České vysoké učení technické v Praze poskytlo dle svého slibu ubytování lidem, kteří museli utéci z Ukrajiny napadené Rusy.
Umělá inteligence (AI) dnes pohání celou řadu systémů od doporučování obsahu na sociálních sítích, přes strojové vidění samořídících aut, až po rozhodnutí o (ne)přidělení půjčky v bance. Tyto příklady jasně demonstrují, jak zásadní dopad AI algoritmy mají. Jejich uspokojivé fungování je proto klíčové pro jednotlivce i pro společnost jako celek. Návrhem vysvětlitelných a transparentních algoritmů umělé inteligence se bude zabývat mezinárodní projekt AutoFair, který získal grant ve výši 3 840 846 eur (necelých 95 milionů korun) v evropském programu Horizon Europe. Z celkového počtu 206 žádostí ve výzvě HUMAN-01 jich uspělo 46.
Ve středu 23. března 2022 oznámila Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), že od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) získala povolení k výstavbě jaderného reaktoru VR-2. Ten bude stát ve stejné reaktorové hale, kde už od roku 1990 fakulta provozuje školní reaktor VR-1 Vrabec. Počet provozovaných jaderných reaktorů v České republice se tak v budoucnu zaokrouhlí na rovných deset (nepočítáme-li fúzní jaderný reaktor Golem). Kromě reaktorů VR-1 a VR-2 se jedná také o dva výzkumné reaktory Centra výzkumu v Řeži a šest jaderných reaktorů, které ve dvou jaderných elektrárnách provozuje ČEZ.
Tóny skladeb W. A. Mozarta, S. Prokofjeva a dalších klasických autorů rozezněly Betlémskou kapli při dalším z pravidelných koncertů, pořádaných Českým vysokým učením technickým v Praze. Famózní přednes sólisty Romana Patočky doplnil bravurní orchestrální podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Přítomné v sále přivítal rektor ČVUT Vojtěch Petráček, v publiku nechyběla řada významných hostů z akademického světa. Jarní koncert 2022 se po delší době uskutečnil bez covidových opatření, a příchozí si tak mohli bez omezení vychutnat společenské setkání včetně uvítací sklenky vína.
Člověk prospí třetinu svého života a dostatečně dlouhý a kvalitní spánek hraje významnou roli pro jeho psychický a fyzický stav. Na první jarní den 21. března připadá Mezinárodní den zdravého spánku, který upozorňuje na vliv spánku na naše zdraví. Více než 30 % populace, a to jak dospělých, tak dětí, je ohroženo poruchami spánku. Výzkumná skupina BRAIN team z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT se zabývá výzkumem poruch spánku ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ).
Tým eForce, který se zabývá vývojem a konstruováním elektrické formule a autonomní elektrické formule na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, se od 16. do 19. března 2022 představil na University of Cambridge ve Velké Británii. Zde rovněž vedl sérii devíti přednášek a workshopů na konkrétní témata zabývající se konstrukcí formule pro místní studentský tým Full Blue Racing na Oddělení technologií (Department of Engineering DoE).
Tanečně vizuální pocta kvantové fyzice nazvaná Color Force se představila účastníkům slavnostního shromáždění Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS – Centre of Advanced Applied Sciences) v Divadle Archa.
Srdíčka ze svorek nebo háčkované slunečnice si můžete ode dneška koupit v Archicafe na Fakultě architektury a Cafe Prostoru_ v NTK a přispět na sbírku Člověka v tísni SOS Ukrajina. Benefiční prodej vymyslely a zorganizovaly studentky designu Fakulty architektury.
Funkce se ujali nové proděkanky a proděkani Fakulty architektury. Jmenováni jsou do konce února 2026. Proděkanem pro pedagogickou činnost a statutárním zástupcem děkana se stal Jiří Šrubař z Ústavu nosných konstrukcí, proděkanem pro vědu, výzkum a uměleckou činnost Petr Vorlík z Ústavu teorie a dějin architektury, proděkankou pro vnější vztahy Kateřina Rottová z Ústavu navrhování II, proděkankou pro zahraniční vztahy je Irena Fialová z Ústavu urbanismu a proděkankou pro rozvoj a výstavbu Irena Šestáková z Ústavu nauky o budovách. Nové vedení představí svůj program strategických a rozvojových cílů za 100 dní, tedy během května.
Při restaurování kostela sv. Mořice v Olomouci pomáhají památkářům bezpilotní helikoptéry s palubní inteligencí neboli robotické drony. Vyvinula je skupina Multirobotických systémů z Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze v rámci světově unikátního projektu s názvem Dronument (Dron&Monument) podpořeného Ministerstvem kultury ČR a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (NPÚ).

Pages