Datum zveřejnění: 
17. 11. 2023
I letos ČVUT v Praze a jeho představitelé uctili události 17. listopadu 1939 a 1989 položením květinových darů u Hlávkovy koleje, v Žitné ulici a na Albertově. 17. listopad je jediným významným dnem, jenž má jako Mezinárodní den studentstva původ právě v České (Československé republice). Zároveň je také státním svátkem ČR jako Den boje za svobodu a demokracii. Již o den dříve si okolnosti předcházející uzavření vysokých škol v roce 1939 připomněl za ČVUT prorektor Radek Holý, a to v Kasárnách Ruzyně při aktu, který pořádal Spolek pro zachování odkazu českého odboje.

Pietní a vzpomínkové akce započaly již tradičně u Hlávkovy koleje, patřící ČVUT. Mezi řečníky i přihlížejícími byli významní politici i představitelé akademické sféry. Nechybělo působivé vystoupení Zdeňky Valouchové, dcery důstojníka Československé armády, zavražděného nacisty. Mimořádným hostem letošních aktů u Hlávkovy koleje i později na Albertově pak byla Irene Tracey, výkonná rektorka (prorektorka) University of Oxford. Se zjevným pohnutím uvedla, že Oxfordská univerzita nabídla za druhé světové války vzdělání mnoha českým studentům (na základě výslovné prosby Jana Masaryka), a připomněla i okolnosti jejich promocí. Na Albertově pak hovořila i o lavičce Václava Havla v oxfordském kampusu a vyjádřila radost nad tím, jak blízké si naše země byly a stále jsou.
Rektor ČVUT Vojtěch Petráček posléze vyjmenoval některé "z těžkých chvil naší země, Evropy i celého světa". Najít cestu zpět k rovnováze je podle něj na nás všech, věří však v mladou energii, protože k nápravě je třeba odvaha - "a tu dnešní studenti a mladí lidé mají!" (Celý projev rektora Petráčka níže.)
U Hlávkovy koleje a na Albertově vystoupil také Michal Farník, předseda Studentské komory Rady vysokých škol a student ČVUT. 
Věnec u koleje položil rektor Vojtěch Petráček spolu se studentským místopředsedou Akademického senátu ČVUT Jakubem Slámou, na Albertově s prorektorem Radkem Holým, u pamětní desky Jana Opletala a Václava Sedláčka v Žitné ulici 24 položil kytici sám.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

---
Rektor Vojtěch Petráček u Hlávkovy koleje 17. 11. 2023:

Historické události z let 1939 a 1989, které si dnes připomínáme, se odehrály v těžkých chvílích této země. Ta první - velmi tragická - stála na počátku naší národní poroby. Ta druhá stála na konci doby, kdy nám vládla totalitní moc opírající se o sovětské impérium. 
Jak v roce 1939, tak v roce 1989 byli v centru událostí studenti - mladí lidé s touhou po svobodě a s jasnou vizí toho, co je špatné.
Dnes vzpomínáme na tragickou oběť těch, kteří byli zabiti a perzekuování fašistickým režimem; a vzpomínáme i na to, jak bolestivé byly události na Národní třídě v roce 1989, které mnozí z vás zažili na vlastní kůži. Když vzpomínáme na rok 1989, vzpomínáme také na vlnu pozitivního vzedmutí národa, která nám přinesla svobodu. Na počátku tohoto procesu byli studenti pochodující z Albertova na Národní třídu.
I současná situace je jednou z těžkých chvil této země, Evropy i světa. Mezinárodní napětí, rozvrat způsobený pandemií, agresivní válka Ruska proti Ukrajině, řádění teroristů v Izraeli, to jsou jen některé z problémů, které nás tíží. Je na nás všech, abychom našli cestu zpět k rovnováze světa, k mírovému soužití a spolupráci.
A věřím v mladou energii a zdravý pohled na svět, kterými k tomu přispějí i dnešní studenti a mladí lidé. Je k tomu potřeba odvaha - a tu mají!