Sounáležitost národa v kritické situaci a schopnost adaptace na rychlou lokální produkci veškerých speciálních prostředků pro současnou potřebu inspirovala i absolventy ČVUT v Praze a Žilinské univerzity (SR), kteří spolu už deset let tvoří ve vlastní společnosti. Věnují se především dodávkám robotických palet a logistických celků pro manipulaci a přepravu velkých dílů při výrobě automobilů. Navržené řešení proto vychází z logistických standardů. Nyní zhotovili lůžko, u nějž je možné jednoduše vyrobit 165 kusů, naložit na kamion a přepravit do místa určení v průběhu 24 hodin. Zároveň má zaklápěcí konstrukci nohou, která při přepravě ušetří místo. Konstrukce také umožňuje velice dobrou stohovatelnost jak pro přepravu, tak i pro skladování.
Plicní ventilátory CoroVent, na něž se složili občané a firmy ve veřejné sbírce na jaře tohoto roku, jsou připraveny k dodání do českých nemocnic.
Útulna, lávka a stožár, tři stavby realizované studenty architektury, získaly čestné uznání Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2020. Projekty vznikly v ateliéru Hlaváček – Čeněk na Fakultě architektury ČVUT. Ocenila je porota, jejímiž členy byli partnerka nizozemského studia MVRDV Fokke Moerel nebo francouzský držitel Pritzkerovy ceny Christian de Portzamparc. Vyhlášení se konalo 8. října 2020 formou online videopřenosu.
Zvyšovat energetickou účinnost a spolupracovat na úsporách energie u konečného spotřebitele napříč sektory. Cíl dohody v oblasti dosahování energetické efektivity do roku 2030, kterou s Ministerstvem průmyslu a obchodu podepsala Skupina ČEZ. Česká republika tak mimo jiné reaguje na povinnost uloženou evropskou směrnicí 2012/27/EU, která říká, že se v letech 2021 až 2030 musí každý rok uspořit 0,8 % z konečné spotřeby energie. Jde o cestu motivační místo regulatorní s pozitivním dopadem na konečné spotřebitele. Modernizace energetiky pokračuje i u projektu energetických úspor na ČVUT v Praze. Od letošního roku ho realizuje ČEZ, díky němu se má spotřeba energie této technické vysoké školy snížit o 20 milionů Kč ročně a 4 125 tun CO2.
Epilepsie postihuje asi 1 % české populace, přičemž u jedné třetiny pacientů konvenční léčba antiepileptiky selhává. V některých případech mohou farmakorezistentní pacienti podstoupit neurochirurgický zákrok, který odstraní příčinu záchvatů. V multioborové spolupráci s lékaři, biology, matematiky a techniky vyvíjí odborníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT nové postupy, které pomáhají rozpoznat příčinu záchvatů, případně i naplánovat a asistovat chirurgický výkon.
Svaz průmyslu a dopravy ČR udělil v rámci svého Sněmu 5. října 2020 Cenu za Průmysl 4.0 společnému projektu Blumenbecker Prag s.r.o., Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) a Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (FSI VUT). Projekt oceněný za inovativní přístup a řešení v oblasti technologií pro integraci průmyslových robotů realizoval funkční testovací robotickou platformu, ke které existuje i tzv. digitální dvojče. Na testovacím pracovišti se ověřila koncepce virtuálního zprovoznění robotické linky, která prokázala jeho smysluplnost s ohledem na úsporu času při uvádění do provozu, či s ohledem na eliminaci dílčích technických rizik.
Cílem projektu SHui (Soil Hydrology research platform underpinning innovation to manage water scarcity in European and Chinese cropping systems) je hledat inovativní způsoby zajištění udržitelného zásobování vodou pro zemědělství v podmínkách Evropy a Číny, a to i s ohledem ke klimatickým změnám. Projekt je součástí programu H2020, který je největším programem v EU v oblasti vědy a výzkumu. Účastní se ho celkem 19 prestižních institucí z devíti evropských zemí a Číny. Týmu Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze se do něj podařilo začlenit v náročném dvoukolovém výběrovém řízení.
Již 5. ročník Týdne inovací se uskutečnil od 29. září do 2. října 2020. Hlavní událostí byl veletrh s konferencí, které probíhaly 29. září od 8.00 do 19.00 hodin ve Fóru Karlín. Slavnostního zahájení se zúčastnil také rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.
Návrh karafy absolventa Fakulty architektury ČVUT Jana Kulhánka ocenila porota letošního ročníku Czech Design Award zvláštním uznáním. Jeho zpracování vychází z tradiční české sklářské tvorby s moderním přístupem, kterému nechybí i hravost. Tvorba Jana Kulhánka přitom porotu zaujala i nad rámec přehlídky Czech Design Week, konkrétně jeho diplomová práce, jež je aktuálně vystavena na fakultě, věnující se návrhu převozní lodi pro Prahu.
Michaela Térová z ateliéru Mádr Fakulty architektury ČVUT obdržela 22. září Cenu veřejnosti a Cenu Kronospan v soutěži Stavby s vůní dřeva 2020 v kategorii Dřevěné stavby - malé za svůj návrh bufetu v Orlických horách. O prvenství v celkem 5 kategoriích usilovalo 50 studentů se 43 soutěžními pracemi.

Pages