Datum zveřejnění: 
15. 5. 2018
Rektor ČVUT docent Vojtěch Petráček dnes podepsal spolu s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou memorandum, které definuje regionální a odbornou spolupráci. Ta by se měla týkat například poradenské a konzultační činnosti v oblasti ICT, informačních strategií, práce s daty, dopravní obslužnosti, dopravních staveb a projektů Smart (Smart City a Chytrý venkov) nebo Bezpečný Středočeský kraj.

Memorandum jasně definuje témata, kterých se bude spolupráce týkat. Kromě Smart projektů, ICT nebo projektu „Bezpečný Středočeský kraj“, to bude výzkumná, poradenská a odborně analytická činnost v oblasti dopravy, staveb a architektury, dopravní obslužnosti, telematiky ve veřejné dopravě, spolupráce na přípravě a rozvoji jednotného integrovaného dopravního systému Středočeského kraje a hl. m. Prahy, spolupráce v oblasti udržitelné mobility (cyklodoprava a pěší doprava). „Z hlediska ČVUT bude spolupráce výhodná kvůli tomu, že výsledky naší vědecké a odborné činnosti budeme mít možnost konfrontovat s reálným prostředím. Zástupci kraje a jeho institucí budou také spolupracovat se studenty při zpracování jejich diplomových prací a podobně,“ vyzdvihuje přínosy memoranda pro ČVUT rektor Vojtěch Petráček.

„ČVUT je prestižní českou univerzitou, která má vysokou odbornou a vědeckou kapacitu v mnoha technických oborech včetně fakulty strojní, dopravní, stavební, architektury a informačních technologií. Cílem spolupráce je zkvalitnit život obyvatel kraje při respektování rostoucích nároků na moderní region,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Výsledky spolupráce stanovené memorandem budou pravidelně vyhodnocovány v šestiměsíčních intervalech oběma stranami. Platnost memoranda je stanovena na jeden rok s možností jeho prodlužování. 

Picture

Picture