Mezi důležité úkoly v ochraně životního prostředí patří snahy o snižování produkce CO2, jeho skladování a využívání k produkci cenných látek. Perspektivním řešením je využívání CO2 k produkci mikrořas ve fotobioreaktorech. Simulací fotosyntézy tam dochází k přeměně světla, oxidu uhličitého a živin na biomasu, často označovanou jako biomasa 3. generace. Produkty z mikrořas jsou následně využívány v potravinářském, kosmetickém, farmaceutickém průmyslu i jako krmivo nebo doplňky stravy.
Foto: Jiří Ryszawy, ČVUT
Soutěžní přehlídka Druhá kůže již deset let sleduje, jak se studentům Fakulty architektury daří navrhovat stavby pro bydlení. Vítězkou jubilejního ročníku se stala Ester Maria Dvořáková z ateliéru Redčenkov–Danda s projektem bytového domu na Drůbeží trh v Opavě. Porota ocenila promyšlený koncept a přirozenost návrhu. Vítězné práce a všechny nominované projekty jsou vystaveny do 10. března 2022 v přízemí Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Výzvu „Staň se hrdinou“ podpořili na podnět studentů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) i studenti 3. lékařské fakulty UK (3. LF) a hasiči Hasičského záchranného sboru České republiky. Dne 10. března 2022 se mnozí z nich zúčastní zápisu do registru kostní dřeně, a to v Kladně na FBMI (nám. Sítná 3105) a v Praze na 3. LF UK (Ruská 87).
Zástupci ČVUT v čele s prorektorem Radkem Holým dnes položili květiny u pamětních desek na Karlově náměstí a v Nerudově ulici, aby připomněli 74. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad dne 25. února 1948.
Dnes rektor ČVUT docent Vojtěch Petráček vyjádřil podporu kolegům a studentům z Ukrajiny.
Dnešní útok Ruska na Kyjev a další svrchovaná území Ukrajiny rezonuje celou společností. Média se ptají i na přístup českých univerzit k ukrajinským studentům. Na ČVUT natáčela jako první Česká televize. Hovořila s prorektorem, prof. Ing. Zbyňkem Škvorem, CSc., na jeho mateřské půdě Fakulty elektrotechnické. Na dotazy redaktorky odpovídal i student Ruslan, jehož rodina přímo v Kyjevu žije a jeho starší bratr již ČVUT absolvoval.
Akademický Senát ČVUT na dnešním jednání per-rollam schválil své usnesení č. 26-14 s následujícím textem: AS ČVUT vyjadřuje podporu Stanovisku rektora ČVUT ke konfliktu na Ukrajině.
Vedení ČVUT a Akademický senát ČVUT odsuzují vojenskou agresi Ruské federace na území svrchovaného státu Ukrajina. Litujeme souvisejících ztrát na lidských životech, na jejich důstojnosti a na majetcích.
V úterý 22. února 2022 rektor docent Vojtěch Petráček na půdě ČVUT přivítal delegaci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku z Evropské unie, kterou vedl její předseda Cristian-Silviu Buşoi. Na úvod rektor Petráček představil práci univerzity a úspěchy studentů a vysvětlil, jak probíhá spolupráce s ostatními univerzitami.
Ode 22. února můžete v jednom z oken budovy ČVUT na Vítězném náměstí vidět ukrajinskou vlajku. Vyvěsil ji tam rektor doc. Vojtěch Petráček společně s profesorem Pavlem Ripkou na podporu Ukrajiny.

Pages