Datum zveřejnění: 
4. 12. 2023
Devadesát tisíc, to je počet studujících, kteří za dvacet let prošli dveřmi Centra informačních a poradenských služeb, zřizovaného Rektorátem ČVUT v Praze. Je to devadesát tisíc příběhů, otázek, studijních a osobních těžkostí, které CIPS pomáhal řešit. V tomto čísle se však skrývají i tisíce radostí z vyřešeného problému, zvládnuté zkoušky a úspěšně zvládnutého studia.

Od roku 2003, kdy k založení centra dali podnět sami studující, CIPS stále rozšiřuje a inovuje služby tak, aby odpovídaly potřebám studujících. V roce 2003 vznikly čtyři poradny: studijní, psychologická, sociálně-právní a duchovní.

Postupně poradny přibývaly, jako například řečová a osobnostní nebo psychologická poradna v cizím jazyce. Vznikaly nové semináře a workshopy, které mají za cíl rozvíjet nejen studijní dovednosti, ale také celou osobnost studujících a jejich praktické dovednosti. Na CIPS tak lze přijít na hudební nebo výtvarnou dílnu, cyklus seminářů na téma partnerských vztahů, kurz finanční gramotnosti nebo školení první pomoci.

Byly realizovány projekty, které se věnovaly závislosti na počítačích i tématu žen v technických oborech. Pracovníci CIPSu se věnovali také lidem, kteří na ČVUT pracují, například projektem, který směřoval ke kolegyním a kolegům ze studijních oddělení.

V roce 2023 byly nejvytíženější naše poradny, zejména psychologická. Počet konzultací se z roku 2020 na 2021 téměř zdvojnásobil, v roce 2022 napočítali 1623 konzultací a letos toto číslo o dost převýší.

Misí CIPS bylo vždy poskytovat podporu studujícím ve studijní úspěšnosti a všestranným rozvojem jejich osobnosti je připravit na život, který je čeká po skončení studia.

„Do budoucna si přejeme, aby život studujících byl méně poznamenán stresem a nátlakem na výkon a více provázen zvědavostí, kreativitou a radostí z nekonečných možností studia. My jako CIPS tuto radost podpoříme vyvíjením nových metod a nástrojů rozvoje, které našim studujícím chceme poskytnout,“ říká Klára Trávníčková z CIPS.