Ukázat studentům ČVUT v Praze, jak to vypadá v CERNu, jaké experimenty tam probíhají a co všechno umí urychlovač Large Hadron Collider (LHC) – to byly hlavní cíle dalšího ročníku akce Hands on CERN, která proběhla v říjnu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Nejdříve si účastníci vyslechli dvě přednášky na téma částicové fyziky. Robert Líčeník, student doktorského studia experimentální jaderné a částicové fyziky na FJFI, představil standardní model částic a základy teorie kvantové chromodynamiky (QCD) a pohovořil také o aktuálních poznatcích v této oblasti. Principy urychlování a detekce částic byly diskutovány v druhé přednášce Karlem Šafaříkem, který se po letech strávených v CERNu, kde mimo jiné pomohl založit experiment ALICE, vrátil na FJFI. O týden později, 18. října, studenti samostatně analyzovali reálná data z experimentu ATLAS.
V úterý 3. prosince uspořádalo hlavní město Praha v Pražském domě v Bruselu diskuzi, jejíž tématem byla role měst a regionů v evropském ekosystému umělé inteligence. Spoluorganizátory byly Ministerstvo průmyslu a obchodu a Stálé zastoupení ČR při EU. Debaty se zúčastnili primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib, viceprezidentka Evropské komise Věra Jourová, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček a rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Jedním z klíčových cílů je pro všechny zúčastněné vybudovat Evropské centrum excelence a přilákat do Prahy světové vědce.
Na svém řádném zasedání dne 2. prosince 2019 si členové Správní rady ČVUT zvolili nové vedeni. Předsedou se stal prof. Ing. Petr SÁHA, CSc., prorektor pro tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a emeritní rektor této univerzity.
Halová laboratoř Vodohospodářského experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT v Praze s gigantickými rozměry 90 x 12 metrů sloužila výuce hydrauliky a výzkumu z oblasti vodohospodářské praxe od roku 1976 až do letošního února. Vznikl tu nejen hydraulický návrh závodní dráhy pro vodní slalom pro olympiádu v Tokiu 2020 a olympiádu v Rio de Janeiro 2016, ale i řada dalších unikátních projektů, jako hydraulický model plavební komory Děčín nebo protipovodňové zabezpečení Hostivařské přehrady v Praze. Svými možnostmi však hala v průběhu let přestala postačovat požadavkům na výuku a parametrům potřebným pro moderní výzkum. Po náročné kompletní rekonstrukci, která probíhala téměř deset měsíců a přišla na 23 milionů korun, se Vodohospodářské experimentální centrum Fakulty stavební ČVUT znovu studentům a vědě.
Dne 27. listopadu byly v Betlémské kapli během slavnostního koncertu Inženýrské akademie České republiky z rukou rektora ČVUT v Praze doc. Vojtěcha Petráčka a doc. Antonína Pokorného, předsedy správní rady Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla, uděleny Ceny Stanislava Hanzla 2019 nejlepším studentům.
Ateliér Hlaváček – Čeněk získal ocenění za inovativní přístup ve výuce architektury. Stožár s vyhlídkou, který postavili studenti ateliéru Ústavu navrhování II na Fakultě architektury ČVUT, najdete v Libčicích nad Vltavou. Libčický stožár soutěžil jako jediná stavba navržená a realizovaná studenty architektury.
Evropský grant H2020 AERIAL-CORE: AERIAL Kognitivní integrovaný víceúčelový robotický systém s rozšířeným provozním dosahem a bezpečností bude řešit tým Dr. Martina Sasky. Doc. Ondřej Chum se díky grantu ERC.cz bude věnovat tématu Zobecněné vyhledávání v obrazech a obrazových relací a Dr. Matěj Hoffmann získal podporu GAČR projektů excelence v základním výzkumu - EXPRO pro řešení úlohy vědomí celého povrchu těla pro bezpečnou a přirozenou interakci: od mozku ke kolaborativním robotům.
Fakulta informačních technologií ČVUT uzavřela dne 25. listopadu 2019 zlaté partnerství s firmou ŠKODA AUTO a.s. Dohoda mezi moderní a progresivní fakultou a českou automobilovou jedničkou je výsledkem efektivní spolupráce. Vizí je propojit IT teorii s praxí pro zefektivnění automobilového průmyslu a výchovu budoucích IT expertů.
Co se stane, když se na jedné z českých dálnic vytvoří kolona z osmi a více aut, jejichž řidiči mají zapnutý tzv. adaptivní tempomat? Jak přibývající počet vozidel s touto technologií, která se označuje za předstupeň autonomního řízení, ovlivní plynulost silničního provozu? Tyto otázky si klade tým docenta Zdeňka Huráka z katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Pokud máte vůz s adaptivním tempomatem a chcete si vyzkoušet jeho vlastnosti, můžete se nyní zapojit do unikátního experimentu, který se uskuteční 6. prosince od 10 hodin na Veřejném mezinárodním letišti v Mnichově Hradišti.
V uplynulých dnech se do pražského centra současného umění DOX sjely osobnosti světové vědy, technologií, byznysu a politiky. Stalo se tak u příležitosti konference Symposium Next 100, která je unikátní jak svým konceptem a neformální atmosférou, tak i počtem řečníků a okruhem témat. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) se k akci připojil, aby plně naplnil její poslání: tedy vytvořit prostor pro mezioborový dialog o tom, jak můžeme pozitivně formovat budoucnost pomocí nových technologií.

Pages