Evropská komise uděluje uznání vynikajícím výzkumným pracovníkům nebo inženýrům, kteří přišli s inovativními nápady nebo navrhli nová řešení v oblasti využívaní jaderné energie, pomocí takzvané Nuclear Innovation Prize. V kategorii bezpečnosti reaktorových systémů získal letos první místo a prémii 50 tisíc eur projekt MultiProtectFuel Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), který vede Martin Ševeček z Katedry jaderných reaktorů (KJR).
Cypřišová zahrada s názvem Akrobat, navržená studentkami a studenty z Fakulty architektury ČVUT, je jedním z 24 projektů, které se letos představují na největším zahradním festivalu v Evropě. Zahrady budou v Chaumontu nad Loirou k vidění až do listopadu.
V červenci uspořádal Rektorát ČVUT v Praze zážitkový příměstský tábor pro děti z rodin ukrajinských studentů a pracovníků ČVUT. Tábor s názvem Věda dětem se konal za podpory rektora doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. a vedení fakult a součástí ČVUT, pod záštitou prorektora pro zahraniční vztahy prof. Ing. Oldřicha Starého, CSc. Akce se zúčastnilo 31 dětí ve věku 8–14 let.
EuROBIN je síť excelence, která spojuje evropskou expertizu v oblasti robotiky a umělé inteligence a zakládá jednotnou celoevropskou platformu pro výzkum a vývoj. Poprvé se propojuje velký počet předních výzkumných laboratoří v celé Evropě včetně Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), aby společně vyvíjely robotiku založenou na umělé inteligenci. Mezi cíle projektu patří jak významný vědecký pokrok v klíčových otázkách inteligentní robotiky, tak posílení vědecké robotické komunity v Evropě poskytnutím integrační komunitní platformy. Síť je otevřena celé robotické komunitě a poskytuje mechanismy kaskádového financování pro navýšení počtu členů v nadcházejících letech.
Kvalitní spolupráce a poznání praxe patří mezi priority Masarykova ústavu vyšších studií. Memorandum o spolupráci mezi MÚVS ČVUT v Praze a Ministerstvem financí ČR, které dne 21. 7. 2022 slavnostně podepsali ředitelka MÚVS prof. Vladimíra Dvořáková a ministr financí Zbyněk Stanjura, je potvrzením tohoto trendu.
Fakulta dopravní ČVUT v Praze dne 20. července 2022 podepsala Memorandum of Understanding s Korean Automotive Technology Institute (KATECH), a to o spolupráci v oblasti nových technologií, testování a validace kooperativních systémů a autonomních vozidlových systémů.
Uživatelská přívětivost na úrovni Netflixu či Amazon Prime charakterizuje novou aplikaci, kterou navrhl a implementoval Viktor Sinelnikov pro nekomerční televizní společnost Czech-American TV. Aplikace pro chytré televize od čerstvého absolventa Fakulty elektrotechnické ČVUT tak přispívá k rozšiřování povědomí o České republice v USA.
Nizozemský architekt a urbanista Winy Maas, zakladatel ateliéru MVRDV a výzkumného think-tanku The Why Factory, bude v akademickém roce 2022/23 působit jako hostující profesor na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Jeho téma NEXT PLANET bude zkoumat různé způsoby, kterými mohou architektura a design reagovat na globální změny klimatu.
Dotknout se žezla, složit akademický slib a stát se oficiálně bakalářem či inženýrem... absolventům Dětské univerzity na to stačilo pět dní studia.
Česká konference rektorů dnes vydala prohlášení k útoku Ruska na univerzity v ukrajinském Mykolajivu:

Pages