Ministr školství, mládeže a tělovýchovy v demisi Robert Plaga předal dne 30. ledna jmenovací dekrety dvanácti novým rektorům a rektorkám veřejných vysokých škol. Za ČVUT byl nově do funkce jmenován doc. Vojtěch Petráček. Rektory jmenoval 29. ledna prezident České republiky, na jeho žádost ministr předal jmenovací dekrety v pražském Karolinu. Rektoři se funkce ujali 1. února a jejich mandát potrvá čtyři roky.
Oslavy byly zahájeny 24. ledna slavnostním večerem na půdě Betlémské kaple. Připomenout jubileum si přišli profesoři, studenti a spolupracovníci fakulty z akademické, komerční i státní sféry. Na programu večera bylo vzpomínání na uplynulých 25 let fakulty. Vzpomínková slova zazněla od rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky a zakladatele Fakulty dopravní prof. Petra Moose. Kontinuitu v podobě předání děkanského úřadu zajistil prof. Miroslav Svítek a doc. Pavel Hrubeš. Následovalo předávání Gerstnerových medailí za obětavou a příkladnou činnost ve prospěch školy. Mezi oceněnými byli například prezidentka americké univerzity UTEP Diana Natalicio, architekt Michal Postránecký nebo primátorka Adriana Krnáčová.
Tým, reprezentující ČVUT na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2018, získal první místo v soutěži o nejlepší expozici veletrhu. Akce se konala od 23. do 25. ledna na Výstavišti PVA v Praze Letňanech. Hodnocení vystavovatelů letos prováděli sami středoškolští studenti. ČVUT se umisťuje na předních příčkách v této soutěži již od roku 2010.
Na stavbě lávek pracovali studenti před budovou Fakulty architektury, kde je 18. ledna za účasti vedení fakulty, rektora ČVUT a zástupců Správy Krkonošského národního parku představili veřejnosti. Než na horách roztaje sníh, budou lávky k vidění dejvickém kampusu ČVUT.
Dne 17. ledna se ve Dvořákově síni Rudolfina uskutečnil tradiční Novoroční koncert ČVUT. V jeho průběhu byla slavnostně udělena za potlesku stojícího publika první stříbrná medaile Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Tu z rukou ředitele institutu prof. Vladimíra Maříka a viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy České republiky Mgr. Mileny Jabůrkové, převzal stávající rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka.
Dne 17. ledna se v Betlémské kapli uskutečnilo slavnostní zasedání vědecké rady ČVUT. Na něm byl udělen i čestný titul Doktor Honoris causa, který z rukou rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky obdržela prof. Ruzena Bajcsy a prof. Steffen Leonhardt.
V pátek 12. ledna zavítalo na Fakultu elektrotechnickou 80 studentů z Gymnázia Opatov, které je střední partnerskou školou ČVUT.
Ve druhém prosincovém týdnu podepsala děkanka Fakulty stavební ČVUT prof. Alena Kohoutková a ředitel sekce ekonomicko-správní České správy sociálního zabezpečení Ing. Jan Halíř Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci. Do Memoranda jsou zapojeny pracoviště katedry architektury a katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví, jejichž představitelé se rovněž zúčastnili slavnostního aktu.
Studenti ze středních škol měli i letos možnost zapojit se do VII. ročníku projektu Junior Tech University na ČVUT v Praze. Tříměsíční individuální stáže na akademické půdě, během nichž se vybraným středoškolákům, na jimi zvolené fakultě, individuálně věnovali naši akademičtí pracovníci tzv. mentoři. Na závěrečném společném setkání stážistů a mentorů, které se konalo 15. prosince v budově ČVUT - CIIRC, studenti prezentovali své projekty, poté obdrželi certifikáty o absolvování Junior Tech University.
Ve dnech 22. až 24. listopadu se v rakouském Grazu uskutečnila konference nanoFIS 2017 - Functional Integrated nanoSystems. Na ní obdržel Filip Havel 2. místo v soutěži o nejlepší posterové sdělení za příspěvek: F. Havel, J. Proška, M. Procházka: Synthesis of Morphologically Stable Gold Nanodumbbells. Další ocenění čekalo Filipa Havla dne 19. listopadu na konferenci NANOCON 2017 za práci: F. Havel, J. Proška, M. Procházka Synthesis of Gold Nanodumbbells for Surface-enhanced Raman Scattering Substrates. Byl také členem týmu, který dostal hlavní cenu za poster s názvem Two-step mechanism of cellular uptake of cationic gold nanoparticles modified by (16-mercaptohexadecyl)trimethylammonium bromide.

Pages