Dne 17. prosince se v Nové budově ČVUT se uskutečnila přednáška profesora Hiroshi Ishiiho, který představil revoluční vizi Tangible Bits a na ni navazující koncepci Radical Atoms. Hiroshi Ishii vede skupinu Tangible Media při MIT, jejímž cílem je převádět digitální informaci do takové formy, kterou můžeme vnímat svými smysly, a nejen na obrazovce.
Spolek Výtopna Zlíchov se již dvacet let snaží zachraňovat a renovovat několik parních a motorových lokomotiv a osobních i nákladních vozů. Většinu oprav i výrobu součástí si zajišťují sami, ale pomáhají jim také odborníci s výjimečnou kvalifikací z Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Dne 18. prosince v Karolinu z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzalo jmenovací dekrety 69 nových profesorek a profesorů. Na nejvyšší akademický titul byli navrženi vědeckými a uměleckými radami vysokých škol, jmenuje je prezident. Na ČVUT v Praze nyní bude působit 5 nových profesorů, a to na Fakultě stavební, Fakultě elektrotechnické, Fakultě strojní a Fakultě architektury.
Vědecký tým docenta Zdeňka Huráka z katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v prosinci spolu s dobrovolníky testoval, co se stane, když se na silnici vytvoří kolona z více aut, jejichž řidiči mají zapnutý tzv. adaptivní tempomat. Experiment ukázal, že u náhodného vzorku vozů na českých silnicích bude docházet i s použitím ACC ke kvalitativně stejnému chování jako u lidských řidičů – tedy ke vzniku bezdůvodných (fantomových) dopravních zácp.
Umět se autonomně pohybovat v neznámém stísněném prostředí a vytvořit jeho podrobnou mapu. To je role šestinohého kráčejícího robota, jehož „mozek“ naprogramoval diplomant Jan Bayer z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Za precizně zpracovaný diplomový projekt s velkým celospolečenským potenciálem si odnesl první místo v mezinárodní soutěži IT SPY, která každý rok vyhlašuje nejlepší IT diplomové práce.
Z rekordních 164 týmů ze 77 různých středních škol, které se přihlásily do podzimní části 11. ročníku Robosoutěže ČVUT, zvítězilo robotické vozítko týmu R2-D2 z Gymnázia Špitálská v Praze. Na druhém a třetím místě se umístily týmy Mindbreak a Mindfield a z Gymnázia Příbram. Finále se konalo v pátek 13. prosince v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT. Akci pořádala katedra řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Dne 10. prosince byli v rámci Vánočního koncertu ČVUT vyhlášeni nejlepší sportovci ČVUT pro rok 2019. Stali se jimi Martina Satková, Anežka Paloudová, Jakub Zavřel, Jakub Dobrý a Tomáš Klinský. Poháry předával sportovcům rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, ředitel Ústavu tělesné výchovy a sportu doc. Jiří Drnek a doc. Zdeněk Valjent.
Ve dnech 28. a 29. listopadu proběhlo již druhé setkání zástupců českých univerzit CZECH UNIVERSITY RANKING GROUP (CURG), kteří se zabývají zpracováním dat pro mezinárodní hodnocení univerzit. Tentokráte byla hostitelem Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO).
Dne 9. prosince byli oceněni kancléřkou ČVUT Ing. Lucií Orgoníkovou žáci Univerzitní základní školy Lvíčata Petr Zeman a Tomáš Chum. Oba dva dosáhli vynikajících výsledků v krajském kole Logické olympiády.
ELLIS (The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) - Evropská laboratoř pro umělou inteligenci vyhlásila 10. prosince na konferenci NeurIPS v kanadském Vancouveru založení 17 tzv. ELLIS units, tedy poboček, které mají za cíl vytvořit pro evropské vědce v oborech založených na strojovém učení špičkové podmínky srovnatelné s nejlepšími světovými pracovišti. Jednou z poboček ELLIS, které se budou nacházet v 10 evropských zemích a Izraeli, se stal i Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT.

Pages