Tato ochrana je určena všem, kteří jsou vystaveni vysokému riziku kontaktu s koronavirem COVID19 a nemohou se prozatím dostat k plně funkční FFP3 ochranné pomůcce a štítu. Jedná se nejen o zdravotníky, lékárníky, ale i pracovníky obchodů, kteří jsou v kontaktu s velkým počtem lidí a jsou v blízkém kontaktu.
ČVUT v Praze již vyrobilo dvacet tisíc litrů dezinfekce, kterou dodává především do IZS hl. m. Prahy, Policejnímu prezidiu, hasičským sborům, FN Motol a dalším zdravotnickým zařízením. V laboratořích připravují dezinfekci vědci z katedry jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Aktuálně má univerzita vyčerpané kapacity a nemůže dodávat dezinfekci pro všechny lékaře, kterým tuto možnost rozeslala Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně.
V roce 2010 dokončili spolužáci Jan Sova a Jan Kovář studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, oba se seznámili během absolvování studijního programu Kybernetika a měření (předchůdce současného programu Kybernetika a robotika). Už v době studia posledního ročníku založili dnes již úspěšný start-up, tj. společnost Workswell s.r.o., ke kterému se záhy přidal i třetí kolega Adam Švestka.
Fakulta elektrotechnická ČVUT vnímá komplikovanou situaci, ve které se ocitli učitelé a učitelky dějepisu po uzavření škol. Proto podporuje a podílí se na webové aplikaci HistoryLab.
Výzkum umělé inteligence (Artificial Intelligence – AI) v České republice byl potvrzen jako významný a silný na evropské mapě umělé inteligence (AI). ČVUT v Praze bylo úspěšné v celkem třech projektech z celkového počtu pěti, jejichž podporu oznámila v závěru minulého týdne Evropská komise. Do všech těchto tří projektů se zapojí Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, který je součástí ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT). Čtyři z vítězných projektů vytvoří velké evropské sítě specializovaných center excelence. Ten pátý – s velmi výraznou rolí CIIRC ČVUT - bude tyto sítě koordinovat a formovat evropský ekosystém umělé inteligence. Do soutěže se zapojila prakticky celá evropská komunita AI.
Zástupci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT pod vedením prof. Karla Roubíka ve spolupráci s odborníky z platformy COVID19 CZ, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Thomayerovy nemocnice v Praze, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Státním ústavem pro kontrolu léčiv předkládají Vládě ČR prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR ke schválení záměr na vývoj ventilátoru CoroVent, který by mohla využívat všechna zdravotnická zařízení v případě vyčerpání všech dostupných ventilátorů schválených pro klinické použití.
Tam nyní existuje nový komunikační kanál, kde je možné se ptát a odpověď získat okamžitě. Na dotazy totiž neodpovídá člověk, ale počítačový program, takzvaný chatbot, který je on-line 24 hodin denně. Službu spustili tři studenti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT).
V neděli 15. března 2020 zemřel v Miláně na následky pneumonie způsobené koronavirem významný italský architekt Vittorio Gregotti, nositel čestného doktorátu ČVUT. Vittorio Gregotti se narodil Novaře v roce 1927, architekturu studoval na milánské polytechnice, jako student pracoval u Augusta Perreta v Paříži a v roce 1951 se zúčastnil kongresu CIAM. O rok později založil vlastní projektové studio a v roce 1974 jej rozšířil Gregotti Associati International. Je autorem velkého množství architektonických projektů, například olympijského stadionu v Barceloně, kulturního centra Belém v Lisabonu, Teatro degli Arcimboldi v Miláně, domů Cannaregio v Benátkách, adaptace pařížského koncertního sálu La Gaite de Paris, Guggenheimova muzea v Benátkách a projektů četných univerzitních komplexů, například univerzity Bicocca v Miláně nebo kalábrijské univerzity v Cosenze.
Na ČVUT v Praze v Dejvicích se dne 16. března sešli odborníci z vysokých škol a institucí, aby deklarovali společný postup a výzvu k improvizované ochraně proti koronaviru. ČVUT v Praze bylo zastoupeno svým rektorem a fyzikem doc. Vojtěchem Petráčkem, z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT byli přítomni prof. MUDr. Leoš Navrátil a MUDr. Emil Pavlík, z Technické univerzity v Liberci její rektor doc. Miroslav Brzezina a skupinu doplnil český podnikatel a filantrop Martin Hausenblas.
Hlavní složkou dezinfekčních prostředků vyráběných na ČVUT, konkrétně na katedře jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, je ethylalkohol, destilovaná voda a izopropylalkohol. V případě prostorové dezinfekce se ještě přidává peroxid vodíku. U dezinfekce na ruce pak glycerol a citral. Dezinfekci plní fakulty do pěti a desetilitrových barelů. Dezinfekce je využívána v prostorách univerzity a jejích součástí, jako je také Univerzitní základní a mateřská škola Lvíčata.

Pages