28 členských států během akce, která proběhla v rámci předsednictví České republiky v EU, představili na Karlově náměstí špičkové robotické technologie na čtyřech pracovištích.
Spolkový vicekancléř a ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck při své první cestě do České republiky od svého nástupu do funkce navštívil v pondělí 11. července Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT). Seznámil se s konkrétními příklady výzkumné spolupráce s průmyslem a s nejmodernější infrastrukturou, která je firmám i výzkumníkům na ČVUT k dispozici v rámci česko-německého centra RICAIP.
Co znamená změna klimatu nebo jaký vliv má energetika na život studentů, o tom debatovali studenti a odborníci na Energetické konferenci 7. června na Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Pages