V úseku tramvajové trati mezi zastávkami Nový Hloubětín – Vozovna Hloubětín se od července začíná testovat unikátní protihlukové opatření pro snížení hluku ve městech, tzv. městská protihluková clona. Clona zde byla v délce 50 metrů postavena v rámci opravy trati, která probíhala od letošního března. Unikátní je svojí malou výškou, která je pouze 30 centimetrů nad temenem kolejnice, což z ní činí nejnižší protihlukové opatření svého druhu v Evropě. Zároveň by však clona měla zajistit útlum hluku od projíždějících tramvají v rozmezí od 3 do 5 decibelů. Vyrobena je z recyklovaných materiálů a v případě nehody na trati ji lze rychle rozebrat, což umožní bezproblémový zásah záchranných složek. Clonu vyvinuli odborníci z Fakulty stavební ČVUT v Praze, katedry železničních staveb, ve spolupráci se společností MONTSTAV. Práce spojené s realizací protihlukové clony v Hloubětíně probíhaly za finanční podpory Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
Ve dnech 23. a 24. června se v Průmyslovém paláci na holešovickém Výstavišti konal poprvé v České republice festival Maker Faire. Ten vyzdvihl tuzemskou bohatou tradici kutění a bastlířství a spojil ji s tzv. hnutím makerů, celosvětovou renesancí individuálního vyrábění a tvořivosti s použitím nových trendů a technologií. Na akci se představily také vybrané exponáty z ČVUT v Praze, které bylo partnerem akce.
Podoba Českého národního pavilonu na Světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech vznikne podle návrhu Jana Tůmy a Jindřicha Ráftla. Praktikující architekti také působí jako doktorandi Fakulty architektury ČVUT. Konkrétně Ing. arch. Jan Tůma v ateliéru prof. Akad. arch. Vladimíra Soukenky a Ing. arch. MgA. Jindřich Ráftl v ateliéru doc. Ing. arch. Miloše Floriána, Ph.D. Pavilon postaví mezinárodní konsorcium společností MCI Prague s.r.o. a švýcarské firmy NÜSSLI. Porota návrh vybrala z pěti, které postoupily do finále. Od 21. června představuje podobu pavilonu model na výstavě v Národním technickém muzeu spolu s dalšími soutěžními návrhy.
Dne 25. června předal ministr školství v demisi Robert Plaga v Karolinu jmenovací dekrety šedesáti novým profesorům vysokých škol. Mezi jmenovanými profesory je i pět zástupců z ČVUT v Praze.
Dne 22. června byl slavnostně ukončen výroční 20. ročník Týdne vědy na Jaderce. Tato akce pořádaná Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT s dalšími partnery představila 150 středoškolákům to, jaké je to pracovat na konkrétním vědeckém tématu, psát články a prezentovat svou práci. Účastníci pracovali celkem na 49 miniprojektech v malých skupinách pod vedením vědeckých pracovníků a studentů. Týden vědy na Jaderce pro ně může být první příčkou k budoucí práci ve vědě.
Ve středu 13. června pořádal Spolek absolventů a přátel ČVUT ve spolupráci s organizací Mensa přednášku předního českého astronoma a astrofyzika Dr. Jiřího Grygara. Během přednášky se pan doktor zabýval například těmito otázkami: Rozpíná se skutečně náš vesmír? Může existovat více vesmírů? Pokud ano, jsou podobné našemu? Dále hovořil o multivesmíru, temné hmotě, temné energii, gravitačních vlnách. Kromě toho se také zmínil i o spolku Sysifos, jehož je členem.
Ve středu 20. června byly v prostorech Buquoyského paláce slavnostně předány vědecké ceny udělované Velvyslanectvím Francie. Akci předsedal Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987. Přítomni byli také dva vzácní hosté: Jean-Pierre Sauvage, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 2016, a Serge Haroche, nositel Nobelovy ceny za fyziku za rok 2012, a samozřejmě velvyslanec Francie pan Roland Galharague.
Na letošní mezinárodní konferenci Angel conference: Advanced Nanoparticles Generation & Excitation by Laser in Liquids ve francouzském Lyonu, konané ve dnech 3. až 7. června byla poprvé udělena prestižní cena FOJTÍK-HENGLEIN-PRICE za významnou vědeckou publikaci nebo průlomový výsledek výzkumu v nové oblasti nanotechnologie.
Pod záštitou děkana Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc., se v sobotu 16. června konal již 6. ročník Běhu Míru Kladno - Lidice. Více než 250 účastníků podpořilo svým během handicapované děti a památku obětí lidické tragédie.
Již devátý ročník festivalu FELFEST se na pražském Vítězném náměstí uskutečnil ve středu 13. června. Návštěvníci si mohli prohlédnout zajímavé exponáty, které vznikly na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze a poslechnout si vystoupení profesionálních i studentských kapel.

Pages