Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) spouští nový technologický podcast s názvem Jedničky a Nuly. Hned první díl se věnuje aktuálnímu tématu – dronům a jejich využití. Moderátorkou podcastu je známá popularizátorka vědy Sara Polak, jejímž úkolem je jednou měsíčně vyzpovídat odborníky z FIT ČVUT a společně odpovědět na otázky ze světa IT. Fakulta podcast spustila tematicky 10. 10. 2021.
Dne 14. října 2021 se uskutečnila v Masarykově koleji ČVUT v Praze, pod záštitou rektora doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., a policejního prezidenta generálmajora Mgr. Jana Švejdara, konference Měkké cíle II 2021 pořádaná Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci s českou pobočkou AFCEA a Komorou podniků komerční bezpečnosti.
Cena nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ je určena pro talentované studenty, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let. Spolu s oceněním získávají laureáti nadační příspěvek ve výši 25 tisíc korun. Ocenění za rok 2020 si studenti převzali v 9. září 2021 na zámku v Lužanech, který je součástí nadačního jmění nejstarší české nadace založené v roce 1904. Návrh na udělení ceny zasílají správní radě Nadace rektoři českých vysokých škol pražských a Vysokého učení technického v Brně.
Studenti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT s týmem podobně naladěných kolegů zbudovali v srdci Prahy coworkingové centrum Next Zone, které bylo slavnostně otevřeno 7. října 2021. Studenti bakalářského studijního oboru Informační a komunikační technologie v lékařství Petr Štěpánek, Patrik Seidl a Josef Hnízdo tak vytvořili prostor, kde se mohou mladí začínající inovátoři setkávat, diskutovat a tvořit.
Skupina Multirobotických systémů z Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT představila ve čtvrtek 7. října 2021 v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi nový dron autonomně vystřelující hasicí kapsli, který je schopný velmi rychle zasáhnout při požáru ve vícepodlažních budovách. Během experimentu, který probíhal ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, výzkumníci dron otestovali při cvičném zásahu s rozdělaným ohněm v opuštěném objektu.
Rovnou dva týmy dvou českých univerzit se sešly v reprezentativních prostorách ČVUT, aby si osobně převzaly Cenu evropského občana. Výzkumníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) získali ocenění již v roce 2020 za ochrannou polomasku „CIIRC RP95-3D“. Za rok 2021 si cenu odneslo brněnské Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity za projekt MUNI POMÁHÁ. Medaile týmy obdržely při slavnostní ceremonii v pondělí 11. října 2021 z rukou Dity Charanzové, místopředsedkyně Evropského parlamentu (EP) a kancléřky Ceny evropského občana, poté, co z důvodu pandemických omezení nebylo možné akt uspořádat dříve.
V rámci třístranné vědecké konference „Německo-polsko-česká vědecká platforma“, která se konala v pátek a v sobotu v Drážďanech, podepsali prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), a generální ředitel německého výzkumného institutu pro umělou inteligenci DFKI Prof. Antonio Krüger Memorandum o porozumění. Ceremonie se konala v pátek 8. října 2021 za přítomnosti prof. Wolfa-Dietera Lukase, státního tajemníka německého spolkového ministerstva školství a výzkumu (BMBF), Petra Očka, náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR, a prof. Wolfganga Wahlstera, hlavního výkonného poradce DFKI.
Prof. Stephen Mark Barnett z britské Univerzity v Glasgow a prof. Wolfgang Peter Schleich z německé Univerzity v Ulmu při slavnostním zasedání vědecké rady 5. října 2021 převzali v Betlémské kapli čestný doktorát (dr. h. c.) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Navrhla je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) a doktorát oběma předával prof. Igor Jex, děkan FJFI.
Tým výzkumníků a studentů z Fakulty elektrotechnické ČVUT se účastnil na začátku září cvičení Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany ve vojenském výcvikovém prostoru Tisá. Součástí cvičení byly terénní testy prototypu systému Digital Triage Assistant, diskuze s experty v oblasti vojenského zdravotnického záchranářství a testy vojenské výstroje související s projektem Digital Triage Assistant.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., spolupracuje již několik let na poli vzdělávání budoucích zdravotnických záchranářů, kterým poskytuje možnost praxe na výjezdových základnách a zdravotnickém operačním středisku. Podpisem Memoranda o spolupráci, které 5. října 2021 podepsal děkan FBMI prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, a za Zdravotnickou záchrannou službu KVK ředitel MUDr. Jiří Smetana, došlo k rozšíření portfolia spolupráce i na poli výzkumném.

Pages