Za vytvoření jedinečného postupu, díky němuž se výrazně zkrátila a zlevnila výstavba dráhy pro vodní slalom pro Olympijské hry v Riu de Janeiru 2016, převzal doc. Jaroslav Pollert z Fakulty stavební ČVUT cenu Mezinárodního olympijského výboru. Ta byla pro rok 2015 tematicky zaměřena na sport a inovace. Cena je udělována vynikajícím jedincům, kteří svými originálními myšlenkami významně přispějí k rozvoji sportu, a to hlavně v jeho technickém zabezpečení, včetně inovací v návrzích sportovních staveb. Cenu doc. Pollert převzal za přítomnosti rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky od předsedy Českého olympijského výboru Ing. Jiřího Kejvala v zastoupení Mezinárodního olympijského výboru.
Snímání obtížně přístupných míst historických interiérů - to je úkol, který pomocí dronů pomáhají památkářům řešit členové Skupiny Multi-robotických systémů, působící na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Dne 26. února vědci spolu s pracovníky Národního památkového ústavu v Olomouci úspěšně nasnímali pomocí bezpilotních helikoptér interiér objektu farnosti ve Šternberku.
Od roku 2012 provádělo Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT mapování přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity. Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy byla tato aktivita v loňském roce zakončena vydáním nové publikace Bezbariérové ČVUT – Informace o přístupnosti objektů ČVUT pro osoby se zdravotním postižením.
Interaktivní světelná instalace LINKY rozsvítila dne 25. února jižní stranu fasády Fakulty elektrotechnické ČVUT v Dejvicích. Instalaci, která vznikla v Institutu intermédií, navrhli prof. Marian Karel - přední sklářský výtvarník a sochař, Josef Šafařík z Ústavu průmyslového designu Fakulty architektury ČVUT v Praze, spoluzakladatel Institutu světelného designu Jakub Hybler a ředitel Institutu intermédií Roman Berka.
Novou výpravou publikaci Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Umění paroplavby po řece Vltavě 1865 - 2015 pokřtily dne 18. února na palubě nejnovější osobní lodi v Praze Bohemia Rhapsody ředitelka ústavu doc. Lenka Švecová spolu s JUDr. Petrou Smolíkovou, náměstkyní ministra kultury České republiky, a Mgr. Klárou Němcovou, ředitelkou Státní plavební správy.
V prostorách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se dne 11. února uskutečnil 2. ročník konference Malé reaktory (SMR). Nabídla průřez ekonomickými, technickými a legislativními podmínkami pro případnou výstavbu malých reaktorů v České republice. Akce se konala pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc.
V Art Restaurantu Mánes v Praze se 10. února konalo slavnostní vyhlášení soutěže Inspireli Awards 2015. Jejím vítězem se stal Jakub Hoffmann z Fakulty architektury ČVUT, který odbornou porotu zaujal projektem pro Muzeum finské architektury v Helsinkách.
Výběr koncepčních náčrtů a kreseb padesáti českých architektů, knihu Skici – Sketches, sestavil tým vedený pedagogy Fakulty architektury ČVUT Jánem Stempelem a Janem Jakubem Tesařem. Publikaci pokřtil 3. února na půdě Fakulty architektury knižní grafik Michal Cihlář.
Dne 2. února byla podepsána smlouva o partnerství ČVUT v oblasti Research & Development pro projekt Future Forces Forum 2016. Odborníci z ČVUT tak dostanou možnost prezentovat své výsledky na specializovaných konferencích a také na mezinárodní výstavě obrany a bezpečnosti, která se uskuteční ve dnech 19. až 21. října 2016 na výstavišti v pražských Letňanech.
Dne 4. února se v prostorách Betlémské kaple uskutečnilo slavnostní vyhlášení 18. ročníku soutěže o Cenu Wernera von Siemense. Prestižní ocenění převzali i dva profesoři Fakulty elektrotechnické a dva absolventi ČVUT.

Pages