Přes 15 tisíc vědy chtivých návštěvníků se přišlo podívat dne 7. září na Vítězné náměstí na Festival vědy. Žáci základních a středních škol, ale i rodiče a prarodiče s malými dětmi si mohli v průběhu dne prohlédnout více než 70 vědecko-popularizačních expozic. Pod dohledem odborných pracovníků, převážně z akademického prostředí, si vyzkoušeli nejrůznější experimenty a seznámili se s vědeckými jevy a zákonitostmi atraktivní formou. Velký zájem byl také o přednášky a pátrací hru v Národní technické knihovně.
Vědci z Fakulty elektrotechnické, skupiny vizuálního rozpoznávání a strojového učení, se budou podílet na špičkovém výzkumu umělé inteligence v rámci programu FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research) partnership. Cílem projektu je urychlit pokrok a inovaci v oboru umělé inteligence, zejména v oblasti hlubokých neuronových sítí (Deep Neural Networks).
Emeritní rektor ČVUT v Praze prof. Václav Havlíček položil dne 3. září 2016 v Mladějově věnec k památníku významného představitele techniky Františka Josefa Gerstnera, který zde zemřel 25. června 1832. Krátká pieta proběhla za účasti čestné stráže v dobových kostýmech.
Dne 2. září se v oranžérii v zahradách břevnovského kláštera uskutečnilo slavnostní udílení čestných občanství a Cen Městské části Praha 6. Mezi vyznamenanými byl in memoriam oceněn i prof. Stanislav Hanzl, první rektor ČVUT v Praze po listopadu 1989.
Na katedře počítačů Fakulty elektrotechnické založila skupina prof. Michala Pěchoučka výzkumné centrum Artificial Intelligence Center (AI Center). To navazuje na činnost Centra agentních technologií. Jeho hlavním posláním bude provozování základního i aplikovaného výzkumu v oblasti umělé inteligence, průmyslové spolupráce a transferu technologií umělé inteligence.
Ve dnech 23. až 25. srpna natáčel na půdě ČVUT tým televize BBC materiál pro pořad 4 Tech. Redaktoři se zajímali o vynález odvalovací turbíny docenta Miroslava Sedláčka z Fakulty stavební ČVUT, za který byl nominován na Evropskou cenu v kategorii Výzkum pro vynálezce roku 2016. Zachytili také další unikátní výzkumné projekty s přesahem do praxe.
Dne 25. srpna 2016 přivítalo ČVUT v Praze na své půdě kancléřku Spolkové republiky Německo Angelu Merkelovou a předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku. Oba se za přítomnosti dalších významných hostů zúčastnili diskuse o národní iniciativě Průmysl 4.0. Při příležitosti návštěvy významných hostů byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Německým výzkumným střediskem pro umělou inteligenci (DFKI) zastoupeným jeho ředitelem prof. Wolfgangem Wahlsterem a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT reprezentovaným ředitelem prof. Vladimírem Maříkem.
Na katedře počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT vyvinul tým doc. Daniela Sýkory nový nástroj pro automatickou stylizaci 3D obrazu StyLit. Ten dokáže věrně reprodukovat výtvarníkův styl a vytvořit tak reálné syntetické malby. Unikátní software je sofistikovanější než současné dostupné komerční nástroje.
Pracovníci Kloknerova ústavu ČVUT zpracovali v letech 2013 a 2015 diagnostiku stavu zastřešení kulturní památky nástupišť železniční stanice Plzeň hlavní nádraží. Výsledky jejich posudku sloužili jako podklad pro rozsáhlou rekonstrukci objektu.
Od 26. července do 4. srpna proběhl na základně v Hříběcí nedaleko Pelhřimova již sedmý ročník tábora ČVUT Jáma lvová. Toho se zúčastnilo 24 nadaných dětí z druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií z celé České republiky. Tábor, který je slavnostním zakončením celoroční matematicko-programátorské korespondenční soutěže, měl letos tematické zaměření Čestná vesmírná universita tisíciletí.

Pages