Po dvou letech náročného ověřovacího procesu obdržela Fakulta stavební ČVUT v Praze, studijní obor Projektový management a inženýring, prestižní akreditaci RICS. Díky ní se mohou absolventi tohoto oboru ucházet o získání celosvětově respektovaného titulu MRICS již po dvou rocích praxe. Ve standardním procesu by se mohli hlásit až po desetileté praxi. RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors – Královský institut diplomovaných znalců) je přední světovou profesní organizací v oblasti nemovitostí, zaměřuje se na všechny oblasti realitního trhu, stanovuje nejvyšší profesní standardy a etická pravidla a dbá na jejich dodržování. Odborníci s tímto titulem jsou vysoce ceněni u prestižních realitních firem, poradenských nebo developerských společností a jeho ziskem si otvírají dveře ke kariéře.
Dne 11. dubna se v portugalském Portu uskutečnil prestižní závod modelů autonomních aut Formule 1 v jejich desetinové velikosti. Jedná se o druhý ročník soutěže organizovaný pensylvánskou univerzitou. Do závodu se kvalifikovalo sedm týmů z celého světa včetně zástupců z USA, Jižní Korey a Itálie. Řídicí a optimalizační algoritmy, které vznikly v týmu vývojářů profesora Zdeňka Hanzálka z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky a studentů programu Kybernetika a robotika Fakulty elektrotechnické, dokázaly projet trasu soutěže za 9,1 vteřin, zatímco tým z USA, který obsadil druhé místo, ji projel za 11,5 vteřin.
Dne 29. března byly historicky poprvé uděleny Ceny britského velvyslance. Ocenění, předávané velvyslancem Nickem Archerem, je určeno lidem, kteří se zasadili o rozvoj hodnot společných Česku i Británii. Oceněným v kategorii „Mladá osobnost roku“ se stal student Fakulty elektrotechnické programu Elektrotechnika, energetika a management, Ondřej Zbytek. Ten se dlouhodobě zabývá vývojem mlžných komor a propagací částicové fyziky.
Dne 29. března francouzský prezident Emmanuel Macron, u příležitosti summitu AI for Humanity, představil strategii pro umělou inteligenci ve Francii. Především oznámil zřízení "sítě čtyř nebo pěti specializovaných institutů“. Prvním takovým institutem bude PRAIRIE (PaRis Artificial Intelligence Research Institute), jehož cílem je stát se mezinárodním výzkumným cetrem v oblasti umělé inteligence. Mezi zakládajícími členy jsou tři akademické instituce: Inria, CNRS a PSL University, spolu s firmami Amazon, Criteo, Facebook, Faurecia, Google, Microsoft, NAVER LABS, Nokia Bell Labs, PSA Group, SUEZ a Valeo. Na mezinárodní úrovni bude Institut PRAIRIE využívat síť partnerství se špičkovými centry AI (Artificial Intelligence) po celém světě. Významným úspěchem je, že jedním z partnerů se stane Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) na Českém vysokém učení technickém v Praze.
Týmu docenta Zdeňka Huráka z katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT se podařilo zvládnout techniku, jak s pomocí elektrického pole ovládat více mikroskopických objektů současně a nezávisle. Díky zapojení do mezioborového výzkumného projektu Biocentex může tato technologie v budoucnu sloužit při diagnóze nemocí. Na úkolu vyvinout lepší diagnostické přístroje spolupracuje katedra s analytickými chemiky z Ústavu analytické chemie AV ČR a biochemiky z Masarykovy univerzity ve výzkumném programu Centra pro vyspělé bioanalytické technologie (Biocentex), který podpořila Grantová agentura České republiky. Cílem je takzvaná laboratoř na čipu (Lab on a chip), způsob, jak pracovat s minimálními objemy chemických nebo biologických vzorků.
Ve dnech 4. až. 6. července se v prostoru letiště v Hradci Králové uskuteční další ročník hudebního festivalu Rock for People. Podobu hlavní vstupní brány navrhnou letos studenti vybraných ateliérů studijního programu Architektura a stavitelství z Fakulty stavební ČVUT.
Dne 16. března bylo oceněno deset osobností a tři kolektivy z oblasti letectví a kosmonautiky. Během slavnostního ceremoniálu, konaného v prostorách Poslanecké sněmovny ČR, poslanci z Podvýboru pro letectví, inovace a kosmonautiku v čele s jejich předsedou Dolínkem předali v Sále státních aktů PSP ČR ocenění významným osobnostem z oboru letectví a kosmonautika. Mezi laureáty byl také Vladimír Dániel a kolektiv VZLÚ, a.s., Letňany za úspěšnou realizaci projektu české nanodružice VZLUSAT-1, vypuštěné 23. června 2017. Na tomto projektu spolupracovali také zástupci Ústavu technické a experimentální fyziky a Fakulty elektrotechnické ČVUT.
V historických prostorách Respiria Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze byla 16. března zahájena výstava 100 let symbolů české státnosti. V rámci projektu Kořeny české státnosti se o její realizaci zasloužili vedoucí katedry společenských věd, Fakulty stavební ČVUT doc. Dr. Ing. Václav Liška, LL.M., MBA, a vedoucí katedry hudební teorie HAMU doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.
Spolek posluchačů architektury, působící od svého obnovení v roce 1993 na Fakultě architektury ČVUT, uvedl 15. března večer jubilejní 25. ročník soutěže Olověný Dušan. Ta byla založena jako jedna z prvních českých architektonických soutěží. Do poroty byly tradičně nominovány významné osobnosti působící na poli architektury i designu.
Ve čtvrtek 15. března se posluchači ČVUT v Kampusu Dejvice připojili k celorepublikové studentské stávce #vyjdiven!. Akce se zúčastnilo kolem 900 studentů, které přišli podpořit i jejich pedagogové. Cílem happeningu bylo vyzvat veřejné činitele k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot.

Pages