Datum zveřejnění: 
11. 6. 2018
Tým ČVUT pod vedením rektora doc. Petráčka získal projekt Center for Advanced Applied Science, jehož cílem je podpora excelentního výzkumu v oblasti přírodních věd. Rozpočet projektu je téměř 600 miliónů Kč s dobou řešení 6 let.

Hlavním řešitelem projektu bude prof. Igor Jex, děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.