Profesor Miloš Nesládek a Dr. Michal Gulka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT jsou hlavními autory článku „Room-temperature control and electrical readout of individual nitrogen-vacancy nuclear spins“, který publikoval 20. července 2021 prestižní britský vědecký časopis Nature Communications. Článek navazuje na předchozí práci česko-belgického týmu zveřejněnou v roce 2019 v americkém časopise Science.
Desetičlenný tým odborníků z ČVUT, Univerzity Pardubice, VŠB-TUO a ČZU dokončil v červnu projekt Fondu rozvoje CESNET zaměřený na kybernetickou bezpečnost veřejných vysokých škol pod názvem „Tvorba metodik a dokumentace v oblasti kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ“. Jeho cílem bylo pomoci ostatním vysokým školám se zavedením opatření, daných Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti, která se na vysoké školy, jakožto orgány veřejné moci, vztahuje.
Dne 16. července se v 10. patře Rektorátu ČVUT konalo slavnostní zakončení sedmého ročníku Letní IT školy pro studentky středních škol. Během večera prezentovaly týmy složené z účastnic svoje projekty, na kterých pracovaly během celodenního hackathonu. Při práci na projektech měly dívky zúročit vše, co se během týdne na ČVUT naučily a dozvěděly ze světa IT.
Korunovační sál zámku v Kroměříži, kostely sv. Mořice v Olomouci, sv. Mikuláše v Praze či grotta v polském Gorzanowě, to jsou jen některé z památek, jejichž interiéry v uplynulých čtyřech letech prozkoumaly bezpilotní helikoptéry s palubní inteligencí neboli robotické drony. Skupina Multirobotických systémů z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL) vedená doc. Martinem Saskou během této doby v jejich vývoji významně pokročila: ty současné se dokáží v interiérech objektů pohybovat autonomně po předem určené bezpečné trase a přitom reagovat na neočekávané překážky. Jde o světově unikátní projekt pod názvem Dronument, kdy technologie zaznamenává vzácné historické hodnoty a pomáhá památkářům při jejich restaurování.
Studentský carsharing Uniqway, který fungoval po celou dobu i přes zavedená protiepidemická omezení, nyní přináší řadu novinek a inovací. Nově spustil webovou stránku www.studentskeleto.cz, na které najdete zajímavé a pravidelně aktualizované tipy na výlety, nejen po České republice, doplněné o spoustu užitečných informací. S vozy Uniqway je navíc opět možné vyrazit do zahraničí. S koncem semestru se služba otevírá i absolventům vysokých škol, kteří tak mohou v jízdě s Uniqway plynule pokračovat.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) se podílela na přípravě týdenního vzdělávacího kurzu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) nazvaného Mozaika. Ten je určen především pro pracovníky orgánů státní správy a územní samosprávy, kteří se podílí na úkonech přípravy na výstavbu nového jaderného zdroje v České republice.
Útulna Jenga, kterou navrhli a postavili studenti ateliéru Seho–Světlík z Fakulty architektury ČVUT, je nominovaná na Českou cenu za architekturu 2021. Mezi 30 staveb ji v užším výběru z celkem 170 děl vybrala mezinárodní porota, vítěze vyhlásí 11. listopadu ve Foru Karlín. O cenu soutěží také čtyři stavby pedagogů Fakulty architektury ČVUT.
Roberta Bimbová z Katedry fyzikální elektroniky, Ondřej Kubů z Katedry fyziky a Tomáš Jakubec z Katedry matematiky získali Cenu děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI) 2021 za nejlepší diplomovou práci.
Vědec z Laboratoře výzkumu programování Fakulty informačních technologií, Pierre Donat-Bouillud, Ph.D., přihlásil svůj projekt do výzvy Horizont 2020. Obdržel za něj mezinárodní ocenění Seal of Excellence. Hlavním cílem výzvy bylo podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru formou mezinárodní a mezisektorové mobility.
Tým studentů se podruhé účastní soutěže Solar Decathlon Europe 21, jež je zaměřena na udržitelnou, efektivní a inovativní výstavbu využívající obnovitelné zdroje energie. Studenti se do akce zapojili s projektem nazvaným FIRSTlife. Reagují tak na zadání zaměřující se na problém omezené kapacity a kvality městského bydlení včetně urbanistických souvislostí. Projekt vedený Fakultou stavební a podpořený Univerzitním centrem energeticky efektivních budov zpracovává téma „Rekonstrukce a nástavba“ a uplatňuje ho v kontextu zvýšení kapacity a kvality studentského bydlení. Jako modelovou budovu si tým studentů vybral studentské koleje Větrník v Praze. Projekt získal záštitu rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

Pages