Datum zveřejnění: 
30. 11. 2023
České vysoké učení technické v Praze udělilo u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. Předání ceny se uskutečnilo dne 28. listopadu 2023 v Betlémské kapli během slavnostního koncertu Inženýrské akademie České republiky, Ocenění převzali studenti z rukou rektora ČVUT v Praze doc. Vojtěcha Petráčka, doc. Antonína Pokorného, předsedy správní rady Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla, děkana Fakulty strojní doc. Ing. Miroslava Španiela, CSc. a emeritního rektora ČVUT prof. Ing. Petra Zuny, CSc. D.Eng. h. c.

V souladu s odkazem emeritního rektora profesora Stanislava Hanzla je podpora nadačního fondu směřována zejména k modernizaci studia a k prohloubení jeho kompatibility se studiem na evropských technických univerzitách, ke zvýšení mobility studentů a internacionalizaci studia. V letošním roce získalo cenu devět studentů ČVUT, a to za vynikající výsledky ve studiu a za vědeckou, odbornou a další významnou činnost.

Nadační fond Stanislava Hanzla byl založen v roce 1997 na počest prvního rektora ČVUT v Praze po listopadu 1989 prof. Ing. Stanislava Hanzla, CSc. Profesor Hanzl působil ve funkci rektora až do svého úmrtí v červnu 1996. Finanční prostředky získává fond ve formě dotací, darů a příspěvků od spolupracujících organizací, podniků, odborných a profesních sdružení i fyzických osob, zejména bývalých studentů – absolventů fakult ČVUT v Praze. „Cílem nadačního fondu je podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze,“ dodává doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc., emeritní rektor ČVUT a předseda správní rady nadačního fondu. 

V letošním roce získali ocenění tito studenti: Jakub Šurovský z Fakulty stavební, Ing. Petr Červenka z Fakulty strojní, Bc. Lukáš Nejezchleb z Fakulty elektrotechnické, Bc. daniela Opočenská z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Mgr. art. Lucia Mlynčeková Tóthová z Fakulty architektury, Ing. et Ing. Radim Dvořák z Fakulty dopravní, Ing. Christiane Malá z Fakulty biomedicínského inženýrství, Ing. Dominik Soukup z Fakulty informačních technologií a Bc. Alexandra Svobodová z Masarykova ústavu vyšších studií.