Prof. Igor Jex, děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), byl zvolen členem prestižní Evropské akademie (Academia Europaea). Ta sdružuje vědecké špičky různých oborů přírodních přes humanitní vědy až po literaturu. Byla založena v roce 1988 s cílem usilovat o co nejvyšší úroveň evropské vědy, výzkumu a vzdělání.
Obrovský úspěch si v pátek 11. června připsali do svého portfolia studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze Kristýna Klůsová a Jiří Petrželka, kdy v mezinárodním kole studentské architektonické soutěže Multi-Komfortní dům Saint-Gobain získali jednu z pěti hlavních cen. Prosadili se tak nejen v domácí konkurenci jako vítězové českého kola, ale i v mezinárodním finále, do něhož postoupilo 58 nejlepších týmů z celého světa. Studenti obdrželi mimořádně cennou „studentskou cenu“, udělenou na základě demokratického hlasování osmapadesáti globálně nejlepších studentských týmů, které se většinově shodly na kvalitě jejich práce.
Prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium ČVUT v Praze prof. Zbyněk Škvor a prezident výzkumné instituce Korea Electronics Technology Institute (KETI) Dr. Youngsam Kim podepsali 18. června 2021 na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding – MoU). Zástupce KETI přijal 17. června také rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček.
Fakulta stavební ČVUT získala koncem roku 2017 jako první tuzemská univerzita akreditaci od RICS. Jejím držitelům otvírá špičkové uplatnění v prestižních firmách zabývajících se nemovitostmi. Díky ní se mohou absolventi oboru "P – Projektový management a inženýring" od roku 2015 ucházet o získání celosvětově respektovaného titulu MRICS již po dvou letech praxe. Ve standardním procesu by se mohli hlásit až po desetileté praxi. Dalším nositelem tohoto titulu se v květnu 2021 stal Ing. Josef Kupec.
Nová publikace připravená týmem prof. Petra Vorlíka představuje osobní osudy a vzpomínky aktérů tehdejší architektonické scény. Mapuje výzvy, kterým architekti osmdesátých let čelili, důvtipné kličky i aktivity, jimiž se vyrovnávali s nepředvídatelnými hybnými silami v naší nesvobodné, ekonomicky a společensky stagnující zemi. Dává nahlédnout do světa, který je dnes nejen obtížně pochopitelný, ale i překvapivě vzdálený.
Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) se dohodla se společností Krajská zdravotní, a. s., na vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávací i odborné a v oblasti vědecko-výzkumné práce.
 Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová s návrhem přeměny reálné industriální zóny v Saint-Denis ve Francii
V letošním roce se mezinárodní kolo Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) vzhledem k pandemii covid19 konalo distanční formou. Pořadatelem byla Fakulta stavební VŠB – Technická univerzita Ostrava. „Fakulta stavební ČVUT v Praze se ho účastnila celkem v osmi sekcích a získala třikrát prvenství, čtyřikrát byla druhá a dvakrát se umístila na třetím místě. Získala tak prvenství v poměru počtu prací na prvních třech místech vůči počtu soutěžících, šlo o 60 procent,“ říká prof. Pavel Kuklík, který je garantem SVOČ na Fakultě stavební ČVUT.
Výzkumný tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT představil výsledky mezinárodního projektu, jehož cílem bylo vypočítat výši potřebných investic, zmapovat jejich současný stav a připravit investiční plány pro dosažení klimaticko-energetických cílů k roku 2030. Výzkum probíhal ve spolupráci s Technickou univerzitou v Rize (Lotyšsko) a Institutem pro ochranu klimatu, energetiku a mobilitu (Německo).
Národní centrum Průmyslu 4.0 připravilo při příležitosti nezávislé debaty významných osobností průmyslu – Barometr českého průmyslu, která proběhla 10. června, analýzu se stejným názvem. Analýza vychází z dat získaných během 327 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu. Průzkum probíhal v březnu roku 2021.
Ve dnech 21. až 23. května 2021 proběhl první ročník česko-izraelského online hackathonu Konsent hackathon zaměřeného na prevenci sexuálního násilí v akademickém prostředí a násilí na dětech. První místo obsadil tým Entropy studentů Fakulty informačních technologií ČVUT a Univerzity Karlovy.

Pages