Datum zveřejnění: 
29. 11. 2023
Ve čtvrtek 23. listopadu se konalo na Fakultě architektury ČVUT slavnostní vyhlášení vítězných projektů třetího ročníku Ceny děkana. Porota ocenila nejlepší ateliérové a diplomové práce uplynulého akademického roku. Vystavené jsou na FA ČVUT až do 15. ledna 2024.

Cena děkana je každoročně udílena mimořádným semestrálním a diplomovým pracím. Je zároveň reflexí kvality a směřování výuky na fakultě. V letošním ročníku bylo celkem nominováno 18 projektů prvních ročníků, 45 ateliérových projektů a 19 diplomových prací. O vítězných pracích rozhodovala sedmičlenná porota ve složení: Dalibor Hlaváček, Peter Jurkovič, Michal Marcinov, Jiří Opočenský, Petr Stanický, Lucie Vogelová a Tomáš Zdvihal.

Autoři a autorky vítězných prací obdrželi skleněné sošky, které navrhla absolventka designu FA Klára Janypková. Ceny děkana za ateliérové projekty byly navíc odměněny šekem na 20 000 Kč, za diplomovou práci 30 000 Kč a za mimořádný počin částkou 10 000 Kč.

„Třetí ročník soutěže opět ukázal pestrost naší fakulty i šíři témat, kterým se naše studentky a studenti věnují. Ocenili jsme vynikající studentské práce i vášeň, kterou naši studující a pedagogové věnují architektuře a urbanismu, krajinářské architektuře a designu. Ještě jednou gratuluji všem oceněným i nominovaným, byli vybráni z bezmála 2400 prací, které na naší fakultě každý rok vznikají,“ říká děkan FA ČVUT Dalibor Hlaváček.

V kategorii ateliérové práce prvního ročníku vyhrála Alžběta Pisoňová z ateliéru Bébarová s návrhem šachového setu pro nevidomé. Porota ocenila silné téma, provedení i estetickou atraktivitu návrhu.

V kategorii Architektura se na prvním místě umístila Nelávka od Petry Bilikové, Terezy Smažinkové a Matěje Střechy. Návrh vznikl v ateliéru Mádr v rámci spolupráce Ústavu navrhování II se Správou KRNAP. Dle poroty lávka umně využívá surové materiály a objevuje v nich skrytou krásu.

Nikol Stojanová a Radek Vladař z ateliéru Plicka–Škrna se stali vítězi v kategorii Urbanismus za práci, která analyzuje možnosti integrace řeky Nisy zpět do struktury Jablonce nad Nisou. Porotci a porotkyně vyzdvihli komplexní zpracování různých úrovní zásahů.

Nejlepší ateliérový krajinářský projekt vypracovala Kristýna Tesková z ateliéru Sitta. Projekt se zabývá nábřežím v Reggio di Calabria na jihu Itálie a dle poroty je vizionářskou studií, která přináší podněty k zamyšlení a diskuzi o využití krajiny.

Rakev pro domácí mazlíčky z mycelia MYKOFIN od Vojtěcha Vydržela je nejlepší prací v kategorii design, projekt vznikl v ateliéru Fišer. „Srozumitelně popsaný postup od analýzy přes různé fáze navrhování po výsledný produkt. Vše do sebe zapadá,“ dodává porota.

Nejlepší diplomovou prací loňského roku na FA ČVUT je Koncepce krajinářského řešení revitalizace úseku horního povodí Lužické Nisy od Ruby Pavoučkové z ateliéru Salzmann. Zvítězila díky profesionálně zvládnuté analytické i návrhové části, výjimečnému rozsahu a kvalitnímu zpracování.

Cenu děkana za mimořádný počin v kategorii udržitelnost a experimentální projekt získal tým 39 autorů a autorek, který v Ateliéru Maas zpracoval návrh Biotopie – města budoucnosti, kde lidé mohou žít v symbióze s přírodou.

Ateliérový projekt 1. ročníku

Alžběta Pisoňová – Šachový set pro nevidomé – ZD Bébarová

Autorská zpráva: Nápad k designu šachu pre nevidiacich iniciovala moja (ne)dávna návšteva slepeckého muzea, kde som mala šancu si zahrať s rôznymi hrami, medzi ktorými boli aj šachy. Už pri začiatku som si všimla niekoľko vecí, ktoré mi pri hre vadili alebo mi ju až znepríjemňovali. Návrhy som konzultovala so študentami špeciálnej pedagogiky, ktorý sa aj tejto téme venujú počas štúdia, avšak nemala som možnosť konzultácií s nevidiacim. Táto téma je veľmi náročná na spracovanie a bol by potrebný ďalší výskum.

Hodnocení poroty: Porota se shodla, že šachový set pro nevidomé je inovativní nápad nejen pro hendikepované. Autorka projektu řeší komplexně a nečekaným způsobem silné téma, ukázala, že je možné navrhnout šachy přístupné všem. Bravurně zvládla problém, kterým je umísťování, ukládání a rozpoznatelnost šachových figurek a vytvořila uživatelsky i esteticky atraktivní objekt. S takovými šachy by byla radost hrát!

Ateliérový projekt 2.–5. ročníku – Architektura

Petra Biliková, Tereza Smažinková, Matěj Střecha – Nelávka – Ateliér Mádr

Autorská zpráva: Předmětem projektu bylo navrhnout novou lávku přes Friesovu strouhu na turistické stezce podél řeky Malé Labe. Jelikož se nacházíme na lesní turistické trase, byla snaha vytvořit nenápadný objekt, který splyne s okolní přírodou. Tak vznikl koncept Nelávky, která svojí pochozí vrstvou navazuje na turistický chodník. Konstrukce lávky je navržena tak, že nosná část lávky vytváří vanu, do které je vložena drenážní vrstva a na ni vrstva pochozí, která vizuálně odpovídá turistické trase. Vana je vytvořená ze 3 kusů štětové stěny, které jsou vodorovně položené vedle sebe a spojené ocelovými spojkami. Kolem dokola jsou navařené bočnice, které jsou vytvořené z plechu rozřezané štětové stěny. Zábradlí je vytvořené z ohýbané ocelářské oceli.

Hodnocení poroty: Projekt Lávky do Krkonoš, který zpracovávalo 5 ateliérů Ústavu navrhování II si jako celek zaslouží ocenění a je skvělé, že studující měli možnost dotáhnout některé návrhy k realizacím, které postupně kultivují ta nejcennější místa naší země, kde by člověk žádnou architekturu primárně neočekával. Název lávky Nelávka mluví za sebe. Lávka umně využívá surové materiály – štětové stěny a betonářskou výztuž – a objevuje v nich skrytou krásu. Autoři upozadili architektonický výraz konstrukce, cílem bylo vytvořit nenápadný objekt, který splyne s okolní přírodou. 

Ateliérový projekt 2.–5. ročníku – Urbanismus

Nikol Stojanová, Radek Vladař – Jablonec podél Nisy – Ateliér Plicka–Škrna

Autorská zpráva: Jablonec nad Nisou, město, jež si ve svém samotném názvu nese jméno řeky, která morfologicky ovlivnila jeho urbanistickou strukturu a je tak jeho neodmyslitelnou součástí. Název jako by nám o vztahu města a řeky prozrazoval zásadní informaci – je prostě nad ní. Řeka je pod městem ve zpevněném kamenném korytu, město se k ní točí pomyslnými zády a často je řeka pouhou bariérou. Tento přístup ovlivnil celé okolí říčního koryta. Objevují se výjimky, ale zpravidla řeka tímto městem jen proteče. Nezastaví se ani na chvíli. Nenaváže kontakt s lidmi a zvířaty, neposkytne příjemnou atmosféru a mikroklima. Skrytá ve svém korytě rychle utíká pryč z Jablonce. Hlavní tezí se tedy stalo: „Řeka je potenciál, ne jen bariéra. Jablonec nemá být nad Nisou, Jablonec má být podél Nisy.“

Hodnocení poroty: Práce se zabývala tokem řeky Nisy, který se snaží integrovat do struktury města. Práce je zpracovaná komplexně, řeší různé úrovně zásahů – linie, plochy a body – od cestních sítí, přes plochy navazujících na řeku až k akupunkturním urbanistickým intervencím.

Ateliérový projekt 2.–5. ročníku – Krajinářská architektura

Kristýna Tesková – Fata Morgana / Muzeum ztracených druhů – Ateliér Sitta

Autorská zpráva: Zadání se potýká s pro nás neobvyklým tématem mořského nábřeží v Reggio di Calabria na samém jihu Itálie. Projekt je vizionářskou studií zabývající se rozvojem hustě urbanizované oblasti. Pracuje s myšlenkou muzea ztracených druhů – památníku němých obětí lidského rozvoje. A jak jinak je uctít než tím, že se postaráme o to, aby žádné další druhy, alespoň v Reggiu, už nezmizely? Projekt propojuje moře s horami, pracuje s migrací a biodiverzitou a zavádí přírodě blízké revitalizační procesy. Vytváří důstojné prostředí pro památku ztracených ale hlavně současných druhů. Pracuje s energetickou udržitelností i s novými inovativními procesy naturalizace urbanizovaných oblastí.

Hodnocení poroty: Projekt se zabývá nábřežím v Reggio di Calabria na samém jihu Itálie. Je vizionářskou studií zabývající se rozvojem hustě urbanizované oblasti. Využívá potenciál kontaktu s vodou, do návrhu integruje současná a často protichůdná témata, jako je hospodaření s vodou, práce s lokální florou a faunou, přístupnost, propojování nebo získávání energie. Přináší podněty k zamyšlení a diskusi o využití krajiny.   

Ateliérový projekt 2.–5. ročníku – Design

Vojtěch Vydržel – MYKOFIN / Rakev pro domácí mazlíčky – Ateliér Fišer

Autorská zpráva: V letním semestru 2023 zpracováváme v ateliéru zadání ze soutěže REBORN DESIGN. Jedna ze soutěžních kategorií je výzva práce s biokompozitem z mycelia. MYKOFIN je kolekce rakví a urny pro domácí mazlíčky. Tvar rakve je ergonomicky přizpůsoben spánkové poloze nejčastějších mazlíčků a použitý materiál dovoluje až desetkrát rychlejší rozklad.

Hodnocení poroty: Experimentálně vyzkoušený design, který směřuje k udržitelnému rozložení rakve v půdě. Skvělé propojení materiálu a funkce. Srozumitelně popsaný postup od analýzy přes různé fáze navrhování po výsledný produkt. Vše do sebe zapadá.

Cena děkana za diplomovou práci

Ruby Pavoučková – Koncepce krajinářského řešení revitalizace úseku horního povodí Lužické Nisy – Ateliér Salzmann

Autorská zpráva: Diplomová práce se zabývá koncepcí revitalizace prostoru vybraného dílčího povodí Lužické Nisy, který se nachází v horní části jejího povodí. Vybraný prostor leží mezi hustě zastavěným Libercem a Jabloncem a má vysoké povodňové riziko. Přes obecnou analýzu přírodních podmínek celého horního povodí a analýzu proměn kulturní krajiny údolí Lužické Nisy od pramene po Liberec se práce dostává ke zmapování současného stavu vodních toků a navazující kulturní krajiny. Na základě této analýzy je dále vytvořena koncepce krajinářského řešení revitalizace. Koncepce je strukturována od zastřešující vize, cílů a principů rozvoje povodí, přes strategie a nástroje revitalizace vodních toků, vodního prostředí a revitalizace retenčních schopností příměstské zemědělské krajiny až po příklady ideových revitalizací vybraných částí říční a potoční krajiny a navazující zemědělské krajiny.

Hodnocení poroty: Profesionálně zvládnutá analytická i návrhová část, ze kterých je cítit silné zaujetí studentky zvoleným tématem regenerace krajiny. Práce by mohla sloužit i jako obecný manuál pro úpravy horních toků v české krajině. Jedná se o výjimečně rozsáhlý a kvalitně zpracovaný projekt.

Cena děkana za mimořádný počin v kategorii udržitelnost a experimentální projekt

Tým 39 autorek a autorů – Biotopie – Ateliér Maas

Autorská zpráva: Po staletí se design soustředil na předměty s jediným významem: vše byla architektura. V nedávné době jsme se přiblížili k hledání nových významů v každém měřítku, od velmi malého po velmi velké: vše byl urbanismus. V současnosti začal design konečně – nesměle – chápat význam slova "zelený": všechno byla krajina. Dnes – více než kdy jindy – je vše biologie. Vše je příroda.

Hodnocení poroty: Zaujala nás komplexnost práce, která byla vytvořená v celoateliérovém týmu. Skvělá razance obsahu i formy, projekt je velmi představitelný, a to i díky zpracované multimediální prezentaci. Forma sdělení se tak stává vizuálním zážitkem. Téma bije na poplach, že současná exploatace planety člověkem je neudržitelná. Líbí se nám prozkoumání experimentálních forem a cílů.

Fotografie z vyhlášení, vizualizace a další materiály ke stažení prostřednictvím tohoto odkazu. ZDROJ: FA ČVUT