Tým vedený docentem Vlastimilem Havranem z katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT sestrojil speciální měřicí přístroj nazvaný Lightdrum. Ten dokáže velmi efektivně změřit vzhled povrchu reálných objektů pro následnou reprodukci v počítačových programech. Tím se podstatným způsobem zvýší kvalita počítačových vizualizací a virtuální reality, ve kterých se dnes povrchy objektů běžně zobrazují příliš zjednodušeně a nerealisticky. Výhodou zařízení proti jiným stacionárním laboratorním přístrojům je kromě přesnosti a rychlosti měření také jeho kompaktnost a snadná přenositelnost.
Na břehu vodní nádrže Džbán v pražských Vokovicích vyrostla v létě dřevěná tribuna. Slouží pro posezení s výhledem na vodní plochu i jako pohodlné schodiště na místě vyšlapané cestičky. Během letní rukodělné dílny ji vymysleli a postavili studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze. Nový mobiliář na slavnostní vernisáži 26. září osobně vyzkoušeli místostarosta Městské části Praha 6 Martin Polách a radní Roman Mejstřík, jenž má na starosti životní prostředí. Za Fakultu architektury ČVUT promluvil děkan prof. Ladislav Lábus a po lavici se prošel rovněž proděkan pro vnější vztahy Jan Jakub Tesař. Jedná se již o druhý projekt spolupráce Fakulty architektury a Městské části Praha 6. Jako první se loni v létě podařilo zrealizovat dřevěný průchod v parku Indiry Gándhíové v Dejvicích.
Dne 27. září udělil předseda Senátu Milan Štěch 21 osobnostem Stříbrnou pamětní medaili Senátu. Předseda Senátu i na základě tipů od senátorů vybírá každoročně ty osobnosti, jejichž odborný nebo společenský kredit je výjimečný a jejich úspěchy, konkrétní činy anebo postoje tedy lze dát za příklad ostatním. Ocenění je udělováno za dlouhodobou činnost, často i celoživotní přínos v určitém oboru. Mezi laureáty byli letos také prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., z Fakulty architektury a absolvent ČVUT Ing. Otokar Randák.
Doc. Lukáš Ferkl, ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, se v zastoupení rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka zúčastnil mise Svazu průmyslu a dopravy do Spojených arabských emirátů. Ta byla součástí zahraniční cesty předsedy PSP ČR Radka Vondráčka.
Cena Evropského sdružení výrobců ocelových konstrukcí ECCS je udělována jako uznání významným vědcům, kteří významně přispěli k rozvoji vědeckého a technického poznání v oboru stavebních ocelových konstrukcí.
Dne 11. září byl za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech odměněn cenou Architekt roku 2018 prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Vyhlášení výsledků se konalo v Centru architektury a městského plánování v Praze. Cena se předává v rámci stavebního veletrhu For Arch a má tak zdůraznit úzkou profesní spojitost mezi stavebníkem a architektem.
Odkaz první republiky jsme si připomněli v rámci třetí letní školy architektury a stavitelství, kterou již potřetí pořádala katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Omnium z. s. a Památkovou komorou ČR, za pomoci Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a za mediální podpory portálů Propamatky.cz a Koordinuj.cz a s. V duchu dobré tradice bylo výchozí téma základní inspirací, které bylo v rámci přednášek a workshopu dále rozvíjeno až do dnešních problémů či budoucích výhledů.
V obou svých hlavních disciplínách - Engineering and Technology a Natural Sciences - ČVUT s náskokem zvítězilo mezi tuzemskými výzkumnými institucemi.
Zábavnou vědecko-technickou laboratoř, která se uskutečnila ve středu 5. září na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích, dále v přilehlé Technické ulici a před Národní technickou knihovnou, navštívilo více než 17 tisíc lidí. Očekávaný počet návštěvníků byl tedy překonán.
Dne 6. září proběhlo na půdě ČVUT zasedání Komory statutárních měst České republiky. Akce se konala pod záštitou rektora doc. Vojtěch Petráčka, který primátorům statutárních měst České republiky a dalším hostům přednesl slavnostní pozdrav.

Pages