Od ledna 2020 povede nově vzniklé centrum RICAIP (anglická zkratka pro Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu) při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze německý vědec Tilman Becker, přední odborník na Průmysl 4.0. Přichází do České republiky z německého DFKI, jedné z nejvýznamnějších výzkumných institucí zaměřených na umělou inteligenci, kde působil téměř 25 let. V rámci projektu RICAIP bude stát v čele centra RICAIP, které je budováno pro potřeby řízení a využívání výzkumných infrastruktur typu testbed nejen mezi partnery, ale později též v rámci celé Evropy. Chce se dále zabývat rozvojem nejnovějších technologií zaměřených na využití umělé inteligence v průmyslové robotice s přímými aplikacemi ve výrobě. Tilman Becker byl na pozici ředitele RICAIP doporučen mezinárodní výběrovou komisí na podzim loňského roku.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT získala novou budovu v Kladně v prostoru bývalých Kasáren. Současné dvě budovy fakulty, sedmipodlažní budova na nám. Sítná a stávající pronajatá dvoupodlažní budova v Kasárnách v ul. Sportovců, už kapacitně fakulty nestačí.
V devíti areálech ČVUT v Praze startují stavební a energeticky úsporná opatření, která sníží spotřebu energie o 20 milionů korun ročně. Modernizace zajistí i kvalitnější prostředí pro studenty a sníží emise oxidu uhličitého o 4 125 tun. Projekt je poskytován formou EPC, kdy se investice splácejí přímo z ušetřených peněz a dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí. Dodavatelem je společnost ENESA z ČEZ ESCO. ČVUT díky využití energetických služeb se zárukou úspor (EPC) ušetří 26 % stávajících nákladů na energie a vodu.
Čtyři uznávaní architekti vydali hned tři různé publikace zachycující jejich dosavadní tvorbu. Spojuje je nejen stejné vydavatelství, ale především láska k architektuře, unikátní pohled a styl, a také, že všichni kromě své bohaté architektonické praxe působí jako vyučující na Ústavu navrhování I Fakulty architektury ČVUT.
Dne 17. prosince se v Nové budově ČVUT se uskutečnila přednáška profesora Hiroshi Ishiiho, který představil revoluční vizi Tangible Bits a na ni navazující koncepci Radical Atoms. Hiroshi Ishii vede skupinu Tangible Media při MIT, jejímž cílem je převádět digitální informaci do takové formy, kterou můžeme vnímat svými smysly, a nejen na obrazovce.
Spolek Výtopna Zlíchov se již dvacet let snaží zachraňovat a renovovat několik parních a motorových lokomotiv a osobních i nákladních vozů. Většinu oprav i výrobu součástí si zajišťují sami, ale pomáhají jim také odborníci s výjimečnou kvalifikací z Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Dne 18. prosince v Karolinu z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzalo jmenovací dekrety 69 nových profesorek a profesorů. Na nejvyšší akademický titul byli navrženi vědeckými a uměleckými radami vysokých škol, jmenuje je prezident. Na ČVUT v Praze nyní bude působit 5 nových profesorů, a to na Fakultě stavební, Fakultě elektrotechnické, Fakultě strojní a Fakultě architektury.
Vědecký tým docenta Zdeňka Huráka z katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v prosinci spolu s dobrovolníky testoval, co se stane, když se na silnici vytvoří kolona z více aut, jejichž řidiči mají zapnutý tzv. adaptivní tempomat. Experiment ukázal, že u náhodného vzorku vozů na českých silnicích bude docházet i s použitím ACC ke kvalitativně stejnému chování jako u lidských řidičů – tedy ke vzniku bezdůvodných (fantomových) dopravních zácp.
Umět se autonomně pohybovat v neznámém stísněném prostředí a vytvořit jeho podrobnou mapu. To je role šestinohého kráčejícího robota, jehož „mozek“ naprogramoval diplomant Jan Bayer z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Za precizně zpracovaný diplomový projekt s velkým celospolečenským potenciálem si odnesl první místo v mezinárodní soutěži IT SPY, která každý rok vyhlašuje nejlepší IT diplomové práce.
Z rekordních 164 týmů ze 77 různých středních škol, které se přihlásily do podzimní části 11. ročníku Robosoutěže ČVUT, zvítězilo robotické vozítko týmu R2-D2 z Gymnázia Špitálská v Praze. Na druhém a třetím místě se umístily týmy Mindbreak a Mindfield a z Gymnázia Příbram. Finále se konalo v pátek 13. prosince v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT. Akci pořádala katedra řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Pages