Ze vstupní haly budovy ČVUT vyšel průvod, jehož účastníci si dnes připomněli 76. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii dne 25. 2. 1948 i jeho brutální rozehnání komunistickou policií. Pietní akt se pak konal u pamětní desky v horní části Nerudovy ulice.
Profesor Ing. Petr Moos, Csc. byl s ČVUT velmi úzce spjat. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT, avšak jeho celoživotní zájem o dopravu a vše, co s ní souvisí, jej na počátku 90. let dovedl až mezi zakladatele Fakulty dopravní ČVUT.
Fakulta dopravní ČVUT v Praze v rámci svého dual-degree studijního programu Smart Cities nyní rozšířila svou spolupráci se společností CITYA a zahájila společný projekt v USA, který si klade za cíl implementovat koncept operativní hromadné dopravy do amerického dopravního systému.
Po delší těžké nemoci zemřel prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., v letech 2016-2020 děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a významný český anatom.
Dne 12. 2. 2024 se konala v belgickém Gentu konference pořádaná European Youth Forum a neziskovou mezinárodní studentskou organizací ESN (Erasmus Student Network).
Průběh kosmického letu, běžný život na oběžné dráze, ale i nebezpečí a rizika, kterým mohou astronauti čelit, představuje nová aplikace využívající virtuální realitu. Na jejím vzniku se podíleli výzkumníci z katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ve spolupráci s poradenskou a technologickou společností Deloitte. Jako odborný garant v projektu figuruje Planetum – Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy, která bude aplikaci využívat k popularizaci vědeckých témat spojených s vesmírem mezi studenty a žáky středních a základních škol.
První Pražská technika roku 2024 je tu! Jejím hlavním tématem je moderní stavebnictví.
K jedněm z vrcholných událostí plesové sezony patří i ples ČVUT. Ani letos tomu nebylo jinak.
Zajímavosti a zákonitosti informatiky, matematiky i fyziky přibližuje druhá část výukových videí z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Videa cílí především na student(k)y středních škol a žáky a žákyně druhého stupně základních škol a fungují jako zpestření výuky. Zhlédnout je můžete na instagramovém účtu FEL i fakultním YouTube kanálu. První “várku” videí, především o fyzice a elektrotechnice, FEL připravil na přelomu let 2022 až 2023.
Díky nápadu studenta Fakulty stavební ČVUT v Praze Petra Čandy a podpoře institucí i dobrovolníků stojí ve venkovské oblasti Kashitu v Zambii zbrusu nová budova střední školy, která v budoucnu bude hostit až 250 studentů. Česká inovativní technologie stavby umožní kýžené vzdělání a rozvoj afrického regionu. O celém procesu vznikla výstava, jež bude k vidění do konce února v atriu Fakulty stavební ČVUT.

Pages