Systém, který umožní třeba v rodinných domech využívat více než 80 procent potřebné energie z obnovitelných zdrojů, společně vyvinuli vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a odborníci na vytápění ze společnosti Regulus. Systém pro zásobování budovy teplem, chladem a elektřinou kombinuje tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely a sezonní akumulátor umístěný pod základy domu.
Faculty of Electrical Engineering and Faculty of Information Technology of the Czech Technical University in Prague have joined forces and established the Research Center for Informatics (RCI). The most powerful computer cluster for artificial intelligence research in the Czech Republic was built within the project, worth CZK 41.6 million. This unique device, with computing power ranking it among the supercomputers, is located in the underground of the historical building of Faculty of Electrical Engineering on Charles Square.
Žákům UZŠ Lvíčata, jejímž zřizovatelem je ČVUT, se letos podařilo dosáhnout pozoruhodných výsledků v matematických soutěžích. V celostátní soutěži PANGEA získal žák 4. ročníku Marek Sovják obdivuhodné 1. místo z 9 926 účastníků v České republice. Soutěž Pangea se podařila také Kamilu Tomášovi z 5. ročníku, který se umístil na 28. místě z 10 930 účastníků z celé České republiky. Oba žáci postupují do celostátního finále, do kterého se probojovalo 60 nejlepších řešitelů. To proběhne v květnu v Praze.
O víkendu 13. a 14. dubna se konal v Národním zemědělském muzeu 2. ročník rodinného zážitkového Festivalu ABC. Na něm ČVUT zastupovaly Fakulta elektrotechnická, Fakulta biomedicínského inženýrství a Fakulta dopravní. Akce se těšila výraznému zájmu jak dětí, tak jejich rodičů.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci se Společností pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně uspořádala dne 12. dubna v Lékařském domě odbornou konferenci na téma Současné možnosti zdravotnických zařízení při řešení mimořádných událostí a krizových situací. V jejím průběhu zaznělo 19 přednášek, které vyslechli účastníci s velkým zájmem, protože se mohli seznámit se současnou situací v dané problematice ve velkých pražských i mimopražských nemocnicích (Všeobecná fakultní nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Institut klinické a experimentální medicíny, Fakultní nemocnice Motol, Úrazová nemocnice Brno).
Studenti Fakulty architektury ČVUT vytvořili model možné obytné buňky na Marsu. Navržené obydlí jim pomáhal postavit kolaborativní robot (cobot) zapůjčený společností Universal Robots. Model je tvořen ze sérií panelů, které cobot utkal z konopného a jutového vlákna. Fakulta na projektu spolupracovala s technickou univerzitou z nizozemského Delftu. Dva metry vysoký model si mohou návštěvníci prohlédnout v atriu fakulty. Jeho kulovitý tvar tvoří seskládané panely, které jsou utkané z přírodních vláken. Konopné vlákno je silné čtyři milimetry, jutové lanko má průměr dva milimetry. Vlákna byla napuštěna roztokem z klihu, který zajistil jejich vytvrzení.
Studenti ateliéru Hlaváček – Čeněk Fakulty architektury ČVUT se o víkendu 6. až 7. dubna připojili k celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Úklidem parku Na Cihelce v Libčicích nad Vltavou zahájili projekt, který povedou až do června, kdy v obci postaví vyhlídkovou věž. Projekt je realizován za podpory Skanska Reality a.s. a rezidenčního projektu Park Cihelka.
Výzkumník, pedagog a popularizátor hravé vědy Jiří Zemánek působící na katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické získal prestižní Fulbright-Masarykovo stipendium. V akademickém roce 2019/2020 se na univerzitě Massachusetts Institute of Technology (MIT) pokusí přispět k výzkumu tzv. digitálních materiálů, revolučního konceptu, který má umožnit stavbu složitých zařízení z malých identických součástek. Zemánek byl americkými vědci do projektu přizván kvůli výsledkům svého špičkového výzkumu distribuované manipulace. Stipendijní komise brala v potaz také jeho veřejné působení, například v akademickém senátu či v roli ředitele festivalu Maker Faire Prague.
Po více než dvou letech příprav a náročném vícekolovém hodnocení získal Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC) evropský projekt RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production). Díky RICAIP vzniká na CIIRC ČVUT evropské centrum excelence pro průmyslovou robotiku a umělou inteligenci se startovací podporou téměř 50 mil. EUR.
Dům, který by byl jako vlastní druhá kůže, se v roce 2018 pokoušeli navrhnout všichni studenti bakalářského cyklu zapsaní do Ateliéru Bytová stavba Fakulty architektury ČVUT v Praze. Do stejnojmenné soutěže se ale mohli dostat jen ti nejlepší, a to nominací vedoucích ateliérů. Odborná porota tak hodnotila práce třiceti soutěžících ze čtrnácti návrhových ateliérů. Vítězkou se stala Barbora Havelcová z Ateliéru Redčenkov s Bytovým domem u kostela.

Pages