Odhadování 6D polohy objektů z obrazu je jednou z klíčových úloh pro autonomní systémy vybavené vizuálními senzory. S pomocí přesně odhadnuté polohy pak robot může objekt uchopit a dále s ním manipulovat. Jako příklad si můžete představit domácího robotického pomocníka, který dokáže automaticky naplnit myčku nádobí nebo robota ve výrobě, který manipuluje s předměty na výrobní lince na základě vizuálních vstupů.
Bianka Hudáková
Bianka Hudáková a Kryštof Bouřil, studenti ateliéru základů designu Bébarová-Nezpěváková z Ústavu designu Fakulty architektury ČVUT v Praze, se umístili mezi padesáti nejúspěšnějšími účastníky mezinárodní soutěže Model Young Package 2020.
Lávku propojující pražskou Troju s Císařským ostrovem budou po celou dobu její životnosti online monitorovat speciální snímače a čidla a nepřetržitě hlídat její technický stav. V rámci pilotního projektu bude sledování pod správou Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK Praha) zajišťovat Fakulta stavební ČVUT v Praze. Přístroje zde odborníci z Katedry betonových a zděných konstrukcí nainstalovali společně s pracovníky firmy ALIMEX při výstavbě lávky, využili přitom své zkušenosti z vědecko-výzkumného projektu, na kterém společně pracují.
Vyšel nový žebříček amerického mediálního domu U.S. News, který srovnává kvalitu univerzit po celém světě, Best Global Universities. Letos hodnotil činnost téměř osmnácti set vysokých škol z celého světa, přičemž do žebříčku bylo zařazeno patnáct set nejlepších. Žebříček U.S News má přitom dlouhou tradici – již posledních třicet let každoročně srovnává nejlepší americké školy a má nezanedbatelný vliv na to, jak je tamější veřejné mínění vnímá. Mediální dům před sedmi lety proto zavedl také žebříček Best Global Universities, který porovnává americké školy vůči zbytku světa. Z českých univerzit skončily nejlépe Univerzita Karlova a ČVUT v Praze.
Posluchači U3V při exkurzi u mostu přes Lužnici v Bechyni (v prvé řadě uprostřed v šedých kalhotách Ing. Vl. Hynek, v červené bundě doc. K. Trtík)
Frekventant kurzů Univerzity třetího věku (U3V) na ČVUT, emeritní vědecký pracovník VŠCHT, Ing. Vladimír Hynek, CSc., a dlouholetý garant kurzů Univerzity třetího věku na ČVUT, doc. Karel Trtík, CSc., jsou spoluautory článku s názvem „Neutronové zobrazování povrchových jevů, bobtnání kapalin a difuze při absorpci metanu v etanolu a n-dekanu za vysokých tlaků“, v impaktovaném open-access časopise PLoS One.
České vysoké učení technické v Praze dnes ráno obdrželo informaci, že plicní ventilátor CoroVent, vyvinutý na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze a vyráběný firmou MICo Medical, získal povolení k prodeji a použití jako zdravotnický prostředek od Ministerstva zdravotnictví ČR. CoroVent je určen jako nouzový ventilátor pro pacienty postižené respiračním selháním v důsledku onemocnění COVID-19. To znamená, že počínaje dnešním dnem můžeme zahájit distribuci plicních ventilátorů CoroVent do nemocnic, kde mohou začít zachraňovat naše občany. Po srpnovém získání americké certifikace FDA (Food and Drug Administration) jde o zásadní úspěch i v České republice.
Na celém světě je nyní 53 funkčních tokamaků – fúzních jaderných reaktorů – dva z nich jsou v Česku. Jeden, tokamak Golem, provozuje Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), a to v samotném centru města hned naproti Židovskému hřbitovu, druhý – tokamak Compass – pak na Praze 8 Ústav fyziky plazmatu AV ČR (IPP).
Parku Marie Terezie na pražských Hradčanech nově dominuje pomník Marie Terezie, který zde u příležitosti 280. jejího převzetí vlády nad habsburskou říší slavnostně odhalili zástupci Prahy 6. Při této příležitosti byla v rámci projektu na podporu turismu v Praze 6 vytvořena i vizualizace sochy. Projekt vznikl ve spolupráci s Centrem pro digitalizaci a vzdělávací technologie (CEDET) při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC). Hlavními autory 3D vizualizace jsou bratři Michal Kotek a Martin Kotek.
Projekt BIMLab z ČVUT byl osloven Městskou částí Praha 22 ke spolupráci při přípravě veřejné soutěže v projektu MŠ v Bytovkách. Společná akce je zamýšlena jako pilotní při zavádění digitalizace ve stavebnictví, a bude prováděna metodou BIM (Building Information Modelling). Projekt bude využívat digitálního prototypu stavby – modelu BIM (Building Information Model – informačního modelu stavby) a z něho odvozených výstupů – projektové dokumentace, výkazů výměr, simulace výstavby, prohlídky ve virtuální realitě a další.
Dne 8. října se uskutečnila virtuální konference CyberSec&AI Connected. Akademici, výzkumníci, profesionálové, novináři a řada dalších odborníků z celého světa se virtuálně potkali, aby nasdíleli své zkušenosti v prezentacích, panelových diskuzích nebo workshopech a rozšířili si obzory z oblasti umělé inteligence a kyberbezpečnosti.

Pages