ČVUT v Praze nikdy nemělo a k dnešnímu dni ani nemá žádný finanční závazek vůči jakékoli státní instituci. Potvrdila to právě ukončená kontrola Finančního úřadu. Veškeré pochybnosti byly neodůvodněné a škola zachovává své dobré jméno.
Betlémskou kapli rozezněly tóny skladeb Josefa Suka, Bedřicha Smetany a W. A. Mozarta v podání Wihanova kvarteta, sólo na klarinet patřilo při Mozartově skladbě Stadlerův kvintet Anně Paulové.
Na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze se naši kolegové věnují také moderním metodám v produkci potravin. Jednou z výzkumných aktivit je optimalizace algoritmu pro hydroponické pěstování systémem Ebb and Flow. V tomto systému jsou rostliny umístěny ve vanách, do kterých se v intervalech na definovanou dobu napouští živný roztok a posléze se zase vypouští.
Český Siemens udělil Ceny Wernera von Siemense za rok 2023 nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům. První příčku v počtu ocenění získalo České vysoké učení technické v Praze, z toho všech šest ocenění putují na Fakultu elektrotechnickou ČVUT. Následuje Akademie věd ČR (5 oceněných) a Vysoké učení technické v Brně (3 ocenění), Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita (po 2 oceněních), Univerzita Karlova a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (po 1 oceněném). Odborné poroty vybíraly z 496 přihlášek, 20 oceněných si rozdělilo jeden milion korun. Z celkového počtu přihlášených tvořily 29 % ženy, mezi oceněnými pak představují 25 %. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací.
31. ročník studentské soutěže Olověný Dušan zná vítěze, porota hodnotila projekty vytvořené na Fakultě architektury ČVUT v zimním semestru. Nejlepším architektonickým projektem je Bydlení Libeň Elišky Cibulkové, v kategorii Design získali ocenění Markéta Dvořáková a Petr Brancuský. Mezi architektonickými ateliéry bodoval ateliér Císler–Pazdera, v kategorii designérských ateliérů Fišer–Nezpěváková.
Český Siemens udělil Ceny Wernera von Siemense za rok 2023 nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům. Vítězné práce z oblastí technických a přírodovědných oborů vybraly odborné poroty v kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla udělena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za překonání překážek ve studiu a za absolventské práce na téma Průmysl 4.0 a Chytrá infrastruktura a energetika.
Postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví prochází od loňského jara zásadní změnou, která se týká nejen administrace výuky, ale administrace celého procesu. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví již rok úspěšně pracuje na klíčovém projektu inovativního informačního systému pro administraci vzdělávání zdravotnických pracovníků. Projekt proto nese pracovní název „Administrátor“, a protože nejde pouze o zásadní změny v oblasti administrace a zpracovávání informací, ale i o složité technické řešení, uzavřel IPVZ Memorandum o spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT). Podpisem Memoranda obě strany vytvářejí rámec pro úzkou spolupráci především v oblasti technologického vývoje samotné aplikační platformy projektu „Administrátor“.
Ve fakultním technologickém podcastu Jedničky a Nuly se dozvíte, jaké jsou základní principy bezpečného programování.
Známý moderátor a zakladatel DVTV Martin Veselovský dne 5. 3. 2024 besedoval se studenty a zaměstnanci fakulty.
Analýza českého průmyslu 2024 vydaná Národním centrem Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) mapuje úroveň digitální zralosti na vzorku 328 firem z České republiky. Tyto firmy prošly nezávislým DigiAuditem, což je technologicky nezávislá metodika vyvinutá NCP 4.0, která může sloužit jako první krok k nastavení efektivní strategie pro digitalizaci a inovace ve firmách. Poslední kapitola Analýzy se věnuje velmi aktuálnímu tématu, a to udržitelnosti, která se již brzy bude překlápět do povinného ESG reportování. Průzkumu k ESG se účastnilo 86 firem. Díky digitalizaci budou společnosti schopny efektivněji reportovat. Z výsledků dotazníkového šetření zároveň vyplývá, že digitalizace a analýza dat otevírají společnostem cestu k novým obchodním příležitostem.

Pages