Československo bylo jednou z prvních zemí, které se rozhodly využít jaderné štěpení k výrobě elektřiny. Takzvaný mírový jaderný program začal v roce 1955 založením Ústavu jaderné fysiky ČSAV v Řeži a zahájením výuky jaderné fyziky a inženýrství na nově vzniklé fakultě – dnes jde o Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze (FJFI). Jednou z nejdůležitějších osob oboru a hybatelem dění byl otec prvního československého jaderného reaktoru, prof. Čestmír Šimáně. Ten by se 9. května 2019 dožil sta let, zemřel ve věku 93 let 26. července 2012.
Dne 30. dubna se konal druhý ročník Lesamáje, technicky dejvického majálesu. Hudební program doplnila divadelní představení, autorská čtení, taneční workshopy a další aktivity v režii studentských organizací a spolků. Lesamájový průvod v čele s orchestrem VŠCHT slavnostně pokřtil novou pěší zónu v Technické ulici. Nechyběla ani volba májových Veličenstev. Za přítomnosti rektora ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráčka a představitelů institucí Kampusu Dejvice přijali z rukou prof. Evy Jiřičné květinovou korunu: Adam Jaroš za ÚOCHAB, Eliška Hrdá za VŠCHT a v zastoupení Alžběta Vachelová za ČVUT a Markéta Kovaříková za KTF UK.
Vědci z katedry kybernetiky a z katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se v dubnu úspěšně účastnili přípravného kempu soutěže DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), který se konal v horách nedaleko města Denver v USA. Cílem DARPA Subterranean Challenge, která má celkový rozpočet převyšující v přepočtu neuvěřitelných 250 milionů Kč, je vyvinout systém autonomních spolupracujících pozemních robotů a dronů, kteří bez lidské asistence dokáží prozkoumat důl v případě důlního neštěstí a najít v něm známky přítomnosti zavalených horníků. Tým ČVUT CTU-CRAS v rámci simulované soutěže dosáhl nejlepšího výsledku ve své skupině a jeho roboty dokázaly v prostředí skutečného dolu nalézt několik předmětů potvrzujících existenci přeživších horníků. Přístroje se dokonce dostaly do oblasti, kde byla jedna z figurín reprezentujících zraněnou oběť neštěstí.
Rektoři ČVUT, VŠE a ZČU a také zástupci partnerských firem a studentských organizací se zúčastnili slavnostního ukončení a vyhodnocení doposud nejúspěšnější sezóny Engineers. To proběhlo 7. května na střešní terase rektorátu ČVUT v budově ČVUT - CIIRC. Zahajovacího slova slavnostního večera se chopil člen představenstva a obránce Marek Herna, který měl tu čest přivítat rektorku VŠE prof. Hanu Machkovou, rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka a v neposlední řadě rektora ČZU prof. Petra Skleničku.
Dvě první místa, jedno druhé, a navíc zvláštní ocenění Cenu riaditeľa Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košicích přivezli z desátého ročníku Česko-slovenskej študentskej vedeckej konferencii vo fyzike studentky a student Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.
Průřezovým tématem prvního ročníku Česko-izraelského akcelerátoru (Czech Israeli Partnership Accelerator), do kterého se zapojily čtyři mezinárodní studentské týmy z ČVUT a Technionu, bylo Smart city. Slavnostního ukončení pilotní fáze CIPA se zúčastnil i velvyslanec České republiky v Izraeli pan Martin Stropnický.
Profesor Jiří Matas z katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze získal zvláštní ocenění projektu AI Awards 2018, jehož cílem je představit úspěšné odborníky a firmy, jež určují směr vývoje AI technologií v celosvětovém měřítku.
V termínu od 26. do 28. dubna se do jihofrancouzského Toulouse sjeli studenti z evropských technických universit, aby se zúčastnili studentské sportovní soutěže European Aerostudent Games 2019. Tým studentů ČVUT se zúčastnil turnaje v ultimate frisbee, ve kterém bojoval ve skupině proti universitám z Madridu a Toulouse. Díky skvělému nasazení studentů tým ČVUT všechny soupeře porazil a získal tím první místo ve skupině. Sobotní den patřil semifinálovým bojům, z kterých se tým ČVUT probojoval do finále. I tam si ale díky svým zkušenostem dokázali s počasím poradit nejlépe a právem si odvezli první místo.
Největší český zvon a národní kulturní památka – zvon Zikmund v katedrále sv. Víta – letos oslavil 470. výročí od svého odlití zvonařem Tomášem Jarošem z Brna. Toto výročí bylo připomenuto i během osmého ročníku slavnostní akce Den zvoníků Arcidiecéze pražské, která se konala dne 30. dubna pod patronací J. Em. Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a Primase českého. Součástí akce byl také seminář, v jehož průběhu přednesli zástupci Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze doc. Jan Siegl a Ondřej Kovářík výsledky získané při zkoumání stavu zvonu Zikmund v rámci spolupráce mezi Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze a FJFI. Odborníci materiálového inženýrství potvrdili, že ke zlomení srdce zvonu v roce 2002 došlo únavou materiálu. Současně však došli k závěru, že je nezbytné realizovat další práce zaměřené nejen na hodnocení stavu zvonu, ale také jeho interakcí se srdcem při zvonění. Cílem je navrhnout opatření, aby zvon mohl i nadále zvonit, ale přitom aby bylo minimalizováno riziko jeho poškození a my bychom ho mohli zachovat pro budoucí generace.
Od 1. května do 1. července se z Technické ulice v Kampusu Dejvice stala pěší zóna. Uzavírka ulice vznikla jako projekt studentů a magistrátu hlavního města Prahy. Dne 29. dubna se sešli zástupci studentů, radní Jaromír Beránek (zastupující radního pro vzdělávání Víta Šimrala a 1. náměstka primátora Petra Hlaváčka), autorka ideové koncepce urbanistického rozvoje kampusu Pavla Melková, koordinátorka Kampusu Dejvice Zita Adamová a ředitel NTK Martin Svoboda. Setkání přineslo několik rychlých závěrů.

Pages