V pátek 12. ledna zavítalo na Fakultu elektrotechnickou 80 studentů z Gymnázia Opatov, které je střední partnerskou školou ČVUT.
Ve druhém prosincovém týdnu podepsala děkanka Fakulty stavební ČVUT prof. Alena Kohoutková a ředitel sekce ekonomicko-správní České správy sociálního zabezpečení Ing. Jan Halíř Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci. Do Memoranda jsou zapojeny pracoviště katedry architektury a katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví, jejichž představitelé se rovněž zúčastnili slavnostního aktu.
Studenti ze středních škol měli i letos možnost zapojit se do VII. ročníku projektu Junior Tech University na ČVUT v Praze. Tříměsíční individuální stáže na akademické půdě, během nichž se vybraným středoškolákům, na jimi zvolené fakultě, individuálně věnovali naši akademičtí pracovníci tzv. mentoři. Na závěrečném společném setkání stážistů a mentorů, které se konalo 15. prosince v budově ČVUT - CIIRC, studenti prezentovali své projekty, poté obdrželi certifikáty o absolvování Junior Tech University.
Ve dnech 22. až 24. listopadu se v rakouském Grazu uskutečnila konference nanoFIS 2017 - Functional Integrated nanoSystems. Na ní obdržel Filip Havel 2. místo v soutěži o nejlepší posterové sdělení za příspěvek: F. Havel, J. Proška, M. Procházka: Synthesis of Morphologically Stable Gold Nanodumbbells. Další ocenění čekalo Filipa Havla dne 19. listopadu na konferenci NANOCON 2017 za práci: F. Havel, J. Proška, M. Procházka Synthesis of Gold Nanodumbbells for Surface-enhanced Raman Scattering Substrates. Byl také členem týmu, který dostal hlavní cenu za poster s názvem Two-step mechanism of cellular uptake of cationic gold nanoparticles modified by (16-mercaptohexadecyl)trimethylammonium bromide.
V pátek 15. prosince se v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT na Karlově náměstí konalo finále 9. ročníku Robosoutěže pro střední školy. V ní se studenti snaží co nejlépe splnit soutěžní zadání pomocí robotů sestavených ze stavebnice Lego Mindstroms. V letošním ročníku zvítězil univerzitní tým Unstable Voltage nad gymnazijním týmem z Příbrami, který se soutěže účastnil pod názvem Mindbreak2. Na třetím místě se umístil další středoškolský tým Kotrš z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově.
Ve čtvrtek 14. prosince byly v Betlémské kapli vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepšího sportovce ČVUT. Na první příčce se umístil Vít Přindiš z Fakulty biomedicínského inženýrství. Druhou pozici obsadila studentka Masarykova ústavu vyšších studií Kristýna Zahradníčková MÚVS a třetí příčku získala Bc. Kristiina Mäki z Fakulty stavební.
V pondělí 4. prosince 2017 v 16.40 hodin proběhlo v budově Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na Karlově náměstí historicky první veřejné videokonferenční spojení s Mezinárodní vesmírnou stanicí ISS z území České republiky. Technologické řešení přenosu zajistila Fakulta elektrotechnická. Programovou náplň akce organizovala společnost SCIENCE IN v rámci projektu ESERO CZ (vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury), jehož je fakulta partnerem.
Dne 29. listopadu byly za účasti ministra Stanislava Štecha v Senátu Parlamentu České republiky předány ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2017. V kategorii pro vynikající studenty a absolventy byli oceněni absolventi ČVUT Ing. Martin Fůs z Fakulty biomedicínského inženýrství ve studijním programu Biomedicínská a klinická technika a Ing. Filip Šmejkal z Fakulty stavební ve studijním programu Stavební inženýrství.
Ve středu 29. listopadu byla Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT za účasti zástupců Středočeského kraje slavnostně předána monitorovací jednotka s defibrilátorem X series značky ZOLL, pořízená z účelové dotace Statutárního města Kladna. Monitor vitálních funkcí s defibrilátorem ZOLL X series pomáhá řešit veškeré současné potřeby zdravotnických záchranářů při poskytování přednemocniční i nemocniční neodkladné péče, stejně tak má i nezastupitelné místo při výuce a přípravě studentů na toto povolání.
Studenti Fakulty elektrotechnické Long Hoang Nguyen, Jan Pichl, Martin Matulík, Jakub Konrád, Petr Marek a Ondra Hrách pod vedením Ing. Jana Šedivého z CIIRC se zúčastnili finále The Alexa Prize. V té se soutěžilo o to, kdo dokáže vyvinout nejlepšího chatbota pracujícího s chytrým zařízením Amazon Echo. Vyhlášení absolutního vítěze z trojice nejlepších proběhlo 28. listopadu na tradiční technické konferenci Amazonu nazvané re:INVENT v Las Vegas. Český tým si z tohoto klání přiváží domů druhou cenu a finanční ocenění v podobě 100 000 USD.

Pages