Ve středu 13. června pořádal Spolek absolventů a přátel ČVUT ve spolupráci s organizací Mensa přednášku předního českého astronoma a astrofyzika Dr. Jiřího Grygara. Během přednášky se pan doktor zabýval například těmito otázkami: Rozpíná se skutečně náš vesmír? Může existovat více vesmírů? Pokud ano, jsou podobné našemu? Dále hovořil o multivesmíru, temné hmotě, temné energii, gravitačních vlnách. Kromě toho se také zmínil i o spolku Sysifos, jehož je členem.
Ve středu 20. června byly v prostorech Buquoyského paláce slavnostně předány vědecké ceny udělované Velvyslanectvím Francie. Akci předsedal Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987. Přítomni byli také dva vzácní hosté: Jean-Pierre Sauvage, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 2016, a Serge Haroche, nositel Nobelovy ceny za fyziku za rok 2012, a samozřejmě velvyslanec Francie pan Roland Galharague.
Na letošní mezinárodní konferenci Angel conference: Advanced Nanoparticles Generation & Excitation by Laser in Liquids ve francouzském Lyonu, konané ve dnech 3. až 7. června byla poprvé udělena prestižní cena FOJTÍK-HENGLEIN-PRICE za významnou vědeckou publikaci nebo průlomový výsledek výzkumu v nové oblasti nanotechnologie.
Pod záštitou děkana Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc., se v sobotu 16. června konal již 6. ročník Běhu Míru Kladno - Lidice. Více než 250 účastníků podpořilo svým během handicapované děti a památku obětí lidické tragédie.
Již devátý ročník festivalu FELFEST se na pražském Vítězném náměstí uskutečnil ve středu 13. června. Návštěvníci si mohli prohlédnout zajímavé exponáty, které vznikly na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze a poslechnout si vystoupení profesionálních i studentských kapel.
V noci z 9. na 10. června se ČVUT celoškolsky prezentovalo na 15. ročníku Pražské muzejní noci v Národním technickém muzeu. Bylo to druhé nejnavštěvovanější muzeum, které během večera a noci navštívilo více než 10 000 zájemců. V rámci akce byly také zpřístupněny prostory Fakulty architektury v Dejvicích.
V pátek 8. června proběhl v Praze na Rašínově nábřeží další ročník závodu Univerzitních osem. V soutěži, konané v rámci Primátorek, zvítězil tým ČVUT, který tak dokázal obhájit prvenství již pošesté v řadě. O triumf se zasloužila posádka ve složení Jiří Kopáč, Jan Hájek, Jiří Vaněk, Milan Bruncvík, Vít Šantrůček, Martin Basl, Jakub Paroulek, Jan Zavadil a kormidelnice Tereza Paroulková.
Tým ČVUT pod vedením rektora doc. Petráčka získal projekt Center for Advanced Applied Science, jehož cílem je podpora excelentního výzkumu v oblasti přírodních věd. Rozpočet projektu je téměř 600 miliónů Kč s dobou řešení 6 let.
Profesor stavební fyziky na Univerzitě v Innsbrucku a zakladatel Passivhaus Institut v Darmstadtu Wolfgang Feist, navštívil Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT s přednáškou Results from 25 years Passivhouse Accompaying Research, během které se podělil s výsledky pětadvacetileté zkušenosti výzkumu a vývoje energeticky pasivních domů.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze se dlouhodobě drží mezi TOP 5 provozovateli výukových jaderných reaktorů ve světě a je držitelem ocenění Best Nuclear Training. Nejnovější fakultní aktivitou v oblasti jaderného vzdělávání je budovaní třetího jaderného experimentálního zařízení – malého výukového reaktoru VR-2. Tento reaktor doplní výukové a výzkumné kapacity reaktoru VR-1 a přinese další významný potenciál ve výchově klíčových jaderných odborníků pro českou jadernou energetiku. Palivo do reaktoru bylo dovezeno dne 7. června ráno do Prahy, kde jej čekalo vybalení a uložení v prostorách VR-1.

Pages