Dne 30. října byl v Betlémské kapli slavnostně uveden do funkce děkana Fakulty elektrotechnické na funkční období 1. 7. 2019 až 30. 6. 2023 prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. Ceremonie se zúčastnili představitelé ČVUT a Fakulty elektrotechnické včetně rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka a dalších členů akademické obce.
Vědci z Centra pokročilé fotovoltaiky na Katedře elektrotechnologie Fakulty elektrotechnické ČVUT vyvíjí vysoce účinné solární články na bázi hybridních organicko-anorganických perovskitů. Nyní se jim podařilo dosáhnout účinnosti 19,1 %.
Dne 31. října uctili rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a kancléřka Ing. Lucie Orgoníková jménem Vedení ČVUT památku Marie Charouskové, laborantky ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky, která dálkově studovala Fakultu strojní ČVUT. U jejího památníku na pražském Klárově položili květiny a zapálili svíčku.
Tým ČVUT, reprezentující naši univerzitu na XXVI. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2019, který se konal ve dnech 22. až 25. října, vybojoval třetí místo v soutěži o nejlepší expozici veletrhu. Umístění bylo o to cennější, protože jednotlivé expozice hodnotili sami středoškolští studenti. ČVUT se každoročně umisťuje na předních příčkách v této soutěži již od roku 2010.
Koncem října 2019 oznámila společnost Google, že dosáhla takzvané kvantové nadřazenosti, tedy okamžiku, kdy kvantový počítač provede výpočet řádově rychleji než superpočítač klasické architektury.
V sobotu 26. října se v Betlémské kapli uskutečnil koncert ke 30. výročí sametové revoluce nazvaný „Obětem totality“, a to ve spolupráci ČVUT, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Univerzity Pardubice. Společný koncert byl podpořen finanční dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k připomenutí 30. výročí událostí roku 1989 v tehdejším Československu.
Projekt Uniqway spojuje studenty tří pražských univerzit ve službě, která je na míru šitá studentům a zaměstnancům vysokých škol. Studenti společně se ŠKODA AUTO DigiLab a za podpory ŠKODA AUTO a dalších partnerů službu řídí a provozují, čímž si reálně vyzkouší, jaké to je budovat start-up, značku, kompletně novou službu a celé její zázemí. Pro studenty je to výborná možnost, jak zformovat teoretické znalosti nabyté ve škole v ty praktické. Začátky projektu se datují od roku 2015, kdy se na tvorbě konceptu studentského carsharingu spojily týmy z ČVUT, ČZU a VŠE. V té chvíli byl položen základní kámen služby, která byla slavnostně spuštěna 17. října 2018 na oficiálním zahájení v prostorách Fakulty architektury ČVUT.
Pracovníci z Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze pořídili na oběžné dráze Země první snímky radiačním detektorem RISEPix, který je na palubě malého japonského satelitu RISESAT, pozorujícího zemi a monitorujícího vesmírné prostředí. Risesat byl vyvinut v kosmické robotické laboratoři univerzity Tohoku jako projekt mezinárodní spolupráce a vynesen na oběžnou dráhu raketou Epsilon 4 japonské národní vesmírné agentury JAXA z kosmodromu Kagošima 18. ledna 2019.
Se záměrem porovnávat úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů pořádá každoročně Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací. Letos to byl již 20. ročník. O ocenění se ucházelo 78 diplomantů. Práce hodnotila odborná porota v čele s předsedou Davidem Mateáskem. Dalšími členy byli architekti David Jiránek, Eva Kováříková a Jan Mléčka a historička umění a teoretička Martina Mertová. Porotci posuzovali především architektonickou kvalitu předložených prací.
Ve dnech 7. až 11. října probíhal na brněnském výstavišti Mezinárodní strojírenský veletrh. Fakulta strojní ČVUT prezentovala neobvykle velký počet exponátů, z nichž většina byla v souladu s hlavním tématem veletrhu - Průmysl 4.0 a digitální továrna. Dvoumetrová socha vytištěná na 3D tiskárně z recyklovatelného filamentu s názvem Kaleidoskop od turecké studentky Ekin Ünlü z Fakulty architektury ČVUT pak byla 8. října slavnostně vydražena za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Jde o vítězný návrh, který vzešel ze studentské soutěže Digitální továrna.

Pages