Tým ČVUT pod vedením rektora doc. Petráčka získal projekt Center for Advanced Applied Science, jehož cílem je podpora excelentního výzkumu v oblasti přírodních věd. Rozpočet projektu je téměř 600 miliónů Kč s dobou řešení 6 let.
Profesor stavební fyziky na Univerzitě v Innsbrucku a zakladatel Passivhaus Institut v Darmstadtu Wolfgang Feist, navštívil Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT s přednáškou Results from 25 years Passivhouse Accompaying Research, během které se podělil s výsledky pětadvacetileté zkušenosti výzkumu a vývoje energeticky pasivních domů.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze se dlouhodobě drží mezi TOP 5 provozovateli výukových jaderných reaktorů ve světě a je držitelem ocenění Best Nuclear Training. Nejnovější fakultní aktivitou v oblasti jaderného vzdělávání je budovaní třetího jaderného experimentálního zařízení – malého výukového reaktoru VR-2. Tento reaktor doplní výukové a výzkumné kapacity reaktoru VR-1 a přinese další významný potenciál ve výchově klíčových jaderných odborníků pro českou jadernou energetiku. Palivo do reaktoru bylo dovezeno dne 7. června ráno do Prahy, kde jej čekalo vybalení a uložení v prostorách VR-1.
Ve středu dne 6. června proběhlo již dvanácté setkání a prezentace prací studentů středních škol s názvem StreTech 2018. Akce se uskutečnila na Fakultě strojní a na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Dejvicích. Studentskou konferenci podpořila také Fakulta stavební. Cílem setkání bylo umožnit prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na univerzitní půdě, dát možnost studentům představit výsledky své výzkumné práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat použitá řešení.
Masarykův ústav vyšších studií pořádal 30. května již třetí ročník Konference Albína Bráfa, tentokrát v mezinárodním formátu. Příležitost prezentovat výsledky své práce a publikovat v recenzovaném sborníku zde dostali i studenti, finanční odměnu za nejlepší příspěvky získali Henrik Wagner z TU Braunschweig, Alice Blažková z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze, Tomáš Havel z Fakulty dopravní ČVUT v Praze a Erik Poláček ze Slezské univerzity.
V mezinárodní kreativní studentské soutěži The Trail by Vinci Construction, která je zaměřena na inovace a nové technologie ve stavebnictví, vyhrál v konkurenci 1259 účastníků z 58 zemí tým studentů Fakulty stavební ČVUT v Praze s návrhem robota na úklid staveniště. Tým ve složení Lucie Stupková, Jakub Starosta, Radek Benetka a Jakub Volf zvítězil v kategorii Leonard, která umožňuje vstoupit do pařížského start-up inkubátoru skupiny VINCI Construction a spolu s vývojáři a specialisty začít na projektu v praxi pracovat.
Novinku v řízení automobilů úspěšně otestovali vědci z Fakulty elektrotechnické. Pro řízení vyvinuli systém obdobný tomu, který se používá u civilních i vojenských letadel. Pilot při něm neovládá přímo jednotlivé prvky, ale pouze předává impulzy elektronické řídící jednotce, která manévry sama provede s ohledem na další parametry letu.
Unikátní Laboratoř anatomických modelů byla otevřena 25. května na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. Otevření Laboratoře vybavené plastinovanými lidskými těly a autentickými lidskými orgány doplnila prezentace virtuálního pitevního stolu společnosti Hellago, o jehož pořízení fakulta usiluje. Jde o obří tablet, na němž lze například provádět díky elektronickému skalpelu virtuální řezy na lidském těle.
Diplomovým pracím studentů Ing. arch. Filipa Galka a Ing. arch. Veroniky Indrové se dařilo v soutěži Young Talent Architecture Award (YTAA) 2018. Z celkem 334 školami nominovaných nejlepších diplomních projektů z 32 zemí byly mezinárodní porotou vybrány mezi 40 nejlepších. Filip Galko byl studentem ateliéru Stempel & Beneš, Veronika Indrová studentkou ateliéru Novotný – Koňata – Zmek, oba ateliéry jsou součástí Ústavu navrhování I.
Dne 23. května byla pod záštitou rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., otevřena laboratoř Centrum města budoucnosti CIIRC ČVUT (CMB)/Center of City of Future (CCF) v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT). CMB je koncipováno jako virtuální experimentální testbed města, regionu, krajiny a v něm rozmístěné technické infrastruktury, ostatních typů urbanistických osídlení a celků, které se v tomto prostoru nacházejí. Vše společně vytváří komplexně propojený systém, který bude sloužit k výzkumu, propojování akademické sféry, komerční sféry a zástupců municipalit, k prezentaci projektů a ke vzdělávacím účelům. Toto pracoviště je součástí oddělení Inteligentních systémů vedeného prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc., ředitelem CIIRC ČVUT, a bude fungovat pod vedením Ing. arch. Michala Postráneckého.

Pages