I letošní ročník Noci vědců se v Praze těšil velkému zájmu. V duchu letošního tématu VŠEMI SMYSLY návštěvníci mohli 30. září na půdě pražských univerzit, vědeckých a dalších pracovišť vědu vidět, cítit, slyšet, ale i ochutnat.
Asociace společenské odpovědnosti udělila Cenu SDGs technologii S.A.W.E.R., která samostatně vyrábí vodu ze suchého pouštního vzduchu pouze s využitím solární energie. Zařízení vyvinuté Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT uspělo v kategorii Inovace, technologie a energie.
Školní štěpné reaktory Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) v pražské Troji navštívila v úterý 11. října 2022 delegace v čele s finským ministrem hospodářství Mikou Lintiläem. Na Katedře jaderných reaktorů návštěvníky přivítal rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, vedoucí katedry Jan Rataj, vedoucí provozu reaktoru Filip Fejt a doc. Ľubomír Sklenka, který stál u začátků projektu VR-2.
Studenti z Fakulty dopravní, ale také strojní, elektrotechnické a jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se na okruhu v italské Imole zúčastnili mezinárodních závodů Moto Engineering Italy se svým elektrickým závodním motocyklem CTU Lions EVO 2.0.
V pondělí 10. října přivítal rektor ČVUT, doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., účastníky 7. ročníku Týdne inovací.
Prof. Ing. Jan Macek, DrSc., FEng. z Fakulty strojní ČVUT se po celou profesní kariéru zabývá dopravními prostředky a energetickými a environmentálními aspekty dopravy pomocí simulací i experimentů na hnacích jednotkách vozidel. Desítky let vzdělává studenty, především v magisterských a doktorských studijních programech. Je autorem stovek odborných materiálů, publikovaných v tuzemských i zahraničních odborných i zájmových médiích a je často citován. Na svém kontě má také dvacet patentů. Za celoživotní práci byl oceněn tento týden na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
Možnosti generování jazzové hudby pomocí algoritmů umělé inteligence otestovali na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT). Skladbu vygenerovanou s pomocí algoritmů umělé inteligence následně odborníci přepsali do not, aby byla přístupná profesionálním hudebníkům, kteří ji díky tomu mohli nazkoušet. Nabídli tak srovnání živé interpretace s čistě elektronickým přehráním. Celá akce proběhla na Koncertě AI jazz dne 6. 10. 2022 na FIT ČVUT.
Porozumění architektonickému návrhu, vnímání prostoru, formy a hmoty patří k největším úskalím v komunikaci mezi laikem a architektem. Navrhování architektury ve virtuální realitě, které se nově učí studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze při testování beta-verze nástroje Wearrecho, umožní i „nearchitektům“ pochopit a zažít architekturu autenticky a ocenit možnosti návrhu. Do budoucna to může znamenat proměnu možností nejen prezentace architektury, ale vůbec přístupu k ní.
Na Fakultě elektrotechnické ČVUT vznikla metoda, která umožní identifikovat padělky autorských fotografií. Výzkumníci vyvinuli postupy pro ověřování originálních autorských tisků, ve kterých využívají vlastností hyperspektrální kamery a následného zpracování obrazu.
Konference Jaderná energetika ve výrobě vodíku pro přechod na čistou energii chce představit aktuální situaci v této oblasti v Evropě a USA. V rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie ji v úterý 11. října 2022 od 15:00 pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) a Česká vodíková technologická platforma (HYTEP).

Pages