Týdenní exkurzi po českých elektrárnách a souvisejících závodech pořádala od 23. května pro studenty programu Elektrotechnika, Energetika a Management katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické. Akce se zúčastnilo 17 studentů prvního ročníku magisterského studia.
V rámci oslav 700 let narození Karla IV. podepsalo ČVUT na Karlově univerzitě Memorandum of Understanding a navazující smlouvu o spolupráci s Katholieke Universiteit Leuven. Oba dokumenty specifikující podmínky plánovaných kooperačních aktivit. Smlouva se týká spolupráce ve vědě a výzkumu, především na společných projektech programu Horizon 2020.
Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se ve dnech 23. a 24. května uskutečnil 7. ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice. V jeho rámci proběhlo vyhlášení nejlepších studentských bakalářských a magisterských prací. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 54 studií z osmi univerzit. Jednalo se o to nejlepší, co mohly české a slovenské vysoké školy ve fyzice nabídnout.
Student Fakulty elektrotechnické Peter Chalupianský vymyslel a zrealizoval unikátní charitativní projekt Kde je Péťa?. V rámci studia programu Elektrotechnika, energetika a management se vydal na semestrální pobyt na Kyungpook National University v Jižní Koreji. Ve spolupráci s nadací Konto BARIÉRY posílá přes svůj blog speciální pohlednice ze své cesty. Výtěžek z jejich pomáhá handicapovým dětem.
Pracovníci Fakulty strojní ČVUT a Vysoké školy polytechnické Jihlava propojili své znalosti a zkušenosti a spolupracují na celosvětovém projektu Living Heart. Ten má ambice být jedním z klíčových přelomů ve světě medicíny. Přesný 3D model urychluje výzkum a testování zařízení pro léčbu srdečních onemocnění.
Dne 23. května se ve Vídni uskutečnila konference STARGATE - The Innovation Day, pořádaná online platformou iHUB. Stargate je síť evropských platforem iHUB, inkubátorů a akcelerátorů, které spolupracují v rámci EU. Jejím členem je i Inkubátor ČVUT InovaJET.
Během předposledního květnového víkendu se v Bělehradě uskutečnil vysokoškolský turnaj s názvem BeST Beograd 2016. Ve velice silné konkurenci 920 studentů z 21 univerzit, 10 zemí a 2 kontinentů se sedmdesátičlenné skupině sportovců z ČVUT podařilo získat celkové vítězství.
Na 400 typů československých a zahraničních počítačů 70. a 80. let minulého století, které pocházejí ze soukromé sbírky Petra Váradiho ze Staré Paky, mohou shlédnout návštěvníci výstavy Století informace – počítačový svět na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, jejíž vernisáž se uskutečnila 19. května.
Dne 11. května se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnil pražský Startup festival. V jeho rámci představil podnikatelský inkubátor ČVUT InovaJET softwarovou platformu FIWARE.
Ve dnech 12. až 15. května se na Výstavišti Praha - Holešovice uskutečnil 22. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2016. Na něm se představilo i nakladatelství ČVUT Česká technika, které v letošním roce zvolilo jako svoji expozici designový stánek skupiny návrhářů PET MAT z Fakulty architektury.

Pages