Datum zveřejnění: 
28. 4. 2020
Začátkem dubna oslovila lékařka Nemocnice Na Bulovce RNDr. Lenka Richterová, Ph.D. skupinu výzkumníků ČVUT, kteří zde automatizují testování na Covid-19 pomocí pipetovacích robotů. Za vědci a studenty Fakulty elektrotechnické (FEL) a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) přišla s prosbou, zda by uměli navrhnout pomůcku pro usnadnění otevírání zkumavek se vzorky. Dosavadní postup ručního otevírání je totiž velmi nepraktický a v konečném důsledku i nebezpečný. Vyžaduje zasunutí prstu do prohlubně víčka, jeho otočení a následné odklopení. Aplikací tohoto postupu mají však podle Richterové laboranti mozoly a bolestivé puchýře, které praskají. Odklopení víčka směrem do strany navíc způsobuje vznik bublinek, které kontaminují vnější část zkumavky a rukavice laborantů. Užití více vrstev rukavic by zas znemožnilo pevný úchop zkumavky a víčka.

Po krátké diskuzi s lékařkou se pro výzvu nadchnul Bc. Jiří Kubík, student magisterského programu Otevřená informatika, který vedle studia pracuje jako výzkumník robotiky v Centru umělé inteligence FEL ČVUT. Při popisu problematického ručního otevírání zkumavek se mu okamžitě vybavil otvírák na PET lahve, který si pamatoval od své babičky. Pomůcka, kterou mnozí z nás mají doma i dnes, usnadňuje otáčení víčka bez nutnosti velké síly. Stejný princip využil Kubík i při návrhu otvíráku na zkumavky. Ten má oproti klasickému otvíráku na PET lahve ještě ochranná křidélka, která brání kontaktu rukavice a kontaminovaného vnitřku víčka, a posuvný čep pro snazší manipulaci s víčkem při jeho odšroubování. Výslednou podobu designu konzultoval autor i s kolegou z laboratoře Bc. Jakubem Slámou z FEL ČVUT a Mgr. Adélou Přibylovou z Přírodovědecké fakulty UK, se kterými spolupracuje na automatizaci testování pro FN Motol.

Pomůcka je kompletně vyráběna na 3D tiskárně, což umožňuje rychlou a lokální produkci, malé náklady a okamžité využití v laboratořích. Denně je Kubík schopen vyrobit 20-30 otvíráků, a to na vlastní 3D tiskárně a tiskárně zapůjčené od CIIRC ČVUT. V současnosti je využívá již sedm laboratoří, do kterých byly na žádost dodány přes síť sanitních vozů přepravujících vzorky po celé zemi. Otvírák si však může sám vytisknout každý, kdo vlastní 3D tiskárnu. Design totiž Kubík umístil na open source platformu Thingiverse, odkud si ho může bezplatně stáhnout kdokoliv. Prostřednictvím Státního zdravotnického ústavu ČR o tom byly informovány další laboratoře po celé ČR.

Návrh otvíráku pro 3D tisk ke stažení zde: https://www.thingiverse.com/thing:4272124

Picture

Picture

Picture

Picture