Už více než rok je na oběžné dráze Země cubesat Vzlusat-2 obsahující mimo jiné dva detektory vyvinuté a finalizované na Jaderce, respektive v Centru aplikované fyziky a pokročilých detekčních systémů na FJFI (CAPADS). Detektory CAPADS jsou i na satelitu Socrat-R, který byl vynesen na oběžnou dráhu v červenci 2019.
Národní centrum Průmyslu 4.0 má nového ředitele, kterým se stal dosavadní zástupce Robert Keil. Jaroslav Lískovec koordinuje vznik Evropského centra pro digitální inovace (EDIH ČVUT), které s NCP 4.0 intenzivně spolupracuje v oblasti využití akademické infrastruktury pro digitalizaci firem a využívá jeho vybudovaného ekosystému. Lískovec bude zároveň konzultovat strategické směřování centra. Další funkční období má schválené i předsednictvo představenstva, svou funkci obhájili předseda Jiří Kabelka (DEL a.s.) i místopředseda Petr Šimoník (VŠB-TUO). Do nově vzniklé pozice místopředsedkyně představenstva byla jednomyslně zvolena Jana Polášek Filová (Škoda Auto a.s.). Nová pozice byla vytvořena s ohledem na rozrůstající se oblasti činnosti centra.
Studentky a studenti pěti škol architektury se propojí, aby prozkoumali Českou republiku a navrhli pro ni konkrétní řešení i vize. Společný projekt Technické univerzity v Delftu, vysoké školy ARCHIP, Fakult architektury ČVUT v Praze, VUT v Brně a TU v Liberci inicioval nizozemský architekt, spoluzakladatel studia MVRDV a hostující profesor na FA ČVUT Winy Maas.
Kybernetická hrozba už dávno není jen pojmem ze sci-fi literatury či filmu. Hackerských útoků na instituce, firmy i na jednotlivce neustále přibývá a útočníci, kteří vytěžují a zneužívají naše osobní data, jsou čím dál nebezpečnější. V České republice je citelný nedostatek odborníků, kteří dokáží předvídat a odvrátit hackerský útok nebo dokážou nacházet a odstraňovat zranitelnosti počítačových a síťových systémů v kyberprostoru. Právě takové odborníky, kteří budou myslet jako hacker, připravuje do praxe Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT).
Na konci ledna bylo rozhodnuto o udělení akreditace novému programu Scénické technologie. Tento mezifakultní program připravily společně Fakulta stavební, elektrotechnická a strojní. Přihlášky je možné podávat od 14. února 2023.
Pátrání po ztraceném miniaturním zdroji radioaktivního césia 137 dokázalo v uplynulých dnech vytížit úřady a záchranné složky v západní Austrálii. Zdroj nebezpečného beta a gama záření se po intenzivním nasazení záchranářů a hasičů a speciálních přístrojů nakonec našel, ale alarmující incident bude i nadále vzbuzovat řadu otázek.
Univerzitní základní škola Lvíčata, kterou zřizuje ČVUT v Praze, předala svým žákům ocenění za skvělé výsledky v mnoha celostátních soutěžích. Při té příležitosti byla slavnostně otevřena nová IT učebna pro žáky 4. a 5. tříd, a to za účasti zástupkyně Nadace ČEZ, která nové vybavení financovala.
Fakulta architektury ČVUT v Praze zve k návštěvě pravidelné výstavy semestrálních projektů. Výstavní přehlídka nabízí výstupy ze 68 ateliérů tří studijních programů – Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. Práce jsou k vidění do 10. února v budově Fakulty architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6.
30. ledna 2023 podepsali místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Ondřej Velek Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje stavebnictví. Ta bude realizována zejména Národním centrem Stavebnictví 4.0, které na institutu působí. Spolupráce přispěje k rozvoji informačních technologií ve stavebnictví a jejich začlenění do praxe. Vicepremiér Ivan Bartoš dále diskutoval se zástupci stavebního odvětví o aktuálních tématech stavebnictví.
Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT v Praze (ICWD) s hrdostí oznamuje úspěšné zakončení tříletého projektu globálního rozvojového vzdělávání a osvěty. Během tohoto projektu se podařilo uspořádat více než stovku přednášek, které zahrnovaly široké spektrum oborů a mezioborových specializací. Přednášky byly určeny pro širokou veřejnost, vysokoškolské studenty, i pro studenty středních škol a posledních ročníků základních škol. Tyto přednášky poskytly účastníkům příležitost rozšířit si své obzory, získat nové poznatky a nahlédnout do různých problematik humanitárních a rozvojových projektů z různých oblastí světa, dozvědět se nové informace o důležitosti těchto projektů i důležitosti technických aspektů při jejich realizaci.

Pages