O dobrou zprávu pro ochránce životního prostředí se postarala dvojice studentů, Zuzana Zvěřová a Miroslav Myrončuk z Newton College, kteří přišli s konceptem Vypij a sněz. Dlouho se snažili vymyslet, jak plastový kelímek nahradit jedlým, který by se po vypití kávy snědl místo sušenky. Cesta nebyla jednoduchá. Více než rok hledali v domácí „laboratoři“ vhodný recept na těsto a zkoušeli čínské pečící zařízení. V kelímcích byly stále trhliny. Pak se obrátili na odborníky z Ústavu procesní a zpracovatelské techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Hlavní řešitel, Ing. Jaromír Štancl, Ph.D., sdělil ke spolupráci další podrobnosti.
Designer Roman Kvita a architekt Vojtěch Sosna byli historicky prvními hosty nového diskusního pořadu Fakulty architektury ČVUT s názvem Po škole?. Pořad měl premiéru 12. března a je možné jej zhlédnout na fakultním kanálu YouTube. Další díly budou přibývat přibližně jednou za tři týdny.
Kontakt se spolužáky a průběžné dozvídání se informací je jedním z nejdůležitějších aspektů zvládnutí začátků studia na vysoké škole. Společně strávené okamžiky mezi přednáškami – ať už na chodbách mezi posluchárnami, v menzách či bufetech – jsou momentem, kdy si hlavně studenti prvních ročníků navzájem sdělují vše potřebné nejen kolem studia, zápočtů a zkoušek, ale i kde co najdou a mohou na fakultě využít. Protože v letošním akademickém roce nebyla na Fakultě stavební ČVUT v Praze klasická kontaktní výuka kvůli pandemii vůbec zahájena, vznikl zde mentorský systém, kde se pedagogové a studenti vyšších ročníků pravidelně novopečeným vysokoškolákům věnují. Ze začátku probíhaly schůzky skoro každý týden, teď se studenti se svými mentory setkávají zhruba jednou za čtrnáct dní.
doc. Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT
Na filtračním materiálu, který je možno sterilizovat elektrickým proudem a opakovaně používat, stojí nový koncept čističky vzduchu. Inovativní řešení, na jehož vývoji v uplynulém roce pracoval tým doc. Lukáše Vojtěcha a Ing. Marka Nerudy z Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze, má všechny předpoklady stát se účinným prostředkem kolektivní ochrany proti virům, jako je COVID-19. Lze ho totiž nasadit i v systémech klimatizací nebo ventilací budov či prostředcích osobní a hromadné dopravy, včetně automobilů, lodí či letadel.
Třiadvacátý ročník prestižní Ceny Wernera von Siemense, v níž český Siemens oceňuje nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce, proběhl v podmínkách koronavirové pandemie. To neovlivnilo kvalitu přihlášených prací, která byla mimořádně vysoká. Nezávislé poroty vybraly nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů v kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník.
Žáci UZŠ Lvíčata se účastnili vánoční výtvarné Astro soutěže, kterou pořádala Akademie věd České republiky ve spolupráci s organizací Planetum v rámci platformy Vesmír pro lidstvo. Určena je pro šikovné děti, mladé talenty a všechny zvídavce, které baví vesmír a užijí si svoji tvorbu spojenou s vesmírnou tématikou.
Nové specializace pro studenty bakalářského programu poskytuje Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT). K nedávno modernizovanému magisterskému programu s 9 specializacemi tak fakulta nyní nabízí i 10 bakalářských specializací v českém i anglickém jazyce. Studium na FIT tak reflektuje aktuální trendy, IT požadavky a témata moderní informatiky. Výuka takových specializací, jako je umělá inteligence, manažerská informatika nebo počítačová bezpečnost, je pokračováním úsilí fakulty o trvalou modernizaci, která studentům umožní vzdělání na špičkové úrovni.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) se stala první fakultou v rámci ČVUT v Praze a první v Česku, která přenesla slavnostní promoce absolventů do online prostoru. Stalo se tak ve čtvrtek 4. března 2021. Celkem promovalo 69 absolventů bakalářského a magisterského studia.
Web ockovani.opendatalab.cz nabízí přehled volných míst na očkování proti onemocnění COVID-19. Cílem aplikace je nabídnout občanům ČR rychlý přehled o volných kapacitách, který dosud nebyl nikde dostupný. Aplikaci vyvinuli Marek Sušický a Jan Staněk z Laboratoře otevřených dat, společného pracoviště Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) a firmy Profinit. Pomohla jim k tomu nově i státem zveřejněná otevřená data.
Tadeáš Cienciala – Rope_ky
Spolek posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT v Praze letos uspořádal již 28. ročník soutěže Olověný Dušan o nejlepší architektonické a designérské projekty na fakultě. Téma letošního ročníku – bez hranic – vycházelo z přesunu soutěže do online prostředí a z toho plynoucí příležitosti oslovit porotce a porotkyně ze zahraničí. Mezinárodní porota své zkušenosti sdílela se studenty i širší veřejností v doprovodných přednáškách, které předcházely samotnému vyhlášení výsledků. To proběhlo 4. března 2021 v Centru architektury a městského plánování.

Pages