Ve středu 2. října se v Technické ulici veřejnosti předvedly při dynamických ukázkách studentské projekty ČVUT v rámci akce, která nese název Den s formulemi ČVUT 2019 a závodními motorkami. Kromě elektrické a spalovací formule z dílen týmů CTU CarTech z Fakulty strojní a eForce FEE Prague Formula z Fakulty elektrotechnické se zde letos ukázaly také závodní motocykly týmu CTU Lions z Fakulty dopravní.
V pátek 27. září otevřelo ČVUT své prostory pro širokou veřejnost a již po šesté se připojilo k celorepublikové akci Noc vědců. Téma Šetrně k planetě přilákalo rekordních 6000 návštěvníků, kteří se seznámili se zajímavými projekty z našich fakult a součástí.
Železobetonová replika svrchní části pancéřového zvonu typu AJ-S-D vznikla v rámci projektu NAKI II DG18P02OVV063, realizovaného v letech 2018-22 na Fakultě stavební ČVUT. Před fakultou bude vystavena až do 11. října, poté bude v rámci komplexní sanace experimentálně instalována na pěchotní srub T-S 20 u Červeného Kostelce.
Propojit částicové fyziky, techniky a umělce se podařilo v rámci jednoho z podprogramů výzkumného programu PARTPHYS, který se v rámci projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (Centre of Advanced Applied Sciences – CAAS) zaměřuje právě na částicovou a jadernou fyziku. Podprogram nazvaný Jazyk pro komunikaci mezi vědou, uměním a veřejností propojuje částicové fyziky s umělci a techniky a v rámci Institutu Intermédií (IIM) na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL) jim umožňuje vzájemnou kooperaci. Částicová fyzika se zabývá těmi nejmenšími stavebními kamínky, jež věda zatím dokázala identifikovat, tedy částicemi tvořícími atomy a jejich jádra. Odborníci z katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) proto v rámci několika workshopů připravili několik přednášek o částicové fyzice pro studenty a pedagogy průmyslového designu spolupracující v IIM. Ti jim naopak představili různá umělecká díla inspirovaná vědou.
Prof. Matúš Dulla, přední historik slovenské architektury 20. století a pedagog působící na Fakultě architektury ČVUT v Praze a Fakultě architektury STU v Bratislavě, představil 27. září v Informačním centru ČVUT v budově Air House knihu Zapomenutá generace / Čeští architekti na Slovensku, vydanou u příležitosti 100. výročí příchodu nejvýraznější vlny českých architektů na Slovensko. Akce se zúčastnil také rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.
Možnosti využití virtuální a rozšířené reality pro řízení průmyslové výroby na dálku nebo systém pro její rychlé přizpůsobení podle momentálních potřeb zákazníka či dostupných výrobních prostředků. Toto je jen zlomek toho, co budou výzkumníci vyvíjet v projektu RICAIP. Ten byl 26. září za účasti více než stovky významných hostů slavnostně zahájen v Praze na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC). RICAIP posouvá hranice nynějšího chápání automatizované průmyslové výroby směrem k výrobě flexibilní, distribuované. Rozhodnutí o podpoře pro RICAIP (anglická zkratka pro Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu) přišlo z Evropské komise na jaře tohoto roku, oficiálně projekt startuje v září. V následujících více než šesti letech budou moci partneři projektu RICAIP čerpat podporu dosahující téměř 50 mil. eur (1,2 mld. Kč). Vznikne tak Evropské centrum excelence pro pokročilou průmyslovou výrobu, největší v oblasti umělé inteligence (AI) a průmyslové robotiky, které stojí na strategické spolupráci ČR a SRN. Partnery projektu jsou jeho hlavní koordinátor CIIRC ČVUT, dále CEITEC VUT a za německou stranu DFKI a ZeMA sídlící v Saarbrückenu.
Tým Engineers Prague ovládl hlavní město, když v Bitvě o Prahu 24. na vyprodaném stadionu Hvězda září suverénně porazil rivala UK Hockey Prague. O sedm branek se postarali Jiří Veber, 2 x Martin Suda, Jiří Janata, Tomáš Fabiánek, Tomáš Kadlec a Jan Raiterman
Ve dnech 16. až 20. září proběhly na ČVUT v Praze dvě akce nazvané Orientation Week. Jedna bude zaměřena na studenty, kteří na ČVUT přijeli na výměnný pobyt, druhá na studenty samoplátce studující v cizojazyčných programech.
Přední odborníci zabývající se ochranou proti ozáření z radonu se v týdnu od 16. září setkali v Praze na konferenci RADON2019, aby sdíleli nejnovější poznatky, týkající se biologických účinků produktů přeměny radonu, měření a hodnocení ozáření, výsledků epidemiologických studií, chování radonu v obydlích a na pracovištích, nebo modelování dopadu ozáření na lidský organismus.
Stipendium organizace Upsilon Pi Epsilon získal Bc. Šimon Mandlík, který studuje magisterský program Otevřená informatika a spolupracuje na výzkumu v Centru umělé inteligence Fakulty elektrotechnické ČVUT. Ocenění obdrží ročně pouze třicet studentů z celého světa. V kategorii UPE Executive Council Awards, jejíž stipendisti dostanou druhou nejvyšší odměnu ve výši 2 500$, byl Mandlík pouze s dalšími třemi studenty.

Pages