Projekt univerzitního carsharingu Uniqway se spojil s Českým červeným křížem a poskytuje auta pro rozvoz zdravotníků z Prahy do okolních nemocnic. Dobrovolníky hledá mezi svými uživateli, kteří se mohou zapojit a věnovat svůj čas dobré věci.
Projekt VENT-CONNECT umožňující vzdálené sledování plicních ventilátorů a monitorů vitálních funkcí, zejména u pacientů s COVID-19 připojených k umělé plicní ventilaci, obstál v preklinické fázi a získal kladné stanovisko etické komise Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV). Technické řešení, které vyvinul tým Českého vysokého učení technického v Praze složený z výzkumníků Fakulty elektrotechnické, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) a Fakulty biomedicinského inženýrství ve spolupráci s Klinikou anesteziologie a resuscitace (KAR) 3. LF UK a FNKV, výrazně zefektivňuje kontrolu stavu u pacientů v infekční zóně díky vzdálenému přístupu k obrazovkám ventilátorů a monitorů vitálních funkcí. To umožňuje lékařům nastavovat přesněji parametry plicního ventilátoru v průběhu léčby, což samozřejmě vede k lepší péči o pacienty. Řešení je levné a snadno nasaditelné na jiných pracovištích, ať COVID-19 nebo jiných.
Až do 30. dubna 2021 se mohou zájemci hlásit ke studiu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), a to třeba i na úplně novou specializaci Radioaktivita v životním prostředí v rámci studijního programu Jaderné inženýrství. Radiace neboli ionizující záření je všude kolem nás a v řadě případů nám pomáhá, může ale přinášet zdravotní rizika. Také z těchto důvodů funguje Radiační monitorovací síť ČR (RMS), síť termoluminiscenčních dozimetrů (TLD) a řada odborných pracovišť, která se monitoringem radiace zabývají, mimo jiné i Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ) na FJFI. Ta navíc od akademického roku 2021/22 otevírá v rámci studijního programu Jaderné inženýrství úplně novou specializaci Radioaktivita v životním prostředí. Nový obor se zaměřuje na výchovu odborníků pro tuto oblast, soustředí se na dozimetrii a detekci ionizujícího záření, radiační ochranu a související legislativu a radioaktivní odpady a životní prostředí.
V sobotu 20. března 2021 se uskutečnilo Mistrovství České republiky v chůzi na 50 km v rámci 40. ročníku závodu „Dudinská 50“, na kterém Vít Hlaváč, student Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, získal titul Mistra ČR.
Jaderné elektrárny dokáží využít jaderné palivo z přibližně jen 5 %. Zbytek materiálu zůstává v palivových článcích, které jsou uchovávány v meziskladech elektráren. Koncept nového zařízení, tak zvaný TEPLÁTOR, který umí využít jaderný odpad, vyvinuli vědci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni. Koncept nechali v loňském roce patentovat. Autoři nyní hledají lokalitu, pro niž by mohli navrhnout první funkční prototyp. Český patent může přijít do provozu už v roce 2029.
Franziska Schenk - Zelené klastry (VUT Brno)
Jubilejní 25. ročník soutěže známé z dřívějška jako soutěž O nejlepší urbanistický projekt zaznamenal letos několik novinek. Zúčastnilo se jej devět evropských škol architektury, jejichž studenti přihlásili celkem 60 soutěžních návrhů. Přihlášky se odevzdávaly poprvé jen online, porota soutěže se sešla pouze distančně, a vyhlášení vítězů bylo přenášeno živě z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Bohužel však scházelo obecenstvo a již druhý rok po sobě také vernisáž putovní výstavy oceněných projektů.
Ludwig van Beethoven by se asi hodně divil, kdyby slyšel svou skladbu Pro Elišku v podání RHPv2. Nejnovější robot z Fakulty elektrotechnické ČVUT hraje skladbu, která patří do repertoáru začínajících klavíristů, na elektronické klávesy, ale již brzy si poradí i s náročnějšími díly na velkém klavírním křídle v Zengerově posluchárně.
Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT vydává knihu s názvem Hledání univerzality. Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945–1992. Publikace přibližuje procesy, jež přinesly proměnu moderní továrny z individuálně pojatého technicko-architektonického díla do formátu univerzálního a abstraktního, a připomíná cenné stavby, které zanikly bez povšimnutí.
1. místo: Pavla Hanousková a Ondřej Čeliš z Fakulty stavební ČVUT
Je velmi konkrétní zadání v architektuře něčím, co svazuje fantazii či originalitu? Odpověď na tuto otázku hledala poprvé studentská soutěž, jejíž 13. ročník vyhlásila společnost Central Group. Budoucí architekti měli navrhnout vzhled pěti sekcí bytového domu v nové rezidenční čtvrti v Praze 6. Vítězi se stali Pavla Hanousková a Ondřej Čeliš z Fakulty stavební ČVUT, programu Architektura a stavitelství. Druhé místo obsadili Laura Izabela Lukáčová a Miroslav Slezák z Fakulty architektury ČVUT a třetí místo patří Matouši Pluhařovi a Ondřeji Pecháčkovi, také z Fakulty architektury ČVUT.
Současná pandemická situace je stále kritická nejen v akutní nemocniční péči, ale i v té přednemocniční. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT byla minulý týden oslovena Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy s nabídkou spolupráce formou odborné stáže studentů 2. a 3. ročníků bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství.

Pages