Jae-Hoon Chung, generální ředitel společnosti Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), a doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze, podepsali na konci června na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (MPO) smlouvu o porozumění. U slavnostního okamžiku nechyběl ani ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a náměstek ministra sekce pro jadernou energetiku Tomáš Ehler.
Na konci června se uskutečnilo v Kladně slavnostní otevření unikátních nových a modernizovaných laboratoří Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI) Českého vysokého učení technického v Praze zejména pro doktorský studijní program Biomedicínské inženýrství.
Co mají společného Tunis, německý Ulm a maďarská Budapešť? Teď třeba to, že právě z těchto tří míst byl v jeden den přes internet iniciován zážeh a měření na tokamaku Golem v centru Praha na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Poprvé v historii se do seznamu zemí, odkud bylo zažehnutí plazmatu na tokamaku Golem spuštěno, zapsala africká země.
Přes 15 tisíc lidí navštívilo ve středu 22. června dejvický kampus, kde se společně s 10. ročníkem tradičního festivalu Vědafest konala akce Rozehrané priority českého předsednictví. Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Vysoká škola chemicko-technologická, Česká zemědělská univerzita, Akademie múzických umění a Vysoká škola umělecko-průmyslová otevřely pro návštěvníky expozice, které popularizačním způsobem představily vybraná témata českého předsednictví Radě EU, jež startuje 1. července a končí 31. prosince 2022.
V červnu zveřejnila Evropská komise výsledky hodnocení zaslaných kandidátů na vznik Evropských center pro digitální inovace (EDIH). ČVUT zaznamenalo úspěch už v loňském roce, když se ze šestice kandidátů na národní úrovni podílelo na dvou projektech – EDIH ČVUT a CYBESECURITY INNOVATION HUB. V případě EDIH ČVUT dokonce na pozici koordinátora. Oba návrhy s podílem ČVUT byly nyní vybrány i na evropské úrovni.
Asociace výzkumných univerzit, která vznikla před třemi roky a nyní jí předsedá rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček, se rozroste o dalšího významného člena. Od 1. července se jím stane Vysoké učení technické v Brně.
Právě před týdnem, ve středu 22. června, zaplnilo 101 expozic zelenou plochu na Vítězném náměstí v Dejvicích vědou doslova od A do Z. Vystavovatelé z vysokých škol, akademických ústavů, volnočasových institucí a firem představili hravým způsobem svou práci a výzkum. Velká a zábavná populárně vědecká laboratoř pod širým nebem oslovila obrovské množství návštěvníků, jejichž počet se blížil šestnácti tisícům.
Kvůli čemu se lidé nejčastěji zadlužují a kolik lidí v Česku je pro přímou volbu prezidenta? Tyto a další průzkumy veřejného mínění zajišťují výzkumné agentury. Každá agentura má svůj „sklad“ zjištěných informací, které lze dále využít. Webová platforma DATArohlík, vyvinutá ve spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT), je datová samoobsluha, kde jsou všechna data z výzkumných agentur uložena a k dispozici kompletně na jednom místě. Podobně jako v internetovém obchodu s potravinami.
Mezinárodní unie pro fyzikální a inženýrské vědy v medicíně (IUPESM) zvolila doc. Lenku Lhotskou, vedoucí skupiny Kognitivní systémy a neurovědy na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického, mezi čestné členy této unie. Ocenění převzala na světovém kongresu IUPESM v Singaporu na konci června.
Ojedinělou sestavu kolových, pásových, létajících a kráčejících robotických systémů na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze rozšířili dva roboti SPOT s robotickou rukou. SPOTi od firmy Boston Dynamics dorazili na Karlovo náměstí před několika týdny, takže se s nimi tým robotiků a informatiků stále ještě seznamuje. První testování už ale jeden z nich má za sebou.

Pages