Přední vědecké osobnosti se sešly 11. dubna na česko - německém workshopu na téma Průmysl 4.0. Ten pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka a rektora ČVUT v Praze prof. Petra Konvalinky zorganizovalo ČVUT v Praze.
Dne 4. dubna na letišti v Plané u Českých Budějovic poprvé vzlétl ultralehký letoun s vlastnostmi proudového letadla. Letadlo UL - 39 Albi, vážící pouhých 320 kg, vznikalo 17 let. Na jeho realizaci se ve spolupráci s Ústavem letadlové techniky Fakulty strojní podílely společnosti LA COMPOSITE s.r.o. a JIHLAVAN Airplanes s.r.o. Jedná se o první český letoun, vyrobený z prepregů autoklávovou technologií. Díky umístění dmychadla unitř letounu, nelze radarem zachytit tepelnou stopu a zaměřít letoun reketovou střelou. UL - 39 Albi může sloužit k výcviku armádních bojových pilotů.
Vědci z katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze úspěšně dokončili projekt FlowTester. Jeho cílem bylo proměnit know-how, získané v oblasti telekomunikačních sítí, v reálnou aplikaci, kterou budou moci využívat komerční subjekty. Zkušenosti sbírané po dobu více než deseti let využil tým Dr. Zbyňka Kocura k vývoji unikátního zařízení, které umožňuje testování datových sítí. Díky dlouhodobé spolupráci katedry telekomunikační techniky s průmyslem je přidanou hodnotou znalostní databáze, na jejímž základě umí přístroj predikovat problémy v sítích a rovněž poskytnout podklady pro návrh optimálního způsobu jejich řešení.
V polovině března se v sibiřském městě Ťumeň konalo desáté mistrovství světa v zimním plavání. V jedenáctičlenné české výpravě byl i student Fakulty stavební ČVUT Petr Šlajs. Ten se na nejdelší závodní trati, dlouhé 450 metrů, stal mistrem světa v kategorii 20 - 29 let a v závodě na 200 metrů volným způsobem získal stříbrnou medaili.
Novou generaci elektronických součástek, které budou podstatně odolnější než stávající křemíkové, vyvíjí na Fakultě elektrotechnické tým prof. Pavla Hazdry. Karbidové součástky umožní především zvýšení účinnosti výroby a přenosu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
Absolventi Fakulty biomedicínského inženýrství Ing. Jakub Novák a Ing. Jiří Hanousek se spolupodílejí na vývoji diagnostiky rakoviny z hodnot naměřených nádorových markerů. Unikátní systém Bianta (Bayesian Intelligent Associative Network for Tumor Analysis) může určit typy a pravděpodobnosti výskytu nádorových diagnóz včetně míst možných metastáz.
Během ředitelského kontrolního dne se koncem února na stavbě sešli zástupci ČVUT s vedením zhotovitele stavby, konsorcia Hochtief –VCES. Při těchto pravidelných měsíčních setkáních rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka osobně dohlíží na průběh stavby. Vedle hlavního uživatele této stavby, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, získají v této budově prostory další pracoviště ČVUT.
Dne 1. března se v atriu Fakulty stavební ČVUT uskutečnila vernisáž putovní výstavy Kouzlo starých map. Prezentováno je celkem sedm unikátních mapových děl z mapových sbírek pěti institucí. Výstavu, kterou návštěvníci mohou shlédnout do 25. března, doplňují postery na téma Využití starých map ve výzkumu na oboru geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT. Tato sada panelů vznikla za podpory Fakulty stavební, kde má výuka kartografie dlouholetou tradici.
Za vytvoření jedinečného postupu, díky němuž se výrazně zkrátila a zlevnila výstavba dráhy pro vodní slalom pro Olympijské hry v Riu de Janeiru 2016, převzal doc. Jaroslav Pollert z Fakulty stavební ČVUT cenu Mezinárodního olympijského výboru. Ta byla pro rok 2015 tematicky zaměřena na sport a inovace. Cena je udělována vynikajícím jedincům, kteří svými originálními myšlenkami významně přispějí k rozvoji sportu, a to hlavně v jeho technickém zabezpečení, včetně inovací v návrzích sportovních staveb. Cenu doc. Pollert převzal za přítomnosti rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky od předsedy Českého olympijského výboru Ing. Jiřího Kejvala v zastoupení Mezinárodního olympijského výboru.
Snímání obtížně přístupných míst historických interiérů - to je úkol, který pomocí dronů pomáhají památkářům řešit členové Skupiny Multi-robotických systémů, působící na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Dne 26. února vědci spolu s pracovníky Národního památkového ústavu v Olomouci úspěšně nasnímali pomocí bezpilotních helikoptér interiér objektu farnosti ve Šternberku.

Pages