V úterý dne 10. prosince slavnostně otevřela Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Laboratoř robotické rehabilitace ve své budově v Kladně. Laboratoř bude sloužit jak pro výuku budoucích fyzioterapeutů, tak k vědeckým účelům. Toto unikátní pracoviště disponuje špičkovými robotickými zařízeními pro obnovu chůze či úchopových funkcí ruky, a to především u pacientů s neurologickými či posttraumatickými diagnózami.
Prezentace „Photon counting detector package optimized for space debris optical tracking“ o nově vyvinutém detektoru fotonů pro optické sledování kosmického smetí byla vyhlášena jako Outstanding Student Presentation na mezinárodní konferenci SPIE Optics+Optoelectronics 2019. Roberta Bimbová, studentka prvního ročníku magisterského studia Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze na katedře fyzikální elektroniky, získala kromě ocenění také roční členství v mezinárodní společnosti pro optiku a fotoniku SPIE Student Membership či možnost stáhnout až 25 článků ze SPIE Digital Library. Prezentace vycházela z článku, který Roberta připravovala spolu s prof. Ivanem Procházkou, Josefem Blažejem a Janem Kodetem. Článek následně vyšel i ve sborníku článků SPIE Proceedings.
Dne 4. prosince proběhlo v rámci European Space Weeku ve finských Helsinkách udělování cen Space Oscars za Galileo Masters a Copernicus Masters. Startup Fakulty informačních technologií ČVUT Dronetag vyhrál regionální soutěž, dostal se do TOP 10 z téměř 200 přihlášených projektů a dále také získal hlavní cenu E-GNSS Akcelerátor.
Dvě lávky s lavičkami na Klínové cestě, konstrukce ve formě příhradového nosníku přes Medvědí potok, lávka ve tvaru trojúhelníku u Hrnčířských bud a lávka pro pěší i auta v Eliščině údolí jsou od podzimu k dispozici návštěvníkům nejvyšších českých hor. Vznikly díky spolupráci Fakulty architektury ČVUT v Praze se Správou Krkonošského národního parku. Na projektu se podílelo celkem 30 studentů z 5 ateliérů Ústavu navrhování II Fakulty architektury ČVUT.
Vzhledem k úspěchům v oblasti aplikovaného výzkumu byla Fakulta strojní ČVUT v Praze nominována Technologickou agenturou ČR do soutěže Vizionáři 2019. Čestné uznání poroty získala Fakulta strojní za celkový přístup k aplikovanému výzkumu, spolupráci s firmami a za praktický přínos ve vztahu k výzkumu, vývoji a uvádění na trh inovací v oblasti strojírenství. Ocenění převzal dne 3. prosince v hotelu Belvedere Praha děkan fakulty prof. Michael Valášek.
Ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 znají své vítěze. Z rukou ministra Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavla Dolečka převzali dne 29. listopadu ocenění vynikající studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů, špičkoví vědci a vědkyně a nově také vyučující na vysokých školách. Na slavnostním ceremoniálu v Senátu byla předána rovněž Cena Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a Cena Milady Paulové určená vědkyním za celoživotní přínos vědě.
Ukázat studentům ČVUT v Praze, jak to vypadá v CERNu, jaké experimenty tam probíhají a co všechno umí urychlovač Large Hadron Collider (LHC) – to byly hlavní cíle dalšího ročníku akce Hands on CERN, která proběhla v říjnu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Nejdříve si účastníci vyslechli dvě přednášky na téma částicové fyziky. Robert Líčeník, student doktorského studia experimentální jaderné a částicové fyziky na FJFI, představil standardní model částic a základy teorie kvantové chromodynamiky (QCD) a pohovořil také o aktuálních poznatcích v této oblasti. Principy urychlování a detekce částic byly diskutovány v druhé přednášce Karlem Šafaříkem, který se po letech strávených v CERNu, kde mimo jiné pomohl založit experiment ALICE, vrátil na FJFI. O týden později, 18. října, studenti samostatně analyzovali reálná data z experimentu ATLAS.
V úterý 3. prosince uspořádalo hlavní město Praha v Pražském domě v Bruselu diskuzi, jejíž tématem byla role měst a regionů v evropském ekosystému umělé inteligence. Spoluorganizátory byly Ministerstvo průmyslu a obchodu a Stálé zastoupení ČR při EU. Debaty se zúčastnili primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib, viceprezidentka Evropské komise Věra Jourová, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček a rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Jedním z klíčových cílů je pro všechny zúčastněné vybudovat Evropské centrum excelence a přilákat do Prahy světové vědce.
Na svém řádném zasedání dne 2. prosince 2019 si členové Správní rady ČVUT zvolili nové vedeni. Předsedou se stal prof. Ing. Petr SÁHA, CSc., prorektor pro tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a emeritní rektor této univerzity.
Halová laboratoř Vodohospodářského experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT v Praze s gigantickými rozměry 90 x 12 metrů sloužila výuce hydrauliky a výzkumu z oblasti vodohospodářské praxe od roku 1976 až do letošního února. Vznikl tu nejen hydraulický návrh závodní dráhy pro vodní slalom pro olympiádu v Tokiu 2020 a olympiádu v Rio de Janeiro 2016, ale i řada dalších unikátních projektů, jako hydraulický model plavební komory Děčín nebo protipovodňové zabezpečení Hostivařské přehrady v Praze. Svými možnostmi však hala v průběhu let přestala postačovat požadavkům na výuku a parametrům potřebným pro moderní výzkum. Po náročné kompletní rekonstrukci, která probíhala téměř deset měsíců a přišla na 23 milionů korun, se Vodohospodářské experimentální centrum Fakulty stavební ČVUT znovu studentům a vědě.

Pages