Dne 17. ledna se ve Dvořákově síni Rudolfina uskutečnil tradiční Novoroční koncert ČVUT. V jeho průběhu byla slavnostně udělena za potlesku stojícího publika první stříbrná medaile Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Tu z rukou ředitele institutu prof. Vladimíra Maříka a viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy České republiky Mgr. Mileny Jabůrkové, převzal stávající rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka.
Dne 17. ledna se v Betlémské kapli uskutečnilo slavnostní zasedání vědecké rady ČVUT. Na něm byl udělen i čestný titul Doktor Honoris causa, který z rukou rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky obdržela prof. Ruzena Bajcsy a prof. Steffen Leonhardt.
V pátek 12. ledna zavítalo na Fakultu elektrotechnickou 80 studentů z Gymnázia Opatov, které je střední partnerskou školou ČVUT.
Ve druhém prosincovém týdnu podepsala děkanka Fakulty stavební ČVUT prof. Alena Kohoutková a ředitel sekce ekonomicko-správní České správy sociálního zabezpečení Ing. Jan Halíř Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci. Do Memoranda jsou zapojeny pracoviště katedry architektury a katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví, jejichž představitelé se rovněž zúčastnili slavnostního aktu.
Studenti ze středních škol měli i letos možnost zapojit se do VII. ročníku projektu Junior Tech University na ČVUT v Praze. Tříměsíční individuální stáže na akademické půdě, během nichž se vybraným středoškolákům, na jimi zvolené fakultě, individuálně věnovali naši akademičtí pracovníci tzv. mentoři. Na závěrečném společném setkání stážistů a mentorů, které se konalo 15. prosince v budově ČVUT - CIIRC, studenti prezentovali své projekty, poté obdrželi certifikáty o absolvování Junior Tech University.
Ve dnech 22. až 24. listopadu se v rakouském Grazu uskutečnila konference nanoFIS 2017 - Functional Integrated nanoSystems. Na ní obdržel Filip Havel 2. místo v soutěži o nejlepší posterové sdělení za příspěvek: F. Havel, J. Proška, M. Procházka: Synthesis of Morphologically Stable Gold Nanodumbbells. Další ocenění čekalo Filipa Havla dne 19. listopadu na konferenci NANOCON 2017 za práci: F. Havel, J. Proška, M. Procházka Synthesis of Gold Nanodumbbells for Surface-enhanced Raman Scattering Substrates. Byl také členem týmu, který dostal hlavní cenu za poster s názvem Two-step mechanism of cellular uptake of cationic gold nanoparticles modified by (16-mercaptohexadecyl)trimethylammonium bromide.
V pátek 15. prosince se v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT na Karlově náměstí konalo finále 9. ročníku Robosoutěže pro střední školy. V ní se studenti snaží co nejlépe splnit soutěžní zadání pomocí robotů sestavených ze stavebnice Lego Mindstroms. V letošním ročníku zvítězil univerzitní tým Unstable Voltage nad gymnazijním týmem z Příbrami, který se soutěže účastnil pod názvem Mindbreak2. Na třetím místě se umístil další středoškolský tým Kotrš z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově.
Ve čtvrtek 14. prosince byly v Betlémské kapli vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepšího sportovce ČVUT. Na první příčce se umístil Vít Přindiš z Fakulty biomedicínského inženýrství. Druhou pozici obsadila studentka Masarykova ústavu vyšších studií Kristýna Zahradníčková MÚVS a třetí příčku získala Bc. Kristiina Mäki z Fakulty stavební.
V pondělí 4. prosince 2017 v 16.40 hodin proběhlo v budově Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na Karlově náměstí historicky první veřejné videokonferenční spojení s Mezinárodní vesmírnou stanicí ISS z území České republiky. Technologické řešení přenosu zajistila Fakulta elektrotechnická. Programovou náplň akce organizovala společnost SCIENCE IN v rámci projektu ESERO CZ (vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury), jehož je fakulta partnerem.
Dne 29. listopadu byly za účasti ministra Stanislava Štecha v Senátu Parlamentu České republiky předány ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2017. V kategorii pro vynikající studenty a absolventy byli oceněni absolventi ČVUT Ing. Martin Fůs z Fakulty biomedicínského inženýrství ve studijním programu Biomedicínská a klinická technika a Ing. Filip Šmejkal z Fakulty stavební ve studijním programu Stavební inženýrství.

Pages