Kristina Jarůšková, doktorandka z Katedry softwarového inženýrství Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI), která je nyní v CERNu, se dostala do prestižního žebříčku časopisu Forbes 30pod30 pro rok 2023. V žebříčku se po desáté každý rok objevuje 30 talentovaných, schopných a úspěšných lidí do 30 let. A Jaderka už v něm zástupce měla: V roce 2020 to byla Roberta Bimbová a David Klečka, o rok později Petr Hauschwitz.
Na kolejích v Podolí dnes ČVUT otevřelo nový areál pro lukostřelbu, a to splňující závodní parametry. Slavnostně pásku přestřihl rektor Vojtěch Petráček ve společnosti ředitele Ústavu tělesné výchovy a sportu Jiřího Drnka, ředitele Správy účelových zařízení Michala Vodičky a dalších hostí.
Student FEL Tomáš Trejdl se dostal do letošního žebříčku 30 pod 30 tuzemské mutace časopisu Forbes! Místo v prestižním seznamu 30 talentovaných lidí z Česka do 30 let pětadvacetiletému Trejdlovi vynesla jeho spolupráce na projektu Wrest. V rámci něj s kamarádem Vasilem Kostinem, studentem medicíny na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, vyvinuli speciální podložku pod myš pro prevenci syndromu karpálního tunelu.
Studenti doktorského studia na Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze pomáhají výuce i popularizaci jaderné energetiky. Po zkušenostech s tvorbou virtuálního modelu jaderného reaktoru Cenelín nyní pracují na virtuálním modelu fúzního reaktoru Fúzelín. Tým vede doktorand Ústavu energetiky Ing. Vojtěch Smolík a význam modelu může nejlépe objasnit.
Na tříletém profesně zaměřeném bakalářském studijním programu Scénické technologie, k jehož studiu se uchazeči mohou zapsat na Fakultě stavební ČVUT v Praze, se podílejí tři fakulty Českého vysokého učení technického – Fakulta stavební, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická. Spolupráce byla zároveň navázána i s Národním divadlem, Českou televizí a Barrandov Studiem, kde budou mít studenti programu v rámci výuky zajištěnu odbornou praxi. První studenti budou moci zasednout do přednáškových sálů již letos v září.
Pokud se zajímáte o problematiku výměny informací v medicíně, nabízíme vám volitelný předmět Integrace dat ve zdravotnictví, který je otevřen studentům všech ročníků i fakult.
Už více než rok je na oběžné dráze Země cubesat Vzlusat-2 obsahující mimo jiné dva detektory vyvinuté a finalizované na Jaderce, respektive v Centru aplikované fyziky a pokročilých detekčních systémů na FJFI (CAPADS). Detektory CAPADS jsou i na satelitu Socrat-R, který byl vynesen na oběžnou dráhu v červenci 2019.
Národní centrum Průmyslu 4.0 má nového ředitele, kterým se stal dosavadní zástupce Robert Keil. Jaroslav Lískovec koordinuje vznik Evropského centra pro digitální inovace (EDIH ČVUT), které s NCP 4.0 intenzivně spolupracuje v oblasti využití akademické infrastruktury pro digitalizaci firem a využívá jeho vybudovaného ekosystému. Lískovec bude zároveň konzultovat strategické směřování centra. Další funkční období má schválené i předsednictvo představenstva, svou funkci obhájili předseda Jiří Kabelka (DEL a.s.) i místopředseda Petr Šimoník (VŠB-TUO). Do nově vzniklé pozice místopředsedkyně představenstva byla jednomyslně zvolena Jana Polášek Filová (Škoda Auto a.s.). Nová pozice byla vytvořena s ohledem na rozrůstající se oblasti činnosti centra.
Studentky a studenti pěti škol architektury se propojí, aby prozkoumali Českou republiku a navrhli pro ni konkrétní řešení i vize. Společný projekt Technické univerzity v Delftu, vysoké školy ARCHIP, Fakult architektury ČVUT v Praze, VUT v Brně a TU v Liberci inicioval nizozemský architekt, spoluzakladatel studia MVRDV a hostující profesor na FA ČVUT Winy Maas.
Kybernetická hrozba už dávno není jen pojmem ze sci-fi literatury či filmu. Hackerských útoků na instituce, firmy i na jednotlivce neustále přibývá a útočníci, kteří vytěžují a zneužívají naše osobní data, jsou čím dál nebezpečnější. V České republice je citelný nedostatek odborníků, kteří dokáží předvídat a odvrátit hackerský útok nebo dokážou nacházet a odstraňovat zranitelnosti počítačových a síťových systémů v kyberprostoru. Právě takové odborníky, kteří budou myslet jako hacker, připravuje do praxe Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT).

Pages