Datum zveřejnění: 
1. 11. 2019
Dne 30. října byl v Betlémské kapli slavnostně uveden do funkce děkana Fakulty elektrotechnické na funkční období 1. 7. 2019 až 30. 6. 2023 prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. Ceremonie se zúčastnili představitelé ČVUT a Fakulty elektrotechnické včetně rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka a dalších členů akademické obce.

Fotogalerii z inaugurace naleznete zde.

Foto: Petr Neugebauer, FEL ČVUT