Novinku v řízení automobilů úspěšně otestovali vědci z Fakulty elektrotechnické. Pro řízení vyvinuli systém obdobný tomu, který se používá u civilních i vojenských letadel. Pilot při něm neovládá přímo jednotlivé prvky, ale pouze předává impulzy elektronické řídící jednotce, která manévry sama provede s ohledem na další parametry letu.
Unikátní Laboratoř anatomických modelů byla otevřena 25. května na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. Otevření Laboratoře vybavené plastinovanými lidskými těly a autentickými lidskými orgány doplnila prezentace virtuálního pitevního stolu společnosti Hellago, o jehož pořízení fakulta usiluje. Jde o obří tablet, na němž lze například provádět díky elektronickému skalpelu virtuální řezy na lidském těle.
Diplomovým pracím studentů Ing. arch. Filipa Galka a Ing. arch. Veroniky Indrové se dařilo v soutěži Young Talent Architecture Award (YTAA) 2018. Z celkem 334 školami nominovaných nejlepších diplomních projektů z 32 zemí byly mezinárodní porotou vybrány mezi 40 nejlepších. Filip Galko byl studentem ateliéru Stempel & Beneš, Veronika Indrová studentkou ateliéru Novotný – Koňata – Zmek, oba ateliéry jsou součástí Ústavu navrhování I.
Dne 23. května byla pod záštitou rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., otevřena laboratoř Centrum města budoucnosti CIIRC ČVUT (CMB)/Center of City of Future (CCF) v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT). CMB je koncipováno jako virtuální experimentální testbed města, regionu, krajiny a v něm rozmístěné technické infrastruktury, ostatních typů urbanistických osídlení a celků, které se v tomto prostoru nacházejí. Vše společně vytváří komplexně propojený systém, který bude sloužit k výzkumu, propojování akademické sféry, komerční sféry a zástupců municipalit, k prezentaci projektů a ke vzdělávacím účelům. Toto pracoviště je součástí oddělení Inteligentních systémů vedeného prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc., ředitelem CIIRC ČVUT, a bude fungovat pod vedením Ing. arch. Michala Postráneckého.
Oblíbený sportovní svátek studentů a zaměstnanců ČVUT se uskutečnil 16. května. Ústav tělesné výchovy a sportu na tento den přichystal atraktivní sportovní soutěže, zajímavé aktivity a ukázkové hodiny. Součástí sportovního dne byla také soutěž Studentský železný hasič Fakulty biomedicínského inženýrství a tradiční souboj dračích lodí. I přes nepřízeň počasí byl o sportovní den velký zájem, akci navštívilo celkem 824 účastníků z řad studentů i zaměstnanců.
Hned několikrát uspěli studenti designu na Fakultě architektury ČVUT v soutěži pro designéry do třiceti let Best in Design. Titul absolutního vítěze celé soutěže získala Markéta Nováková s koloběžkou Lunt, která zároveň vyhrála i 1. cenu v kategorii Product design. V kategorii Industrial design obdržel 3. cenu Ivan Valigura s návrhem Vlakového sezení. Devátý ročník soutěže Best in Design se konal ve Zlínském kongresovém centru a jako každý rok byl součástí Zlin Designu Weeku. Designéři byli oceněni ve čtyřech designérských kategoriích – Industrial design, Fashion design, Communication design a Product design.
Ve dnech 14. až 18. května proběhl další ročník Energetické exkurze. Té se již tradičně účastní studenti 1. ročníku magisterského studia programu Elektrotechnika, energetika a management, obor Ekonomika a řízení energetiky.
Ve dnech 14. a 15. května snímala skupina autonomních dronů z výzkumného týmu multirobotických systému, který působí pod vedením Dr. Martina Sasky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, gotický proboštský farní kostel svatého Mořice v Olomouci. Díky unikátním technologiím se památkáři mohli „podívat“ do těžko přístupných míst a zhodnotit tak stav církevní památky.
Rektor ČVUT docent Vojtěch Petráček dnes podepsal spolu s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou memorandum, které definuje regionální a odbornou spolupráci. Ta by se měla týkat například poradenské a konzultační činnosti v oblasti ICT, informačních strategií, práce s daty, dopravní obslužnosti, dopravních staveb a projektů Smart (Smart City a Chytrý venkov) nebo Bezpečný Středočeský kraj.
Zástupci Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT, Fakulty elektrotechnické ČVUT, společností ERA-BHC CS s.r.o., Omnipol, a.s., CybEe a velvyslanec Estonska v České republice podepsali smlouvu o poskytnutí platformy Cyber Hygiene e-Learning Software. Ta se skládá z jednoho tisíce uživatelských licencí pro potřeby univerzitních studentů a zaměstnanců, které budou mít – zatím na dobu dvou let – ve spolupráci s distributorem této platformy pro Českou republiku, firmou ERA-HBC CS s.r.o., k dispozici vybraní akademičtí pracovníci a studenti Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze a katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Pages