Datum zveřejnění: 
16. 8. 2018
Celkem 35 studentů se v letoším roce zúčastnilo dvoutýdenního 13. ročníku Letní univerzity v Jaderné elektrárně v Temelíně. Akce se konala od 23. července do 3. srpna. Mezi účastníky bylo 6 studentů z Fakulty elektrotechnické, 5 studentů z Fakulty strojní, 9 studentů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a jeden posluchač Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

Účastníci Letní univerzity se v rámci programu dostanou i do běžně nepřístupných částí elektráren, včetně kontrolovaného pásma s reaktorem. Kromě odborných přednášek a exkurzí do různých částí elektrárny program zahrnuje i oddychovou činnost. V Dukovanech například studenti využijí příležitost k návštěvě známého pivovaru v Dalešicích či  k prohlídce dalešické vodní elektrárny a následné projížďce lodí po přehradě.Oblíbená je i návštěva rozvodny Slavětice. V Temelíně studenti v rámci odpoledního cykloprogramu naštívili vodní dílo Kořensko, elektrárnu a přehradu Hněvkovice, retenční nádrže Býšov, nebo rozvodnu Kočín. Během pestrého programu mohli studenti mezi sebou navázat bližší kontakty.

Během stáže se studenti potkali s desítkami odborníků, mezi nimi byla i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, po jejíž přednášce na téma perspektivy energetiky proběhla neformální diskuze o energetice ve světě, v Evropě i České republice.

Organizátoři vycházejí vstříc i zcela konkrétním odborným požadavkům: na přání zorganizují individuální konzultace s vybranými odborníky. V minulých ročnících se takto například budoucí strojaři setkali s experty na defektoskopii, nebo mladí chemici navštívili chemické laboratoře a obestavbu kontejnmentu prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín.

Celá stáž byla zakončena závěrečným vědomostním testem a po něm program vyvrcholil vyhlášením Královny Letní univerzity. Tohoto programu se zúčastnil také rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, prof. Jaroslav Knápek z Fakulty elektrotechnické a Ing. Jan Rataj, Ph.D., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.

Podrobnější Informace k Letní univerzitě v Jaderné elektrárně v Temelíně jsou na www.kdejinde.cz, kde se bude možné přihlásit i na další ročník této stáže.

FOTO: zdroj ČEZ

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture