Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) je na 1. místě v žebříčku týmů českých akademických institucí, které poskytly svůj výpočetní výkon projektu Folding@home, a stala se tak výkonovým lídrem v ČR. Projekt má za cíl hledat řešení na onemocnění COVID-19.
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, který je součástí ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), posiluje svoje výzkumné týmy. Od dubna nastoupil na místo vedoucího výzkumné skupiny Tomáš Mikolov, mezinárodně uznávaná kapacita ve výzkumu umělé inteligence, který se zasadil mimo jiné o zlepšení Google překladače. Jeho příchod do CIIRC ČVUT byl možný také díky projektu nového centra RICAIP, kterým chce CIIRC ČVUT spolu s partnery z ČR a Německa posílit roli na evropském poli výzkumu umělé inteligence a robotiky pro pokročilý průmysl.
Dne 5. května vystoupil v Betlémské kapli během virtuálního koncertu soubor SALOME - Pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru. Účinkovali Pavel Batěk, Barbora Plachá, Tomáš Kůgel a Petr Šťastný. Koncert byl poděkováním všem, kteří jakkoliv pomáhají v boji proti COVID-19, především pak odborníkům a týmům zapojeným v celé řadě projektů, ale i těm, kdo ve ztížených podmínkách udrželi chod výuky a výzkumu.
Ve dnech 1. až 3. května proběhl první český studentský online hackathon UniHack: Inovuj Česko. Cílem soutěže bylo vymyslet inovace, které pomohou firmám, institucím či organizacím zmírnit důsledky současné nepříznivé situace. Akce se zúčastnilo 112 hackerů, kteří měli k řešení 55 konkrétních výzev. Hackathon vznikl z iniciativy studentů ve spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT), CEE Hacks, prg.ai a UNICO.ai a za podpory hlavního města Prahy.
Jakmile začal v České republice nárůst počtu potvrzených nakažených nemocí COVID-19, zmizela z obchodů a skladů veškerá dezinfekce. Její akutní nedostatek obratem začala řešit katedra jaderné chemie (KJCH) na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), která prakticky ze dne na den zahájila výrobu dezinfekce AntiCOVID.
Pozastavení kontaktní výuky ve školách se dotklo také Univerzity třetího věku (U3V) na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Nicméně ani to výuku, podobně jako v případě běžných studentů, nezastavilo, protože se přednášky přesunuly na internet.
Začátkem dubna oslovila lékařka Nemocnice Na Bulovce RNDr. Lenka Richterová, Ph.D. skupinu výzkumníků ČVUT, kteří zde automatizují testování na Covid-19 pomocí pipetovacích robotů. Za vědci a studenty Fakulty elektrotechnické (FEL) a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) přišla s prosbou, zda by uměli navrhnout pomůcku pro usnadnění otevírání zkumavek se vzorky. Dosavadní postup ručního otevírání je totiž velmi nepraktický a v konečném důsledku i nebezpečný. Vyžaduje zasunutí prstu do prohlubně víčka, jeho otočení a následné odklopení. Aplikací tohoto postupu mají však podle Richterové laboranti mozoly a bolestivé puchýře, které praskají. Odklopení víčka směrem do strany navíc způsobuje vznik bublinek, které kontaminují vnější část zkumavky a rukavice laborantů. Užití více vrstev rukavic by zas znemožnilo pevný úchop zkumavky a víčka.
Vědci na Fakultě strojní ČVUT v Praze v Centru vozidel udržitelné mobility (CVUM) nyní otevřeli dvě nové cesty ke snížení spotřeby paliva a emisí u pístových spalovacích motorů. Jedním z řešení je přimíchávání plynů do palivové směsi, například zemního plynu, propan-butanu, vodíku nebo jejich kombinace. Druhým řešením je zapalování chudých směsí v zážehových motorech ve vyplachované předkomůrce a následné zrychlené spalování směsi.
Logistická webová platforma GoDeliver zprostředkovává rozvoz jídla, léků či roušek lidem v karanténě. Projekt funguje na principu zapojení kurýrů-dobrovolníků z řad veřejnosti, kteří rozváží nezbytné prostředky potřebným. Platformu, která původně vznikla, aby pomáhala firmám s rozvážením zásilek, vyvinuli studenti Fakulty informačních technologií a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Výroční konference Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE), kterou měla hostit Fakulta architektury ČVUT v Praze (FA) ve dnech 26. až 29. srpna 2020, bude odložena na příští rok. Uskuteční se v novém termínu 25. až 28. srpna 2021. Rozhodnutí vzešlo z celosvětového vývoje pandemie nemoci COVID-19.

Pages