Když se v roce 1958 napouštěla Lipenská přehrada, zmizelo pod její hladinou i „Srdce Vltavy“, jak se říkalo specifickému meandru vltavského koryta u osady Pihlov nedaleko Horní Plané. Letošní výzkum odborníků z Katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT v rámci projektu věnujícímu se původnímu toku Vltavy zjistil za využití sonarů a další techniky, že tvar koryta v podobě srdce je dobře zachovaný i třiašedesát let po zatopení lokality. S celým projektem, který bude zahrnovat výstavu, vznik monografie věnované staré Vltavě a webové mapové rozhraní přibližující nejen historický vodní tok a krajinu kolem něj, ale i turistické zajímavosti, historická i současná hydrotechnická díla v okolí i fenomén vorařství, se bude moci veřejnost seznámit v průběhu příštího roku.
Na základě výsledku tajné volby doporučila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vládě jmenovat laureátem ocenění Česká hlava za rok 2021 prof. Ing. Vladimíra Kučeru, DrSc., dr. h. c., rovněž za jeho zásadní přínos k teorii automatického řízení v celosvětovém měřítku. Národní cena vlády se uděluje za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu a vývoje a jedná se o nejprestižnější české vědecké vyznamenání.
Zcela nové doktorské studijní programy pro restaurátory, konzervátory a technology nabídnou Univerzita Pardubice (UPCE) a Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) ve spolupráci s ČVUT v Praze. Fakulta restaurování UPCE, která sídlí v Litomyšli a Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha, tak už letos poprvé přijmou absolventy, kteří se budou dál vzdělávat v doktorském studijnímu programu Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví.
Dne 7. září 2021 proběhl v kampusu ČVUT v Dejvicích první ročník projektu Národní den bez kouře. Dopolední program tvořila odborná konference s odborníky na energetiku a zástupci společností a průmyslu.
Kvantové technologie označila Severoatlantická aliance (NATO) začátkem tohoto roku jako jednu ze sedmi technologických priorit, kterým by se chtěla spolu se svými partnery v dalších zemích věnovat. V České republice jsou aktuálně jednotlivé kvantové technologie v různém stádiu připravenosti, od pouhé teorie, přes laboratorní experimenty, testované prototypy až po komerčně dostupné produkty.
Start vesmírné lodi Dragon společnosti SpaceX, která 29. srpna zamířila z mysu Canaveral na Floridě k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), sledovali s napětím i čeští vědci a studenti. Byl mezi nimi Jaroslav Hrubý, který absolvoval Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT a nyní působí na belgické Hasseltské univerzitě. Loď totiž měla na palubě i diamantový kvantový magnetometr, na jehož vývoji se podílel.
České vysoké učení technické v Praze se v nejnovějším vydání žebříčku World University Rankings pro rok 2022, které vydává britská společnost Times Higher Education, mírně posílilo svou pozici ve skupině univerzit na 1000. až 1200. místě i přes rostoucí počet hodnocených univerzit. Celkem se v žebříčku objevilo 19 českých univerzit.
1. září 2021 otevřela se začátkem školního roku nové prostory Univerzitní základní škola Lvíčata. Slavnostního otevření se zúčastnil rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a kancléřka a předsedkyně rady zřizovatele Ing. Lucie Orgoníková. Pan rektor následně uvítal i všech šestnáct prvňáčků a rodiče v jejich třídě.
V sérii videospotů nazvané „Engineering a Truly Intelligent Future“, která vznikla na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT, se pomocí mikro-příběhů představuje široké i odbornější veřejnosti rozmanitý svět současné vědy. Naši ambasadoři, zavedené vědecké kapacity společně s nadějnými studentkami a studenty prezentují svůj výzkum a projekty z mnoha oborů – od teorie automatického řízení a obecné umělé inteligence třeba po drony létající v hejnech.
Společnost T-Mobile zásadně rozšiřuje svou spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT a vnáší do ní silný mezinárodní rozměr. Mateřská skupina Deutsche Telekom vybrala CIIRC ČVUT jako svoje partnerské centrum pro aplikovaný výzkum Průmyslu 4.0. Podpis memoranda se dnes uskutečnil u příležitosti návštěvy německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera na CIIRC ČVUT.

Pages