O víkendu 13. a 14. dubna se konal v Národním zemědělském muzeu 2. ročník rodinného zážitkového Festivalu ABC. Na něm ČVUT zastupovaly Fakulta elektrotechnická, Fakulta biomedicínského inženýrství a Fakulta dopravní. Akce se těšila výraznému zájmu jak dětí, tak jejich rodičů.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci se Společností pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně uspořádala dne 12. dubna v Lékařském domě odbornou konferenci na téma Současné možnosti zdravotnických zařízení při řešení mimořádných událostí a krizových situací. V jejím průběhu zaznělo 19 přednášek, které vyslechli účastníci s velkým zájmem, protože se mohli seznámit se současnou situací v dané problematice ve velkých pražských i mimopražských nemocnicích (Všeobecná fakultní nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Institut klinické a experimentální medicíny, Fakultní nemocnice Motol, Úrazová nemocnice Brno).
Studenti Fakulty architektury ČVUT vytvořili model možné obytné buňky na Marsu. Navržené obydlí jim pomáhal postavit kolaborativní robot (cobot) zapůjčený společností Universal Robots. Model je tvořen ze sérií panelů, které cobot utkal z konopného a jutového vlákna. Fakulta na projektu spolupracovala s technickou univerzitou z nizozemského Delftu. Dva metry vysoký model si mohou návštěvníci prohlédnout v atriu fakulty. Jeho kulovitý tvar tvoří seskládané panely, které jsou utkané z přírodních vláken. Konopné vlákno je silné čtyři milimetry, jutové lanko má průměr dva milimetry. Vlákna byla napuštěna roztokem z klihu, který zajistil jejich vytvrzení.
Studenti ateliéru Hlaváček – Čeněk Fakulty architektury ČVUT se o víkendu 6. až 7. dubna připojili k celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Úklidem parku Na Cihelce v Libčicích nad Vltavou zahájili projekt, který povedou až do června, kdy v obci postaví vyhlídkovou věž. Projekt je realizován za podpory Skanska Reality a.s. a rezidenčního projektu Park Cihelka.
Výzkumník, pedagog a popularizátor hravé vědy Jiří Zemánek působící na katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické získal prestižní Fulbright-Masarykovo stipendium. V akademickém roce 2019/2020 se na univerzitě Massachusetts Institute of Technology (MIT) pokusí přispět k výzkumu tzv. digitálních materiálů, revolučního konceptu, který má umožnit stavbu složitých zařízení z malých identických součástek. Zemánek byl americkými vědci do projektu přizván kvůli výsledkům svého špičkového výzkumu distribuované manipulace. Stipendijní komise brala v potaz také jeho veřejné působení, například v akademickém senátu či v roli ředitele festivalu Maker Faire Prague.
Po více než dvou letech příprav a náročném vícekolovém hodnocení získal Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC) evropský projekt RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production). Díky RICAIP vzniká na CIIRC ČVUT evropské centrum excelence pro průmyslovou robotiku a umělou inteligenci se startovací podporou téměř 50 mil. EUR.
Dům, který by byl jako vlastní druhá kůže, se v roce 2018 pokoušeli navrhnout všichni studenti bakalářského cyklu zapsaní do Ateliéru Bytová stavba Fakulty architektury ČVUT v Praze. Do stejnojmenné soutěže se ale mohli dostat jen ti nejlepší, a to nominací vedoucích ateliérů. Odborná porota tak hodnotila práce třiceti soutěžících ze čtrnácti návrhových ateliérů. Vítězkou se stala Barbora Havelcová z Ateliéru Redčenkov s Bytovým domem u kostela.
Dne 28. března nás opustil prof. Miroslav Vlček, dlouholetý prorektor naší univerzity, vedoucí katedry aplikované matematiky Fakulty dopravní. S profesorem Miroslavem Vlčkem se rozloučíme v pátek dne 5. dubna 2019 v 10.00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.
Firma Blažek Glass patří mezi přední producenty sklářských výrobků již sedm generací. V roce 1997 ohromila světový trh novinkou, skleněným pilníkem na nehty. Dnes tvoří tato produkce více než 80 % odbytu a poptávka stoupá. Základem pilníku je leptané sklo, ale konečný tvar vyžadoval ruční broušení obvodu. Firma se obrátila na Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Fakulty strojní ČVUT s žádostí o vývoj speciální brusky. Na základě analýzy výrobního programu společnosti vyvinuli odborníci z ČVUT, společně s firmou Mikronex, automatizované pracoviště CNC brusky se zakládáním skleněných polotovarů do zásobníku a vyhazováním hotových pilníků do vodní lázně.
Studentům středních škol, které zajímá letecká technika, poskytla Fakulta strojní ČVUT prostor pro finále soutěže Wings of Future. Devět tříčlenných týmů středoškoláků z českých krajů ČR, které prošly výběrem, soutěžilo v pátek 22. března v budově ČVUT na Karlově náměstí o nejlepší let walkalong glider." Ten lze přirovnat k promyšlené vlaštovce, kterou si soutěžící předem vytvoří. Soutěžním úkolem bylo předvedení letu v určené trase v určitém čase. Závodníci šli za vlaštovkou s malou deskou, která vytvářela stoupavý proud vzduchu. Využíváním efektu svahového létání tak udržovali vlaštovku v letu požadovaným směrem.

Pages