Vojtěch Janeček a Dagmar Bendová získali první a druhé místo v soutěži o Cenu Milana Odehnala pro rok 2022. Doplnil je ještě Jakub Cimerman, který dostal čestné uznání. Všichni tři ocenění jsou z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI).
Na katedře mikroelektroniky se odehrála mimořádná událost, ke které dochází maximálně jednou za devadesát let. Právě takové jubileum totiž oslavil pan docent Julius Foit. Za celoživotní přínos k rozvoji Fakulty elektrotechnické ČVUT mu při této příležitosti byla udělena Trnkova medaile*. Samotný počet let docenta Foita strávených aktivní činností na fakultě a s fakultou se blíží sedmi desítkám.
Osmdesát výzkumných i průmyslových odborníků na robotiku a průmyslovou umělou inteligenci (AI) z obou stran Atlantiku se minulý týden sešlo v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT) na US-EU workshopu a diskutovalo o tom, co bude pro průmyslovou výrobu v příštím desetiletí určující z hlediska vědeckého a technologického vývoje. Akce byla organizována v úzké spolupráci tří celosvětově uznávaných osobností, prof. Růženy Bajcsy z University Berkeley, prof. Wolfganga Wahlstera z DFKI a prof. Vladimíra Maříka z CIIRC ČVUT. Při této příležitosti byly také prof. Růženě Bajcsy uděleny dvě pamětní medaile. Jaká jsou hlavní zjištění, která ovlivní průmysl, a kam se bude ubírat výzkum a vývoj v robotice a výrobě v blízké budoucnosti?
Osobnost světové robotiky slovenského původu, legenda v oboru počítačových věd, profesorka Růžena Bajcsy byla oceněna čestným doktorátem Žilinské univerzity a medailí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) za celoživotní přínos k rozvoji vědy a česko– a slovensko–amerických vědeckých vztahů. Stalo se tak během US–EU workshopu o využití umělé inteligence v průmyslu, který v Praze prof. Bajcsy spoluorganizovala společně s prof. Vladimírem Maříkem a prof. Wolfgangem Wahlsterem.
V pátek 10. 6. 2022 se na letišti Brno Medlánky konal další ročník soutěže Czech Rocket Challenge pořádané studentským spolkem Czech Rocket Society.
Vypustit balonovou sondu pro měření přenosu telemetrických dat – to bylo snem Jakuba Dvořáka, studenta Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Podle toho si zvolil téma bakalářské práce. Měření z jeho sondy, která vystoupala do výšky sedmnácti kilometrů i s pomocí Českého hydrometeorologického ústavu, využijí vědci pro zavádění komunikačních sítí typu 5G a 6G.
Kniha Domy volným veršem představuje tvorbu i osobnost architekta a emeritního děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze Ladislava Lábuse. Úlohy kurátorů se ujali jeho kolegové a přátelé, představují jej jako poetu, intelektuála a náročného tvůrce přísného k sobě i svým stavbám. Editorem knihy je Matúš Dulla.
Studentský tým FIRSTLIFE ČVUT po dvou týdnech velmi intenzivní práce v pátek 3. 6. 2022 ve 13:00 úspěšně předal pořadatelům mezinárodní soutěže Solar Decathlon Europe 21/22 ve Wuppertalu v Severním Porýní-Vestfálsku svůj soutěžní objekt. Tím byla splněna podmínka pro plnou účast v dalších kolech soutěže. V následujících dnech byly dokončené domy podrobeny měření vzduchotěsnosti a proveden dynamický vytápěcí test, ke kterému studentské týmy předloží svůj paralelní simulační výpočet.
Národní centrum Průmyslu 4.0 připravilo při příležitosti Národního průmyslového summitu, který proběhne 10. června v Betlémské kapli, Analýzu českého průmyslu 2/2022. Analýza vychází z dat získaných během 237 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu.
ČVUT v Praze dosáhlo dalšího historického úspěchu – poprvé za dobu měření univerzitních kvalit v prestižním žebříčku QS World University Rankings se dostalo do Top 400. Oproti loňsku si polepšilo o 25 míst a zaujalo 378. místo z letošního celkového počtu 2642 hodnocených univerzit.

Pages