Datum zveřejnění: 
1. 12. 2023
Náčelník Generálního štábu AČR genpor. Ing. Karel Řehka se dne 29. listopadu 2023 setkal se studenty bezpečnostních programů Fakulty biomedicínského inženýrství.

Při této příležitosti vystoupil s přednáškou Současná bezpečnostní situace a aktuální úkoly rozvoje a působení AČR. V přednášce pan generál popsal a analyzoval hlavní bezpečnostní hrozby současného světa, osvětlil jejich projevy a působení v rámci České republiky. Druhá část přednášky byla věnována ozbrojeným silám ČR, jejím současným úkolům a cestám jejich modernizace.

Velmi zajímavá byla poměrně rozsáhlá diskuze, a to zejména pro kompetentní dotazy studentů a zcela otevřené odpovědi na ně.

V další části návštěvy diskutoval genpor. Ing. Karel Řehka s děkanem FBMI prof. MUDr. Jozefem Rosinou, Ph.D., o úrovni spolupráce AČR a FBMI a o možnostech jejího rozšíření. Například možnost exkurzí u vybraných útvarů AČR, naše účast na projektech obranného a bezpečnostního výzkumu a také nabídka propagace služby v AČR pro naše studenty cestou personální agentury AČR.

Foto: Kryštof Waněk

Picture

Picture

Picture