Datum zveřejnění: 
25. 6. 2018
Ve středu 13. června pořádal Spolek absolventů a přátel ČVUT ve spolupráci s organizací Mensa přednášku předního českého astronoma a astrofyzika Dr. Jiřího Grygara. Během přednášky se pan doktor zabýval například těmito otázkami: Rozpíná se skutečně náš vesmír? Může existovat více vesmírů? Pokud ano, jsou podobné našemu? Dále hovořil o multivesmíru, temné hmotě, temné energii, gravitačních vlnách. Kromě toho se také zmínil i o spolku Sysifos, jehož je členem.

Jiří Grygar působí v Oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Publikoval více než dvě stě odborných prací (předmětem jeho výzkumu jsou fotometrie a spektroskopie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová fyzika) a řadu populárně-naučných publikací. Je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha rozhlasových a televizních vzdělávacích pořadů a autorem příspěvků v časopisech, novinách či na internetu. Od roku 1966 každý rok sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů uplynulého roku pod názvem Žeň objevů, který prezentuje na přednáškách a poté zveřejňuje tiskem.

Spolek absolventů a přátel ČVUT nabízí svým členům využívat různé výhody, navštěvovat zajímavé přednášky a být v aktivním kontaktu se svojí Alma Mater.