Dne 27. ledna proběhlo na půdě Fakulty elektrotechnické jednání zástupců ČVUT v Praze a UC Berkeley Extension. Hlavním bodem jednání byla diskuze na vytvoření nového společného magisterského programu v oblasti robotiky a průmyslu 4.0.
Celoškolská expozice ČVUT byla na XIII. ročníku evropského veletrhu celoživotního a pomaturitního vzdělávání Gaudeamus Praha nepřehlédnutelná, a to nejenom díky dění na stánku, ale i zajímavými přednáškami zástupců z jednotlivých fakult ČVUT. Ty se těšily velkému zájmu středoškoláků a jejich pedagogů, kteří vnímali ČVUT velmi pozitivně. O tom svědčí i fakt, že v soutěži o nejlepší expozici veletrhu, jsme v konkurenci atraktivních expozic ostatních vysokých škol, získali krásné druhé místo.
Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček zavítal do Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, odkud vědci vypraví na cestu do Dubaje systém na výrobu vody ze vzduchu S.A.W.E.R., který se stane jádrem českého národního pavilonu na světové výstavě EXPO 2020. Šéf české diplomacie se během návštěvy seznámil také s činností Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Ocenil přitom technickou vyspělost systému S.A.W.E.R. a zásluhy jeho tvůrců o šíření dobrého jména tuzemské vědy i celé České republiky v cizině.
Asociace poskytovatelů energetických služeb letos již po deváté vyhlašovala výsledky soutěže o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt roku. První místo získalo ČVUT v Praze, a to za realizaci revitalizace v 9 kolejních areálech ČVUT. Odborná porota ve složení Vladimír Sochor (MPO), Petr Holub (Šance pro budovy) a Martin Sedlák (Svaz moderní energetiky) ocenili na dosud investičně největším projektu EPC, kde třetina nákladů bude hrazena z dotace z OPŽP, jeho komplexnost. Součástí jsou nejen energeticky úsporná opatření ve třiceti objektech po celé Praze, ale i zateplení a výměna oken za celkem 220 mil. korun. Ty budou splaceny postupně ze smluvně zaručených úspor energie, které činí 20,5 mil. korun ročně po dobu jedenácti let. Cenu přebíral kvestor ČVUT v Praze Ing. Jiří Boháček.
Dne 21. ledna v Betlémské kapli proběhlo slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT, na kterém udělilo ČVUT v Praze profesoru Wolfgangu Wahlsterovi čestný titul Doctor honoris causa. Profesor Wahlster je jednou z nejvýznačnějších osobností německé umělé inteligence (AI) a duchovním otcem myšlenky Průmyslu 4.0. Zasloužil se i o jeho prosazení do České republiky. Již od devadesátých let podporoval českou vědu a rozvinul spolupráci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT s jednou z nejprestižnějších institucí v oblasti umělé inteligence – německou DFKI, kterou založil a donedávna vedl, dnes zde působí jako hlavní výkonný poradce. Rektor ČVUT zároveň udělil v Betlémské kapli Felberovy medaile a Ceny rektora.
Dne 17. ledna 2020 proběhl pietní akt u pamětní desky Jana Palacha na budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha. Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na protest proti normalizaci, tedy potlačování svobod nastolenému komunistickým režimem po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Jeho památku uctilo ČVUT v Praze položením květin.
Od ledna 2020 povede nově vzniklé centrum RICAIP (anglická zkratka pro Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu) při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze německý vědec Tilman Becker, přední odborník na Průmysl 4.0. Přichází do České republiky z německého DFKI, jedné z nejvýznamnějších výzkumných institucí zaměřených na umělou inteligenci, kde působil téměř 25 let. V rámci projektu RICAIP bude stát v čele centra RICAIP, které je budováno pro potřeby řízení a využívání výzkumných infrastruktur typu testbed nejen mezi partnery, ale později též v rámci celé Evropy. Chce se dále zabývat rozvojem nejnovějších technologií zaměřených na využití umělé inteligence v průmyslové robotice s přímými aplikacemi ve výrobě. Tilman Becker byl na pozici ředitele RICAIP doporučen mezinárodní výběrovou komisí na podzim loňského roku.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT získala novou budovu v Kladně v prostoru bývalých Kasáren. Současné dvě budovy fakulty, sedmipodlažní budova na nám. Sítná a stávající pronajatá dvoupodlažní budova v Kasárnách v ul. Sportovců, už kapacitně fakulty nestačí.
V devíti areálech ČVUT v Praze startují stavební a energeticky úsporná opatření, která sníží spotřebu energie o 20 milionů korun ročně. Modernizace zajistí i kvalitnější prostředí pro studenty a sníží emise oxidu uhličitého o 4 125 tun. Projekt je poskytován formou EPC, kdy se investice splácejí přímo z ušetřených peněz a dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí. Dodavatelem je společnost ENESA z ČEZ ESCO. ČVUT díky využití energetických služeb se zárukou úspor (EPC) ušetří 26 % stávajících nákladů na energie a vodu.
Čtyři uznávaní architekti vydali hned tři různé publikace zachycující jejich dosavadní tvorbu. Spojuje je nejen stejné vydavatelství, ale především láska k architektuře, unikátní pohled a styl, a také, že všichni kromě své bohaté architektonické praxe působí jako vyučující na Ústavu navrhování I Fakulty architektury ČVUT.

Pages