Koncept převzatý z univerzity ETH Zürich, ale zcela originální provedení s použitím běžně dostupných technologií a součástek. Tak vypadá nový experimentální robot s názvem SK8O (‚Skejto‘) vytvořený na půdě katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT, který dokáže balancovat na dvou nohách s kolečky. Bude sloužit k výuce dynamického řízení, ve finále by měl zvládnout za jízdy přeskakovat překážky nebo skákat do schodů. Takto koncipovaný dynamický pohyb robota přitom ještě nedávno patřil spíše do říše sci-fi.
Tým Fakulty strojní ČVUT v Praze ve spolupráci s GE Aviation poprvé spustil experimentální motor na své létající zkušebně, která se připravuje ke svému prvnímu letu.
ČVUT v Praze a Pražský inovační institut (Pii) se dnes dohodly na spolupráci. Společně se budou věnovat propagaci nových vědeckých poznatků, inovačních řešení a témat, která budou přispívat k rozvoji moderní městské infrastruktury metropole a ochrany jejího životního prostředí. Faktická spolupráce už začala. Pii je součástí projektového konsorcia v žádosti do takzvaného evropského digitálního inovačního hubu, jenž by měl zpřístupnit kapacity umělé inteligence pro podporu podnikání, optimalizaci městských procesů i vzdělávání.
Výzkumníci v oblasti astronomie poprvé využili metodu umělé inteligence zvanou aktivní hluboké učení (active deep learning). Vědci z Fakulty informačních technologií ČVUT s aktivní účastí studentů a ve spolupráci s Astronomickým ústavem Akademie věd poprvé v historii astronomického výzkumu využili potenciál umělé inteligence. Článek publikoval prestižní časopis Astronomy and Astrophycics.
Národní centrum Průmyslu 4.0 připravilo při příležitosti nového seriálu online diskusí významných osobností průmyslu – Barometr českého průmyslu novou analýzu. Její výsledky byly zveřejněny dne 13. ledna. Analýza vychází z dat získaných během 352 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu během října až prosince 2020.
Diplomanti Fakulty architektury ČVUT Julie Kopecká, Vojtěch Rudorfer, Tomáš Pevný a Tomáš Rain a Jakub Vašek z Fakulty stavební ČVUT byli oceněni v soutěžní přehlídce diplomových prací Diplomky 2020 vyhlašované Českou komorou architektů.
Kristýna Gincelová z Katedry dozimetrie a ionizujícího záření, Pavel Vrbka z Katedry jaderných reaktorů a Jan Mazáč z Katedry matematiky jsou autoři nejlepších diplomových prací za rok 2020 Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.
Na střeše buštěhradských laboratoří Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT běží v plném provozu solární komín. Toto zařízení využívá akumulovaného tepla ze slunečního záření pro přirozené větrání budov. Díky tomu je možné větrat delší dobu bez potřeby elektrické energie.
Mezi pěti letošními laureáty Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole je teoretický fyzik prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., z Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze.
Kniha nepostavená / architektura osmdesátých let je společným dílem kolektivu autorů z Fakulty architektury ČVUT v Praze pod taktovkou editorů Petra Vorlíka a Kláry Brůhové. Představuje, jak z názvu vyplývá, nerealizované architektonické a urbanistické návrhy vytvořené v 80. letech 20. století.

Pages