V rámci třístranné vědecké konference „Německo-polsko-česká vědecká platforma“, která se konala v pátek a v sobotu v Drážďanech, podepsali prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), a generální ředitel německého výzkumného institutu pro umělou inteligenci DFKI Prof. Antonio Krüger Memorandum o porozumění. Ceremonie se konala v pátek 8. října 2021 za přítomnosti prof. Wolfa-Dietera Lukase, státního tajemníka německého spolkového ministerstva školství a výzkumu (BMBF), Petra Očka, náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR, a prof. Wolfganga Wahlstera, hlavního výkonného poradce DFKI.
Prof. Stephen Mark Barnett z britské Univerzity v Glasgow a prof. Wolfgang Peter Schleich z německé Univerzity v Ulmu při slavnostním zasedání vědecké rady 5. října 2021 převzali v Betlémské kapli čestný doktorát (dr. h. c.) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Navrhla je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) a doktorát oběma předával prof. Igor Jex, děkan FJFI.
Tým výzkumníků a studentů z Fakulty elektrotechnické ČVUT se účastnil na začátku září cvičení Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany ve vojenském výcvikovém prostoru Tisá. Součástí cvičení byly terénní testy prototypu systému Digital Triage Assistant, diskuze s experty v oblasti vojenského zdravotnického záchranářství a testy vojenské výstroje související s projektem Digital Triage Assistant.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., spolupracuje již několik let na poli vzdělávání budoucích zdravotnických záchranářů, kterým poskytuje možnost praxe na výjezdových základnách a zdravotnickém operačním středisku. Podpisem Memoranda o spolupráci, které 5. října 2021 podepsal děkan FBMI prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, a za Zdravotnickou záchrannou službu KVK ředitel MUDr. Jiří Smetana, došlo k rozšíření portfolia spolupráce i na poli výzkumném.
Martin Schäfer, absolvent Katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) a pracovník Ústavu jaderné fyziky AV ČR, získal druhé místo letošní ceny Henriho Becquerela za nukleární výzkum. Třetí pak byl Ondřej Novák z Katedry jaderných reaktorů FJFI. Ceny udělované Francouzským velvyslanectvím v České republice předával Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii, Pavel Doleček, náměstek ministra pro vysoké školství, vědu a výzkum (MŠMT), a francouzský velvyslanec Alexis Dutertre.
V úterý 5. října proběhlo na Staroměstské radnici slavnostní předání certifikátů novým absolventům programu prg.ai Minor. Cílem meziuniverzitního programu je vychovat novou generaci odborníků na umělou inteligenci (AI). Na programu participují Fakulta elektrotechnická ČVUT, Fakulta informačních technologií ČVUT a Fakulta sociálních věd a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Události se zúčastnili nejen zástupci spolku prg.ai a jednotlivých fakult, ale také primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib a radní hlavního města Prahy Vít Šimral.
Mezi Libčicemi nad Vltavou a obcí Tursko ožil zapomenutý remízek, studenti ateliéru Hlaváček – Čeněk Fakulty architektury ČVUT v Praze zde postavili tři posedy. V neděli 3. října je společně otevřeli starostové obou obcí a jejich host, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR Věra Kovářová. Lavičku, Silo a Křeslo budou využívat myslivci i turisté, které nové instalace do krajiny přivedou.
Foto, zdroj: Fakulta strojní ČVUT v Praze
Závodní speciály studentských týmů ČVUT v Praze se již tradičně předvedly veřejnosti při exhibičních jízdách v rámci Závodního dne ČVUT v dejvickém kampusu. Během dynamických ukázek se představila spalovací formule CTU CarTech z Fakulty strojní, elektricky poháněná formule řízená jezdcem, ale také autonomní formule týmu eForce FEE Prague Formula z Fakulty elektrotechnické a spalovací a elektrické silniční závodní motocykly z dílny týmu CTU Lions z Fakulty dopravní.
Národní centrum tkání a buněk, a.s. (NCTB) ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI), Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Fyziologickým ústavem Akademie věd České republiky se stali Vizionáři 2020 díky vývoji a výrobě Antitrombogenních biologických cévních náhrad na bázi decelularizovaných nosičů dále osídlených endotelovými a kmenovými buňkami a jejich technologickému a společenskému přínosu pro oblast medicíny a transplantologie. Ocenění předalo 23. září 2021 Sdružení CzechInno.
Po téměř dvouleté absenci způsobené hlavně coronavirovou pandemií se konečně uskutečnily odborné soutěže pro zdravotnické záchranáře a členy složek IZS. Ve druhé polovině září se sešlo několik takových soutěží dohromady a našim záchranářům z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT se velmi dařilo.

Pages