Tomáš Záruba, student programu Elektrotechnika, energetika a management Fakulty elektrotechnické, založil společně s dalšími kolegy, startup Byzance. Ten se zaměřuje na rapidně rostoucí trh internetu věcí (IoT). Členové jeho týmu se zabývají nástroji pro vývoj a dlouhodobou správu IoT, a to včetně bezpečnosti. Do příštího roku plánují výrazný rozvoj této technologie, k jehož dosažení vyvinuli univerzální stavebnici hardwaru, jež pomůže překonat problémy mezi vývojem prototypu a masovou produkcí.
Vybraní studenti středních škol měli příležitost zapojit se do VI. ročníku projektu Junior Tech University na ČVUT v Praze. Jedná se o tříměsíční individuální stáže na akademické půdě, během nichž se jim na zvolené fakultě věnují individuálně odborní mentoři. Ti zajišťovali stážistům účast na zajímavých přednáškách a seminářích, představovali jim katedry a ústavy ČVUT, s výzkumnými projekty, studijními programy a obory a celkově je seznamovali je s vysokoškolským prostředím.
Dne 19. prosince 2016 převzalo ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy jmenovací dekret z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové 55 nových profesorek a profesorů. Mezi nimi bylo i šest nově jmenovaných profesorů z ČVUT v Praze.
Během Vánočního koncertu ČVUT, který se konal 15. prosince v Betlémské kapli, byly vyhlášeny výsledky ankety O nejlepšího sportovce ČVUT za rok 2016. První tři příčky v anketě obsadili Ing. Jan Přindiš, Bc. Petr Šlajs a Kristiina Mäki.
V pátek 16. prosince se v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT na Karlově náměstí uskutečnil finálový zápas 8. ročníku Robosoutěže. V něm se utkaly týmy ze středních škol a studentů fakulty. V napínavém souboji, který se konal za velkého zájmu veřejnosti, zvítězilo družstvo NEXT TEAM z Gymnázia Zlín, jehož členy byli Petr Molek, David Strouhal a Jan Vlk.
Během slavnostního ceremoniálu převzal 30. listopadu v prostorách Senátu Parlamentu ČR student Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT ocenění MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2016 za vynikající práci českých studentů a výzkumných pracovníků.
Expertní panely Rady vlády pro výzkum, vývoj, inovace (RVVI) vybraly ve II. pilíři Hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI 2015 celkem 276 nejlepších výsledků českého výzkumu za období let 2010 až 2014. Kritériem v tomto pilíři je excelence výsledku, jež se posuzuje u publikačních výsledků jejich ohlasem a u výsledků aplikačních průmyslovým dopadem.
V předposledním listopadovém víkendu se sportovní reprezentace ČVUT v Praze zúčastnila 2. ročníku Světových meziuniverzitních her pořádaných v Římě. Naší univerzitu v silné konkurenci 3 kontinentů, 28 zemí, 57 univerzit a asi 1800 sportovců reprezentovalo celkem 72 studentů, členů 9 sportovních družstev.
Dne 22. listopadu byly vyhlášeny výsledky prestižní vědecké soutěže Česká hlava. Cenu Skupiny ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy získal Ing. Jan Kraček, Ph.D., z katedry elektromagnetického pole Fakulty elektrotechnické. Ten odbornou porotu zaujal svojí dizertační prací věnující se technologii bezdrátového napájení.
Od 14. do 20. listopadu se na různých místech v celé České republice uskutečnila akce Týden podnikání, jejímž partnerem bylo ČVUT. Cílem události, která se paralelně konala v dalších 160 zemích světa, bylo zejména oslovit podnikání a podnikatele, pomoci jim k dalšímu rozvoji, motivovat k podnikání další lidi a přispět tak k růstu globální ekonomiky.

Pages