Datum zveřejnění: 
23. 11. 2023
O tom, že umělá inteligence (AI) může hrát významnou roli při řešení závažných problémů společnosti, jsou přesvědčeni nejen vědci z předních evropských institucí, ale i Evropská komise, která se rozhodla podpořit jejich výzkum částkou 11 mil. eur (cca 270 mil. Kč). Projekt ELIAS propojí vývoj důvěryhodné AI pro její další využití zejména směrem k udržitelnosti. Týmy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) se jako jediní zástupci české vědy do tohoto špičkového evropského výzkumu zapojují, a budou tak přispívat k vývoji algoritmů s přímým dopadem na společnost a ekonomický rozvoj.

Evropský projekt ELIAS, jehož označení vychází z anglického názvu „Evropský maják umělé inteligence pro udržitelnost“, patří svým rozsahem a ambicemi mezi jednu z nejdůležitějších sítí excelence v oblasti AI a strojového učení. Propojuje 34 partnerů zahrnujících univerzity, výzkumné instituce a průmyslové subjekty ze 17 zemí. Ti se v následujících čtyřech letech budou věnovat vývoji nových výpočetních systémů a matematických modelů, které poskytnou zcela nová a dosažitelná řešení naléhavých problémů společnosti: environmentální udržitelnost, spravedlivý rozvoj ekonomiky a společenský blahobyt. Záběr jde napříč obory včetně propojování akademického a podnikatelského sektoru na evropské úrovni. Výzkum umělé inteligence se zaměří například i na vývoj modelů pro analýzy změny klimatu založených na monitorování extrémních jevů v atmosféře. Základem budou algoritmy, které dovedou čerpat a spojit data z mnoha oblastí a v reálném čase je využívat.

„Kromě samotného výzkumu projekt podpoří i rozšiřování sítě excelence v oblasti AI a strojového učení – zde má náš institut výraznou roli,” uvádí Dr. Josef Šivic, vedoucí výzkumné skupiny zaměřené na inteligentní strojové vnímání, který je zároveň hlavním řešitelem projektu za CIIRC ČVUT. „Pozornost bude věnována také mobilitě mladých vědců a podpoře jejich motivace k zakládání inovativních startupů,” dodává vědec, který dle žebříčku Research.com patří mezi nejlepší informatiky v České republice.

Koordinátorem projektu je Univerzita v Trentu. Výzkumné úkoly ELIAS se budou upřesňovat, již nyní je ale zřejmé, že se zaměří například na vývoj systémů prevence kybernetických útoků a šíření dezinformací nebo na využití umělé inteligence s dopady na životní prostředí třeba tím, že se bude používat při identifikaci nejlepších materiálů pro stavbu ekologických budov a šetrných průmyslových komponent. Hlavním parametrem bude hledání řešení, která podporují a dosahují celospolečenskou udržitelnost. Očekává se tedy i výzkum modelů pro sledování migrace lidí přicházejících do Evropy a zkoumání motivů jejich cest. Stranou nezůstane ani zapojování umělé inteligence do etického šíření internetové reklamy.

„Technologický pokrok v oblasti široce chápané umělé inteligence musí přispívat ke zlepšení kvality života jednotlivců i společnosti. Právě multidisciplinární přístup je pro úspěšné naplnění cílů v síti ELIAS zásadní,“ říká k tomu prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT. „Účast našeho institutu v tomto projektu potvrzuje, že patříme do elitních sítí evropského výzkumu v umělé inteligenci.“