Celkem 34 učitelů chemie a 20 žáků středních škol se 25. listopadu 2021 zúčastnilo 3. ročníku semináře Chemie na ČVUT. Pouze první ročník (který se konal 22. listopadu 2019) se mohl konat prezenčně, další dva semináře proběhly online.
Podívejte se v krátkém videu, jak vznikalo naše vánoční přání s roboty a výzkumníky Fakulty elektrotechnické ČVUT v hlavních rolích. Vánoční video s roboty doposud na sociálních sítích Fakulty elektrotechnické ČVUT zhlédlo více než 25 tisíc lidí.
Dne 14. prosince byli oceněni nejlepší sportovci ČVUT za rok 2021. První tři místa obsadili vodní slalomáři Vít Přindiš, Martina Satková a Antonie Galušková. Celkem byli rektorem ČVUT doc. Vojtěchem Petráčkem za účasti ředitele doc. Jiřího Drnka a doc. Zdeňka Valjenta z Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT oceněni čtyři sportovci. V anketě o nejlepšího sportovce ČVUT za rok 2021 se umístilo 17 sportovců.
Studentka Otevřené informatiky Fakulty elektrotechnické ČVUT Klára Janoušková se po celou dobu svého studia věnuje počítačovému vidění, konkrétně detekci a rozpoznávání textu, například na fotografii pořízené na ulici. S tímto projektem už Klára absolvovala stáž na univerzitě v Barceloně. V současné době se chýlí ke konci její jednosemestrální stáž ve švýcarském Curychu, poté co úspěšně prošla náročným sítem výběru do programu IBM Great Minds.
Velvyslanec Korejské republiky Tae Jin Kim navštívil začátkem prosince 2021 školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec, který v pražské Troji provozuje Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Provázel ho tam rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, děkan FJFI prof. Igor Jex a vedoucí Katedry jaderných reaktorů Jan Rataj.
Kandidátem na funkci děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) pro období 2022-26 byl Akademickým senátem fakulty v prvním kole hlasování zvolen doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. Nového děkana jmenuje rektor v průběhu ledna tak, aby mohl funkci převzít od začátku února 2022. Do té doby funkci zastává prof. Igor Jex, který fakultu vedl dvě funkční období.
Filip Bernard - Český dům na Tchaj-wanu
Filip Bernard, Jan Pernekr a Jan Petrš se stali vítězi prvního ročníku fakultní soutěže Cen děkana o nejlepší studentské projekty vypracované v rámci výuky v uplynulém akademickém roce. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 24. listopadu během oslav 45. výročí obnovení samostatné Fakulty architektury v Galerii Jaroslava Fragnera.
Vojtěch Veverka - Bigfoot
Celkem osm soutěžních návrhů studentů Fakulty architektury ČVUT oslovilo porotu soutěže Národní cena za studentský design natolik, že v konkurenci rekordních 269 přihlášených projektů získaly ocenění. Zvítězil Vojtěch Veverka s návrhem Bigfoot, originálních lyží a sněžnic v jednom.
Nová aplikace Tichý jazyk pomůže sociálním pracovníkům, pedagogům a dalším účastníkům kurzů znakového jazyka zjednodušit jejich studium. Aplikace vznikla ve spolupráci Fakulty Informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) a neziskové organizace Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. (Tichý svět). Tichý jazyk má přes 3700 krátkých videí se slovy i větami ve znakovém jazyce a abecedně řazený Videoslovník. Unikátní je přímé propojení aplikace s existujícím e-learningovým systémem.
Národní centrum Průmyslu 4.0 připravilo při příležitosti nezávislé debaty největších osobností průmyslu – Barometr českého průmyslu, která proběhne 10. prosince, čtvrté vydání Analýzy českého průmyslu 4/2021. Analýza vychází z dat získaných během 247 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu. Průzkum probíhal v říjnu a listopadu roku 2021.

Pages