"Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Střídavý, střídavý, silný elektrický proud," zpívá se v písni Elektrický valčík od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Její tóny zazněly i 31. října 2023 na oficiálním reprezentačním plese Fakulty elektrotechnické ČVUT ve Slovanském domě v Praze, kde na ně zatančili čtyřnozí roboti SPOTi a náš student Jan Vlk se svou taneční partnerkou Eliškou Vlkovou.
Co jsou v dnešní době hlavní herní principy a pilíře, o které se může hra opřít? Jaké jsou nové technologické trendy v herním designu a jak se v něm využívá AI? A co je to GameJam? O tom všem s Ing. Adamem Veseckým, vedoucím Laboratoře grafiky a herního designu FIT ČVUT.
Vědci a zástupci firem a organizací, zabývajících se rozvojem umělé inteligence, se setkali 1. listopadu v pražském Vzletu při předávání českých cen za umělou inteligenci AI Awards. Ocenění, které uděluje prg.ai, Brno.AI a CzechInvest, byla udělena v pěti hlavních kategoriích. V kategorii Výzkum a vývoj zvítězil Josef Šivic z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Jeho dlouhodobá špičková vědecká práce byla v letošním roce podtržena ziskem prestižního ERC Advanced grantu v oblasti inteligentních počítačových systémů schopných učit se v dynamicky měnícím se světě.
Fakulta elektrotechnická ČVUT (FEL) slavnostně otevřela Referenční laboratoř pro korelativní mikroskopii, která bude sloužit pro výzkumné účely i výuku. Nová laboratoř v hodnotě 20 milionů Kč spojuje v jeden celek technologie a přístroje, jejichž konfigurace je ojedinělá nejen v rámci České republiky, ale i Evropské unie. Z jejích možností budou těžit jak výzkumníci z katedry fyziky FEL ČVUT, pod kterou spadá, ale i studenti a studentky doktorského, magisterského i bakalářského stupně.
Koncem října se konala v Cafe Prostoru pod záštitou CIPS a Střediska ELSA akce "Propojme se", která měla za cíl seznámit celkem 44 přihlášených studujících bakalářských a magisterských studijních programů z ČVUT a VŠCHT.
Připravované i realizované projekty, jako jsou třeba náborová aplikace pro armádu nebo implementace umělé inteligence (AI) v prostředí ministerstva práce a sociálních věcí a také hlavního města Prahy - o tom a dalším dnes mluvili účastníci specializovaného workshopu “AI pro veřejnou správu”, který v rámci „Dnů AI“ pořádaly na ČVUT spolek prg.ai, Evropské centrum pro digitální inovace EDIH CTU a Digitální a informační agentura (DIA). Na pražské technice se setkala téměř stovka zástupců ministerstev, úřadů, krajů, obcí, ale i dalších složek veřejné správy a státních podniků. Diskutovali o tom, do jakých oblastí a jak nejlépe je možné zavádět umělou inteligenci a nové digitální technologie.
Vedení ČVUT se jednoznačně distancuje od přednášky slovenského konspirátora Petera Staňka. Ta se konala minulý týden v budově CIIRC (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky), kde sídlí i Rektorát ČVUT. Vedení ČVUT důrazně prohlašuje, že nemá nic společného s obsahem této přednášky ani s poskytnutím prostoru k této akci. Pronájem prostor budovy CIIRC externím zájemcům je čistě v režii tohoto ústavu.
V den státního svátku 28. 10. se - jako každoročně - představitelé českých vysokých škol přišli poklonit památce zakladatele Československé republiky, Tomáši Garrigue Masarykovi.
Celodenní Kurz rozvoje pedagogických, didaktických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy ČVUT se v říjnu konal na Masarykově ústavu vyšších studií, a to v rámci cyklu Doktorandské dny, které pořádá oddělení podpory studia Ústřední knihovny ČVUT.
Výsledky výzkumného projektu RaDron představují slibné rozšíření technologií pro zajištění radiační bezpečnosti. Pokročilý autonomní dron z dílny Fakulty elektrotechnické ČVUT, osazený unikátními částicovými detektory pražské společností ADVACAM, umožní účinně detekovat zdroje radioaktivity, včetně těch pohyblivých. Nová metoda lokalizace může v budoucnu usnadnit i práci specializovanému týmu ÚJV Řež, který nálezy zdrojů ionizujícího záření řeší. Partneři představili výsledky projektu ve čtvrtek 26. října v Řeži. Součástí programu byla i dynamická ukázka nalezení zdroje radioaktivity a simulace akčního zásahu týmu pro záchyty ÚJV Řež.

Pages