Dne 21. srpna byla u Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze v Kampusu Dejvice spuštěna nová virtuální keška. Ta unikátním způsobem připomíná místo, odkud bylo tehdejší Československo připojeno k internetu. Právě jeho nástup pomohl k rozšíření celosvětové hry Geocaching.
Od 29. července do 10. srpna proběhl ve Svatém Štěpánu již devátý ročník tábora ČVUT Jáma lvová. Toho se zúčastnilo 24 nadaných dětí z druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií z celé České republiky. Tábor, který je slavnostním zakončením celoroční matematicko-programátorské korespondenční soutěže, byl letos laděn do božské tématiky. Účastníci v roli bohů řídili běh světa, starali se o blaho svých oveček a čelili mnohým hrozbám.
Celkem 35 studentů se v letoším roce zúčastnilo dvoutýdenního 13. ročníku Letní univerzity v Jaderné elektrárně v Temelíně. Akce se konala od 23. července do 3. srpna. Mezi účastníky bylo 6 studentů z Fakulty elektrotechnické, 5 studentů z Fakulty strojní, 9 studentů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a jeden posluchač Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.
Ve dnech 1. až 4. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal závod studentských formulí Formula Student Czech Republic. V něm získal celkové prvenství monopost týmu eForce FEE Prague Formula Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Historicky se jedná o vůbec první vítězství vozu s elektrickým pohonem v této soutěži. Špičková studentská formule týmu CTU CarTech Fakulty strojní ČVUT se spalovacím vozem označením FS.10 si dojela pro celkové třetí místo ve své kategorii. Na týmy se v sobotu 5. srpna přijel podívat a studenty v soutěži podpořit rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a děkan Fakulty strojní ČVUT prof. Michael Valášek.
Ve druhé polovině července proběhl ve vzdělávacím centru pro kybernetickou bezpečnost Fakulty elektrotechnické ČVUT jeden ze tří tréninkových kempů Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti, které připravují české studenty pro evropské finále. To organizuje Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a uskuteční se v Londýně ve dnech 15. až 17. října.
Dne 26. července proběhla na Císařském ostrově v Praze ukázka zařízení na detekci a eliminaci nelegálně se pohybujícího dronu pomocí nového systému Eagle.one. Zařízení vzniklo jako výsledek smluvního výzkumu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, zadaného společností 601 s.r.o. Ta se zaměřuje na distribuci špičkového systému DeDrone v České republice a jeho instalaci pro ochranu kritické infrastruktury (elektrárny, vládní sídla, průmyslové komplexy, stadiony, koncerty, ale i firemní sídla a soukromé rezidence) proti možnému útoku dronem, nebo proti použití dronu při špionáži a paparazzi.
Rektor Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., a prezident výzkumné instituce Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) Dr. Chunhong Park podepsali Memorandum o porozumění. Uzavření Memoranda inicioval KIMM jako projev zájmu o prohloubení spolupráce na úrovni celého ČVUT na základě úspěšného řešení dosavadních projektů spolupráce, především Fakulty strojní. Tu na podpisu memoranda zastupoval děkan prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., dále vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) Ing. Petr Kolář, Ph.D., a Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., vedoucí pro projekty spolupráce.
Dne 9. července pořádala Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze ve spolupráci se Společností pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pod záštitou předsedkyně výboru pro zdravotnictví Sněmovny Parlamentu České republiky prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc., celostátní konferenci věnovanou Připravenosti zdravotnických zařízení na mimořádné události. Během konference zazněly přednášky odborníků katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství, fakultních nemocnic, Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v. v. i., Ministerstva zdravotnictví České republiky, Policejní akademie České republiky a Asociace záchranných služeb České republiky.
Český egyptologický ústav Univerzity Karlovy pod vedením prof. Miroslava Bárty dlouhodobě rozvíjí výzkum o dynamice vývoje komplexních společností, jehož základem je studium anatomie vnitřní dynamiky staroegyptské civilizace. Mezi zásadní aktivity na tomto poli patří od roku 2006 vytváření a intenzivní plnění databáze úředníků pohřbených v Abúsíru a na přilehlých pohřebištích v Sakkáře a Gíze a dalších vybraných lokalitách pod vedením Dr. Veroniky Dulíkové. Vzhledem k rozsahu databáze bylo nutné najít metody, které si umějí poradit s fragmentárně dochovanými informacemi. V této fázi se vědci Univerzity Karlovy spojili s odborníky z ČVUT, konkrétně s Ing. Radkem Maříkem z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Postupně se egyptologicko-kybernetickému týmu podařilo úspěšně aplikovat několik metod z kybernetiky i umělé inteligence a společně získali podporu u Grantové agentury ČR na projekt „Metody komplexních sítí aplikované na data starověkého Egypta v období Staré říše (2700 – 2180 př. Kr.)“. Hlavním cílem projektu je nový přístup ke zpracování a interpretaci dostupných dat z období stavitelů pyramid a použití poloautomatizovaných metod při jejich zpracování. Realizací projektu byl definován nový vědní obor kyber-egyptologie.
Dne 19. června převzala Mgr. Ing. Jiřina Maříková z rukou rektora ČVUT v Praze doc. Vojtěcha Petráčka jmenování do funkce ředitelky Univerzitní mateřské školy a základní školy ČVUT Lvíčata. Postupně se sešla s rodiči dětí, navštěvujících jak mateřskou školu Lvíčata, tak i s rodiči dětí, které navštěvují základní školu ČVUT. Na schůzce v základní škole stručně představila koncepci řízení školy, kterou bude v příštím školním roce rozvíjet, podpořit ji přišly i dvě nové učitelky základní školy.

Pages