Datum zveřejnění: 
30. 11. 2023
Odborníci z katedry jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze si připsali další úspěch – letošní ocenění Inženýrské akademie ČR za vynikající realizovaný technický projekt 2023 připadlo projektu „Podkritický reaktor VR-2“. Za přípravou a vedením výstavby a uvedení reaktoru do provozu stojí kolektiv katedry jaderných reaktorů (KJR), který vedli Ing. Jan Rataj Ph.D. a Ing. Filip Fejt, Ph.D.

Dr. Jan Rataj si cenu převzal od zástupců Inženýrské akademie a jejího předsedy - a zároveň rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. Slavnostní ceremonie se konala 20. listopadu 2023 v Betlémské kapli v centru Prahy.

„Velice si vážíme takto prestižního ocenění, které jsme za realizaci dalšího jaderného reaktoru na ČVUT získali. Je to ocenění a poděkování celému kolektivu katedry jaderných reaktorů, který se na výstavbě podílel,“ dodává Jan Rataj.

Podkritický reaktor VR-2 je velmi flexibilní zařízení, které nabízí řadu experimentálních a výukových příležitostí. Hlavní část aktivit tvoří výuka studentů jaderného inženýrství. Zařízení využíváme v rámci výuky laboratorních úloh, slouží také k experimentům v rámci studentských bakalářských, magisterských a doktorských prací.

„Nový reaktor nám pomůže uspokojit rostoucí poptávku po vzdělávacích aktivitách, bude ale také zapojený do výzkumných aktivit. Již během letošního podzimu se experimentů na reaktoru účastnili naši studenti, zařízení čerstvě otevřené tak nezahálí a už plní svůj účel,“ vysvětluje vedoucí KJR Jan Rataj.

Reaktor VR-2 lze zařadit do skupiny podkritických reaktorů, což znamená, že v něm není dostatek paliva pro udržení štěpné řetězové reakce. Provozu se tak dá dosáhnout pouze s externím zdrojem neutronů. Jakmile se zdroj vypne, štěpení se zastaví. To umožňuje jednodušší návrh i konstrukci reaktoru. Podrobné technické detaily o VR-2 najdete ZDE.

Projekt reaktoru VR-2 je unikátní tím, že odborníci z FJFI dokázali nejen navrhnout jaderné zařízení, ale také řídili celý projekt jeho přípravy, výstavby a uvedení zařízení do provozu. Na přípravě a stavbě reaktoru se podíleli kromě zaměstnanců katedry jaderných reaktorů i odborníci dalších fakult ČVUT, zejména v oblasti průzkumu podloží a betonáže korpusu reaktoru, z Fakulty stavební ČVUT. I jim patří velký dík!

Další informace o školních reaktorech FJFI, studijních programech i vědeckých aktivitách najdete na webu KJR.

Picture

Picture

Picture