Univerzitní základní škola Lvíčata, kterou zřizuje ČVUT v Praze, dnes přivítala téměř dvacet prvňáčků. Část z nich už má s Lvíčaty zkušenost, protože přicházejí ze stejnojmenné mateřské školy, sídlící nedaleko od té základní. Žáky přišli pozdravit i rektor ČVUT Vojtěch Petráček a kancléřka Lucie Orgoníková.
Průmysl může významně pomoci Armádě ČR se zaváděním a využíváním nových technologií, které jsou založeny především na umělé inteligenci. Je stále ještě mnoho významných společností, které s armádou nespolupracují. I proto se na půdě Českého vysokého učení technického v Praze dnes sešli akademici se zástupci vlády, armády a soukromého sektoru.
Péče o sady a lesy vyžaduje mnoho převážně ruční práce. Tak to bylo a asi bude napořád a je to v pořádku. Vždyť sady i lesy si zaslouží tu nejlepší osobní péči. Za ní se ale skrývá tvrdá práce a jak přírodě, tak i šikovným lidským rukám někdy přijde vhod technická výpomoc.
Montgomery Whitewater Park v Alabamě v USA se bude rozkládat na ploše 50 hektarů, jeho hlavní součástí jsou dva kanály s divokou vodou. Kratší, s délkou 380 metrů, splňující olympijský standard, delší rekreační je dlouhý přes 500 metrů. Návrh kanálů z hydraulického hlediska a jejich hydraulickou optimalizaci řešili odborníci z Fakulty stavební ČVUT v Praze na zmenšeném modelu obou kanálů, které vznikly ve Vodohospodářském experimentálním centru Fakulty stavební ČVUT.
Pravidelné setkání zaměřené na strategická témata digitalizace oblasti Výroby a logistiky ŠKODA AUTO se minulý týden konalo v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT). Při této příležitosti se členové představenstva společnosti ŠKODA AUTO, Dr. Michael Oeljeklaus a Christian Schenk, spolu se čtyřmi desítkami expertů z oblasti výroby a logistiky, managementu kvality, financí a IT, seznámili s vybranými projekty, které se aktuálně na CIIRC ČVUT řeší a mají vazbu na automobilový průmysl. Během dvouhodinové prohlídky Testbedu pro Průmysl 4.0 jim vědecké týmy představily konkrétní výsledky výzkumu s využitím nejmodernějších technologií, které mají k dispozici v rámci centra excelence RICAIP.
I když nemá Česká republika kosmodrom ani moře, už třetím rokem patří mezi světovou špičku v simulování vesmírných misí.
V první polovině června proběhl v Inovačním centru univerzity v maďarském Debrecíně V4 Innovation Challenge Day, tedy Den inovačních výzev V4 s podtitulem Military Autonomous Systems, Vojenské autonomní systémy. Díky iniciativě Ministerstva obrany se ho za Českou republiku účastnil tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT, který tu představil svého kolového robota se systémem autonomní navigace.
Učená společnost České republiky na svém 28. valném shromáždění 17. května 2022 zvolila řádným členem profesora Jiřího Matase z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Porota Ceny Břetislava Štorma vybírala nejlepší práce v oblasti památkové péče. Studentské projekty reflektují rozdílné přístupy k rekonstrukcím památkových objektů a zasahují i do odborné debaty. Oceněná diplomová práce se stala součástí dokumentace pro nominaci Žatecka na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Brazílie, Mexiko, Spojené státy americké, Jižní Korea, Japonsko, Spojené arabské emiráty, Indie, Nigérie, Austrálie či řada evropských států včetně Česka.

Pages