Studenti ateliéru Hlaváček – Čeněk Fakulty architektury ČVUT se o víkendu 6. až 7. dubna připojili k celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Úklidem parku Na Cihelce v Libčicích nad Vltavou zahájili projekt, který povedou až do června, kdy v obci postaví vyhlídkovou věž. Projekt je realizován za podpory Skanska Reality a.s. a rezidenčního projektu Park Cihelka.
Výzkumník, pedagog a popularizátor hravé vědy Jiří Zemánek působící na katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické získal prestižní Fulbright-Masarykovo stipendium. V akademickém roce 2019/2020 se na univerzitě Massachusetts Institute of Technology (MIT) pokusí přispět k výzkumu tzv. digitálních materiálů, revolučního konceptu, který má umožnit stavbu složitých zařízení z malých identických součástek. Zemánek byl americkými vědci do projektu přizván kvůli výsledkům svého špičkového výzkumu distribuované manipulace. Stipendijní komise brala v potaz také jeho veřejné působení, například v akademickém senátu či v roli ředitele festivalu Maker Faire Prague.
Po více než dvou letech příprav a náročném vícekolovém hodnocení získal Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC) evropský projekt RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production). Díky RICAIP vzniká na CIIRC ČVUT evropské centrum excelence pro průmyslovou robotiku a umělou inteligenci se startovací podporou téměř 50 mil. EUR.
Dům, který by byl jako vlastní druhá kůže, se v roce 2018 pokoušeli navrhnout všichni studenti bakalářského cyklu zapsaní do Ateliéru Bytová stavba Fakulty architektury ČVUT v Praze. Do stejnojmenné soutěže se ale mohli dostat jen ti nejlepší, a to nominací vedoucích ateliérů. Odborná porota tak hodnotila práce třiceti soutěžících ze čtrnácti návrhových ateliérů. Vítězkou se stala Barbora Havelcová z Ateliéru Redčenkov s Bytovým domem u kostela.
Dne 28. března nás opustil prof. Miroslav Vlček, dlouholetý prorektor naší univerzity, vedoucí katedry aplikované matematiky Fakulty dopravní. S profesorem Miroslavem Vlčkem se rozloučíme v pátek dne 5. dubna 2019 v 10.00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.
Firma Blažek Glass patří mezi přední producenty sklářských výrobků již sedm generací. V roce 1997 ohromila světový trh novinkou, skleněným pilníkem na nehty. Dnes tvoří tato produkce více než 80 % odbytu a poptávka stoupá. Základem pilníku je leptané sklo, ale konečný tvar vyžadoval ruční broušení obvodu. Firma se obrátila na Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Fakulty strojní ČVUT s žádostí o vývoj speciální brusky. Na základě analýzy výrobního programu společnosti vyvinuli odborníci z ČVUT, společně s firmou Mikronex, automatizované pracoviště CNC brusky se zakládáním skleněných polotovarů do zásobníku a vyhazováním hotových pilníků do vodní lázně.
Studentům středních škol, které zajímá letecká technika, poskytla Fakulta strojní ČVUT prostor pro finále soutěže Wings of Future. Devět tříčlenných týmů středoškoláků z českých krajů ČR, které prošly výběrem, soutěžilo v pátek 22. března v budově ČVUT na Karlově náměstí o nejlepší let walkalong glider." Ten lze přirovnat k promyšlené vlaštovce, kterou si soutěžící předem vytvoří. Soutěžním úkolem bylo předvedení letu v určené trase v určitém čase. Závodníci šli za vlaštovkou s malou deskou, která vytvářela stoupavý proud vzduchu. Využíváním efektu svahového létání tak udržovali vlaštovku v letu požadovaným směrem.
Dne 22. března se v Betlémské kapli uskutečnila promoce studentů. Během ní byla představena přes šest set let stará historie prezentovaná převratným učením Husovým v prostředí kaple, ale také špičková technologie 21. století v podobě humanoidního robota Pepper. Poprvé v historii české země si tak podala ruku učenecká a reformátorská minulost s algoritmickou budoucností, a to za přítomnosti absolventů.
Spolek posluchačů architektury vyhlásil jako každým rokem v březnu nejlepší architektonické a designérské projekty z Fakulty architektury ČVUT za uplynulý rok. Letošní galavečer se odehrál 21. března na půdě CAMPu pražského Institutu plánování a rozvoje. Odborné poroty tradičně vyhlásily nejlepší projekt a nejlepší ateliér v kategoriích Architektura a Design. Vítězným projektem kategorie Design se stalo ramínko Kiton od Víta Bednáře z ateliéru Jaroš-Bednář.
Dne 21. března proběhlo v Praze 1. řádné plenární zasedání AICZECHIA – celonárodní iniciativy pro umělou inteligenci, která byla ustavena dne 16. ledna 2019. AICZECHIA je otevřená platforma reprezentovaná 39 představiteli uznávaných českých akademických pracovišť a týmů. Jejím cílem je stát se respektovanou národní platformou pro spolupráci českých pracovišť a týmů působících v oblasti umělé inteligence bez ohledu na hranice vědních disciplín a rozvojem umělé inteligence podporovat a naplňovat Národní inovační strategii.

Pages