Datum zveřejnění: 
25. 7. 2018
Rektor Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., a prezident výzkumné instituce Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) Dr. Chunhong Park podepsali Memorandum o porozumění. Uzavření Memoranda inicioval KIMM jako projev zájmu o prohloubení spolupráce na úrovni celého ČVUT na základě úspěšného řešení dosavadních projektů spolupráce, především Fakulty strojní. Tu na podpisu memoranda zastupoval děkan prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., dále vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) Ing. Petr Kolář, Ph.D., a Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., vedoucí pro projekty spolupráce.

Počátky spolupráce Fakulty strojní ČVUT v Praze a KIMM sahají do roku 2014, kdy bylo na Ústavu výrobních strojů a zařízení zahájeno řešení bilaterálního projektu výzkumu modelování zdrojů tepla vřetenových ložisek a vřeten, financovaného ze strany KIMM. V roce 2016 získal podporu další projekt bilaterální spolupráce mezi partnery v České republice a v Korejské republice v rámci programu DELTA Technologické agentury ČR s tématem vývoje lehké vysokorychlostní převodovky z kompozitních materiálů. Na české straně je příjemcem firma CompoTech, jako přední výrobce dílců z kompozitních materiálů. Dalším účastníkem je Fakulta strojní, v jejímž rámci se rozšířil okruh spolupracujících ústavů na Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky a Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel. Na korejské straně je příjemcem projektu firma SAMYANG jako přední výrobce převodovek a výzkumná instituce KIMM. Dosavadní spolupráce umožnila na straně Fakulty strojní rozvoj a aplikaci výzkumných témat, které stojí v popředí výzkumného zájmu fakulty. Podpis Memoranda je příslibem dalšího prohloubení a rozšíření vzájemné spolupráce.

Korea Institute of Machinery and Materials sídlící v Daejeonu patří se svými přibližně 600 zaměstnanci a studenty k největším a nejvýznamnějším výzkumným institucím v Jižní Koreji. Jeho hlavním smyslem je přispět k ekonomickému růstu země prostřednictvím výzkumu a vývoje klíčových technologií v oblasti strojírenství. Institut tvoří pět výzkumných divizí:  Pokročilých výrobních systémů, Nano-mechanických systémů, Systémů životního prostředí a energetiky, Navrhování složitých mechanických systémů, Bezpečnosti strojních systémů. Divize Pokročilých výrobních systémů, která je hlavním partnerem Ústavu výrobních strojů a zařízení, díky svému know-how v oblasti přesného obrábění, řízení a konstrukce, realizuje především výzkum technologií týkajících se materiálů, procesů, zařízení, měření a vyhodnocování potřebných pro výrobu velmi přesných výrobků. Vyvinuté technologie tvoří jádro všech průmyslových odvětví.
Picture

Picture