Datum zveřejnění: 
7. 11. 2019
Paper PLMP - Point-Line Minimální problémy při úplné viditelnosti pro více pohledů, jehož spoluautorem Tomas Pajdla z CIIRC ČVUT, získal cenu za nejlepší studentský paper na mezinárodní konferenci IEEE/ VF ICCV 2019, která se konala v Soulu od 29. října do 1. listopadu. ICCV je prestižní mezinárodní konference o počítačovém vidění, která se koná každé dva roky.

Článek představuje úplnou klasifikaci všech minimálních problémů pro obecná uspořádání bodů a čar plně pozorovaných kalibrovanými perspektivními kamerami. Tento teoretický výsledek významně přispívá k pochopení prostoru geometrických problémů v 3D rekonstrukci, které lze efektivně vyřešit. Je založen na technikách z nelineární algebry, jako je základní algebraická geometrie, symbolická eliminace pomocí výpočtu Groebnerových bází a numerické řešení polynomických systémů pomocí Homotopy Continuation a Monodromy.

Tento výsledek definitivně ukončuje pochopení určité třídy geometrických problémů, které jsou důležité v počítačovém vidění.

V aplikacích tato klasifikace minimálních problémů otevírá nové cesty pro vývoj rychlejších a přesnějších algoritmů pro 3D rekonstrukci scén z obrazů, vytváření 3D map, výpočet pohybu pro autonomní řízení a pro speciální efekty pro filmový průmysl.

Dalšími spoluautory paperu jsou Timothy Duff (Georgia Tech), Kathén Kohn (KTH) a Anton Leykin (Georgia Tech). Vznik článku byl podporován grantem ICERM a IMPACT.

Konference ICCV (IEEE / CVF International Conference on Computer Vision) je mezinárodní konference o počítačovém vidění a jedna z prvních tří konferencí v oboru (společně s CVPR a ECCV). Google Scholar ji zařadil mezi 75 nejcitovanějších časopisů a konferencí ve všech oblastech vědy. V letošním roce bylo přijato celkem 1075 paperů z 4303 příspěvků. Nejlepší papery, včetně ceny Best Student Paper Award, byly vybrány komisí pro udělování cen jako nejlepší 4 papery ze všech příspěvků. Nejlepší papery byly prezentovány všem 7500 účastníkům na předávání cen při zahájení ICCV 2019.

Picture

Picture

Picture

Picture