Odborníci na řízení chodu stavební společnosti, investorskou přípravu a development, se znalostmi navrhování staveb, stavebních materiálů a technologií, ale zároveň také lidé schopní obstát v jakékoli oblasti ekonomiky a managementu. Takoví by měli být absolventi bakalářského programu Management a ekonomika ve stavebnictví, který se od akademického roku 2021/2022 vrací jako samostatný na Fakultu stavební ČVUT v Praze. Program zde již v minulosti samostatně existoval, později se však vřadil jako obor pod studijní program Stavební inženýrství a studenti si ho mohli zvolit jako specializaci až od třetího ročníku studia.
Projekt Transitus od Lady Zapletalové
Soutěžní přehlídku nejlepších návrhů bytových staveb pořádá pro studenty druhého ročníku Fakulta architektury ČVUT v Praze. Představují se v ní rozdílné přístupy navrhování bydlení. Přehlídka přispívá k reflexi ateliérové výuky a diskusi o metodice navrhování (nejen) bytových staveb. Do soutěže může nominovat každý vedoucí ateliéru, kde se zadání řešilo, až tři projekty. V předchozích letech bylo nominováno okolo 30 projektů, letošní ročník hlásí přes překážky distanční výuky rekord: 44 nominací z 18 školních ateliérů.
Studenti Anna Karbanová z programu Architektura a stavitelství, Barbora Macková a Tadeáš Zahradník z oboru Projektový management a inženýring Fakulty stavební ČVUT se zúčastnili ve dnech 19. až 22. února 2021 mezinárodní studentské soutěže ASC – Associated Schools of Construction, jíž je fakulta členem. Ve finále soutěže, v kategoriích Heavy Civil, Commercial a Design Build, získali studenti ČVUT v rámci společného týmu se studenty z California Polytechnic State University a v konkurenci dalších amerických týmů skvělé druhé místo.
Ve čtvrtek 25. února 2021 položil rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček spolu s předsedou Pražského akademického klubu 48 Martinem Špolcem květinové dary u pamětní desky Senátu Parlamentu ČR v Nerudově ulici. Pietní setkání proběhlo v omezeném počtu osob a bez přidruženého programu. Účastníci si připomenuli 73. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad, který proběhl dne 25. února 1948.
Vědci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze vytvořili unikátní algoritmus, který dokáže nalézt optimální nastavení laboratorního systému tak, aby vyhodnotil co nejvíce vzorků v co nejkratším čase. Pro pacienty to znamená, nejen že laboratoř dokáže vyhodnotit více vzorků, ale také, že výsledky testů získají dříve. V reakci na situaci kolem celosvětové pandemie COVID-19 spojily své síly PREVEDIG medical - laboratorně diagnostické centrum, Beckman Coulter - přední dodavatel laboratorních analyzátorů a laboratorní automatizace a CIIRC ČVUT. Společně se zaměřily na to, jak při stávající kapacitě laboratoře zpracovat více vzorků. Optimalizací a úpravou nastavení laboratorního systému se podařilo navýšit množství vzorků o desítky procent.
Zlatá stoka, diplomní projekt Kateřiny Průchové se umístil mezi 12 nejlepšími projekty mezinárodní soutěže Young Talent Architecture Awards (YTAA). V práci vytvořené v ateliéru Novotný–Koňata–Zmek nabízí autorka atraktivní architektonická a urbanistická řešení v krajině okolo Zlaté stoky, kdysi nepostradatelného vodního díla na jihu Čech.
Po evropském patentu (duben 2020) se nyní podařilo získat vědcům z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC ČVUT) a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR (FZU AV ČR) i americký patent a mají tak přístup na trh s největším počtem jaderných reaktorů na světě. Ve všech 94 jaderných reaktorech v USA lze použít patentovaný způsob ochrany povrchu palivových článků před korozí, který prodlouží životnost palivových článků za havarijních i standardních podmínek.
Žáci Univerzitní základní školy Lvíčata rozjasnili na masopustní úterý dejvický kampus svými maskami, nakažlivým smíchem a radostí. Tradiční postava Strakáče - Laufra, která symbolizuje nadcházející rok a přináší hojnost, veselí a radost, nemohla v průvodu chybět. Alespoň na jeden den se dětské roušky a respirátory proměnily v ptačí zobáčky a ruce v křídla.
Dne 15. února 2021 nabyl na ČVUT v Praze účinnosti dokument nazvaný „Doporučené postupy pro přijímání akademických a vědeckých pracovníků a při organizaci výběrových řízení na vedoucí pracovníky na ČVUT“. Doplňuje Kariérní řád, který bude účinný od 1. dubna 2021, spolu s novým Vnitřním mzdovým předpisem účinným taktéž od začátku dubna 2021.
Výzkumníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) získali za ochrannou polomasku „CIIRC RP95-3D“ Cenu evropského občana za rok 2020. Rozhodla o tom porota složená ze zástupců Evropského parlamentu a významných osobností občanské společnosti. Evropský parlament ocenil celkem třicet laureátům ze všech členských států EU.

Pages