Datum zveřejnění: 
25. 6. 2018
Dne 22. června byl slavnostně ukončen výroční 20. ročník Týdne vědy na Jaderce. Tato akce pořádaná Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT s dalšími partnery představila 150 středoškolákům to, jaké je to pracovat na konkrétním vědeckém tématu, psát články a prezentovat svou práci. Účastníci pracovali celkem na 49 miniprojektech v malých skupinách pod vedením vědeckých pracovníků a studentů. Týden vědy na Jaderce pro ně může být první příčkou k budoucí práci ve vědě.

Týden vědy na Jaderce začal tradičně v neděli 17. června registrací a prvními populárními přednáškami z fyziky, chemie, informatiky a příbuzných oborů. V odpoledních a podvečerních hodinách pak studenti v pětičlenných týmech dobývali Pevnost Břehyard. Tedy měli za úkol splnit co nejlépe co nejvíce úkolů, které jim zadávali studenti fakulty.

V průběhu dalších dvou dnů navazovala ústřední práce na miniprojektu. Během těchto dnů se středoškoláci za pomoci svého vedoucího seznámili s danou vědeckou problematikou, zpracovali článek do sborníku akce a svou prezentaci pro závěrečnou studentskou konferenci. Měli tak jedinečnou možnost být přímo na pracovištích, kde je realizována aktuální věda, a pracovat s různými moderními zařízeními. Mezi nejpopulárnějšími byly miniprojekty na radioimunolýzu, analýzu radiační zátěže v letadle a stavbu laserového zaměřovače. V pondělí, kromě další přednášky, měli účastníci možnost zpestřit svou návštěvu Prahy slavnostním koncertem oddělení populární hudby Pražské konzervatoře.

Ve středu následovaly další přednášky. Ústřední postavou, které byl věnován letošní ročník Týdne vědy, byl Stephen Hawking. Proto byla hlavní přednáška na téma obecné teorie relativity, kterou se ve své práci zabýval. Odpoledne bylo vyplněno exkurzemi na prestižní pražská i Praze blízká pracoviště (např. ÚJV Řež, ELI Beamlines v Dolních Břežanech a další).

Poslední dva dny byly věnovány prezentacím výsledků jednotlivých skupin. Ty probíhaly formou standardní vědecké konference s ústními příspěvky. A jako na běžné konferenci byl programem předposledního podvečera společenský večer, který v rámci Týdne vědy probíhá tradičně s různými hrami a občerstvením.

Výsledky letošního i minulých ročníků Týdne vědy na Jaderce naleznete na této stránce.

Picture

Picture

Picture