Pomocné organizace zřizované Rektorátem Českého vysokého učení technického v Praze – Kariérní centrum a Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA – získaly zvláštní uznání v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2023. Toto uznání bylo uděleno doslovně za „holistický přístup ke studentům se specifickými potřebami na ČVUT“.
Prezentace studentských formulí a motocyklu se uskutečnila na tradiční akci Závodní den ČVUT v úterý 24. října 2023. Akci zahájil docent V. Petráček, rektor ČVUT v Praze, poděkováním členům studentských týmů i jejich sponzorům. U mikrofonu se pak postupně vystřídali kapitáni všech tří týmů, Štarman, Svoboda a Krejčí. Podrobně představili své stroje a letos dosažené úspěchy. V další části programu si vzali slovo představitelé fakult.
Ing. Petr Kasalický, student doktorského studia na FIT ČVUT, získal ocenění za Nejlepší studentskou práci v rámci konference s názvem Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2023), která se konala v Los Angeles 6.–10. srpna 2023. Petr prezentoval svůj výzkum na workshopu EvalRS zaměřeném na evaluaci doporučovacích systémů, kterému se věnoval ve své diplomové práci a dále tento obor zkoumá i v rámci svého doktorského studia.
Od 25. do 29. září byl experty z Masarykova ústavu vyšších studií realizován na Státní univerzitě Alecu Russo v moldavském Bălți kurz s názvem Transfer zkušeností z plánování rozvoje a obnovy měst do Moldavska, který byl finančně podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Českou rozvojovou agenturou.
Jedna z nejvýznamnějších světových konferencí v oblasti kybernetické bezpečnosti Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES) přivedla do Prahy 520 odborníků z 37 zemí světa a dalších 68 se připojilo online. Akce každoročně významně ovlivňuje světové trendy v kryptologii a bezpečnosti vestavných systémů, které jsou součástí chytrých zařízení, tedy bezpečnosti nás všech. Konference se konala ve dnech 10.–14. září 2023 poprvé v České republice a Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze měla tu čest ji pořádat.
Přinášíme rozhovor s Jakubem Kaplickým ze studentského týmu CTU CarTech. Tento tým staví každý rok novou formuli pro závody Formula Student a tento rok byl pro tým opravdu revoluční.
Ve čtvrtek 19. října 2023 přivítal děkan Fakulty dopravní, prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph. D., v cyklu Křeslo pro hosta současného ministra dopravy, Mgr. Martina Kupku.
Fakultní podcast Jedničky a Nuly FIT ČVUT slaví v říjnu druhé výročí. První díl Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) publikovala tematicky právě 10. 10. 2021 v 10.10 hodin. Cílem podcastu je odpovídat na aktuální otázky o tom, jak informační technologie ovlivňují svět kolem nás. Hosty podcastu jsou odborníci z FIT ČVUT, kteří mluví o tématech jako AI, kybernetická bezpečnost, superpočítače, veřejná data, doporučovací systémy a mnoho dalšího. Doposud se vydalo 24 dílů a celková sledovanost přesáhla 26 900 přehrání. Podcastem již dva roky provází známá popularizátorka vědy Sara Polak.
Nadace Neuron na podporu vědy udělovala v neděli 15. října 2023 Ceny Neuron 2023 nejlepším českým vědkyním a vědcům. Během slavnostního večera převzalo prestižní ocenění sedm nadějných vědeckých talentů, mezi nimi expertka v oblasti počítačového vidění dr. Zuzana Kúkelová z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Obliba fotovoltaických panelů v Česku roste. (Jen za první pololetí letošního roku jich bylo podle dat Solární asociace nainstalováno o 69 % více než za celý rok 2022.) Motivaci investorů do fotovoltaiky nyní blíže představují vědkyně z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, které celou typologii a další výsledky unikátního výzkumu mezi bezmála 2 500 majiteli fotovoltaických elektráren shrnuly v přehledné brožuře.

Pages