V rámci rozšiřující se spolupráce Českého vysokého učení technického v Praze s univerzitami po celém světě dnes rektora Vojtěcha Petráčka navštívili reprezentanti University of Health Sciences a Institute of Technology Cambodia.
Z 1161 studentů a studentek z gymnázií a středních odborných škol v celé České republice postoupilo do finále prvního ročníku Technologické olympiády 71 středoškoláků, kteří soutěžili v až tříčlenných týmech. Technologická olympiáda má za cíl přispět k lepšímu pochopení trendů, které hýbou současným světem, a inspirovat k jejich studiu.
Mravenčení či brnění v zápěstí a zhoršení citlivosti prstů při práci na počítači zažijí tři z deseti počítačových uživatelů. Nepříjemné pocity a bolesti mohou mít souvislost se syndromem karpálního tunelu. Bc. Tomáš Trejdl z magisterského oboru Interakce člověka s počítačem na Otevřené informace Fakulty elektrotechnické ČVUT společně s Vasilem Kostinem z 3. LF UK jsou na stopě technologické inovace, která může pomoci tomuto onemocnění předcházet. Vyvinuli speciální chytrou podložku pod myš, která je na začátku března dovedla až do světového finále soutěže Red Bull Basement v Istanbulu.
Dnes se v Betlémské kapli uskutečnila slavnostní inaugurace rektora Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., který tak vstoupil do svého druhého funkčního období. Spolu s ním bylo inaugurováno šest děkanů Českého vysokého učení technického v Praze.
21. dubna se konal po dvouleté covidové pauze již 12. ročník Kladenského Majálesu, který uspořádali studenti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT pro studenty a širokou veřejnost. Během odpoledne se na pódiu vystřídalo několik kapel, z nichž nejznámější byly The Silver Spoons a zakázanÝovoce. Nechyběl ani atraktivní doprovodný program pro děti i dospělé. Novinkou byly majálesové svatby, které měly velký úspěch, možná i díky originálním prstýnkům z 3D tiskárny.
Ve středu 20. dubna 2022 se v Kongresovém sále Masarykovy koleje uskutečnil slavnostní večer u příležitosti 30. výročí založení Masarykova ústavu vyšších studií (MÚVS) ČVUT v Praze. Akce probíhala za účasti rektora ČVUT docenta Vojtěcha Petráčka, členů vedení univerzity, děkanů a ředitelů součástí ČVUT, předsedy Akademického senátu ČVUT a členů vědecké rady MÚVS. Slavnostní večer byl určen především pracovníkům ústavu a aktivním studentům, kteří přispěli k dobrému jménu MÚVS svými studijními, sportovními výkony či mimořádnými činy.
Při příležitosti oslav 30. výročí založení MÚVS ČVUT v Praze ocenil ve středu 20. dubna 2022 rektor ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. známou osobnost inženýrské pedagogiky na MÚVS, doc. PhDr. Danu Dobrovskou, CSc. medailí za významné zásluhy o rozvoj Českého vysokého učení technického v Praze.
Ve čtvrtek 21. dubna v 17:00 byl za hojné účasti slavnostně otevřen prostor zvaný Vektor Technická. Mezi řečníky se zařadil i rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček. Řekl, že doufá v úspěch celé vědecko-kulturně-společenské akce, zejména když vidí, kolik návštěvníků přišlo na slavnost Hanami.
Ve středu 20. dubna 2022 byla usazena reaktorová nádoba druhého školního štěpného jaderného reaktoru Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Následovat bude montáž dalších součástí a osazení všemi řídicími, monitorovacími a regulačními prvky a ještě před koncem roku by měl být reaktor VR-2 uveden do provozu. Stane se tak desátým štěpným jaderným reaktorem v České republice.
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze uspořádal 19. dubna setkání dvou světů umění – hudby a malířství – s cílem podpořit Ukrajinu. Konal se koncert Akademického orchestru ČVUT, v jehož rámci vystoupily také harfenistky z Ukrajiny, a výtvarnice Martina Konvičková představila svůj obraz Mír ve žluté a modré, který byl namalován jako reakce na současné dění na Ukrajině.

Pages