Datum zveřejnění: 
30. 11. 2023
Úspěšná aliance EuroTeQ Engineering University, jejíž další rozvoj podpořila Evropská komise částkou 12,8 milionů eur, se nyní rozrostla o HEC Paris a IESE Business School Barcelona. Ve dnech 21. a 22. listopadu se zástupci všech osmi partnerských univerzit sešli na Technické univerzitě v Mnichově (TUM), kde oficiálně zahájili další etapu čtyřletého projektu EuroTeQ2030 a zároveň se zavázali ke společné transformaci výuky na vysokých školách a celoživotního vzdělávání.

Prezidentského strategického fóra EuroTeQ se zúčastnil také rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, který shrnul dosavadní výsledky projektu: „Aliance EuroTeQ úspěšně založila virtuální studijní areál EuroTeQ Campus, jehož součástí je sdílený katalog on-line kurzů, a EuroTeQ Collider, vzdělávací formát založený na výzvách, které zahrnuje průmysl. Konsorcium také podporuje celoživotní vzdělávání, vyvíjí programy pro učitele, odborníky z praxe a podporuje spolupráci s průmyslovými partnery.“

Na Prezidentském strategickém fóru EuroTeQ diskutovali rektoři a prorektoři pro vzdělávání, odborní kolegové a hosté evropský přístup k technickému vzdělávání. Odbornost aliance EuroTeQ v oblasti podnikatelského vzdělávání a kapacity pro zakládání podniků posílí dvě renomované obchodní školy, HEC Paris a IESE Business School.  Tento model je v evropském prostředí vysokoškolského vzdělávání unikátní.

Jednání se zúčastnila také Antoaneta Angelova-Krasteva, ředitelka pro inovace, digitální vzdělávání a mezinárodní spolupráci v Evropské komisi, která zdůraznila: „Strategická partnerství mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání jsou klíčová, protože umožňují výměnu osvědčených postupů a vzájemné učení. Evropa čelí tvrdé konkurenci na globální úrovni. Zásadním základem pro řešení tohoto problému je vzdělávání – nejen z vědeckého a technologického hlediska, ale také pro podporu evropských hodnot. Jsem velmi ohromena tím, jakým rozsahem aliance EuroTeQ ke plnění těchto cílů přispívá.“

O důležitosti evropských univerzitních aliancí proběhlo v minulém týdnu také jednání v rámci konference Czeducon. V úterý 21. listopadu se uskutečnil Kulatý stůl aliancí Evropských univerzit s představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), Národního akreditačního úřadu (NAÚ) a Domu zahraničních služeb (DZS). Jeho průběh okomentoval prorektor pro zahraniční vztahy ČVUT v Praze, prof. Oldřich Starý: „Bylo to velmi užitečné setkání, kde univerzity s několikaletou zkušeností s projektem evropských univerzitních aliancí poukázaly na problémy, kterým čelily a čelí, zejména v oblasti internacionalizace a mobility studentů a zaměstnanců. Dohodli jsme si společný postup, vzájemnou pomoc a pravidelná setkání v této sestavě. Kladně hodnotím přístup MŠMT, NAÚ a DZS, kde se částečně daří překonávat překážky v legislativě.“

Foto: Andreas Heddergott, TUM