Česká republika se podílí na výstavbě jednoho z největších urychlovačů na světě. Projekt FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) se zaměří na výzkum antiprotonů a iontů. Na mezinárodním projektu zatím spolupracuje 11 zemí. Českou republiku v něm nyní zastupuje také ČVUT v Praze. V pátek 25. listopadu 2022 podepsal doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze, s prof. Paolem Giubellinem, ředitelem FAIR smlouvu o spolupráci univerzity v rámci programu GET_INvolved. Ten nabízí zahraničním studentům a začínajícím výzkumným pracovníkům stáže, praxe a možnost získat zkušenosti v počáteční fázi výzkumu v rámci projektu mezinárodního projektu FAIR accelerator.
Po dvouleté přestávce bylo včera v sídle rektorátu ČVUT opět otevřeno univerzitní infocentrum. Pásku slavnostně přestřihl rektor ČVUT Vojtěch Petráček.
Ve dnech 23. až 25. listopadu se na Technické univerzitě v Mnichově konal druhý ročník nadnárodní soutěže EuroTeQaThon. Do tohoto finálového kola postoupily nejlepší studentské práce, které vznikly v rámci projektového předmětu Collider, zastřešeného aliancí EuroTeQ. V té jsou sdruženy špičkové technické univerzity – Technical University of Munich, Technical University of Denmark, Technical University of Eindhoven, École Polytechnique, Tallinn University of Technology, ČVUT v Praze, École polytechnique fédérale de Lausanne a Technion Israel Institute of Technology.
Tokamak Golem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) posloužil v polovině listopadu jako učební pomůcka pro studenty Pensylvánské státní univerzity (Penn State University), aniž by museli cestovat do Prahy. Nejprve si poslechli přednášku o tomto unikátním zařízení a následně sami na dálku provedli hned několik vysokoteplotních plazmatických výbojů.
Absolvent OI Jiří Ulrich je ve finále prestižní soutěže IT SPY 2022 se svou diplomovou prací Multikamerový lokalizační systém založený na detekci černobílých vzorů. Představuje v ní multikamerový lokalizační systém, který na základě vylepšeného algoritmu detekuje černobílé kruhové referenční značky WhyCode, určí jejich pozici a orientaci v prostoru a jednoznačně je identifikuje. Systém WhyCode postavený na levných a široce dostupných kamerách představuje dostupný lokalizační systém jako alternativu k aktuálním drahým a uzavřeným systémům se specializovaným hardwarem.
Dne 14. listopadu proběhly na půdě Fakulty stavební závěrečné prezentace projektů, které vznikly v rámci předmětu EuroTeQ Collider. Samotné zadání vzešlo od průmyslových partnerů aliance EuroTeQ a navržená témata se vázala k výzvě „Leave no Waste Behind“. Odbornou porotu nejvíce zaujaly projekty "ComSIC"; Optimising placing of combined charging lights in the city, "A New Life for Waste Heat" a "Optimum Recycle".
Univerzálnost, uživatelská přívětivost a designová atraktivita – taková byla meta výzkumného týmu studentů z FEL ČVUT a UMPRUM, když vyvíjeli zařízení pro záznam prostorového zvuku v open-source světě. A podařilo se jí dosáhnout, o čemž svědčí i účast v letošním ročníku DesignBloku.
18. 11. 2022
17. listopad. Nejen Den boje za svobodu a demokracii, ale po dlouhé pauze zase už několik let i v ČR uznávaný Mezinárodní den studentstva.
Rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček se ve čtvrtek 17. listopadu zúčastnil pietní akce u Hlávkovy koleje, kde pronesl projev.
Granty JUNIOR STAR, které 4. listopadu 2022 udělila Grantová agentura České republiky (GA ČR), mají podpořit excelenci u začínajících vynikajících vědců. Své projekty základního výzkumu, od kterých se očekává, že budou mít nezanedbatelný vědecký dopad ve světovém měřítku, budou moci díky tomu během následujících pěti let financovat i dva vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT, Ing. Jakub Cikhardt, Ph.D. z katedry fyziky a Ing. Robert Pěnička, Ph.D. z katedry kybernetiky.

Pages