Datum zveřejnění: 
27. 11. 2023
Letos již po šesté se ve dnech 9. a 10. listopadu na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT uskutečnilo finále Energetické olympiády, kterou pořádá společnost Energetická gramotnost. Soutěž zaznamenala rekordní zájem mezi studenty, do školního kola se přihlásilo 541 týmů, tedy přes 1500 studentů. Do dvoudenního finále v Praze se probojovalo 74 studentů a studentek středních škol a gymnázií rozdělených do 25 týmů.

Studenti museli během dne vypracovat projekt na jedno ze šesti témat, které organizátoři považují za velké výzvy současné energetiky. „Soutěžící simulují práci na projektech v reálném prostředí. I tam je výhodou, když vědí, kde hledat informace, nebojí se ptát zkušenějších i umělé inteligence. Umí ale informace kriticky zhodnotit a pracovat s nimi dál. Dobrým nápadem to ale jen začíná. Když nesedí ekonomika, žádný investor by do projektu neinvestoval. A v neposlední řadě musí pak projekt kreativně prezentovat,” říká zakladatelka projektu Adéla Holasová. 

Finále rozhodovaly setiny bodů

Zvítězil tým studentů Simona Klingy, Tomáše Čermáka a Vojty Dvořáka, kteří soutěžili pod hlavičkou Gymnázia Brno-Bystrc. Studenti u odborné poroty zabodovali unikátním nápadem na pěstování řas na záchyt CO2 a následné přeměně zpět na elektrickou energii. K vítězství přispěla také perfektní prezentace a praktická ukázka členům poroty.

O druhém a třetím místě rozhodovala jen jedna setina a ta nakonec skočila ve prospěch týmu z PORG gymnázia ve složení Benjamin Hudec, Ádám Sátor a Václav Verner, kteří zpracovali koncept transformace bioplynových stanic na výrobny vodíku a uskladnění přebytků energie do bioplynu.

David Orlík, Jonáš Tomešek a Martin Obšil z Wichterlova gymnázia, Ostrava-Poruba, kteří se účastnili i v loňském roce a skončili druzí, se tak letos museli spokojit s třetím místem. Tým přišel letos s nápadem na řešení zpracování odpadů pyrolýzou na vodík a bioplyn, které by výrazně pomohlo s akumulací přebytků energie. 

V rámci finálového kola proběhl dopoledne přednáškový blok, který zahájil prof. Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Se svými přednáškami pak následovaly jednotlivé partnerské firmy. „Zároveň tito odborníci byli během dne k dispozici studentům jako rádci a mentoři. Je to zajímavá zkušenost, setkávat se s aktivními studenty a vnímat jejich pohled na problematiku,” dodává Holasová.

Generálním partnerem projektu je společnost ČEPS. Odbornými garanty jsou Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, ŠKO-ENERGO, ČEZ, a. s., GasNet, s.r.o., E.ON, Sev.en Česká energie, Energetický regulační úřad, Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Mediálními partnery – Československý časopis pro fyziku, Ámos vision a Oenergetice.cz.

Sedmý ročník Energetické olympiády se uskuteční v roce 2024, školní kolo proběhne 18. října 2024 a finále 7.8. listopadu 2024.

Fotografie zde